Page 1

Jaar 57 • Nummer 2992 • 20 maart 2018

www.wanroijsnieuws.nl

Wa n r o i j • L a n d h o r s t

Werkzaamheden N602 gaan beginnen Op dinsdag 13 maart jl. zijn in ,’t Wapen van Wanroij’ de contracten getekend tussen de aannemers en de gemeente voor het werk aan de N602, de weg van Wanroij tot aan de rotonde in Sint Anthonis. De wethouder Ingrid Voncken noemt het een voorbeeld van burgerparticipatie. ‘Dit is iets van de dorpen, voor de dorpen. De inrichting moet zo worden zoals de mensen dit zich hebben voorgesteld en die trots leidt tot een breed draagvlak’. Daarmee is een historische stap gezet in de aanpassing van de weg. In het verleden zijn er wel opknapbeurten geweest maar een zo rigoureuze aanpak als deze keer is uniek. Vanuit de Dorpsraad Wanroij is er een werkgroep opgericht bestaande uit omwonenden en andere betrokkenen die ter zake deskundig en zeer voortvarend dit project hebben opgepakt. De werkgroepleden worden dan ook heel erg bedankt voor hun vrijwillige inzet.

De kosten zijn wel meer geworden dan was begroot. Wellicht vooral doordat de mensen die in de diverse werkgroepen zaten niet alleen de weg zelf aan hebben gepakt maar ook de omgeving. Zo zal ook het kerkplein in Wanroij een flinke renovatie ondergaan. De aanpassingen aan de N602 zijn voor een groot gedeelte door de werkgroepleden zelf ingebracht.


2

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN: • Huisartsenpost Boxmeer, tel. 0900-8880. BLOEDPRIKSERVICE: • Landhorst: donderdag van 10.15 tot 10.30 uur in de ontmoetingsruimte van ‘Kievitshof’, Kievitshof 11. • Wanroij: maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 09.50 uur in ‘De Lookant’, Zichtstraat 1. HUISARTS: • Noordstraat 1, 5446 BB Wanroij, tel. (0485) 47 61 23. • www.wanroij.praktijkinfo.nl. PAROCHIECENTRUM MARIA MOEDER VAN DE KERK: • Lepelstraat 13a, Sint Anthonis, tel. (0485) 47 12 46. HULPGROEP THUIS STERVEN LAND VAN CUIJK: • 24 Uur per dag bereikbaar, tel. (0485) 57 42 89. WIJKAGENTEN: • Eugenie Theunisse, Ronald Sampers en Hans Ooms, tel. 0900 - 8844. AED’s: • Noordstraat 1, 5446 BB Wanroij • De Beeten 4, 5446 XJ Wanroij • Paddenpad 4, 5446 BZ Wanroij • Peelstraat 2c, 5446 PJ Wanroij • Zichtstraat 1, 5446 BG Wanroij • Broek 2a, 5446 PS Wanroij • Molenveld 5, 5446 BL Wanroij • Molenstraat 46, 5446 PL Wanroij • Lamperen 14, 5446 PT Wanroij • Koningslinde 11, 5446 BN Wanroij • Bus 8, 5446 PK Wanroij • Kerkstraat 11, 5445 AD Landhorst • Schapendreef 24a, 5445 AB Landhorst

Carport Huisarts Dorien Martens Muur T.V. ‘De Raam’ Brandweer ‘De Lookant’ Fam. Jansen Kronenburg (2x) Berdex Boertel ‘Lamperse Hei’ Fam. Derks OOvB Dorpshuis ‘De Stek’ Sportpark ‘Peelvreugd’

INFO VOOR ABONNEES: Aanmelden, afmelden of adreswijzigingen via de website www.wanroijsnieuws.nl. Abonnementsgeld € 22,00 per jaar. Voor tarieven advertenties: www.wanroijsnieuws.nl. ADMINISTRATIE: Tonnie Albers, De Essen 5, 5446 WD Wanroij, T (0485) 45 23 17 (na 19.00 uur). E wanroijs-nieuws@home.nl DRUK EN ADVERTENTIE PLAATSINGEN: GaafGrafisch, Millseweg 12, 5446 XK Wanroij. T (0485) 45 12 88 (werkdagen 08.30 tot 17.00 uur). E info@gaafgrafisch.nl, I www.gaafgrafisch.nl INZENDEN ARTIKELEN / ADVERTENTIES: Uiterlijk tot zondagavond 21.00 uur. Stichting Gemeentelijk Wanroijs Nieuws en gezamenlijke Standsorganisaties en parochie Geestelijkheid van Wanroij en Landhorst. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd.

• 0 • .

AGENDA

Woensdag 21 maart: • Poppenkastvoorstelling: ‘De avonturen van piraat Hotseflots’, ,’t Wapen van Wanroij’. Vrijdag 23 maart: • Stichting LOL: Gezamenlijke maaltijd, 12.00 uur, Ontmoetingsruimte de Kievitshof. Zaterdag 24 maart: • Café-partycentrum ‘Buitenlust’: Lorin Walker Madsen & The Hustlers (USA), 21.30 uur, Landhorst. Dinsdag 27 maart: • Week van de Goede Doelen: Collectedag, Wanroij. Woensdag 28 maart: • Vereniging Peelbelang: Algemene jaarvergadering, ‘De Stek’ in Landhorst. • Week van de Goede Doelen: Collectedag, Wanroij. Zaterdag 31 maart: • Muziekvereniging ‘St. Jan’ en Parochieel Ondersteuningsfonds: Inzamelen voor de rommelmarkt, 10.00 tot 12.00 uur, Noord 7, Wanroij. • W.V.V. Constantia: Easter Open, 09.00 uur, Sportpark ‘De Kwik’. Zondag 01 april: • W.V.V. Constantia: Easter Open, 09.00 uur, Sportpark ‘De Kwik’. Vrijdag 06 april: • Zorg Collectief Wanroij: Kienen van 14.00 tot 16.00 uur, ,’t Atrium’ in Wanroij. Zondag 08 april: • Gezelligheidskoor ‘EgeWies’: Muzikale zondagmiddag met als gastkoor Suuk-7 uit Gennep, 15.00 uur, ,‘t Wapen van Wanroij’. Zaterdag 14 april: • Dagbesteding ‘De Koffiepot’: Activiteit bij Jan Linders, Wanroij. Zondag 15 april: • Jeugdvereniging ‘De Karekieten’: Activiteit, 10.30 tot 12.30 uur, Dorpshuis ‘De Stek’. Vrijdag 20 april: • Zorg Collectief Wanroij: Kienen van 14.00 tot 16.00 uur, ,’t Atrium’ in Wanroij. • Stichting LOL: Gezamenlijke maaltijd, 12.00 uur, Ontmoetingsruimte de Kievitshof. Zaterdag 21 april: • Café-partycentrum ‘Buitenlust’: Björn van der Doelen, 21.30 uur, Landhorst. Vrijdag 27 april: • WAC: Koningsdag, 10.00 uur, Sportpark ‘De Kwik’. Zaterdag 28 april: • Muziekvereniging ‘St. Jan’ en Parochieel Ondersteuningsfonds: Inzamelen voor de rommelmarkt.

VOOR Meer activiteiten: www.wac.nu


3

Zo zal alles worden bestraat met geluidsarme klinkers waarbij door de kleurstelling de functie van de weg wordt aangegeven. De weg zelf wordt antraciet, de fietsstroken rood en de kruisingsvlakken krijgen een lichtgrijze klinkerrand. Al met al zal de aanpak van de weg en de omgeving van de weg leiden tot vermindering van geluidshinder, veiligere fietszones en een verbeterde toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators. De verlichting wordt vervangen door LED verlichting. Die op het Kerkplein wordt hetzelfde als op het Giesenplein. Komende week ontvangen aanwonenden een folder met nadere informatie en ook wordt er informatie gedeeld over de wegomleggingen die noodzakelijk zullen zijn voor de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen medio april beginnen.

Nieuw telefoonnummer bibliotheek Na geruime tijd telefonisch niet bereikbaar te zijn geweest, kunt u de bibliotheek tijdens openingstijden weer bellen.

de bouwmogelijkheden in onze gemeente, woonbestemming toegekend aan het klooster in Sint Anthonis en woningcorporatie Mooiland zover gekregen om toch weer huurwoningen te gaan bouwen. In Wanroij en Landhorst. Wat willen we, samen met anderen, verder in gang zetten: meer flitsvergunningen afgeven (dit zijn supersnelle bouwvergunningen), flexibilisering van de kavelgroottes, creatief omgaan met vrijkomende gebouwen (zoals de Boerenbond), spelregels verruimen voor het levensloopbestendig maken van bestaande woningen, aanbod huurwoningen versterken met woningcorporaties of derden, inbreidingslocaties van particulieren gaan benutten door bruikbare spelregels te maken, intensiveren PR Willem Egelmeers, lijst 2, nr. 9. over bouwmogelijkheden en doorgaan met het ontwikkelen van bouwterreinen in Wanroij en Landhorst. Hierbij hebben we de hulp ingeroepen van CDA 2e kamerlid Erik Ronnes. Hij zet zich in voor een Noodwet om meer te kunnen bouwen. Na woensdag 21 maart. Dit bedoelt het team van CDA Sint Anthonis met samen doorpakken! Op woensdag 21 maart is de keus aan u, daarna gaan wij voor u weer aan de slag. Voor meer informatie over onze standpunten en kandidaten, neem een kijkje op www.cdasintanthonis.nl.

Het nieuwe telefoonnummer is met ingang van 16 maart: (0485) 47 11 95. De bibliotheekwerkgroep.

Samen doorbouwen! Soms krijgen we de vraag, hoe zit dat met die slogan van jullie: ‘samen doorpakken!’. Hierbij een toelichting met als voorbeeld het onderwerp ‘woonaanbod voor elke doelgroep’. Gevarieerd woningaanbod tegen krimp. De samenstelling en de omvang van het woningaanbod is het belangrijkste instrument tegen krimp en zorgt voor blijvende leefbaarheid in de dorpen. Wat heeft CDA Sint Anthonis, samen met anderen, in gang gezet: betaalbare bouwgrond in alle dorpen, welstand afgeschaft, subsidie voor ‘nul op meter’ woningen in 2018, doorlopend PR over

Nu is de burger aan zet! In onze dorpen is het fijn wonen. We kunnen genieten van een ‘ Goei Leven’ en dat willen we graag zo houden. Dat zijn de eerste woorden van het verkiezingsprogramma van Sint Anthonis Nu. Dit alles heeft te maken met het in standhouden en uitbreiden van de schoonheid en de kwaliteit van de dorpen van Sint Anthonis. Leefbaarheid is het sleutelwoord. Al enkele jaren wordt nadrukkelijk gesproken over de herindeling van het Land van Cuijk. Sint Anthonis Nu ziet daar de voordelen van in. Grote vraagstukken zoals zorg, energievoorziening kunnen effectiever worden aangepakt. Dat kun je als kleine gemeente niet alleen. Als wethouder leefbaarheid realiseer ik mij als geen ander dat met een grotere gemeente de afstand tussen burger en gemeente alleen maar groter wordt. Hoe gek dat ook moge klinken juist dit biedt ook kansen aan de dorpen.


4

Stem NU voor later

1 Lijst

www.sintanthonis.nu

19 MAART t/m 15 APRIL

Wij zijn een modern bedrijf, dat zich volledig heeft gespecialiseerd in de teelt, verwerking en het verpakken van prei. Voor ons bedrijf in Uden zijn wij per direct op zoek naar een:

Ervaren tractorchauffeur Functieomschrijving Jouw functie bestaat voornamelijk uit alle voorkomende werkzaamheden met een tractor die betrekking hebben op de teelt van prei.

Rabo Woonweken STARTERSWEEK

DOORSTROMERSWEEK

19 t/m 25 maart

26 maart t/m 01 april

50+ WEEK

NIEUWBOUWWEEK

02 t/m 08 april

09 t/m 15 april

Of je nu op het punt staat om je eerste huis te kopen, op zoek bent naar een andere woning of nieuw gaat bouwen, tijdens de Rabo Woonweken beantwoorden we al je woonvragen! Loop binnen bij één van de starterscafés, informatiebijeenkomsten voor doorstromers en nieuwbouwers of een presentatie op de Seniorenbeurs.

Functie-eisen • Je neemt je verantwoordelijkheid serieus en werkt gestructureerd • Je kunt goed zelfstandig werken en bent flexibel • Je bent een kartrekker en kunt personeel ook aansturen • Ervaring als tractorchauffeur is een must • Geen 9 tot 5 mentaliteit Wij bieden • Marktconform salaris • Uitzicht op een vaste baan • Aanvang per direct Sollicitaties binnen 2 weken met CV naar: Van den Elzen Groentenverwerking BV t.a.v. Debbie Vos Duifhuizerweg 21, 5406 TB Uden Of naar: vacature@elzengroentenverwerking.nl Meer informatie: (0413) 78 29 99 of www.prei.nl

Kijk voor het programma en locaties op rabobank.nl/lvcm


5

Resultaat!! Op 15 maart jl. heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro en dat gevoegd bij het reeds beschikbare krediet van 250.000 euro komt het totaal op 1,25 miljoen! Met dit geld kan uit voering worden gegeven aan het plan ‘Vitale kernen’ . Dit plan maakt het mogelijk, dat de burger zelf regie neemt over de verbetering van de eigen leefomgeving. Per kern zullen de inwoners over dit plan uitvoerig worden geïnformeerd. U kunt zich voorstellen, dat ik erg ingenomen ben met dit besluit. Dit biedt echt kansen aan de inwoners van de kernen om aan de hand van kleine en grotere projecten mee te doen aan de in standhouding van hun kern en om te oefenen met zelfsturing. Indien dan de herindeling zich aan dient dan heeft de inwoner van Sint Anthonis al ervaring met kernendemocratie en vooral zelf invulling gegevens aan een dorpeninvesteringsplan. Wat zou het mooi zijn, als in de loop van dit jaar geld bij gevraagd moet worden vanwege het succes van het plan. Jos Raemaekers, wethouder namens Sint Anthonis NU.

Zou jij graag bij de dansmini’s, dansmariekes of dansgarde willen dansen? CV

Op 8 mei a.s. beginnen we weer met het nieuwe trainingsseizoen van de dansgroepen van ‘Het Paddenriek’. Aanmelden kan telefonisch op zaterdag 24 W a n r o ij maart a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. Je mag alleen je eigen kind opgeven niet van anderen. • tel. (0485) 45 15 77. • tel. 06-13775198. • tel. 06-17477534. Paddenr Het i

ek

Dat kan door de burgers in staat zelf verantwoordelijkheid te pakken en eigen plannen te ontwikkelen en uit voeren die te maken hebben met de kwaliteit van de leefomgeving van het dorp. Neem als gemeente het risico om de burger centraal te stellen. Dus niet alleen praten over burgerparticipatie maar ook echt doen. Ik sta voor een aanpak die de burger aan zet brengt waarbij de gemeente (raad en college) bewust een stap terug zet en eerst luistert naar de inwoners. Mijn ervaring is, dat mensen zeer betrokken zijn bij het wel en wee in hun dorp en graag willen meedenken en meedoen. Zeker als onze inwoners ervaren en zien dat een dergelijke aanpak daadwerkelijk leidt tot verbetering van de eigen woonomgeving en de directe invloed die ze daarop hebben. We hebben als Sint Anthonis Nu leefbaarheid en zelfsturing hoog in ons vaandel staan. Dorpsontwikkeling stimuleren op basis van plannen van het dorp zelf dus uitmondend in een dorpsinvesteringsplan. De ervaringen die hiermee worden opgedaan kunnen straks gebruikt worden bij de inrichting van een kernendemocratie. Dan is meedenken, meebeslissen en meedoen al de gewoonste zaak van de wereld en levert elk dorp zijn bijdrage aan een goede en leefbare woonomgeving in een mooi stukje Brabant. Daartoe krijgen de kernen nu echt de kans.

• Dansmini’s: Zit je op 8 mei 2018 in groep 1 of hoger dan mag je bij de dansmini’s. Training op dinsdag van 18.15 tot 19.00 uur. • Dansmariekes: Zit je op 8 mei 2018 in groep 4 of hoger dan mag je bij de dansmariekes. Training op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur. • Dansgarde: Zit je op 8 mei 2018 in groep 8 of hoger dan mag je bij de dansgarde. Training op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur.

Lorin Walker Madsen & The Hustlers in Café-partycentrum ‘Buitenlust’ De uit Salt Lake City afkomstige Lorin Walker Madsen was van jongs af aan alleen geïnteresseerd in muziek maken. Met zijn muziek weet hij het cliche beeld van zijn stad (strenge winters, bezopen drankwetten en religieus gemotiveerde vergalopperingen) te ontkrachten en wil juist laten zien dat Salt Lake City een stad is die uitblinkt door een evendige muziekscene . Samen met zijn begeleidingsband ‘The Hustlers’ maken ze High desert honky punk met eerlijke teksten over zijn kijk op de traditionele en outlaw country muziek .

Zaterdag 24 maart, aanvang 21.30 uur, in café-partycentrum ‘Buitenlust’ in Landhorst. Entree € 5,00. Info: www.partycentrumbuitenlust.nl.


6

6

cOllecteWeek Van de gOede dOelen Hebt u er nog aan gedacht? Volgende week is de collecteweek van de Goede doelen. Dit is één collecte voor landelijke goede doelen in plaats van allemaal afzonderlijke collectes. U krijgt op vrijdag 23 maart of op zaterdag 24 maart een envelop met een invulformulier thuisbezorgd. Mocht u géén envelop hebben ontvangen neem dan contact op met Pieter of Frits (zie hieronder). Op het invulformulier kunt u, per goed doel, invullen wat u aan het betreffende doel wilt geven. U vult het bedrag in de goede kolom in, telt alle bedragen op en vult onderaan de lijst het totaalbedrag in. U doet het opgetelde, contante bedrag én het ingevulde formulier in de blanco envelop. De enveloppen worden opgehaald op dinsdag 27 maart tussen 18.00 en 20.00 uur. Mocht u niet thuis zijn dan komen de collectanten op woensdag 28 maart nog een keer. Dit ophalen gebeurt door collectanten (in tweetallen) met legitimatiebewijs en een verzegelde emmer. We zouden het op prijs stellen als de envelop van de Week van de Goede Doelen dan klaarligt. De werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage bij het juiste goede doel terecht komt. De totale opbrengst wordt zo spoedig mogelijk via het Wanroijs Nieuws bekend gemaakt. Mensen die graag een steentje willen bijdragen kunnen zich altijd melden bij onderstaande contactpersonen. Na het goede verloop van vorige keren, in Wanroij mede dankzij de steun van de Dorpsraad, hopen we natuurlijk weer op een grote deelname. Contactpersonen: • Landhorst: Pieter Jacobs, tel. (0485) 47 87 78. • Wanroij: Frits Thijssen, tel. (0485) 45 31 30

Vereniging peelbelang landhOrSt Wij willen u uitnodigen voor de 72e algemene jaarvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst. • Datum: Woensdag 28 maart 2018. • Plaats: Dorpshuis ‘De Stek’ in Landhorst. • Aanvang: 20.00 uur.

eieractie VOlleybalVereniging ‘unicum’ De paasdagen staan weer voor de deur, dus dat betekent dat volleybalvereniging ‘Unicum’ op paaszaterdag haar jaarlijkse eieractie organiseert. Op zaterdag 31 maart a.s. tussen 10.00 en 13.30 uur zullen de leden bij u langskomen. U kunt dan één envelop kopen voor € 3,00 of twéé enveloppen voor € 5,00.

De envelop bevat een kaartje met daarop het aantal eieren dat u gekocht heeft. Er zitten geen loze enveloppen bij. U heeft dus altijd prijs! Het aantal eieren dat u krijgt kan oplopen van 3 eieren tot maar liefst 25 eieren. Meerdere enveloppen per persoon is natuurlijk ook mogelijk, dus waag een gokje en wie weet heeft u zomaar 25 eieren in huis. Dit zou toch niet gek zijn met de paasdagen voor de deur. Prettige paasdagen en tot 31 maart!

eXpOSitie 1e luStrum fOtOgrOep raak met paSen in ledeacker De fotografen Herman Peters, Theo Bögels, Henk Kempen, Marga Nuijs en Rens Hubers vormen samen Fotogroep Raak. Regelmatig trekken zij er samen op uit en delen ‘aan de keukentafel’ hun foto’s en creatieve ideeën. Tijdens de komende Paasdagen zal Fotogroep Raak zich, voor het 5e jaar op rij, presenteren met een expositie, die dit jaar plaats zal vinden in ’t Dorpshuus in Ledeacker. Alle fotografen tonen tijdens deze 1e lustrum-tentoonstelling hun beste recente werk: • Henk Kempen (Ledeacker) heeft op indrukwekkende wijze het zeer eenvoudige alledaagse leven van zijn verstandelijk beperkte broer weten te documenteren. • Rens Hubers (Mill) is op reis geweest naar IJsland en fotografeerde daar het unieke en dramatische landschap, zowel in kleur als in zwart-wit. • Herman Peters (Wanroij) toont een serie sfeervolle beelden van een oorlogsbegraafplaats en verrast met experimenteel werk met bijzondere bloemen in het landschap. • Theo Bögels (Sint Agatha) laat een serie zien met als titel ‘alleen’ en neemt daarnaast de kijker mee in zijn gewone en toch aparte straatontmoetingen. • Marga Nuijs (Wanroij) verrast met een kleine serie met als titel ‘wit’ en toont daarnaast een fraaie portretserie van vijftigers. De fotografen van Fotogroep Raak delen hun passie voor fotografie en weten elkaar kritisch te stimuleren. De bezoekers van de exposite kunnen genieten van een fraaie verzameling fotografische beelden die de vertaalslag vormt van de manier van kijken van deze creatieve fotografen. Alle foto’s voor deze expositie worden door Herman Peters vakkundig afgedrukt. Kenmerkend voor de exposities van Fotogroep Raak is de gezellige sfeer. Op je gemak de foto’s bekijken en onder het genot van een kopje koffie de fotografen ontmoeten. De expositie van Fotogroep Raak is geopend tijdens het paasweekend op 31 maart en 1 en 2 april a.s. in ,‘t Dorpshuus’, Stippent 2a in Ledeacker. openingstijden: • zaterdag 31 maart: van 13.30 tot 17.00 uur. • zondag 1 april: van 13.30 tot 17.00 uur. • maandag 2 april: van 13.30 tot 17.00 uur.


7

Fotogroep Raak heet u van harte welkom! De toegang is gratis en de koffie is bruin.

ehbo-vereniging

Er wordt gespeeld in een poule systeem in diverse klassen in de spelsoort Libre. De kampioenschappen vinden plaats bij café ‘La Marmotte’ te Oploo en beginnen op maandag 23 april a.s. Op vrijdag 4 mei a.s. worden de finales gespeeld in de verschillende klassen. Inschrijven kan tot en met donderdag 29 maart a.s. bij café La Marmotte’ in Oploo, tel. (0485) 38 21 21, bij Jan van Sambeek in Oploo, tel. 06-12813472 of via uw eigen biljartvereniging. Kosten: € 7,50.

wanroij-rijkevoort-landhorst

Graag tot ziens op de biljartkampioenschappen!

Voor meer informatie kan men bellen met Henk Kempen tel. (0485) 38 31 46 of mailen naar: • fotogroepraak@gmail.com.

Geacht verenigingsbestuur; In het verenigingsleven bruist het overal weer van de activiteiten. Toernooien en evenementen worden gepland en georgawww.regio-ehbo.info niseerd. Daar hoort natuurlijk ook weer de onmisbare, verplichte ondersteuning bij van de EHBO-vereniging. Als u het komende seizoen een of meer evenementen organiseert, zouden wij van u graag weer de data ontvangen van deze evenementen, waarop u van onze diensten gebruik wenst te maken, indien mogelijk tot 30 april a.s. DEZE AANVRAAG KAN ALLEEN DOORGANG VINDEN MET DE NIEUWE LIJSTEN VOOR AANVRAAG VAN EEN EVENEMENT: EN PER DAG EEN AANVRAAG INVULLEN. Deze lijst kan men vinden op de site EHBO Wanroij- Rijkevoort- Landhorst. Alleen volledig ingevulde lijsten worden behandeld. Uw opgaven zien wij zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 april a.s. tegemoet. Wanneer uw aanvraag voor deze datum binnen is, kunt u er zeker van zijn, dat wij u van dienst zullen zijn.

H. Cornelius KERK Wanroij ‘De Lookant’ Zaterdag 24 maart 15.00 uur: H. Mis met palmwijding. Intenties: Overleden familie Centen-van Driel; Uit dankbaarheid voor een verjaardag. Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Goede Vrijdag. Kruisweg. Zaterdag 31 maart 15.00 uur: Paaszaterdag. Paasbijeenkomst. St. Corneliuskerk

Er zijn nog altijd verenigingen, die de EHBO als sluitpost van hun evenement hebben staan, en enkele weken van te voren om dienstverlening vragen. Het is voor ons onmogelijk om op zo’n korte termijn nog een of meer EHBO ploegen bijeen te krijgen. Om deze reden zullen wij dan ook niet meer aan Uw verzoek kunnen voldoen. Neemt u hier a.u.b. goede notie van. Graag alleen aanvraag per mail. Uw aanvragen kunt u voor Wanroij, Landhorst én Rijkevoort naar: • Thea Jansen Broek 2a, 5446 PS Wanroij E-mailadres: jansen1235@hetnet.nl. Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking verblijven wij met vriendelijke groeten, bestuur van EHBO-vereniging Wanroij-Rijkevoort-Landhorst.

Biljartvereniging ‘LUCTOR’ Oploo Biljartvereniging ‘Luctor’ uit Oploo organiseert weer haar jaarlijkse Gemeentelijke Biljartkampioenschappen. Iedereen die woonachtig is in de gemeente Sint Anthonis of lid is van een club of vereniging binnen de gemeente kan hieraan deelnemen.

Zondag 25 maart 09.00 uur: H. Eucharistieviering, gezongen door het dameskoor. Palmzondag met palmwijding, begin van de Goede Week. • Akoliet: Thea Jansen. • Lector: Joos Wonders. Intenties: Toon Cornelissen; Willem en Marie van de Kolk-Lamers en zonen. Donderdag 29 maart 19.00 uur: Witte Donderdag. H. Mis, gezongen door gemengd koor. • Akoliet: Thea Jansen. • Lector: Truus Reintjes. Intenties: Voor levende en overleden priesters; Sjef van der Straaten vanwege verjaardag. Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Goede Vrijdag. Dag van vasten en onthouding. Kruisweg. Vrijdag 30 maart 19.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, gezongen door gemengd koor.


8

In de staart van maart, roert ‘De Batavier’ z’n staart.... 21 maart

Inloopavond Wanroijse Dartcompetitie 2018

Aanvang: 20.00 uur Op 4 april willen we starten met de Wanroijse Dartcompetitie. Een eigen dartcompetitie voor alle lokale dartliefhebbers van 18 jaar en ouder. Iedere woensdag zal er volgens ‘Premier-Leaguemodel’ gedart worden. Echter is deze avond er ook voor om ideeën te delen en vragen te stellen zodat deelnemers mee kunnen denken over de definitieve opzet. Na een korte uitleg en eventuele vragen/opmerkingen is er nog ruim tijd over om te darten. Tevens kan er natuurlijk al opgegeven worden voor WDC 2018! Belangrijk: Deelnemers zullen 1 keer in de 3 weken worden ingedeeld, een aantal partijen op 1 avond. Je wordt dus niet elke woensdag verwacht! Verdere informatie volgt op 21 maart!

25 maart

Formule 1 GP Australië (seizoenstart)

Aanvang: 06.30 uur (07.10 uur start race) Alle wedstrijden van Max Verstappen zijn het komende seizoen te zien in ‘De Batavier’! Zo ook deze traditionele seizoenstart van de F1 op Albert Park, Melbourne. Uiteraard zal er, gezien het vroege aanvangstijd, gezorgd worden voor een ontbijtje!

30 maart

PUBQUIZ

Aanvang 20.00 uur Dit jaar gaan we starten met een pubquiz en niet zomaar één! Een multimediale pubquiz die voor iedereen interessant is en vele verschillende onderwerpen bevat. Uiteraard komt er algemene kennis voorbij, maar tevens ook weetjes over Wanroij, muziekvragen, nutteloze feitjes, beeld, geluid, etc., etc.. Kortom, een leuke, gezellige pubquiz voor iedereen! In totaal zullen er dit pubquizseizoen 4 edities gehouden worden waar een overall-winnaar 2018 uit voort zal komen! Uiteraard zullen de dagwinnaars ook niet met lege handen naar huis gaan. Opgeven kan telefonisch (bellen of whatsapp, zie onderstaand nummer), via facebook of opgavelijst in ‘De Batavier’, t/m woensdag 28 maart. Maar geef je snel op want vol = vol. Belangrijk voor opgave: Het aantal deelnemers per team bevat minimaal 4, maximaal 6 personen en tevens is een teamnaam belangrijk. De persoon die opgeeft is tevens teamcaptain. Deelname is gratis!

Rob & Kim heten jullie van harte welkom!! Café ‘De Batavier’, Lepelstraat 3, 5446 AG, tel. 06 - 833 338 81


9

• Akoliet: Nellie van den Hoogen. • Lector: Joos Wonders. Zaterdag 31 maart 21.00 uur: Stille Zaterdag. Plechtige viering van de Paaswake, gezongen door gemengd koor. • Akoliet: Thea Jansen. • Lector: Truus Reintjes. Intenties: Piet en Stien Verhoeven-Jans.

Vieringen Kievitshof: Aanvang 09.30 uur. • Dinsdag 27 maart: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 03 april: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 10 april: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 17 april: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 24 april: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 01 mei: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 08 mei: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 15 mei: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 22 mei: H. Eucharistieviering. • Dinsdag 29 mei: H. Eucharistieviering.

Kostersbeurt: Piet Pijnappels, tel. (0485) 45 22 27 of 06-38919922. Intenties: H. Mis-intenties graag veertien dagen van tevoren bij Marietje Wolfs in de brievenbus.

INGEZONDEN GEMEENTERAADSVERKIEZING: KIES(T)

KERKBERICHTEN Bijeenkomsten Parochieel Centrum. Parochie Maria Moeder van de Kerk biedt in het nieuwe jaar iedereen de mogelijkheid samen met anderen zich in het geloof te verdiepen. De geloofsbijeenkomsten zijn in beginsel elk tweede dinsdag van de maand in het Parochieel Centrum in Sint Anthonis van 20.00 tot 22.00 uur. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt met alle aanwezige deelnemers besproken welk onderwerp de keer erop aan de orde komt. Dit jaar zijn de data 10 april, 8 mei en 12 juni.

H. Paulus KERK Landhorst Zaterdag 24 maart: Geen viering. Vieringen: • Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdagviering. Kruisweg, gezongen door gemengd koor ‘Jubilate’. Aanvang: 19.00 uur. Lektoren: Pieter Jacobs en Ans Rijkers. Koster: Leny Arts. • Maandag 2 april, 2e Paasdag, Plechtige H. Eucharistieviering, gezongen door gemengd koor ‘Jubilate’ Aanvang: 10.30 uur. Lektor: Pieter Jacobs. Koster: Leny Arts. • Zaterdag 7 april: H. Eucharistievierin, gezongen door gemengd koor ‘Jubilate’. Aanvang: 19.00 uur. Lektor: Pieter Jacobs. Koster: Ans Rijkers. • Zaterdag 21 april: H. Eucharistieviering, gezongen door gemengd koor ‘Jubilate’. Aanvang: 19.00 uur. Lektor: Leny Arts. Koster: Ans Rijkers.

KEURIG UW BELANGEN BEHARTIGER De komst en samenstelling van de nieuwe Gemeenteraad Sint Anthonis begint met uw stem. Met uw stem geeft u steun aan een politieke partij en uw vertrouwen in keuze van kandidaat. Keuze van de kiezer is gebaseerd op uitgangspunten en visie van deelnemende politieke partij en vooral door vertrouwen in politieke partij en kandidaat als hun Raadsvertegenwoordiger. Alle drie politieke partijen beweren dat op basis en visie van hun politieke uitgangspunten de belangen van alle inwoners in alle dorpen ook optimaal behartigd zullen gaan worden. Op welke zienswijze kan kiezer nu een verantwoorde partij keuze gemaakt worden uit de drie partijen in onze Gemeente die alle drie verkondigen de belangen alle inwoners te behartiging. In onze gemeente Sint Anthonis kunnen we kiezen uit een Linkse Sociale Partij, S.A.N. of een Rechtse Liberale Partij, V.V.D. of een Christen Democratische Middenpartij, CDA. De belangen van alle inwoners, doelmatig, evenwichtig en verantwoordelijk behartigen dat is primair de essentiële taak in de toekomst van elke politieke partij met hun gekozen kandidaten. Blijkbaar is de zienswijze van deze 3 partijen over hoe de belangen van inwoners eerlijk, optimaal en verantwoordt behartigd kunnen worden momenteel nog zeer verschillend. Als partijen aan kiezers eerst ook duidelijk uitleggen wat hun politieke visieverschillen zijn komen de partij en zienswijze duidelijker in beeld en kan kiezer verantwoorde keuze maken. Gemeentebestuurders als vertegenwoordigers van inwoners horen aanspreekbaar te zijn om ook in overleg met belanghebbende personen en of verenigingen de juiste koers te bepalen. Bij het zoeken en bepalen van voor de inwoners juiste en vooral gewenste en verantwoorde koers is draagvlak van de inwoners bij alle politieke besluitvorming van essentieel belang.


10

In het Land van Cuijk wordt gesproken over gemeentelijke herindeling, wat zijn de voor- en nadelen voor de inwoners van onze gemeente en hoeveel inspraak hebben inwoners hierin. Tot nu toe is politiek verantwoordelijkheid durven nemen veelal mannenwerk, daarom vrouwen toon uw ‘Mankracht’ en breng evenwicht in de verhouding van samen verantwoordelijkheid durven dragen en denk en beslis mee over actuele aangelegenheden in onze eigen gemeente Sint Anthonis en toon uw daadkracht door uw vertegenwoordiger te kiezen. Kiezers willen een juiste keuze maken in politieke partij en persoon met hun stemrecht en partij steun geven waarvan zij verwachten dat hun belangen ook zullen worden behartigd. Voor veel kiezers als inwoner (in de rijkste gemeente van Land van Cuijk) is het blijkbaar een dilemma om een juiste keuze te maken, toch bepaald uw stem mede het toekomstig beleid van onze gemeente Sint Anthonis en daarmede leefbaarheid en welzijn in onze samenleving. W. Donkers.

GGD Hart voor Brabant

Hier kreeg ik later veel spijt van, dus bij deze dit jaar wel een aanmelding. We zullen eens laten zien hoe groot bereik Nina heeft. Daarom vraag ik jullie om hulp! Ten eerste om te stemmen via de website https://www.expeditierobinson.nl/profiel/469. Dit kan twee keer, via Facebook en e-mail. Hiernaast vraag ik jullie om iedereen aan te sporen om te stemmen op Nina Derks. Jullie maken me super gelukkig ! Dankjewel!

Zelf je huis bouwen in Ledeacker Niels Raaymakers en Stef Aben bouwen hun eigen huizen in Ledeacker. Samen met hun partners zijn ze in december 2016 begonnen aan dit avontuur en verwachten er aankomende zomer echt te kunnen gaan wonen. ‘Stef wilde graag zelf een huis gaan bouwen in Ledeacker en ik zag dit eigenlijk wel zitten. We kenden elkaar nog niet heel goed toen het ter sprake kwam, maar onze vaders werken beiden in de bouwsector en wonen vlak bij elkaar. Op een stuk bouwgrond in Ledeacker zijn we nu samen een 2-onder-1-kapper aan het bouwen.’ vertelt Niels.

Iedereen is uniek, ook in de Week van de Lentekriebels. Van 19 tot en met 23 maart a.s. vindt op basisscholen in heel Nederland weer de Week van de Lentekriebels plaats. Zo ook in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. Tijdens deze projectweek leren kinderen over hun lichaam, relaties, omgaan met social media en weerbaarheid. Rutgers en de GGD organiseren deze projectweek samen. Het thema van deze 13e editie is ‘Anders?!’. Lees het volledige artikel op de website.

Hallo, Ik ben Nina Derks en vraag jullie hulp om mijn droom te verwezenlijken! Ik ben al heel lang een trouwe kijker van Expeditie Robinson. In dit programma moet je overleven op een onbewoond eiland met 15 andere mensen. Hiernaast zijn er mentale en fysieke proeven en wordt er gestemd om wie er naar huis moet. Dit zorgt voor ingewikkelde complottheorieën. Elke keer opnieuw denk ik: ‘Hoe vet zou het zijn om daar aan mee te doen.’ Tot vorig jaar. Wij, de onbekende Nederlanders, mochten onszelf namelijk opgeven! Toen ik hoorde dat je stemmen moest verzamelen, trok ik mezelf terug. Zo’n groot bereik had ik namelijk niet.

V.l.n.r.: Sjef, Niels en Stef. Zelf bouwen betekent ook veel regelen. Vooral al het ‘gedoe’ om het bouwen heen kost veel tijd vinden Niels en Stef. Niels werkt op kantoor en in de avonden en weekenden is hij (net als Stef ) te vinden op de bouwplaats. Niels: ‘Ik zou dan het liefste alleen maar bezig willen zijn met het daadwerkelijk bouwen, maar het regelwerk moet ook gedaan worden. Dit doen we met onze partners samen natuurlijk, maar ik had vooraf niet gedacht dat dit zoveel tijd zou kosten. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van bouwmaterialen, de administratie en regelen van mensen en bedrijven waar we werk aan uit besteden.’ Stef vervolgt: ‘Ik ben interieurbouwer van beroep en kan veel timmerwerk zelf doen. Zo maak ik bijvoorbeeld de keuken zelf. Maar we maken niet alles zelf, het stuccen bijvoorbeeld laten we over aan een vakman. Ik vind trouwens ook dat het regelwerk om de bouw heen veel tijd kost. Maar ik ben wel heel tevreden over de keuzes die we hebben gemaakt.’ En met een grote knipoog: ‘Alleen die buurman ...... tja ....’.


11

Inkopen bij Sjef. Alle installatiematerialen kopen Niels en Stef bij Van Gemert Installatiegroep in Mill of Overloon. Niels: ‘In Mill staat Sjef vaak in de winkel en hij en zijn collega’s helpen ons met het uitzoeken van de juiste materialen en hoeveelheden, dat scheelt veel tijd. Bij grotere hoeveelheden laten we rechtstreeks op de bouw leveren. Daarnaast hebben we de tekeningen van het installatiewerk ook door hen laten maken. Daardoor kennen ze onze bouw ook goed. Soms merk je bij andere leveranciers dat ze wat geheimzinnig zijn over bijvoorbeeld de prijs. Maar dat is bij Sjef niet, gewoon transparant en duidelijk, zonder dat je daar naar moet vragen. Kijk, via internet bestellen is vast iets goedkoper, maar dan heb je Sjef en zijn collega’s niet. Want als we nu materiaal over hebben, dan kan je dat gewoon teruggeven. Doe dat maar eens via een internetshop... En soms komt Sjef na zijn werk nog materiaal brengen zodat we toch die avond of weekend door kunnen. De service die Van Gemert levert is een belangrijke steun als je zelf aan het bouwen of klussen bent.’

MEDEDELINGEN KBO Kring Land van Cuijk Regionale Seniorenbeurs 2018. Op vrijdag 6 april a.s. van 14.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 7 april a.s. van 10.00 tot 17.00 uur organiseren KBO Kring Land van Cuijk en KBO Kring Mill en Sint Hubert de 2e editie van deze regionale seniorenbeurs. De beurs wordt gehouden party- en evenementencentrum ‘Fitland’, Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill. De entree bedraagt € 2,00 per persoon inclusief 1 consumptie. Het thema van de beurs is ‘Wonen met of zonder zorg’. De Brabantse bevolking gaat krimpen én tegelijkertijd neemt de vergrijzing en het aantal eenpersoonshuishoudens toe. De komende 10 tot 15 jaar zijn er jaarlijks duizenden woningen extra nodig en moeten net zo veel woningen worden aangepast om in te spelen op deze veranderingen. Iedereen wil in principe zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen, sterker nog dat moet ook van de overheid. Om dat mogelijk te maken zal technologie een grotere rol gaan spelen, is creativiteit nodig om tot oplossingen te komen, moeten bureaucratische belemmeringen worden geslecht en zullen senioren zelf tijdig moeten anticiperen op een geschikte, maar vooral ook gewenste woonsituatie. Misschien wel de belangrijkste boodschap.  Het is belangrijk om vroegtijdig na te denken over toekomstige woonwensen en je af te vragen: ‘Hoe wil ik wonen als ik minder mobiel ben? Wat is noodzaak en waar kan ik afstand van doen? Hoe belangrijk is een tuin voor mij, of wordt dat juist een last? Hoe belangrijk is het dat de

kleinkinderen kunnen blijven logeren?’ Onderneem tijdig stappen, want uit onderzoek blijkt dat aanpassen aan een nieuwe woonomgeving lastiger wordt vanaf ongeveer het 70e levensjaar. Creatieve oplossingen zijn er genoeg. De overheid moet er voor zorgen dat eigen initiatieven van burgers sneller en beter worden ondersteund. Regels moeten niet knellend zijn en gemeentes moeten medewerking verlenen aan (eigen) initiatieven. Ook van woningcorporaties mag actief beleid worden verwacht zodat mensen langer in hun huidige huurhuis kunnen blijven wonen. Wij willen met deze beurs bereiken dat u zich bewust wordt van het feit dat u zich tijdig moet afvragen hoe wil of ga ik straks wonen. Deze beurs biedt u de mogelijkheid uw woonwensen op een rijtje te zetten. E-mail: regionaleseniorenbeurs@gmail.com. Website: www.regionaleseniorenbeurs.nl.

Bridgeclub ‘de Manche’ Wanroij Uitslag woensdagavond 12 maart 2018: 1. Helm van Dommelen en Aloys Thijssen 2. Riet Geene en Maria Willems 3. Harrie en Hanneke van Duijnhoven

63,89 % 52,50 % 50,00 %

Uitslag maandagavond 14 maart 2018: 1. Gerry Cremers en Sainem Wunderink 2. Mariet Peters en Riek van de Wiel 3. Piet Willems en Maria Willems

67,81 % 59,38 % 57,19 %

jeugdhonk wanroij Hoi honkers, Het is weer bijna tijd voor onze jaarlijkse zwemactiviteit, namelijk op vrijdag 30 maart a.s. gaan we met zijn allen zwemmen in ‘Het Heijderbos’. Het is vanaf nu mogelijk om je op de site aan te melden voor deze activiteit. Aanmelden kan tot 27 maart a.s. 21.00 uur, dus zorg dat je dan staat ingeschreven, anders kun je niet mee. Hopelijk ga je mee! Groeten van de leiding.

‘de raggebende’ landhorst Beste inwoners van Landhorst, Pasen staat weer voor de deur dus is het tijd voor onze jaarlijkse eieractie. Op woensdag 28 maart a.s. komen de leden van ‘De Raggebende’ langs de deuren met heerlijk verse eitjes van Maarten v.d. Berg. Jullie kunnen ons vanaf 18.30 uur verwachten.


12

VAN DE KLOS Groenhoeven 6, 5446 AA Wanroij Bij ons kunt u terecht met voetklachten en klachten aan knieën, heupen en rug die het gevolg zijn van een verkeerde stand of afwikkeling van de voet. Met speciaal voor uw voeten gemaakte zolen worden de klachten aangepakt. Vergoeding podotherapie: Veel behandelingen en zolen worden via de aanvullende zorgverzekering vergoed. Kijk op de website welke vergoeding u kunt krijgen. Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig. Afspraak maken: 06-12768000 www.podozorg-wanroij.nl

OPROEP RÔNDJE WANROIJ 23 JUNI. Wil jij meedoen met jouw winkel aan huis? Meld je voor 22 maart a.s. aan via info@OnzeMeubelWinkel.nl. Uitvaartzorg Marco Toonen: een vertrouwde naam in het Land van Cuijk. Tel. (0485) 80 06 45 / 06 - 5587 5535. www.marcotoonen.nl. Kersten & Wilhelm Netwerk Notarissen te Mill houden elke eerste donderdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur gratis spreekuur in het gemeenschapshuis ,'t Wapen van Wanroij' te Wanroij en verder alle maandagen van 17.00 tot 18.00 uur ten kantore aan de Oranjeboomstraat 3 te Mill. Voor al uw vragen over notariële onderwerpen. In de maanden juli, augustus en december is er geen spreekuur. Riool verstopt??? AB rioolontstoppingsdienst M. van Tienen, Voordijk 27, St. Hubert, tel. (0485) 34 00 60 / 06-50881322

Voor de tarieven van de klosadvertenties kunt u bellen naar GaafGrafisch, tel. (0485) 45 12 88 of kijken op onze website: www.wanroijsnieuws.nl

Online & offline support AANNEMERSBEDRIJF LAARAKKERS & WIJNHOVEN BV

Voor al uw:

WWW.WOUTICT.NL

Onderhoud en levering van computers, netwerken en randapparatuur voor zowel zakelijk als particulier! Dorpsstraat 6a 5446 AN Wanroij 0485 - 21 09 66 info@woutict.nl INSTALLATIE & REPARATIE - NIEUWE & GEBRUIKTE PC’S DRAADLOOS & BEDRAAD - HARD- & SOFTWARE

• • • • •

Nieuwbouw Verbouw Renovatie Wand- en vloertegelwerk Renovatie van badkamers

Lampersveldpad 7 5446 BS Wanroij Tel.: (0485) 47 14 02 Fax: (0485) 47 19 89 info@laarakkers-wijnhoven.nl


13

T.V. ‘DE RAAM’ WANROIJ Geslaagde Sjors Sportief-middag Woensdag 14 maart jl. hebben we weer een enorm leuke tennismiddag gehad! Het zonnetje scheen, heerlijk weer om buiten te sporten.  Kids, leuk dat jullie er waren, en wie weet zien we jullie binnenkort wel terug op de baan om een balletje te slaan.

Voorjaarscompetitie jeugd: Team 1 Oranje 2: • Linn van Dijk, Aniek Graffius, Chris Daverveld, Pasan van Dinter, Thomas van Helvoort, Nick Thijssen en Jop Wijnhoven. Datum: • Zondag 18 maart 2018 • Zondag 25 maart 2018 • Maandag 2 april 2018 • Zondag 10 juni 2018   • Zondag 17 juni 2018 • Zondag 24 juni 2018 • Zondag 1 juli 2018   

Uit of thuis: in Groesbeek in Wanroij in Haps in Sint Anthonis in Wanroij in Haps in Vianen

Team 1 Groen 2: • Tygo van Berlicum, Floor van Gemert, Jorn van Tienen en Math Verbruggen.            Datum: Tegen: Uit of thuis: Tijd • Zondag 08 april Afferden Thuis 10.00 uur • Zondag 15 april   Play Back Beers  n.t.b. • Zondag 22 april  Wiekslag (Molenhoek) Thuis 10.00 uur • Zondag 06 mei  Malden  Malden  n.t.b. • Zondag 13 mei   Tever  Rijkevoort n.t.b. • Zondag 27 mei De Milsbeek Thuis  n.t.b. • Zondag 3 juni Gennep   Thuis 10.00 uur   Team 2 Groen 2: • Dani Michiels, Stijn Thijssen, Bas Manders en Niels Linders.

Foto’s van deze middag zijn te zien op www.tvderaamwanroij.nl/fotoalbum. Ook zin om te gaan tennissen? We zouden het erg leuk vinden als jij ook komt tennissen!   Direct aanmelden of meer weten? Stuur een e-mail naar tvderaamwanroij@hetnet.nl. Graag aanmelden voor 25 maart in verband met de tennislessen die starten in april. Tennislessen april (binnen je jeugdlidmaatschap): Ook dit jaar hebben we weer een leuk en leerzaam blok tennislessen voor alle jeugdleden. De lessen starten in april. Eventueel nieuwe jeugdleden kunnen hier ook aan deelnemen (graag voor 25 maart a.s. aanmelden).  

Datum: Tegen: Uit of thuis: • Zondag 8 april   Langenboom Langen boom • Zondag 15 apri Telro (Nistelrode) Thuis  • Zondag 22 april Overasselt Overasselt • Zondag 06 mei  Park Hoeven (Uden) Thuis  • Zondag 13 mei  T.V. Set ’77 (Zeeland)  Thuis   • Zondag 27 mei   De Milsbeek  Milsbeek • Zondag 03 juni  Gennep Gennep 

Tijd 12.00 uur 10.00 uur n.t.b. 10.00 uur 10.00 uur n.t.b. n.t.b.

V.V. UNICUM Mini van de week: Wat is je naam? • Elke van de Kolk. Hoe oud ben je? • 9 jaar. Hoelang speel je al volleybal? • 3 jaar.


14

Heb je broertjes of zusjes? Zo ja, zijn deze ouder of jonger? • Ja, broer Niek. Doen je broertjes en zusjes ook aan sport? • Ja, voetbal. Wat vind jij het leukste aan volleybal? • De wedstrijden. Wil jezelf ook in zo’n groot team volleyballen? • Ja.

Programma dinsdag 20 maart: Dames recreanten 1: Wedstrijden zijn in het Merlet te Cuijk. • 19.45 uur: Fluiten • 20.40 uur: Unicum 1 - Argos 5 • 21.35 uur: Unicum 1 - W.V.C.’91 2 Programma zaterdag 24 maart: Dames 1: • 16.30 uur: ‘De Stappert’, Haps: Havoc DS 1 - Unicum DS 1 Meisjes C: • 14.00 uur: ‘De Schakel’, Broekhuizenvorst” Brovoc MC 1 - Avance-Unicum MC 5 kantinediensten: • Maandag 26 maart, 22.00-23.30 uur: Patrick Peters-Rit. • Vrijdag 30 maart, 22.00-23.30 uur: Marianne van den Broek en Antoinette Nabuurs. Wedstrijdverslagen uiterlijk zondag 20.00 uur per e-mail naar jacqueline.walraven@hotmail.com.

Wat is je naam? • Lynn Kersten. Hoe oud ben je? • 9 jaar. Hoelang speel je al volleybal? • 3 jaar. Heb je broertjes of zusjes? Zo ja, zijn deze ouder of jonger? • Nee. Doen je broertjes en zusjes ook aan sport? • Nvt. Wat vind jij het leukste aan volleybal? • De wedstrijden. Wil jezelf ook in zo’n groot team volleyballen? • Ja. Verlaat stukje van de uitslagen van de mini’s afgelopen zondag 11 maart: Vandaag hebben we de wedstrijdjes gespeeld in Odiliapeel. We hadden er super veel zin in. De eerste wedstrijd hebben we gelijk gespeeld met 1-1. De laatste 2 hebben we gewonnen met 5-0 en 6-0. Het toetsen lukte vandaag ook al aardig. Op naar het volgende toernooi. Sportieve groetjes van Christel, Mila en Dewi uitslagen zaterdag 17 maart: Dames 1: • Unicum DS 1 - Luctor DS 1 25-23, 25-12, 25-19, 25-19. Jongens B: • Unicum-AvanceHavoc JB 1 - Hovoc JB 2 25-12, 25-23, 24-26, 14-25, 15-17. Meisjes C: • Avance-Unicum MC 5 - VC Athos’70 MC 1 18-25, 15-25, 19-25, 20-25.

4-0

2-3

0-4

Kijk voor actuele informatie, leuke weetjes en ander nieuws op onze website: www.vv-unicum.nl. En/of check de app.

handbal Vereniging WanrOij uitslagen afgelopen weekend: • HVW D1 - Blauw Wit D1 • Avanti D2 - HVW D2 • Tachos D1 - HVW D3 • Habo ‘95 E2 - HVW E1 • HVW DS2 - Apollo DS2 • HVW HS2 - Acritas HS2 • HVW DA1 - Groesbeeks Glorie DA1 • HVW DS1 - Handbal Someren DS1 • HVW HS1 - Handbal Someren HS1 Programma zaterdag 24 maart: • HVW E1 - Tremeg E1 Aanvang 10.15 uur. Scheidsrechter: Sjeel. • HVW D3 - Swift H D1 Aanvang 11.10 uur. Scheidsrechter: Sjeel. • Oktopus DS2 - HVW DS2 Aanvang 18.15 uur in T.U. Eindhoven. • Jupiter ‘75 HS2 - HVW HS2 Aanvang 18.45 uur in ‘De Kraanvogel’, Eersel. • HVW DR - Someren Aanvang 19.00 uur in Bakel. Programma zondag 25 maart: • HVW D2 - the Flyers D2 Aanvang 10.15 uur. Scheidsrechter: Inge V.

11-13 8-10 34-15 8-19 22-13 21-21 16-18 15-19 22-19


15

• • • •

HVW DA1 - Taxandria DA1 Aanvang 11.00 uur. Scheidsrechter: Cecile en Inge S. HVW DS1 - Tachos DS1 Aanvang 12.10 uur. Acritas D1 - HVW D1 Aanvang 12.10 uur in ,’t Zand’, Bakel. HVW HS1 - Bergeijk HS1 Aanvang 13.20 uur.

Wedstrijdverslag HS1 - Someren HS1: Als je kampioen wil worden dan moet je blijven winnen, elke wedstrijd weer opnieuw. De heren 1 van HVW wisten dit seizoen deze woorden van trainer/coach Ton om te zetten in daden. Vorige week had naaste concurrent nr. 2 Oranje Wit zichzelf al tekortgedaan. Nr. 4 Jupiter moest de punten naar Wanroij laten gaan. Vandaag kon HVW de nr. 3 in de 2e klasse Handbal Someren hetzelfde laten ondergaan. Eenvoudig zou het niet worden. Uit had HVW ook al de grootste moeite met deze stugge ploeg. Op 3 december jl. werd maar met 1 doelpunt verschil gewonnen. De Wanroijse mannen waren - het hele seizoen al - super gemotiveerd. Op de dinsdagen en donderdagen spat het er tijdens de trainingen vanaf. De punten blijven hoe dan ook in Wanroij. Het grote publiek is het succes van de Wanroijse mannen niet ontgaan, zo was te zien aan de bomvolle tribunes van de Hoepel. Van meet af aan zette HVW de toon. De eerste aanval van Someren werd door de keeper Sander gepakt die in een flitsende worp de weggestarte Leo bereikte. Met een fraaie beweging omspeelde hij de Somerse keeper. Met rechteropbouwer Maarten had de Somerse defensie de grootste moeite. Hij wist vandaag vaak het net te vinden of een strafworp af te dwingen. Onze opbouwers trokken splijtende gaten in de Somerse verdediging die zich vandaag vooral tot doel hadden gesteld de weg naar de cirkel af te stoppen. Jasper was daardoor moeilijk te bereiken. De hoekspelers completeerde op doeltreffende manier het samenspel. Verdedigend stond HVW vaak op het juiste moment op de juiste plaats. Tussen de verdedigers werd geen ruimte geboden en eroverheen was ook al geen makkie. De goed blokkende verdedigers wisten de meeste ballen uit de doelmond weg te houden en wat er wel doorkwam was over het algemeen voor de keeper. Met een scoreverloop van telkens 4 tot 6 doelpunten voorsprong werd gecontroleerd naar het einde van de wedstrijd toegewerkt. Dat Someren in de laatste 5 minuten nog een aantal doelpunten wist te maken was vooral het gevolg het ondertal aan Wanroijse zijde. De ietwat geflatteerde 22 - 19 eindstand was voldoende voor wederom een klein feestje. Volgende week zondagmiddag om 13.20 uurbegint de voorlaatste wedstrijd tegen nr. 5 Bergeijk. Naar schatting zijn de laatste vrije tribuneplaatsen om 12.00 uur al ingenomen, dus kom op tijd. Bij thuiswinst is het kampioenschap een feit en zal het HVW-feest losbarsten. Deze dag begint om kwart over 10 met de D2-jeugd, om 11.00 uur gevolgd door de Dames A1. Om tien over 12 laten de Dames 1 zich thuis nog een keer gelden.

Na afloop van alle wedstrijden barst er een knallend eindfeest los met DJ’s Ton & Geer. Tijdens het feest zal in de kantine om 16.00 uur live de dames EK-kwalificatiewedstrijd NEDERLAND - HONGARIJE op het grote scherm de zien zijn. Eindtijd; zolang het gezellig is, dus tot in de late uurtjes. Dit wil jij toch ook niet missen. Aanmelden hoeft niet maar als je op Facebook even laat weten dat je komt dan kunnen we daar rekening mee houden. Deel dit bericht met al je handbalvrienden en kennissen. Wedstrijdverslag - Someren DS1: Vandaag, 18 maart, stond Someren op het programma. Ons doel was om de punten in Wanroij te houden, al wisten we dat het pittig zou worden tegen de nummer 2 van onze poule. We begonnen goed, de verdediging stond sterk en Someren kwam er moeilijk voorbij. Helaas wisten we aanvallend ook moeilijk te scoren. Toch gingen we met een tevreden gevoel de rust in, met slechts een 4-6 achterstand. Begin tweede helft kostte het ons 5 minuten om ons niveau weer op te pakken, waardoor Someren uitliep tot 5 punten verschil. Daarna hebben we weer goed terug geknokt maar helaas net niet voldoende. De eindstand was 15-19. Hopelijk lukt het ons om volgende week, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, de punten te pakken. Alle aanmoediging is welkom! Groetjes, Dames 1. Wedstrijdverslag HVW DA1 - Groesbeek Glories DA1: Vandaag hadden we wedstrijd tegen Groesbeek. Waar we vorige keer hadden gewonnen met 9-6, moest er nu mee gescoord worden. We begonnen scherp. We scoorden een aantal goals en wisten al snel een voorsprong op te bouwen naar 5-0. Door een aantal trucjes vanuit de tegenstanders raakte onze verdediging in de war. Dit leidde tot een aantal goals tegen. De ruststand werd 9-4 in ons voordeel. De tweede helft begon weer met een aantal goals vanuit ons. In de aanval wisten we niet zo goed meer wat we moesten doen. Ondanks dat, scoorden we wel nog een aantal goals. De eindstand werd 16-8 in ons voordeel. Volgende week spelen we om 11.00 uur onze laatste thuiswedstrijd en hebben we een team van de week bij ons. Tot volgende week! Dames 2 blijven winnen. Helaas hebben wij al onze vrienden, ouders, team van de week en anders fans moeten teleurstellen omdat jullie niet konden genieten van een prachtige wedstrijd tegen Apollo. Apollo had afgezegd. Zouden ze niet durven? Lag er te veel sneeuw of hadden ze te veel blessures? Wij zijn het erover eens dat ze niet tegen ons durfde te spelen! Vandaar dat we de wedstrijd hebben gewonnen met een mooie uitslag van 22-13. Aangezien we niet hoefde te handballen zijn er andere plannen bedacht om te doen. De een ging op stap, de ander lekker chillen maar de meeste kozen toch voor een zoet sappige film. Deze week gaan we ons voorbereiden op het feestje van aankomende zondag waarin we oude tijden van HVW gaan beleven!


16

Aanbiedingen van week 11+12 - 2018 Ambachtelijk lekker vlees...

Ribstuk of mager soepvlees

5.90 4.45

500 gram

Filetlapjes (ook gemarineerd) 500 gram

SPECIAL!

Vlug klaar....

Kipfilet

5.00

6 stuks

aktdag!

Stoofpotjes actie: Oma’s stoofpotje, Curry stoofpotje

4.95 sgehak Varken half 5.45 1 kilo alf-omh t k a h Ge 1 kilo 7.45 gehakt Runder

of Indisch stoofpotje

Varkensw o

1.09

100 gram

De fijnste vleeswaren

Donderda

Beenham

g worstdag

!

rst

1 kilo

4.00

4 stuks Kant en klaar....

dag geh Woens t

1 kilo

Wanroijse schijven

4.95 m-half 1 kilo Runderwo 5.45 rst 1 kilo 6.45 Worst half -o

De Ambachtelijke Slager. De kwaliteit al it van ver vers.

www.dickderks.nl

1.20 1.40 1.95

100 gram

Gegrild spek 100 gram

Rauwe ham 100 gram

Slagerij Dick Derks

Kwikstraat 11, 5446 AL Wanroij, telefoon 0485 - 470343

BROOD MET SMAAK VOOR MENSEN MET SMAAK! AANBIEDINGEN DEZE WEEK

Denk aan het inleveren van uw paaslijst! Zie ook www.bakkerijmaassen.nl

(20 t/m 24 maart 2018)

zeker het proberen waard!

Maïskandybrood Hij is er weer! Een heerlijke combinatie tussen maisbrood en suikerbrood en Van € 2,25 Nu voor

Mueslikoeken Knapperige koeken gemaakt van muesli, rozijnen en hazelnoten.

€ 1,

99

Nu 6 halen, 5 betalen

Bavaroisepuddingen (2 stuks) Een heerlijke pudding na uw paasbrunch/-lunch of -diner? Haal deze nu alvast lame! Elke woensdag broodrec

3 lekkere mikken 75 r o vo

€ 5,

, molen, meergranen en

Keuze uit: wit, tarwe, tarvo

volkoren.

in huis! Keuze uit: aardbei-bosvruchten, chocolade, advocaat-chocolade, chipolata of ananas. Van € 12,- Nu voor

WEEKEN DVLAAI

€ 11,-

ag!

Alleen vrijdag en zaterd

personen) ai (12 luch aatvgla wenerbodem Advoc tige advocaatbavaroise op een Een en! kom te Om alvast in de paasstemmin slagroom. 99 advocaatspiegel en een raster met room. Gedecoreerd met een

Van € 12,95 Nu voor

€ 9,

winkel

st is vanaf heden verkrijgbaar in de Bakkerij Maassen Deofpaaslij via de website. U mag uw bestelling ook door-

Wanroij - tel. (0485) 45 14 73

geven via de telefoon tot uiterlijk 28 maart.


17

Daarna gaan we ons voorbereiden op de laatste wedstrijd van het seizoen, we moeten zaterdag 7 april om 19.00 uur thuis spelen tegen De Sprint. We zien dan graag nogal onze fans!! Groetjes, Dames 2! Team van de week. Hallo jongens en meisjes van de C, de D, de E en de F! Jullie zijn gekozen om team van de week zijn!! Dit klinkt natuurlijk heel erg leuk, maar wat houdt het in? Per team worden jullie tijdens een wedstrijd van de dames of de heren in het zonnetje gezet. Dat betekent dat jullie aan het begin van de wedstrijd mee op mogen lopen en mee mogen begroeten. Verder zal er een speciale plek op de tribune voor jullie gereserveerd worden, vanaf daar kunnen jullie de dames en de heren flink aanmoedigen! Dit kost natuurlijk veel energie, daarom zal er lekker hapje en een drankje voor jullie klaar staan. Het gaat om de volgende wedstrijden: • Zondag 25 maart: De Dames A1 spelen om 11.00 uur. De D2 is hierbij team van de week! De Dames 1 spelen om 12.10 uur. De C en de D3 zijn hierbij team van de week! De Heren 1 spelen om 13.20 uur. De E1 en de F zijn hierbij team van de week! Zorg dat je een kwartier voordat de wedstrijd begint in je handbaltenue in de sporthal bent. De Dames en de Heren kunnen de aanmoediging heel erg goed gebruiken, dus de spandoeken, de liedjes en de toeters mogen tevoorschijn worden gehaald! Natuurlijk zijn jullie ouders ook welkom voor extra aanmoediging! Clubkalender. Kijk alvast vooruit naar de clubactiviteiten van de komende maanden op www.hvwanroij.nl/calendar/ Vind je handballen ook een leuke sport om te zien of om aan deel te nemen? Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de sporthal of op bovengenoemde activiteiten. Je mag als speler op elk moment van het jaar gratis (3x) meetrainen om te proberen of het bij jou past. Wil je niet zelf handballen maar wel actief zijn in deze dynamische vereniging dan ben je altijd van harte welkom. Kijk eens rond op hvwanroij.nl of stuur een berichtje naar info@hvwanroij. antia W.V.V.Const

Wanroij

W.V.V. CONSTANTIA

JUNIOREN: Programma zaterdag 24 maart 2018: • Ysselsteyn JO19-1 - Constantia JO19-1 Aanvang: 15.00 uur. Vertrek: 13.30 uur. Vervoer: Hendriks, van de Steeg, Franken. Wassen: Hendriks.

• Constantia JO19-2 - Juliana Mill JO19-2 Aanvang: 15.00 uur. Scheidsrechter: Gijs Derks. • Venhorst JO17-1 - Constantia JO17-1 Aanvang: 14.30 uur. Vertrek: 13.30 uur. Vervoer: Stef, Gijs, Hugo. Wassen: Stef. • Constantia JO17-2 - Ysselsteyn JO17-1G Aanvang: 14.30 uur. Aanwezig: 13.45 uur. Wassen: Lars. Scheidsrechter: Patrick Wolfs. • ST Constantia/ Menos JO13-1 - Boekel Sport JO13-1 Aanvang: 11.15 uur. Aanwezig: 10.30 uur. Wassen: Stijn. Scheidsrechter: Dirk Vloet. • De Zwaluw JO13-2 - ST Constantia/ Menos JO13-2 Aanvang: 12.00 uur. Vertrek: 10.45 uur. Vervoer: Thijs, Sepp, Thomas, Danny. Wassen: Ivan. • UDI ’19/CSU JO11-2 - Constantia JO11-1 Aanvang: 9.00 uur. Vertrek: 08.15 uur. Vervoer: Nick, Marc, Rudi.. Wassen: Nick. • Sambeek JO11-2G - ST Constantia/ Menos JO11-2 Aanvang: 09.30 uur. Vertrek: 08.40 uur. Vervoer: Freddy, Giel. Wassen: Giel. • ST Constantia/ Menos JO11-3 - UDI ’19/CSU JO11-4 Aanvang: 10.00 uur. Aanwezig: 09.30 uur. Wassen: Niels. Scheidsrechter: Dirk Vloet. • ST Constantia/ - Blauw Geel’38/ Menos JO11-4 JUMBO JO11-9 Aanvang: 11.00 uur. Vertrek: 10.15 uur. Spelen in Landhorst. Wassen: Luuk M. Hulpouder: Jelle. Scheidsrechter: Yara van Kempen. • ST Ravenstein/ SDDL JO11-5 - Constantia JO10-1 Aanvang: 09.15 uur. Vertrek: 08.10 uur. Vervoer: Rick,Pasan. Wassen: Jort. • ST SVS/Excellent/ - ST Constantia/ Westerbeekse Boys JO9-1 Menos JO9-1 Aanvang: 09.30 uur. Vertrek: 08.40 uur. Vervoer: Jop, Thomas. Wassen: Thomas. • Constantia JO8-1 - SV Milsbeek JO8-2 Aanvang: 09.00 uur. Vertrek: 08.15 uur. Spelen in Landhorst. Wassen: Vince. Hulpouder: Vince. Scheidsrechter: FAIRPLAY. Meisjes: • Constantia MO19-1 - Gemert MO19-1 Aanvang: 15.00 uur. Aanwezig: 14.15 uur. Wassen: Lynn. Vlagger: Eva. Scheidsrechter: Maurice v.d. Zanden. • Nulandia MO17-1 - Constantia MO17-1 Aanvang: 14.30 uur. Vertrek: 13.15 uur. Vervoer: Isa Ver woerdt, Marleen Nabuurs, Milou Thijssen, Noortje van der Velden. Wassen: Xena Willems. Vlagger: Isa Verwoerdt. • Hapse Boys MO11-1 - Constantia MO11-1 Aanvang: 10.00 uur. Vertrek: 09.15 uur. Vervoer: Ellis, Femke, Eelke. Wassen: Ellis.


18

Mini’s: • Constantia JO7-1&JO7-2 - SSS ’18 JO7-3 Aanvang: 09.00 uur. Scheidsrechter: FAIRPLAY.

Scheidsrechters: Aanwezig: • Gijs Derks Constantia JO19-2 14.30 uur. • Mauri cv.d. Zanden Constantia MO19-1 14.30 uur. • Patrick Wolfs Constantia JO17-2 14.00 uur. • Dirk Vloet Constantia JO13-1 &JO11-3 09.30 uur. • Yara van Kempen Constantia JO11-4 (Landhorst) 10.30 uur. • Begeleider 08.30-13.00 uur: Martien v.d. Heijden. • Begeleider 13.00-16.30 uur: Henk Pijnappels.

Zondag 25 maart: • VM: Anja Hendriks, Anja v.d. Steeg en Eric Martens. • NM: Jan Prinsen, Tom Vonk, Joost Hendriks, Cor Selten. Vrijwilligerstaken opgave: In verband met de afgelastingen afgelopen weekend heeft niet iedereen zijn vrijwilligerstaak kunnen invullen. Deze week kan dit ingevuld worden op woensdagavond van 18.30 tot 21.30 uur en op donderdagavond van 20.00 tot 23.00 uur. Dit geldt voor Easter Open invulling. Overige vrijwilligerstaken graag uiterlijk voor zondagavond 25 maart a.s. invullen. Informatie over de club kun je vinden op: • www.constantiawanroij.nl.

Programma woensdag 28 maart: Bekerwedstrijd: • Constantia JO17-1 - Festilent JO17-1 Aanvang: 19.30 uur. Senioren: Uitslagen afgelopen weekend: • Alles afgelast. Programma dinsdag 20 maart: Vriendschappelijk: • Constantia VR1 - Wilhelmina VR1 Aanvang: 20.00 uur. Scheidsrechter: Ton v.d. Zanden.

Programma zaterdag 24 maart: • Old Stars Constantia - Beekse Boys DSV Aanvang: 17.00 uur. Aanwezig: 16.30 uur. Programma zondag 25 maart: • Constantia 1 - DSV 1 Aanvang: 14.30 uur. Aanwezig: 13.15 uur. Scheidsrechter: A. Smits. • Constantia 2 - Estria 2 Aanvang: 11.30 uur. Aanwezig: 10.30 uur. Scheidsrechter: Bram Lelivelt. • Constantia 3 is vrij. • Constantia 4 - Toxandria 4 Aanvang: 11.30 uur. Aanwezig: 10.45 uur. Scheidsrechter: Harrie Huggers. • Juliana Mill 6 - Constantia 5 Aanvang: 10.00 uur. Vertrek: 09.00 uur. • Juliana Mill 5 - Constantia 6 Aanvang: 12.00 uur. Vertrek: 11.00 uur. • Constantia VR1 - Venhorst VR1 • Aanvang: 10.30 uur. Aanwezig: 09.15 uur. • Scheidsrechter: Ton v.d. Zanden. Wassen: Evi. Kantinedienst: Zaterdag 24 maart: • VM: Marian Biemans en Lisanne Willems. • NM: Jeroen v.d. Ven en Toon Jans.

R.K.V.V. MENOS Jeugdcompetitie zaterdag 24 maart: • Menos JO15-1G - VCO JO15-1G Aanvang: 14.00 uur. • ST Constantia/Menos JO15-2 is vrij. • ST Constantia/ Menos JO13-1 - Boekel Sport JO13-1 Aanvang: 11.15 uur. • De Zwaluw JO13-2 - ST Constantia/ Menos JO13-2 Aanvang: 12.00 uur. • Sambeek JO11-2G - ST Constantia/ Menos JO11-2 Aanvang: 09.30 uur. • ST Constantia/ Menos JO11-3 - Udi ’19 JO11-4 Aanvang: 10.00 uur. • ST Constantia/ Menos JO11-4 - Blauw Geel’38 JO11-9 Aanvang: 11.00 uur. • ST SVS/Excellent/ - ST Constantia/ Westerbeekse Boys JO9-1 Menos JO9-1 Aanvang: 09.30 uur. SENIOREN: Seniorencompetitie zondag 25 maart: • Fidicia 1 - Menos 1 Aanvang: 14.30 uur. • Menos 2 - Venhorst 4 Aanvang: 11.00 uur. FC de Rakt 6 - Menos 3 Aanvang: 12.30 uur. Kantinedienst: • 19 maart t/m 25 maart: H. Jacobs, R. de Kleijne en J. de Boer. • 26 maart t/m 01 april: H. de Kleijne, W. Somers en P. Selten.


19

gemeenteberichten OmgeVingSVergunning N602 in Wanroij. Op 5 maart 2018 is deze omgevingsvergunning verzonden naar de aanvrager voor het kappen van 60 bomen langs de doorgaande weg. Bezwaar. Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U dient binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager verzonden is, bezwaar in bij burgemeester en wethouders, postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Voorlopige voorziening. Een bezwaarschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent dat de vergunninghouder gebruik mag maken van zijn vergunning. Om dit tegen te gaan, kunt u een voorlopige voorziening vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om de vergunning te schorsen. U vraagt een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).

OntWerpbeSluit (gedeeltelijk) intrekken OmgeVingSVergunningen Peelstraat 4B, 6 en 15 in Wanroij. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om meerdere omgevingsvergunningen (gedeeltelijk) in te trekken voor de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu. Ter inzage. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de volgende werkdag voor de duur van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis Brink 3 in Sint Anthonis of u kunt het digitaal opvragen via postbus@sintanthonis.nl. Zienswijze U kunt binnen 6 weken na publicatie een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling bij burgemeester en wethouders, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0485) 38 88 88.

Meer informatie. Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

“In 12 weken naar je streefgewicht!” Op 2 april a.s. start Lieke Meijer weer met een groepstraject: - voedingsadvies en -coaching op maat - individuele begeleiding afgewisseld met groepsbijeenkomsten - twee keer per week wandelen met de groep - Mindful Walk cursus van Marijke van Gend

Stalmest strooien Smaragd Frees Walkantenfrees Diepwoelen

Na 12 weken een afsluitend feestje met individuele fotoshoot door Nicole Aben van ‘Alles is Foto’.

Grasland woelen Grasland zaaien Grasland rollen Kilverbak met lazer Enz.

René Nooijen 06-53132843

Voor meer info, over vergoeding door de zorgverzekeraar bijvoorbeeld, mail naar: liekemeijer@live.nl. Of check de website: www.BalanceSintAnthonis.nl


20

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

Een container nodig voor uw afval? Wij plaatsen containers voor uw bouwafval, puin, hout, groenafval, grond etc.

M. Verstegen Molenstraat 48 5446 PL Wanroij T 06- 250 626 29 F 0485 - 32 58 04 info@mverstegengrondverzet.nl www.mverstegengrondverzet.nl

BOONSTOPPEL GARANTIE EXQUA D’OR

Het goud van boonstoppel verf Tel. (0485) 45 11 85

2018 03 20  
2018 03 20  
Advertisement