Page 1

Internauci wymienili 10 mln złotych w Walutomacie Polscy internauci wymienili się walutami o równowartości 10 mln złotych, uŜywając społecznościowego serwisu wymiany – Walutomat.pl. W pierwszym kwartale jego działania, 3200 uŜytkowników dokonało w nim 5100 transakcji, a wartość wymiany sięga nawet 0,5 mln złotych dziennie. Walutomat.pl to społecznościowy system wymiany walut pomiędzy uŜytkownikami Internetu, który pozwala na eliminację pośrednictwa banków i kantorów. Waluty wymieniane są po kursie średnim, bez tzw. spreadu, co pozwala na oszczędności rzędu 2-3 proc. wartości transakcji. Średnia wartość pojedynczej transakcji wynosi ok. 2000 złotych. Internauci wymieniają najchętniej euro i dolary amerykańskie. Powoli rozpędu nabiera równieŜ wymiana funtów brytyjskich, których przez Walutomat przechodzi od kilku do kilkunastu tysięcy dziennie. - Z Walutomatu korzystają głównie osoby fizyczne zarabiające w euro i dolarach oraz firmy importujące towary m.in. z Chin. Obserwujemy teŜ napływ emigrantów wymieniających funty zarobione w Wielkiej Brytanii – mówi Adrian Łaźniewski rzecznik prasowy Walutomatu. – Liczymy, Ŝe pojawią się teŜ u nas klienci wymieniający franki szwajcarskie, które poszukiwane są przez osoby posiadające kredyty w tej walucie – dodaje. Z serwisu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. Konieczne jest jedynie posiadanie kont bankowych w walutach, które mają zostać wymienione. Walutomat umoŜliwia wymianę dolarów amerykańskich, euro, franków szwajcarskich i funtów brytyjskich. Twórcy serwisu planują poszerzenie oferty o kolejne waluty w niedalekiej przyszłości. Planowane jest równieŜ rozszerzenie oferty banków, których konta obsługiwane są bez konieczności ponoszenia kosztów przelewów. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. W przyszłości twórcy serwisu zamierzają wprowadzić opłaty. Ich wysokość nie wpłynie jednak znacząco na opłacalność uŜywania tego narzędzia. Obecnie uŜytkownicy ponoszą jedynie koszty związane z przelewami, które moŜna wyeliminować zakładając konto w jednym z banków, w których konto ma operator. Twórcą i operatorem serwisu Walutomat jest spółka Revelco Sp. z o.o. . Serwis działa na rynku od połowy listopada 2009 roku. Więcej informacji na stronie serwisu.

Internauci wymienili 10 mln zl w Walutomacie  

Informacja prasowa "Internauci wymienili 10 mln zł w Walutomacie".

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you