Page 1

Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 1 de avonturen

allemaal

de bewoners

ingewikkeld

daartegen

de oppervlakte

het drama

sommige

de ervaring

de tentoonstelling

de inwoner

vanmiddag

het probleem

de verschillen

het toneelstuk

de voetstappen

totaal

de vriendinnen

vanavond de aardappel

net-als-woorden: ezel, kikker

Week 2 geloven

de lucifer

overblijven

het medicijn

het cijfer

precies

oefenen

de provincies

de tafel

controleren

de grenzen

de directeur

verliezen

de postbode

hese

het product

Pasen

de reclame

vreselijk de decimeter

net-als-woorden: lieve, boze, cent, insect

Week 3 bijvoorbeeld

haten

de handenarbeid

hebben

gemiddeld

opschieten

uitstekend

overschrijven

zogenaamd

uitschelden

het apparaat

vergeten

de atleet

verhuizen

het middelpunt

vermoorden

het rapport

weglopen

de student bevrijden

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

net-als-woorden: hond, kat, lopen, rijden, starten

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 5 acrobatisch

olympisch

alfabetisch

praktisch

allergisch

romantisch

Belgisch

Russisch

elektrisch

technisch

fantastisch

telefonisch

Indisch

tragisch

komisch

tropisch

kritisch

typisch

logisch medisch

net-als-woord: kritisch

Week 6 de biologie

het artikel

het dieet

het etiket

de idioot

de limonade

de kampioen

minimaal

het podium

muzikaal

de radio

de tribune

de spion

de televisie

het stadion

de video

het station

de visite

de viool Amerika

net-als-woord: gitaar

Week 7 heilig

de batterij

verscheidene

belangrijk

de marsepein

het medelijden

de fontein

het onderwijs

uitgebreid

het strijkijzer

de aanleiding

drijven

treiteren

vergelijken

bedreigen

verslijten

de scheidsrechter verspreiden

net-als-woorden: ei, ijs

de afwijking

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 9 de apotheek

theoretisch

de bibliotheek

theorie

de discotheek

de therapie

de kathedraal

de thermometer

katholiek

de thermosfles

de marathon

de thermostaat

de mediatheek

thuis

de methode

thuiskomen

de thee

de videotheek

het theater het thema

net-als-woord: thuis

Week 10 de activiteit

de sportiviteit

de brutaliteit

de stommiteit

de creativiteit

de universiteit

de criminaliteit

de vertrektijd

de elektriciteit

de etenstijd

de kwaliteit

de ijstijd

de majesteit

de kleutertijd

de mentaliteit

de leeftijd

de muzikaliteit

zomertijd

de publiciteit de puberteit

net-als-woord: majesteit

Week 11 de flauwerik

enkelvoud

de frietsaus

de goudvis

de ziekenauto

de huisvrouwen

de dauwdruppel

ijskoud

de benauwdheid

ouderwets

het applaus

de verbouwing

automatisch

de verhouding

pauzeren

vrouwelijk

de aula

het wantrouwen

onnauwkeurig betrouwbaar

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

net-als-woorden: blauw, kou

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 13 blazen

rijden

blijven

roepen

doen

vinden

gaan

vragen

geven

weten

hebben

worden

houden

zien

kijken

zitten

laten

zoeken

liggen lopen

net-als-werkwoorden: lopen, rijden

Week 14 duwen

maken

gooien

missen

horen

stoppen

remmen

vissen

willen

durven

blaffen

glanzen

boffen

leven

dansen

verhuizen

fietsen

verven

gebruiken kletsen

net-als-werkwoorden: remmen, fietsen

Week 15 komen

zullen

kopen

koken

mogen

pakken

roepen

roken

snijden

hoeven

sturen

reizen

vertellen

beven

hangen

draaien

weten

gebeuren

zijn zingen

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

net-als-woorden: lopen, rijden, fietsen, remmen

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 17 drieën

Italië

de feeën

kopiëren

de ideeën

de poëzie

de industrieën

de reünie

de knieën

de ruïne

de kopieën

skiën

de moskeeën

sleeën

tweeën

tweeëntwintig

de zeeën België

net-als-woord: drieën

drieëndertig

Week 18

dagelijks

aanwezig

gebruikelijk

geduldig

gevaarlijk

gelukkig

misselijk

geweldig

onduidelijk

ijverig

schriftelijk

negentig

tijdelijk

onschuldig

wekelijks

toevallig

wonderlijk

verdrietig verstandig

net-als-woorden: handig, vrolijk

belachelijk

Week 19 apart

allemaal

de begrafenis

de beslissing

de betekenis

de ellende

de ervaring

de herinnering

het medelijden

de hoofdstukken

de nederlaag

intussen

openbaar

het platteland

tegenover

stilletjes

tevreden

de verrassing

uniek aantrekkelijk

© Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

net-als-woorden: ezel, kikker

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 21 drukken

zuchten

hopen

beantwoorden

slopen

bereiden

bouwen

branden

schilderen

redden

tekenen

schudden

kosten

uitbreiden

lusten

vermoeden

opletten storten

net-als-werkwoorden: fietsen, remmen, starten,

starten

branden

zetten

Week 22 knippen

praten

passen

vergroten

prikken

besteden

raken

braden

knutselen

kneden

leggen

laden

lijmen

melden

vouwen

verkleden

heten kaarten

net-als-werkwoorden: fietsen, remmen, starten,

loten

branden

poten

Week 23 beleven

aankleden

beloven

antwoorden

proeven

doden

reizen

leiden

verbazen

raden

feesten

verspreiden

groeten

voorbereiden

zich haasten

vluchten

haten ontmoeten

net-als-werkwoorden: fietsen, remmen, starten,

sporten

branden

stoten

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 25 de cello

het succes

feliciteren

de advocaat

de narcis

de alcohol

de officier

de categorie

het principe

het complot

het procent

concreet

het proces

de discussie

de sollicitatie

de inspecteur

het accent

het risico

de circustent de concertzaal

net-als-woorden: cent, insect

Week 26 het toneelstukje

het ringetje

het bodempje

het slangetje

het dochtertje

het sprongetje

het spiegeltje

het tekeningetje

het verhaaltje

het brilletje

het buiginkje

het plannetje

het kettinkje

het sommetje

het puddinkje

het spelletje

het woninkje

het vriendinnetje

het dingetje het kringetje

net-als-woorden: grapje, kettinkje

Week 27

het papaatje

het autootje

het parapluutje

het blaadje

het pianootje

het colaatje

het pindaatje

het fotootje

het programmaatje

het glaasje

het radiootje

het laatje

het scheepje

het lootje

het slaatje

het mamaatje

het zoutvaatje

het menuutje het omaatje

net-als-woord: fotootje

het opaatje

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 29 blijven

schieten

doen

schrijven

eten

varen

gaan

verbieden

geven

verliezen

kiezen

vinden

komen

worden

krijgen

zien

lachen

zitten

liggen lopen

net-als-werkwoord: lopen

Week 30 beloven

missen

hebben

starten

horen

stoppen

landen

uitzoeken

omdraaien

verkopen

reizen

vluchten

remmen

werken

schreeuwen

zetten

sparen

zijn

volgen maken

net-als-werkwoorden: remmen, starten

Week 31 beantwoorden

verbranden

behandelen

verhuizen

bekeuren

vernielen

beleven

vertellen

bestellen

bewaken

betalen

gebruiken

bewaren

zich vergissen

gebeuren

verstoppen

geloven

verwachten

veranderen verbazen

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

net-als-werkwoord: bekeuren

blz.  van 9


Taaljournaal | Digitale woordpakketten spelling | groep 7 |

Mijn Malmberg

Week 33 de capuchon

de chirurg

chagrijnig

de chocola

de chantage

de chocoladevla

chanteren

de chocomel

charmant

de lunch

de chef

de machine

Chili

de machinist

de chimpansee

marcheren

China

de rechercheur

de Chinees de chips

net-als-woord: chocola

Week 34 de bikini

de Belg

de diamant

de Canarische Eilanden

de fabrikant

het Engels

horizontaal

de Franse vlag

de macaroni

Kerstmis

de organisatie

het Leidse Plein

het riool

Mark van der Steeg

het trio

Pasen

via

de Verenigde Staten

de zigeuner het Amsterdamse grachtenhuis

net-als-woorden: gitaar, Europa

Week 35 de administratie

de traditie

de combinatie

de correctie

de communicatie

de instructie

de definitie

de selectie

de democratie

de agressie

de demonstratie

de commissie

de expeditie

de conclusie

de instantie

de excursie

de intelligentie

de explosie

de positie de relatie

Š Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

net-als-woord: vakantie

blz.  van 9

woordpakketten_nieuwe_spelling_taaljournaal_groep7  

woordpakketten_nieuwe_spelling_taaljournaal_groep7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you