Page 1

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Hallo allemaal , Damesen heren bereid u voor op een uitgebreide editie van het schakeltje. Dit maal wederom gevuld met bruikbare informatie over de kanjertraining, 5 december, kerst en continue roosters. Zoals de hoeveelheid informatie in het schakeltje al aangeeft is het druk bij ons op school. December wordt door vele leerkrachten gezien als een “donkere maand”. Gelukkig hebben wij enorm veel geweldige kinderen op school die ons elke dag weer opbeuren en laten zien dat december een geweldige maand vol gezelligheid is. Ouders, bedankt daarvoor! Meester Walter

Agenda - Vrijdag 2 december : 5e creamiddag - Maandag 5 december : Sinterklaas - Maandag 5 december : continuerooster 8.30 uur tot 14.00uur - Vrijdag 9 december: 6e creamiddag - Donderdag 15 december: Schakeltje In dit -

-

Schakeltje: Evaluatie Kanjer ouderavond 21 november Sinterklaas Kerstviering 22 december continue rooster Verjaardagen De avonturen van Pablo

Kanjer ouderavond Op maandag 21 november was er de kanjer ouderavond. Hier werd een voorlichting gegeven worden over de kanjer training aan een groot aantal ouders. Hierbij werd er voor veel ouders duidelijk, wat de Kanjer training inhoudt en waarom de kinderen het nu over allemaal soorten “petten” hebben. Uitleg petten/gedrag In de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur pet. De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baasspelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel niets waard en ze kunnen maar beter naar hem of haar luisteren. Bij dit gedrag hoort de zwarte pet. De aap doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vrienden te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van de aap hoort de rode pet.

-4 -


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Het konijn is vaak bang en valt het liefst zo min mogelijk op. Het komt bijna niet voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort de gele pet. De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan de witte pet Bij de kanjerlessen horen een aantal regels: • Niemand speelt de baas. • Niemand doet zielig. • We lachen elkaar niet uit. • We helpen elkaar. • We vertrouwen elkaar. De doelen van de kanjertraining zijn, dat kinderen: • zichzelf goed kunnen voorstellen. • positief denken over zichzelf. • kunnen zeggen: er zijn mensen die van mij houden. • kunnen zeggen: niet iedereen is een vriendin of een vriend van mij, en dat hoort zo. • zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek. • zich kunnen voornemen in vervelende situaties te vertellen wat hun dwars zit en hoe dat kan veranderen. • hun schouders kunnen ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer, daar heb je weer zo’n pestkop. • maatregelen kunnen nemen als ze worden lastig gevallen: dan ga ik het nooit alleen oplossen. weten dat ze altijd steun kunnen zoeken, bij vrienden,ouders of een leerkracht; De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Van veel aanwezige ouders kregen we goede reacties terug en ze vonden het een nuttige ouderavond. Voor diegene die de ouder avond gemist hebben, hebben wij goed nieuws want in 2012 zal er nogmaals een kanjer ouderavond georganiseerd worden waar wij gaan terug kijken naar het resultaat van het afgelopen halfjaar. Voor meer informatie over de kanjertraining kunt u kijken op www.kanjertraining.nl Sinterklaas Maandag 5 december is het weer zover…tenminste…!? Sinterklaas en zijn pieten weten alleen waar ze naartoe moeten, als de SinterklaasVlag er hangt, maar…onzeVlag is weggewaaid!! We gaan er vanuit dat deze vlag nog voor maandag 5 december terechtkomt, want we hebben een heel programma voor Sinterklaas.

-4 -


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

In het kort: 8.15u 8.20u 8.30u – 8.45u 8.45u – 9.30u 9.30u – 10.00u 10.00u – 11.40u 11.40u – 12.00u 12.00u – 12.30u 12.30u – 14.00u 14.00u

groep 1 t/m 4 is in de klas om de pietenmuts en/of mijters op te halen. Alle ouders en groep 5 t/m 8 wachten alvast op het plein voor de bibliotheek. Groep 1 t/m 4 loopt met de leerkracht mee naar buiten, naar de voorkant van de bibliotheek. (verzamelen naast het donkere vlak) We verwelkomen Sinterklaas met een liedje en een woordje Sint komt op bezoek bij groep 1/2!! Sint komt op bezoek bij groep 3/4!! Sint gaat ook even op bezoek bij de Blerck Sint komt langs bij groep 5/6 en 7/8!! Alle kinderen lunchen op school Iedere leerkracht draait een eigen middagprogramma tot 14.00u. Alle kinderen zijn vrij

Zoals aan het rooster te zien is draaien we deze dag een Continue-rooster. Wilt u uw kind een lunchpakketje meegeven, want op pepernoten alleen gaan we het niet halen. Vanaf 14.00u kunt u uw kind weer ophalen met waarschijnlijk een cadeautje waar al een heel jaar naar is uitgekeken. Vriendelijke groet, De Sint-commissie

Kerstviering Hallo allemaal, Sinterklaas is nog niet voorbij of het eerste nieuws van de kerstviering staat alweer in het schakeltje. Dit jaar vieren we kerst op 21 december tussen 17.00-20.30u. We starten om 17.00 -18.00 in de kerk (Maranatha kerk) met een viering, onder leiding van pastor Jan Vernooij. Daarna wandelen we met de eigen klas terug naar school, waar we een diner in de eigen klas hebben.Tussen 18.15-19.00 eten we dan lekker! Om 19.00 is er nog een afsluiting op het plein. Ook hier zijn we nog mee bezig, maar dan weet u alvast in grote lijnen hoe het zal verlopen. In het volgende schakeltje zal ik hier nog meer informatie over geven. Veel plezier Groetjes juf Anneke en juf Marlies

-4 -


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Continue rooster donderdag 22 december De laatste donderdag voor de vakantie staat er ook een continue rooster gepland. Omdat er soms nog wat onduidelijkheid bestaat over wat dit nu precies inhoudt gelden de volgende afspraken: • Schooltijd is van 08:30 tot 14:00 • Kinderen lunchen gezamenlijk in de klas van 12:00 tot 12:30 • Lunchpakket dient meegenomen te worden door leerling. Verjaardagen 7 december 12 december 15 december

Daan Dieben TessaSnuif Laura Szabo

-4 -

Schakeltje 01-12-11  

Schakeltje 01-12-11

Advertisement