Page 1


Prinses MĂĄxima droegde baretop Koninginned ag2oo4. Sindsdien is hii helemaalin !

t r*-*ri

rrl

-}"

Tg

ffi Lf

ryĂŻ

w$


--...-"

Blauw Bloed:mis het niet! BlauwBloedishet royaltYProomroeP. grammavande publieke geefteenecht Hetprogramma inkijkjein het levenvande roYals B lauw i n bi nn e nen - b u itenland. zaterdagavond Bloediser iedere z. En om19.3ouuroPNederland iederevrijdagavondop BVNna DePresenhetachtuurjournaal. Snel. vanJeroen tatieisin handen

Hoedenen high tea

jezelfenje vriendinnen ïrakteer opeenlezingmethightea,'in hettekenvandehoed.Datkan ateliervan in hetMiddelburgse Zij HannyMallekote. ontwerpster hoedenmageeftookcursussen of ken.Info:http://hoedgezien.nl (orr8)6zBg3o.

Hoedenpionier Of het nu gaatom uitbundige feesten en banketten of juist plechtige gelegenheden als werk- en staatsbezoeken, de royale keur aan hoofddekselsblijft verbazen.Hoedenpionier Erica Terpstra bezorgde haar omgeving op Prinsjesdagl977 tijdens haar eerstejaar in de Tweede Kamer een stijve nek (van het omkijken naar haar hoofddeksel'.). Op de kop af30 jaar later is de hoed ook bij de rest van de vrouwelijke politici ingeburgerd. En in al dat deinende dons, de wuivende veren en die wapperende randen toont zich de hand van de maker.

Petjeaf TussenPaleisNoordeinde en de Ridderzaal vinden we de boetiek van Gérard Brussé(65),hoedenmaker van origine endit jaar 50 jaarinhetvak. Eenideale locatie voor de'hoed' couture. Brussé vertelt: ,,Eerstzat ik op de LangeVoorhout, naast het gelijknamige paleis;ik draai steedseenbeetje om de paleizen heen.

Voor Hare Majesteit heb ikveel respect. Zewerkt erg hard. Petje af, ofbeter gezegd:chapeau!Op de LangeVoorhout kwamzeeens indewinkel - zewastoen nog prinses - enzezei:'Bent u die meneervan die mooie hoeden?'Ik maakte namelijk hoeden voor haar secretaresse. Maar ik mocht ze nooit té mooi maken. Verschil moet er zijn!"

vande koningin Dez'rjde Het favoriete materiaal vanBrussé is Thaise zijde, die hij ook in hoeden verwerkt.,,Deze zijde betrek ik van de Support Foundation van koningin Sirikit van Thailand. Haar echtgenoot,koning Bhumibol (80),is de langst regerende vorst ter wereld (sinds 1946). Ik verwerk veel Thaisezijde in pakken en combinaties, soms handbeschilderd in Thailand. Als motiefvoor mijn laatste collectie koos ik de lilawadee, een bloem die in Thailand in overvloed bloeit. oit motief verwerk ik ook in applicaties, bijvoorbeeld op een grote hoed."


bIauu, b l o e d

Onderéénhoedje Brusséontwerpt al jaren hoedenvoor hooggeplaatste vrouwen alsTinelce Netelenbos,f eltje van Nieuwenhoven, EIsBorsten Annemarie Jorritsma.De Haagsecouturier let erop dat mensenbi;' gelegenhedenzoalsde opening van de StatenGeneraalniet met dezelfdehoeden rondlopen,zoalsprinsesMáxima ooit bijnaoverkwam.Zij en prinses Laurentienzijn vasteklant bij hoedenmaaksterFabienneDelvigne.Voor de bruiloft van de Spaansekroonprins Felipeen LetiziaOrtiz koosMáxima in de Brusselsesalonvan Delvigneeenfraai hoofddekseluit. Maar laat dat nu net gereserveerdzijn voor de Belgischekoningin Paola,bedoeld voor dezelfdebruiloft! De prinses lostede delicatekwestiehandig op en steldevoor: 'Laatu zich er dan maar door inspireren.'Aldus geschiedde.

Máxim a Brusséverteltdat Máxima eensziin winkel binnenstapte,toen niemand nog wist wie ze was.,,Zekwam met eenlapjezwarte stof,en vroeg advies omdat ze naar eenfeestzou gaanin oostersesfeer.lk had net een show in het Kurhaus,en vanwege haaruitstralingvroegik haar:'Loopt u wel eens modeshows?'.

I

Ze kocht eenbroche,en bij het betalen ontdekte ik dat ze Máxima Zorreguieta heette.lk zei:'Wat eenmooienaam heeft u', en we hebben nog even gezellig zitten kletsen.De volgendeweek lasik in de krant dat Willem-Alexander naar een feestvan de Loudonswas geweest,met eneMáxima..."

Trends Gevraagdnaar de laatstehoedentrends antwoordt Gérard Brusséspontaan: ,,Baretten!Dat is eentrend die het goeddoet.Maar ook grote en kleurrijke hoeden,zoals fuchsia. Het hoeft in de winter echt niet altijd grijs of zwart te zijn. Een anderetendensis dat ook jongerenweerhoedenwillen dragen.Dat kunnen ook baretten zijn, die vaak praktischerzijn bij frisserweer." Het is duidelijk: Brusséweet van de hoed en de rand. ..Iedereenkan een hoed dragen,"vindt de Haagsecouturier.,,Zoals op ieder potje een dekseltjepast,zo pastop ieder hoofd eenhoed."

Hoedenmuseum TinyMeihuizenkeekalskÍnd 'szondagsin de kerkalom zich neenwte er nu weereen nieuwehoedop had.lnmiddels verzameltzeal 25iaarhoeden en heeft zezo'n 2.5OO exemprarenverzameld in haarHoeden-

mu s e um Cossip a n dWh is p e r i n g , LangeNieuwstraat 99 in Utrecht.Vooropeningstijden: www.gossipandwhispering.nl of (o3o) z3r9z 73.

eva 1

zl

Eva - Lifestyle magazine  

Gerard Brusse ontwerpt behalve kleding ook hoeden, die op Prinsjesdag ware blikvangers zijn. Interview: Walter Wijnhoven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you