Page 1

1000 X GOED NIEUWS

DANK

Goeiedag mensen maken het goede nieuws

DECEMBER 2016

WWW.GOEIEDAG.NET

JG 4|44

Bisschop wijdt abt tot priester Op zaterdag 3 december vindt een niet-alledaags gebeuren plaats in de internationale oecumenische abdij van CHEVETOGNE. Dom LAMBERT VOS (foto) , die in augustus werd verkozen tot prior administrator, zeg maar de opvolger van abt PHILIPPE VANDERHEYDEN, wordt dan gewijd tot priester door de Luikse bisschop JEAN-PIERRE DELVILLE. Dom LAMBERT VOS, voordien adjunct van de abt, was onder meer ook archivaris en uitgever van het tijdschrift IRENIKON. Hij is ook archivaris van het Grieks College in Rome. [WALTER]

Steun voor JOVEL De Steunraad Antwerpen voor de KONING BOUDEWIJNSTICHTING schonk 5.000 euro aan het FONDS JOVEL. Deze steun zal gebruikt worden om schulden die jonge gezinnen opliepen bij de watermaatschappij te helpen aflossen zodat ze een nieuwe start kunnen nemen.


”Een tentoonstelling maken, dat is frak uit en

knokken”, zegt JAN VAN DER STOCK, curator van de tentoonstelling Op zoek naar UTOPIA in het M MUSEUM te LEUVEN, in een interview in DE STANDAARD. Ik twijfel daar geen ogenblik aan. Maar wat dan te denken over het maken van 1000 – je leest goed: 1000 – pagina’s waarin goed nieuws absolute voorrang krijgt.

1000 pagina’s goed nieuws

Eeuwigheid Licht en donker, wit en zwart, stilte en geluid. Weer een jaar voorbij, bol van omstandigheid, angst en dreigementen. Een nieuw jaar is daar. Vragen met hoop. Wat is realiteit? Onafgewerkte wetenschap, overdreven geloof, onvolmaakt en mysterieus. Schemer en geruis. Regenboog van kleuren. Eén ding is zeker en voor iedereen gelijk, volkomen rechtvaardig: de kosmos is onze eeuwige thuis. BROMPOT 2.0

Akkoord, de ene bladzijde bevat al wat meer positief nieuws dan de andere. De ene bladzijde is al wat meer aantrekkelijker dan de andere, ja zeker. Wel durf ik je, zonder enige pretentie, zeggen: dat doe je niet met je frak aan, maar daarvoor moet je knokken. Dat vergt elke dag opnieuw alert zijn voor wat mensen bezielt en beroert omdat het goed is. Is er iets mooier? Nee toch. Maar nogmaals, maand na maand een tijdschrift samenstellen met nieuws en nieuwtjes die de lezer aanmoedigt, een schouderklop geeft en vreugde bezorgt – zonder daarom te vervallen in een melige good news show is bijlange geen sinecure. Niet alleen omwille van het werkritme die zo’n uitdaging meebrengt, maar omdat onze tijd meer kommer en kwel aanreikt dan voorspoed en geluk. 1000 pagina’s goed nieuws aanleveren, is ook geen eenmanszaak. Onmogelijk! Uitgesloten! Zoiets is maar mogelijk omdat een ploeg van enthousiaste medewerkers mee op zoek gaat naar wat u, beste lezer van GOEIEDAG een beetje gelukkiger kan maken. Dat deze optie aanstekelijk werkt, mag blijken uit het almaar groeiend aantal lezers. 1000 x dank medewerkers, 1000 x dank beste lezers.

2


Eens zal het licht hier schijnen, Van oost tot west, van zuid tot noord. Dan zullen schaduwen verdwijnen. Uit : I SHALL BE RELEASED | BOB DYLAN

D

urven wij nog dromen over hoe de ideale samenleving er zou uitzien? Kunnen wij nog hopen op een wereld zonder oorlog en zonder armoede? Verwachten wij nog vooruitgang en vrede voor alle mensen ? Of denken we stilletjes bij onszelf: er zijn zoveel onoplosbare problemen, zoveel ingewikkelde knopen die niet (meer) aan mij besteed zijn. Het zal mijn tijd nog wel duren. Als ikzelf en de mijnen maar comfortabel door dit leven komen, dan is dat voor mij al meer genoeg. De verleiding van onverschilligheid of berusting is groot. We denken dan dat het wijs zou zijn ons afzijdig te houden, ons niet te bemoeien met de grote samenlevingsproblemen en zeker onze eigen reputatie niet te riskeren. Want wat zou het allemaal uithalen: onze visie, onze inzet, ons engagement. De wereld draait toch maar door, met of zonder ons.

Land van belofte Precies 500 jaar geleden schreef Sint Thomas More een gouden boekje met als titel Utopia. Met heel veel verbeeldingskracht en creativiteit beschrijft hij hoe het ideale land er zou kunnen uitzien. Toen waren de tijden ook zeer onrustig. Alles was in beweging en oude zekerheden werden één voor één in vraag gesteld. De godsdienst gaf geen stabiliteit meer, godsdienstconflicten werden zelfs met oorlogen uitgevochten. Nieuwe continenten werden ontdekt en het traditionele mens- en wereldbeeld werd onderuit gehaald. Wijsgeren en dichters uit de tijd voor Christus werden vanonder het Middeleeuws stof gehaald en op hun eigen niet-religieuze waarde beoordeeld.

3


Wat een moed en wat een denkkracht zijn er niet nodig geweest om als een diepgelovig man al deze nieuwe tendensen te onderkennen en te doorgronden? Sint Thomas More trachtte het beste naar boven te halen uit wat aanvankelijk als storend en bevreemdend overkwam. Hij wilde als oprecht christen de tekenen van zijn tijd verstaan en dan vooruitkijken naar het land van belofte, de weg uitstippelen en doorgaan. Hij zette zich in als staatsman, diplomaat, schrijver en verdediger van eenheid en samenhang in de Kerk. En hij deed dit consequent tot in de dood toe, zoals we zijn levensverhaal kennen.

Durven dromen Bijzondere bewegingen, grote en kleine veranderingen ten goede beginnen altijd met een droom, een utopie. Zonder dromen of visioenen valt de wereld stil. �Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk� stond al in het Boek Spreuken te lezen (29, 18). De Advent is de tijd bij uitstek, om opnieuw te leren uitkijken, te durven dromen, oprecht te verwachten. Ons inbeelden hoe het beter kan in ons gezin, op het werk, in onze gelovige gemeenschap en in de grote wereld houdt ons wakker en alert. Met een hoopvolle blik blijven we attent en missen we minder kansen om op het juiste moment het goede te doen. Dan mogen in deze Adventstijd uitkijken naar die nieuwe wereld waar het ware Licht voor altijd zal schijnen en alle schaduwen verdwenen zullen zijn. [MIA]

Op zoek naar Utopia in M-MUSEUM LEUVEN 500 jaar geleden rolde het boek Utopia van THOMAS MORE in LEUVEN van de persen van DIRK MARTENS. Naar aanleiding hiervan vindt tot 17 januari 2017 in het M-MUSEUM te LEUVEN de tentoonstelling OP ZOEK NAAR UTOPIA plaats. De expo toont je de kunst en wetenschap van de 15de en 16de eeuw. De drang naar het onbekende en het dromen van de ideale wereld laten je Utopia op een bijzondere manier beleven. Veel kunstwerken waaronder het Portret van Erasmus van QUINTEN METSYS uit de persoonlijke collectie van de Britse koningin Elisabeth II zijn voor de eerste keer te zien.

4


Wie kan helpen? Warme oproep om te delen! Zo luidde de warme oproep die VRT journaliste KATHLEEN COOLS op 18 november uit dankbaarheid plaatste op haar FB. En verder: ”Ik ben op zoek naar twee meisjes uit BORGERHOUT en twee mannen in een bestelwagen, Vlamingen met (wellicht) Marokkaanse roots. Zij hielpen woensdag 16 november mijn ouders, tachtigers, uit de nood toen ze met de auto een lekke band kregen vlakbij WIJNEGEM SHOPPING CENTER in Antwerpen. De meisjes bleven bij mijn ouders (die de morele steun zeker konden gebruiken), hielden vervolgens de bestelwagen tegen, de mannen stopten meteen en vervingen de band. Fragmentje van mijn vader op FB: ”Ik weet niet goed wat te doen en wil betalen voor de hulp en dan gebeurt het ongelooflijke. Als antwoord op mijn aanbod zegt deze Marokkaanse man mij: mijnheer, ik doe dit voor u omdat u hulp nodig had en doe dit uit mijn hart. Ook de meisjes wilden niets aanvaarden want dit is toch normaal mijnheer. Zowel mijn vrouw als ikzelf moesten onze tranen bedwingen! Mijn ouders en ik zouden hen heel graag willen vinden om hen te bedanken voor dit prachtige verhaal. Uit het bericht dat KATHLEEN COOLS, presentatrice van TERZAKE op haar FB plaatste, blijkt duidelijk dat een warme samenleving ongeacht afkomst en taal, leeftijd en religie best mogelijk is. Daarvoor kun je inderdaad alleen maar erg dankbaar zijn. [WALTER]

Nieuw wapenschild voor nieuwe kardinaal Mgr. JOZEF DE KESEL werd op zaterdag 19 november te Rome door paus Franciscus gecreëerd tot kardinaal. Hij kreeg de SANTI GIOVANNI E PAOLO in Rome als zijn titelkerk toegewezen. Zijn wapenschild met zijn wapenspreuk VOBISCUM CHRISTIANUS – met u ben ik christen – werd rijkelijker versierd, zeg maar aangepast op maat van een kardinaal.

5


SHOW

BIZZ

Je vroeg me: zeg me waar de bloemen zijn Maar je wachtte niet op het antwoord van mij Want je wist nu dat er één ding bestaat Dat sterker is dan alle haat en alle kwaad 6 DANA WINNER bracht een de luxeversie van het album PUUR uit, met een

verrassend duet. De zangeres – wat een dame – zingt in Liefde wint altijd over de strijd tegen terreur. Op het einde van het nummer brengt de voormalige Europese president HERMAN VAN ROMPUY. Broos en aangrijpend.

De aanslagen van 22 maart lieten een diepe indruk na op DANA WINNER, zodanig zelfs dat ze een nummer wilde maken. Het werd Liefde wint altijd en daarvoor zocht zij een collega. Uiteindelijk is het geen collega-artiest geworden, maar niemand minder dan politicus HERMAN VAN ROMPUY. ”Hij heeft jarenlang in zijn functie de mensen van de EU moeten verbinden. Bovendien werkte hij vlakbij één van de plaatsen waar een aanslag gebeurde ”, legt Dana uit. HERMAN VAN ROMPUY: ”Ik kan mij nog altijd niet realiseren dat in het metrostation Maalbeek, waar ik honderden keren geweest ben en nog altijd kom, zoveel mensen een zinloze en wreedaardige dood gestorven zijn. En wat mij vooral aanspreekt in het lied is dat het enige antwoord op terreur en haat de liefde is. Die boodschap wordt uitgedragen in het lied.” [WALTER]


DE NACHT VAN APACHE Artiesten en auteurs verenigd voor persvrijheid Nieuwssite APACHE, die onderzoeksjournalistiek hoog in het vaandel draagt, wordt voor de rechter gedaagd. De reden: een aantal explosieve artikels over vastgoedbonzen en politici. De geëiste schadevergoeding bedraagt: € 350.000. Persvrijheid is een basisrecht. De media is immers de waakhond van de democratie. Het verwijderen van artikels is extreem verregaand en ruikt sterk naar censuur. Daarom organiseren WOUTER DEPREZ, APACHE en DE ROMA een feest om de persvrijheid te vieren. Schrijvers en muzikanten snelden toe om sympathie te betuigen. Ze steunen de persvrijheid op een positieve manier met komedie en muziek. ■ DE NACHT VAN APACHE|07.02.2017 OM 20.30 UUR|DE ROMA ANTWERPEN

Weerman promoot veilig fietsen XIU is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer

verkeersveiligheid bij jongeren. Zij ontstond in 2008 en telt al 170 secundaire scholen waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen de zichtbaarheid op de fiets proberen te verbeteren. XIU doet dit door op een ludieke en creatieve manier in de scholen onder de aandacht te brengen hoe belangrijk het is om gezien te worden door het dragen van een fluorescerend hesje te dragen. Dit jaar was het thema van de actieweek: PIMP YOUR FLUOJACKET. Weerman FRANK DEBOOSERE, zelf een verwoed fietser, maakte samen met KIJK UIT een filmpje om de actie van XIU te ondersteunen.

NIJNTJE doet trager rijden Volgens een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid doet NIJNTJE autobestuurders trager rijden. Automobilisten zouden zo’n vier kilometer per uur trager rijden als er op de verkeersborden een tekening staat van DICK BRUNA. Volgens het onderzoek denken mensen meteen aan kinderen als ze de schattige verkeersborden zien. Van zondag 18 tot zaterdag 24 december vindt in DE SCHORRE in BOOM de WARMSTE WEEK 2016 plaats.

7


Het verdriet om OLEG POPOV De herinnering blijft aan die clown met z’n lach |Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet | Want er was op het einde niemand die hij verliet Uit: DE CLOWN | BEN CRAMER De beroemde Russische circusclown OLEG POPOV – de zonneschijnclown – is op 86-jarige leeftijd overleden tijdens een tournee in ROSTOV. Hij zou voor de televisie in zijn slaap overleden zijn. Hij was een van de laatste nog levende circuslegendes. Hij leerde alle disciplines van het circusvak: van jongleren, acrobatie, trapeze en draadlopen tot ballet, mimiek, zang en muziek. Vanaf de jaren vijftig trok hij de wereld rond. In 1969 kreeg hij de eretitel van Volksartiest van de Sovjet-Unie.

Augustinus in Tinnenpot Augustinus had een progressieve geest en was vele eeuwen vooruit op de verlichting en het latere ontstaan van het existentialisme waar de eigen verantwoordelijkheid van de mens centraal is komen te staan. God (of Allah) is geen alibi of excuus voor het kwade in ons. Ik was verliefd op de liefde. Het was mijn verlangen te beminnen en bemind te worden, vooral wanneer ik kon genieten van het lichaam van de persoon die mij beminde. ■ TINNENPOT GENT | 12-15-16-19-20°12°2016 OM 20 UUR | TOEGANG: € 15

LEONARD COHEN 1934 | 11 NOVEMBER 2016

Weer is een magische stem van een onvergelijkbare geest en ziel gedoofd. LEONARD COHEN drukte een unieke stempel op de rock- en popmuziek. Geen enkele andere artiest klonk of voelde als hem. Zijn werk spreekt generaties aan. Het zijn enkele reactie op de plotse dood van de Canadese zanger die in een recent interview zei: ”Ik ben klaar om te sterven. Ik hoop dat het niet te onprettig is. Dit is het voor mij.” Ja, we zullen hem missen voor de stille avonden, de bezinning, het perspectief, de humor en de waarheid.

8


W

eet je niet meteen hoe je vandaag nog een goeie dag kunt beleven, dan is er nog altijd de cinema. I, DANIEL BLAKE, de jongste maar ook laatste film van KEN LOACH zorgt daar ongetwijfeld voor. De tachtigjarige Britse cineast mag zich samen met de gebroeders DARDENNE tot het selecte clubje regisseurs rekenen die tot twee keer toe de Gouden Palm in Cannes won. Want tien jaar na THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY was het ontnuchterende sociale drama I, DANIEL BLAKE opnieuw goed voor goud. 9

DANIEL BLAKE SAMEN MET KATIE EN HAAR TWEE KINDEREN DYLAN EN DAISY.

Al een hele carrière lang filmt KEN LOACH verhalen met een sterke empathie voor de kleine mensen die moeten knokken om overeind te blijven in lamentabele werken leefomstandigheden. De boodschap van I, DANIEL BLAKE is niet anders. Het genre is bekend: de niet aflatende besparingseconomie van de jongste decennia. DANIEL BLAKE en KATIE nemen u daarbij onweerstaanbaar mee. DANIEL BLAKE, een weduwnaar van 59, komt het alleen leven na de dood van zijn vrouw amper te boven. Hij is hartpatiënt en werkloos. Als gewezen schrijnwerker schrijft hij gewoontegetrouw alles nog met potlood op papier. Hij geraakt zo nooit wijs uit de mallemolen van digitale vragenlijsten die hij moet invullen bij het zoeken van een job en het verkrijgen van mogelijke uitkeringen. KATIE woont in zijn buurt. Zij is een alleenstaande moeder zonder job met twee tienerkinderen: DAISY en DYLAN. Zij voelen zich noodgedwongen tot elkaar aangetrokken. Ze doen alles om niet ten onder te gaan in die bureaucratische administratieve samenleving. Geen wonder dat de man revolteert en de vrouw zich


krom werkt om haar kinderen te beschermen tegen die ondraaglijke hardheid van dat soort leven. Gewoonlijk eindigt zo iets noodlottig en dramatisch. Maar dat gebeurt in deze film niet zonder dat het een happy end moet worden. Op het einde bij de korte en enige speech van KATIE blijft de zaal in de ban van de indrukwekkende kracht van haar weinige, maar oprechte woorden. Niemand kan daar nog iets aan toevoegen. Wie daarbij niet ontroerd wordt en hier ondanks alle tegenkantingen geen minimum aan perspectief aan overhoudt, heeft een probleem. Een nokvolle zaal luisterde muisstil toe. Indrukwekkend! [HUGO]

Hommage aan beeldhouwer Op 6 november werd HERMAN VAN NAZARETH uit OUWEGEM 80 jaar. Naar aanleiding hiervan vond in het MUSEUM VAN DEINZE een hommage wordt gebracht aan de kunstenaar die in zijn werk de mens centraal stelt. De eenzame, naakte mens, ontdaan van elk detail, vaak ontwricht en wanhopig, maar steeds met een ondertoon van verzet. De expositie toont zowel sculpturen als schilderijen die de uitgebreide loopbaan van de kunstenaar illustreren. Op zondag 4 december om 15 uur vindt een FINISSAGE met voordracht van PAUL DUJARDIN, artistiek directeur van BOZAR. [WALTER] MARC SLEEN 1922 | 6 NOVEMBER 2016

In Hoeilaart overleed op 6 november striptekenaar en ridder Marc Sleen, pseudoniem voor Marcel Neels. Eind dit jaar zou hij 94 jaar worden. Marc Sleen was behalve geestelijke vader van de succesvolle reeks Nero waarvan hij er 217 maakte ook tekenaar en scenarist van stripreeksen zoals De Lustige Kapoentjes, Piet Fluwijn en Bolleke en Doris Dobbel. Sleen startte als cartoonist in ’t Kapoentje, een wekelijkse bijlage in de krant Het Volk. Nadien verhuisde hij naar De Standaard waarin hij uitpakte met De avonturen van Nero en Co. Hij stopte met tekenen in 1992. In 1999 werd hij geridderd door koning Albert. Hij was ereburger van Hulshout, Sint-Niklaas, Turnhout en de Nederlandse gemeente Sleen. In de lagere school bij de Broeders in Sint-Niklaas zat Marc Sleen in dezelfde klas als cabaretier Jef Burm (+2011) en senator en staatssecretaris Ferdinand De Bondt (+2014) bij meester Dua. Sleen was ook bekend om zijn grote liefde voor Afrika en was beheerder van de Belgische afdeling van het Wereldnatuurfonds.

10


Een leerling stond te popelen om de wijze iets te vertellen dat hij gehoord had. - ”Rustig aan,” zei de wijze, ”wat je wil me vertellen. Is dat waar? ” - ”Ik denk eigenlijk van niet.” - ”Is het nuttig? ” - ”Nee.” - ”Is het grappig?” - ”Ook niet.” - ”Waarom zouden we het dan moeten horen?” ANTHONY DE MELLO | JEZUÏET EN PSYCHOTHERAPEUT [°1931+1987]

Knuffel, streel, zoen, luister, durf zeggen: ik hou van je. ANTOINE DENERT | EX-BURGERVADER VAN KRUIBEKE

Lieve mensen, De dagen zijn kort, een uur vroeger valt de duisternis en dat maakt een groot verschil , vooral voor eenzame zielen. Ik wil eerst zelf fout bekennen, niet verontschuldigen maar oprecht vergiffenis vragen aan al wie op mij tevergeefs gewacht heeft. Mensen hebben mekaar broodnodig. Zelf moet ik dankbaar zijn tegenover lieve mensen – lievere mensen dan ik – die ik regelmatig ontmoet heb. Toch denk ik heel veel en intens aan die mensen die nog altijd op mij rekenen en van mij nog wel iets verwachten Zoals beloofd blijf ik nog altijd uw dienaar met hart en ziel, wel met minder mogelijkheden maar met nog meer liefde en toewijding. Ik ben ontgoocheld in de politiek en vooral in politieke (vrienden) mensen, maar ik wil niet opgeven. Als Anne Frank, je weet wel het Joodse meisje dat ondergedoken moest leven in een achterhuis, schreef dat zij ondanks alles bleef geloven in de innerlijke goedheid van de mens, dan blijf ik ook geloven dat ook in de politiek ooit eens de onbaatzuchtige liefde voor de medemens het enige motief zal zijn. Wij moeten meer aandacht hebben voor mekaar. Wij moeten de wereld van mensen verwarmen: onze kachels wat lager zetten, maar onze menselijke warmte moet omhoog. Knuffelen, strelen, zoenen, luisteren, lieve woorden spreken, zien of wij niet iemand kunnen helpen, teder zijn in het verkeer. Durven zeggen: ik hou van je. Lieve mensen, laat ons dromen en fantaseren over je haar of hem blij kunt maken.

11


12

Wereldtentoonstelling in NEKKERHAL Wanneer de scheidsrechter na de laatste minuut een voetmatch affluit, zie je op het veld en op de tribunes twee clubs met twee verschillende reacties. De enen veren enthousiast recht, beginnen te roepen en te zingen, steken de handen in de lucht en zwaaien met hun gekleurde sjaals, ze blijven nog een hele tijd dansen op het veld. Zij zijn de overwinnaars van de dag. De anderen worden stil, knopen hun jas en sjaal weer dicht, schudden ontgoocheld het hoofd, wisselen nog een paar woorden en trekken langzaam naar de parking. Zij zijn de verliezers van de dag. Ze hebben hun kans gemist, hun dag verloren. Is Allerheiligen zoiets als het feest van de overwinnaars, van de kampioenen, van de helden van de dag? Eigenlijk niet. Waarom niet? Juist omdat de meeste heiligen tijdens hun leven helemaal niet behoorden tot de club van de overwinnaars, tot de helden van de dag. Integendeel. JOHAN BONNY | BISSCHOP VAN ANTWERPEN

Van 15 februari tot 28 mei 2017 vindt in de NEKKERHAL van MECHELEN, goed voor 4.000 vierkante meter, een interactieve tentoonstelling plaats over de geschiedenis van het mondiale voetbal. De organisators mikken op 100.000 bezoekers. De wereldtentoonstelling GOAL! THE FOOTBAL EXPERIENCE omvat exclusieve en zelfs unieke stukken, items van topspelers van de voorbije generaties, bekers en zoveel meer. De expo was reeds te kijk in ISTANBUL, BUDAPEST en MOSKOU. Zij reist later ook naar QATAR, ENGELAND en SPANJE. In MECHELEN wordt de expo nog uitbreid met een lokale insteek rond het Belgische voetbal (1e klasse A en B). Organisator UPSTARS contacteerde de clubbesturen om van de gelegenheid gebruik te maken om hun club in de kijker te zetten voor het grote publiek. [WALTER]


bladzijden GOEIEDAG Halleluja Het is wel wat, duizend bladzijden. Maar is dat echt veel? Alles is relatief, dus ook duizend. En de relativiteit heeft een eigen theorie, weet je. Vraag dat maar aan ALBERT EINSTEIN. GOEIEDAG staat stil bij duizend. Heb jij al eens stilgestaan bij duizend? Ik wel, met stijgende verbazing. Alles is inderdaad relatief. Ik herinner me dat in mijn jeugd het 100-jarig bestaan van de KSA werd gevierd. Toe zei iemand: vreemd, ze vieren dat ze oud worden. Als ik aan geld denk en aan duizend, dan was dat toen veel geld. Nu is dat maar 25 euro. Een duizendkoppige menigte wordt als veel aanzien, zeker als men het bekijkt vanuit het aantal kerkgangers. Maar als ik aan betogers denk, dan is duizend momenteel weinig. En dan moet men daarbij nog weten dat bij betogingen de politie de hoofden telt en de organisatoren de voeten. Duizend is betrekkelijk. Als ik aan de televisie denk, dan gaan mijn gedachten naar Duizend zonnen en garnalen van vroeger. Het laatste jaar zijn die garnalen weggelaten. Gelukkig, want de garnalen zijn nooit zo duur geweest. En dan is duizend toch weer veel. Als ik aan de Vlaamse zangers denk, hoor ik de oorworm van LAURA LYNN: Je hebt me duizendmaal belogen. Daar zal GOEIEDAG zeker niets mee te maken willen hebben. Die duizend zal hier wel heel relatief zijn en niet van toepassing. Als ik aan dieren denk, heb ik een associatie met de duizendpoot. Daarbij denk ik dan toch ook even aan IMELDA MARCOS, een presidentsvrouw, die schoenen genoeg had maar voeten te weinig om een geschoeide duizendpoot te zijn. Met duizend paar schoenen kan je maar twee duizendpoten voorzien. Niet veel, hĂŠ. Bij planten denk ik aan het duizendblad. En, dan zitten we weer dicht bij de bladzijden. En daarmee zijn we begonnen. Hoe dan ook, duizend bladzijden betekenen veel, zeker de bladzijden uit GOEIEDAG. Het zijn duizend bladzijden met positief nieuws. Je moet het maar doen. Hartelijke gelukwensen. Het zal nog een hele tijd duren vooraleer de redactie zal kunnen terugkoppelen naar de Tienduizend luchtballonnen van K3. Dat is pas echt veel. Duizend keren bedankt! [BROMPOT 2.0]

13


■ Chinezen verlichten ZOO van Antwerpen

14

Vanaf 3 december tot 15 januari toveren Chinese kunstenaars de ZOO van Antwerpen om tot het sprookjesachtige CHINA LIGHT ZOO. Zo kun je een onvergetelijke avond beleven tussen reusachtige lichtobjecten in de vorm van kleurrijke dieren en bloemen.

■ 2018: het jaar van Hugo Claus Antwerpen roept 2018 uit tot het Hugo Clausjaar. Er komt dan onder meer een overzichtstentoonstelling in het Letterenhuis. In 2015 verwierf het Letterenhuis het literair archief van de auteur, die in Brugge werd geboren maar later in Antwerpen woonde. Op de achtste verdieping van het MAS in Antwerpen staat sinds kort het beeld Groetend admiraal koppel van GUILLAUME BIJL. De kunstenaar liet zich inspireren door de haven met haar talrijke (cruise)schepen. De Amerikanen moeten nog minstens vier jaar wachten om een vrouwelijke president te hebben. Intussen verjoeg HARRIET TUBMAN wel ex-president ANDREW JACKSON van het Amerikaans twintig dollarbiljet.

■ Kerstmis voor iedereen Op zaterdag 17 december van 17 tot 20 uur vindt voor de zesde keer het GREATEST GIFT FESTIVAL plaats Feestzaal Kielpark in Antwerpen. Een achthonderd volwassenen en kinderen onder wie daklozen, alleenstaande moeders en vluchtelingen zijn welkom. Op het programma: gospel, een drie gangenmenu, een korte toespraak, een interactief kinderprogramma en een tombola. Alle kinderen ontvangen een geschenk.


15

Het habijt komt weer uit de kast Aanleiding voor de studiedag die op vrijdag 16 december plaatsvindt in het DAMIAANCENTRUM in LEUVEN is een brief van de provinciaal overste van de Nederlandse dominicanen, pater RENE DINKLO. Hierin werden enkele grote uitdagingen voor de dominicanenprovincie geschetst. Het recent intreden van een aantal jonge mannen is er niet vreemd aan. De jonge fraters ontdekken het leven en de traditie in de voetsporen van St.-Dominicus op een eigen wijze. Hierdoor kunnen spanningen ontstaan met oudere confraters. De discussie over het al dan niet dragen van het habijt is hier een tekenend voorbeeld van.

MAY CLAERHOUT 1939 | 7 NOVEMBER 2016 Beeldhouwster MAY CLAERHOUT werd in PITTEM geboren en

woonde in OOSTMALLE. Zij maakte beelden in terracotta, brons en porselein. Haar werk is suggestief en verhalend. Vaak creĂŤerde zij groteske figuren. Daarom werd haar kunst soms als volks omschreven, hoewel zij ook uitblonk in het creĂŤren van ernstig werk, onder meer heiligenbeelden. Haar werk verwierf bekendheid in binnen- en buitenland. Het standbeeld aan het Europees parlement in Brussel en in het beeld van Damiaan in de basiliek van KOEKELBERG werden door haar gemaakt.


ALLEEN BOEKEN

BLIJVEN BESTAAN

■ LUCKY LUKE te gast in CROWN PLAZA In het Antwerpse CROWN PLAZA hotel staat LUCKY LUKE centraal. De cowboy van MORRIS maakte zeventig jaar geleden zijn stripdebuut. De DALTONS duiken overal in het hotel op en in het restaurant wordt een westernmenu geserveerd. Op elk nachtkastje liggen drie gratis strips. Zopas verscheen HET BELOOFDE LAND, een nieuw avontuur waarin LUCKY LUKE een joodse familie veilig naar de FAR WEST moet brengen. ■

Boeken in de prijzen

MEDIANETWERK PLUS reikte de Prijs van het Religieuze Boek uit aan Uit Liefde voor de Islam van PAOLO DALL’ OGLIO (HALEWIJN). De Prijs van het Spirituele

Boek werd toegekend aan MARC DESMET voor zijn boek Euthanasie. Waarom niet? (LANNOO). ■ 40 jaar naast en op het podium Veertig jaar zagen de dagen en nachten van PAUL AMBACH – BOOGIE BOY voor de vrienden – er net iets anders uit dan die van jou en ik. Hij betekende voor de concertwereld in België wat Edison betekende voor de lamp: hij vond haar uit. De ontmoetingen met een eindeloze stoet legendes, maar ook zijn eigen carrière als muzikant lezen als een avonturenroman. De aangrijpende geschiedenis van zijn Joodse familie lijkt dan weer eerder op een Hollywood film. Maar voor beide geldt: de realiteit overtreft de fictie. ■ UITGEVERIJ EPO|BOOGIE BUSINESS|DIRK STEENHAUT | € 19,90 ■ WINNIE DE POEH viert 90 jaar De beroemdste beer uit de literatuur is jarig. Hij is een personage uit de verhalenreeks van A.A. MILNE. Het eerste verhaal over de beer verscheen in 1926. Om zijn 90ste verjaardag te vieren, werden vier nieuwe avonturen over de beer gepubliceerd. In een ervan maakt WINNIE DE POEH een uitstap naar Brugge (tekening).

16


Appels op de tafelsprei

Heel de grond ligt vol Met grauw rabauwen appels Niemand plukte ze RAHO RAHITI

Mijn liefdesliedje is gemaakt Van lachjes die jij lacht Van warme broodjes bij ‘t ontbijt En kleine stukjes nacht Van stiekem zitten kijken, Ik naar jou en jij naar mij En van de appels op de tafelsprei Vier maten glimlach, Vier maten droef Vier maten sofa, Vier maten poef Vier maten blij zijn En vier maten rouw Dat is mijn liedje voor jou Mijn liefdesliedje is gemaakt Van schemerlicht en zon Van kussens, warme dekens In een ligstoel op het balkon Van kleine lieve woordjes Die geen ander ooit zo zei En van de appels op de tafelsprei Vier maten winter, Vier maten warm Vier maten rijk zijn, Vier maten arm Vier maten mistig, En vier maten blauw Dat is mijn liedje voor jou Mijn liefdesliedje is gemaakt Van kleine stukjes zoen En van papieren vliegers, Kinderstemmen in het groen Van bladeren van september En een sterrennacht in mei En van de appels op de tafelsprei VIER MATEN GLIMLACH TOON HERMANS

17

Appels teveel? Dan maken we er bier of gin van De Belgische fruitsector is al een paar jaar niet in feeststemming tijdens de oogstperiode. Ongeveer 25 miljoen(!) appels zijn vernietigd zijn of herbestemd als bemesting of biomassabrandstof. De Russische president Poetin verklaarde dat het invoerverbod tot eind 2017 van kracht blijft. Het resultaat is dat nog duizenden tonnen appelen en peren extra worden geweerd van de Russische markt. Tijd om te kniezen hebben de Belgische fruittelers niet. Ze willen knokken om te overleven. Door innovatie en productontwikkeling brengen telers meer en meer nevenproducten op de markt. Het duurt wel even vooraleer nieuwe initiatieven resultaat opleveren. Taaie Jozef is een tripel, appelsappen allerlei, appel- en pannenkoekenstroop tonen aan dat je creatief kunt omgaan met appelen. [WALTER]


18

Wie is bang van kippen? De jongste uitbraak van de vogelgriep heeft zich intussen verspreid naar zeven Europese landen: Nederland, Duitsland, Hongarije, KroatiĂŤ, Oostenrijk, Polen en Zwitserland. In BelgiĂŤ moeten professionele pluimveehouders hun kippen in het hok laten. Het virus wordt verspreid door wilde (water)vogels op weg naar het zuiden. Over kippen gesproken. Met het verbod op de legbatterij is het welzijn van de kippen verbeterd. Maar nu blijkt dat leghennen zodanig veel stof produceren bij het scharrelen dat de gezondheid van de veehouders en de omwonenden is verslechterd.

In Doel wonen nog 23 mensen

Afbraak van kerk om orgel te redden De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk van Doel heeft een spits torentje met drie verdiepingen en een gaanderij. De eerste steen van de kerk werd gelegd in 1851. Wegens verzakking moest de kerk in 1984 worden gesloten. In juni 1998 werd zij terug in gebruik genomen. Het orgel, dat in 1885 werd gebouwd door JAN VERGAERT uit Gent werd in 1980 beschermd als monument. Wil men dit orgel redden van de sloop, die Doel op (korte) termijn helemaal van de kaart zal doen verdwijnen, dan moet de kerk eerst (deels) worden afgebroken. Het orgel zou terecht kunnen in de SINT-MICHIELSKERK in Antwerpen. [WALTER]


Aardbeien zijn vrij eigenzinnige planten. Ze groeien in alle richtingen en dreigen snel te woekeren in je tuin. De uitlopers buigen zich snel over je hele perk en na een tijdje duiken dan overal nieuwe planten op. Daar kan je dan als tuinier twee dingen mee doen: je knipt ze weg of je pot de jonge plantjes op. Ik koos voor de laatste optie. Dat liep echter niet zo goed af.

Jonkies hebben moederplant nodig Dit jaar heb ik de raadgevingen rond aardbeien nog eens goed gelezen en het anders aangepakt. Je kunt de jonge plantjes in een potje met verse potgrond steken. Maar je moet wel wachten om de verbinding met de moederplant af te snijden tot de jonge plant flinke wortels heeft. Je steekt dat jonge plantje in een potje dat je naast de moederplant zet en laat de verbindende uitloper intact. De jonkies kunnen er niet tegen als de navelstreng te snel doorsnijdt. De plantjes rekenen voor hun voeding op de moederplant. En, al zien ze er fris en sterk uit, dat duurt maar zolang ze kunnen teren op de wortels van de moeder. Zodra ze op hun eigen benen moeten staan, halen ze het niet. Eerst moeten ze lang genoeg wortel schieten en voldoende krachten opdoen via hun navelstreng vooraleer ze op eigen worteltjes verder kunnen. Gek hé, dat planten zo aanhankelijk zijn. Hoewel het zaaien van bloemen in het voorjaar geen succes was, ben ik dit najaar toch begonnen met het zaaien van winterharde bloemen. Winterharde één jarigen houden niet houden van betuttelen. Als je ze in de huiskamer opstart en houdt, worden ze spichtig en zwak. Sommige zaden hebben zelfs een paar graden vorst nodig alvorens ze ontkiemen. Eens ze boven de grond uitgekomen zijn, willen ze niet te veel warmte. Daarom heeft mijn man een zogenaamde koude kast in elkaar gezet. Bedoeling is dat de bak opengezet kan worden op het middaguur zodat de warmte eruit kan. ’s Nachts gaat de kast dicht. Want hoe dapper die winterharde één jarigen ook zijn, te gek moet het niet worden. Het verschil is ondertussen merkbaar; de reukerwtjes die opgestart waren in de living, zijn veel brozer en dunner dan de zaden die in de serre meteen de kou te verduren kregen. Lastig hoor; er zijn planten die duidelijk wat vertroeteld willen en andere die liever niet betutteld worden. Het lijkt wel wat op het opvoeden van je kinderen, die zijn ook allemaal verschillend! [MYRJAM]

19


A

Eksters zijn altijd al kop van jut

ls ze schade aanrichten, mogen kauwen, kraaien, eksters, gaaien, spreeuwen en brandganzen bestreden worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Vogelbescherming Vlaanderen reageert verbolgen en leidt een procedure in bij de Raad van State. De vereniging vraagt de vernietiging van een belangrijk deel van het besluit, met name de bijlage die alles regelt inzake het bestrijden van soorten.

EKSTER

SPREEUW

�Principieel beschermde vogels doden op grote schaal zonder wetenschappelijke onderbouwing van dat beleid is ongehoord�, zegt JAN RODTS van

Vogelbescherming Vlaanderen. In functie van het voorkomen van belangrijke schade aan geteelde gewassen, fruitteelt, fauna en flora kan er vrij ruim en zonder al te veel moeite afgeweken worden van het algemene beschermingsbeginsel (2009). Het gaat dan om de kraai, kauw, ekster, gaai, spreeuw en sinds kort ook de brandgans. Deze soorten kunnen mits een gewone melding bij het Agentschap voor Natuur en Bos met het geweer, met vangtuigen of met roofvogels gedood worden. Op het meldingsformulier schrijft men welke schade men wil voorkomen, welke omvang ze heeft en welke andere maatregelen men al heeft genomen om schade te voorkomen. Zonder tegenbericht kan men na 24 uur starten met de bestrijdingsactiviteiten. Men gaat in principe uit van een stilzwijgende goedkeuring. Verificatie en controle in het veld gebeuren niet of nauwelijks. Nochtans moet elke afwijking van de beschermingsbepalingen volgens de Europese Vogelrichtlijn grondig gemotiveerd en aan de voorwaarden getoetst worden. De bevoegde minister schrapte ook de mogelijkheid van het lokale bestuur om in te grijpen en de bestrijdingsactiviteiten te verbieden.

20


De vraag naar de omvang van de vermeende landbouwschade die door deze bestrijdbare vogelsoorten in Vlaanderen wordt veroorzaakt, is nog nooit op een wetenschappelijke manier gesteld en|of beantwoord. Hetzelfde geldt voor de schade aan de fauna. Uit internationaal onderzoek naar de impact van kraaiachtigen op hun prooisoorten blijkt immers dat deze heel beperkt is. Ook de spreeuw, waarvan de Europese populatie sinds Het aantal spreeuwen de jaren tachtig gehalveerd is, kan momenteel zonder is tussen 1980-2011 veel problemen in het kader van schadepreventie in de met 52% afgenomen. fruitteelt massaal bestreden worden.

Rembrandt te kijk in Vaticaans Museum Kunst verbindt katholieken en protestanten Tot 26 februari 2017 vindt de eerste Rembrandt tentoonstelling in het Vaticaans Museum plaats. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van 500 jaar Reformatie en de relatie tussen katholieken en protestanten. De schilder en etser Rembrandt was protestant net als zijn vader. Zijn moeder was katholiek. Dit verklaart wellicht waarom Rembrandt tot nu toe nooit tentoongesteld werd in het Vaticaans Museum. Paus Franciscus blijft echter onvermoeibaar in zijn streven voor oecumene. Rembrandt is vooral bekend als schilder van grote schutterstaferelen, monumentale portretten van gegoede burgers en zelfportretten. Hij was ook een getalenteerde etser. Vaak beeldde hij Bijbelse taferelen uit. Op de tentoonstelling zal het schilderij ”Tronie van een oude man met tulband” (foto) uit de Nederlandse KREMER te zien zijn. Voorts ook 25 etsen uit het Zweedse ZORN MUSEUM. [KAREL]

PUURS krijgt eigen beiaard Het is 300 jaar geleden dat er nog klokken luidden in de SINT-PIETERSKERK in PUURS. Daarin komt verandering. In mei van 2017 wordt een beiaard geïnstalleerd in de klokkentoren. Hij zal bestaan uit vijftig bronzen klokken, die in de KONINKLIJKE EIJSBOUTS in ASTEN Nederland, ’s werelds grootste klokkengieterij in Nederland, zijn gegoten. De inzegening vindt in april plaats.

21


de moeite waard

22

HERMAN SELLESLAGS is een van de bekendste Belgische fotografen. In 2015

schonk hij zijn archief en dat van zijn vader Rik aan het Antwerps Fotomuseum (FOMU). Honderdduizenden foto’s, glasplaten, dia’s, negatieven, persprints, agenda’s, contactvellen en camera’s verhuizen naar de depots van het FOMU. De expo toont de diversiteit van het oeuvre van Rik en Herman: van reportages voor HUMO, familiealbums en productfotografie voor de GB tot straatfotografie, foto’s van Joodse huwelijken, de winter in 1943 en de wateroverlast in 1953. Ook beelden die Herman maakte van THE BEATLES, THE ROLLING STONES en van zijn vriend JULIEN SCHOENAERTS worden getoond. Het FOMU gunt zijn publiek zo een blik achter de schermen van deze aanwinst. SELLESLAGHS PAKT UIT FOTOMUSEUM | WAALSE KAAI 47 ANTWERPEN TOT 22 JUNI 2017 | 03 242 93 00

Samenstelling en redactie | Walter Clippeleyr Werkten mee aan dit nummer [HARTELIJK DANK] Karel Brus | Brompot 2.0 | Myrjam De Keyser | Hugo Dierick Mia De Schamphelaere Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en|of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Verantwoordelijke uitgever | Walter Clippeleyr | Koning Albertlei 22 | 2650 Edegem  03 454 60 52 |  walterclippeleyr@hotmail.com

Goeiedag 44  

Het maandelijks tijdschrift "Goeiedag | Mensen maken het goede nieuws" voortaan ook online.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you