Page 1

Projecte del semàfor

Noms: José Luis Luzuriaga Xavier Cuesta Classe: 4D


Índex Pàg. Proposta del treball

1

Descripció del projecte

1

Esquema electrònic

1

Esquema electrònic amb components

2

Pressupost

2


Proposta del treball Aquest treball consisteix en la creació d’una maqueta, que serà la representació d’un carrer amb un semàfor, els materials de la maqueta seran bàsicament: fusta, pintura, cola, i els components que formaran el circuit. Per tal de que el semàfor canvií de “color” automàticament, haurem de fer una placa impresa per poder muntar un circuit integrat. Això ens permetrà que només connectant el corrent, canviarà el díode LED cada X temps automàticament, l’”X” temps és el temps que triga a carregar-se i descarregar-se un condensador, per això el temps és indeterminat.

Descripció del projecte En aquest projecte, es distingeixen dues parts, una es la del muntatge de la maqueta, i l’altre part es el circuit elèctric. En la part de la maqueta, hem desenvolupat un carrer, en el que s’hi representa un carril bici, una vorera, i l’autovia. Aquests afectes s’han aconseguint mitjançant la pintura aplicada a la fusta. També hi hem representat fanals, que crea un ambient més realista. Per últim hem implantat un comerç “Xurreria”, en el que si concentra el circuit elèctric. En la part del circuit elèctric, destaquem el disseny reduït de la placa, amb el que obtenim la mateixa funcionalitat, amb un espai més reduït.

Esquema electrònic


Esquema electrònic amb components

Pressupost Material

Costos

Fusta

10€

Pintura

15€

Estany

3€

Cúter

7€

Bateria

4€

Total:

39€


Tecno proj  

projec jajaja tec