Page 8

Stockholm City

2 veckor 1 vecka Antal ytor 250 st 250 st * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 ** SCB 2015 VAC Räckvidd % 78,50% 64,40% Netto kontakter 1 240 000 1 017 000 VAC Brutto kontakter 6 583 000 2 575 000 VAC Frekvens 5,3 2,50

VAC Frekvens

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

Påstigning Spårvagn

Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna Reklamyta på spårvagnens instegssida. Placerad i ram15+ och synlig för kollektivresenärer och fotgängare. Göteborg 2 veckor 1 vecka Antal ytor 114 st 114 st Format 2517 x 515 mm. Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 45,10% 35,00% Netto kontakter 329 000 256 000 VAC Brutto kontakter 1 729 000 599 000 VAC Frekvens 5,2 2,30 Kommunpop. Kommun Antal serier Antal ytor Trycki tusental ** 548

Göteborg

4

/serie 100

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

upplaga 108

Pris 14 dagar /serie 125 000

Pris 7 dagar /serie 87 500

Tryckpris /serie * 12 500

Total kampanjsumma 14 dgr 137 500

Share of voice (SOV) /serie 25%

Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Info

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka Antal ytor 100 st 100 st Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 90,00% 81,70% Netto kontakter 656 000 596 000 VAC Brutto kontakter 18 837 000 8 048 000 VAC Frekvens 28,7 13,50

Göteborg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

8 8

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement