Page 7

Påstigning Buss

Reklamyta på bussens instegssida. Placerad i ram och synlig för kollektivresenärer och fotgängare. Format 1400 x 500 mm.

Kommunpop. i tusental ** 335 548 108 97 79 42 53 25 95 54 120 104 1325

Stockholm: 1400 x 700 mm

Kommun

Antal serier

Stockholm City Göteborg Borås Halmstad Kungsbacka Kungälv Skövde Stenungsund Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Summa alla orter

1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Antal ytor /serie 250 114 25 25 19 18 18 18 30 15 20 30 582

Tryckupplaga 268 120 30 30 24 24 24 24 36 18 24 36 658

Pris 14 dagar /serie 275 000 88 000 25 000 25 000 19 000 18 000 18 000 18 000 30 000 15 000 20 000 30 000 581 000

Pris 7 dagar /serie 192 500 61 600 17 500 17 500 13 300 12 600 12 600 12 600 21 000 10 500 14 000 21 000 406 700

Tryckpris /serie * 20 500 10 000 5 000 5 000 4 200 4 000 4 000 4 300 5 800 4 500 5 000 5 800

Total kampanjsumma 14 dgr 295 500 98 000 30 000 30 000 23 200 22 000 22 000 22 300 35 800 19 500 25 000 35 800

Share of voice (SOV) /serie 100% 33% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%

Tryckpris /serie * 12 500

Total kampanjsumma 14 dgr 137 500

Share of voice (SOV) /serie 25%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

Pris 7 dagar /serie 192 500 61 600 17 500 17 500 13 300 12 600 12 600 12 600 21 000 10 500 14 000 21 000 406 700

Outdoor Impact

Stockholm City

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Tryckpris Total kampanjShare of voice Stockholm City 2 veckor 1 vecka /serie * summa 14 dgr (SOV) /serie 20 500 295 500 100% Antal ytor 250 st 250 st 10 000 98 000 33% Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 5 000 30 000 50% VAC Räckvidd % 78,50% 64,40% 30 000 100% Netto kontakter 1 240 000 1 017 000 Info 5 000 4 200 23 instegssida. 200 100% VAC Brutto kontakter 6 583 000 2 575 000 Reklamyta på spårvagnens Placerad i ram och synlig för kollektivresenärer och fotgängare. 4 000 22 000 100% VAC Frekvens 5,3 2,50 000x 515 mm. 22 000 100% Format 4 2517 Outdoor Baserat vuxna 15+ Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 4 Impact 300 22 på 300Augusti, N1, Alla 100% Stockholm City veckor 1 vecka 5 800 352800 100% Göteborg 2 veckor 1 vecka 4 500 19 500 250 st 100% Antal ytor 114 st 114 st Antal ytor 250 st 5 000 25 000 50% 1 580 000 Målgrupp invånare 730 000 730 000 Målgrupp invånare 1 580 000 5 800 % 35 800 100% 64,40% 35,00% Pris 7 dagar VAC Räckvidd 78,50% Kommunpop. Kommun Antal serierVAC Räckvidd Antal ytor% Tryck-45,10% Pris 14 dagar Netto kontakter 329 000 256 000 Netto kontakter 1 240 000 1 017 000 i tusental ** /serie upplaga /serie /serie VAC Brutto 1 729 000 VAC Brutto kontakter 6 583 000 2 575 000 4 548 Göteborg 100kontakter 108 125 000 599 000 87 500 VAC Frekvens 5,2 2,30 VAC Frekvens 5,3 2,50

** SCB 2015

Påstigning Spårvagn

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka Antal ytor 114 st 114 st Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 45,10% 35,00% Netto kontakter 329 000 256 000 riksprislista 2017 VAC Brutto kontakter 1 729 000 599 000 riksprislista 2014 VAC Frekvens 5,2 2,30

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Göteborg ** SCB 2015

Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

7 7

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement