Page 6

Långsida

Reklamyta på buss- och spårvagnsutsida. Placerad mot trafiken i en ram och synlig för alla som rör sig i stadsmiljö. Format 3068 x 667 mm.

Kommunpop. Kommun Antal serier Antal ytor TryckPris 14 dagar Pris 7 dagar i tusental ** /serie upplaga /serie /serie 923 Stockholms Län 4 375 402 395 000 276 500 335 Stockholms City 1 300 320 480 000 336 000 548 5 142 152 190 000 133 000 t trafiken i en ram och synlig för alla som rörGöteborg sig i stadsmiljö. 108 Borås 2 20 22 26 000 18 200 97 Halmstad 2 25 27 32 500 22 750 79 Kungsbacka 1 19 21 24 700 17 290 42 Kungälv 1 18 20 21 600 15 120 24 Laholm 1 6 8 7 800 5 460 53 Skövde 1 18 20 23 400 16 380 25 Stenungsund Pris 14 dagar 1 7 dagar 10 Tryckpris 12Total kampanj- 13 Share 000 of voice 9 100 Antal serier Antal ytor TryckPris Senast ändrad: 2016-11-15 97 Sundsvall 2 15 16 19 500 /serie upplaga /serie /serie /serie * summa 14 dgr (SOV) /serie 13 650 Trollhättan/Vänersborg 1276 500 30 47 000 32 442 000 39 000 25% 27 300 4 375 95 402 395 000 Uddevalla 1336 000 15 38 000 16 518 000 19 500 100% 13 650 1 300 54 320 480 000 Umeå 2133 000 22 19 500 24 209 500 28 600 20% 20 020 5 142120 152 190 000 Varberg/Falkenberg 1 18 200 20 6 500 22 32 500 26 000 50% 18 200 2 20104 22 26 000 Örnsköldsvik 1 22 750 5 7 200 6 39 700 10 000 50% 7 000 2 25 55 27 32 500 1501 Summa alla orter 24 700 1 040 6 300 1 120 31 000 1 356 600 100% 949 620 1 19 21 17 290 1 18 20 21 600 15 120 6 200 27 800 100% Alla priser är exklusive moms och med8reservation för ändringar. 1 6 7 800 5 460 4 500 12 300 100% Senast ändrad: 2016-11-15 * Cirka tryckkostnad för20 ett motiv. För bokning av flera se380 separat tryckprislista. Outdoor Impact N1, Alla vuxna 18 per stad och 23 400 6 200 Baserat på 29Augusti, 600 100%15+ Pris 71dagar Tryckpris Total kampanjShare of städer voiceeller motiv16 ** SCB 2015 10 2 veckor 1 vecka 1 12 14 dgr 13 000/serie 9 100 Stockholms Län 5 000 18 000 100% /serie /serie * summa (SOV) 2 15000 16000 19 500 13 650 Antal ytor 5 800 25 300 50% 375 st 276 500 47 442 25% 375 st 1 30000 32000 39100% 000 27 300 Målgrupp invånare 7 500 46 500000 100% 336 000 38 518 1 580 1 580 000 1 15500 16500 19 500 13 650 VAC Räckvidd 5 800 25 92,50% 300 100% 133 000 19 209 20% % 84,00% 2 22 24500 28 600 20 020 Netto kontakter 6 600 35 200000 50% 18 200 6 500 32 50% 1 462 1 327 000 Info 1 20 22700 26 000 18 200 VAC Brutto 6kontakter 500 32358 500000 100% 22 750 7 200 39 50% 16 7 358 000 1 10100% 000 7 000 VAC Frekvens 4 300 14 30011,2 100% 5,50 17 290 65300 316000 15 120 6 200 27 800 1 040 1 120 1 356100% 600 949 620 Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ N1, Alla vuxna 5 460 Outdoor Impact 4 500 Baserat på 12Augusti, 300 100%15+ Stockholm City 2 veckor 1 vecka veckor 1 vecka 16 380 Stockholms Län 6 200 292 600 100% äder eller9motiv separat tryckprislista. Antal ytor 300 st 300 st 100seAntal 5 000 18 000 100% 375 st ytor 375 st 13 650 Målgrupp invånare 5 800 25 300000 50% Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 1 580 1 580 000 VAC Räckvidd % 90,80% 81,50% 27 300 VAC Räckvidd 7 500 46 92,50% 500 100%84,00% % Netto kontakter 1 435 000 1 287 000 13 650 Netto kontakter 5 800 25 300 000 100% 1 462 1 327 000 VAC Brutto kontakter 12 847 000 5 712 000 20 020 VAC Brutto6kontakter 600 35358 200000 50% 16 7 358 000 VAC Frekvens 9 4,40 18 200 VAC Frekvens 6 500 32 50011,2 100% 5,50 7 000 4 300 14 300 100% 949 620 Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Stockholm City 2 veckor 1 vecka Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ riksprislista 2017 Antal ytor 300 st 300 st Göteborg 2 veckor 1 vecka riksprislista Lokal prislista 2014 2014 Antal ytor 142 st 142 st Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 VAC Räckvidd % 90,80% 81,50% Målgrupp invånare 730 000 730 000

Tryckpris Total kampanjShare of voice /serie * summa 14 dgr (SOV) /serie Senast ändrad: 2016-11-15 47 000 442 000 25% 38 000 518 000 100% 19 500 209 500 20% 6 500 32 500 50% 7 200 39 700 50% 6 300 31 000 100% 6 200 27 800 100% 4 500 12 300 100% 6 200 29 600 100% 5 000 18 000 100% Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 5 800 25 3002 veckor 50% 1 vecka Stockholms Län 7 500 46 500 375 st 100% Antal ytor 375 st 5 800 25 300 100% 1 580 000 Målgrupp invånare 1 580 000 6 600 % 35 200 92,50% 50% VAC Räckvidd 84,00% 6 500 32 500 100% 1 327 000 Netto kontakter 1 462 000 4 300kontakter 14 300 100% 7 358 000 VAC Brutto 16 358 000 VAC Frekvens

11,2

5,50

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Stockholm City 2 veckor 1 vecka Antal ytor 300 st 300 st Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 VAC Räckvidd % 90,80% 81,50% Netto kontakter 1 435 000 1 287 000 VAC Brutto kontakter 12 847 000 5 712 000 VAC Frekvens 9 4,40

Outdoor Impact

Stockholms Län

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

Stockholm City

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka Antal ytor 142 st 142 st Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 91,90% 85,00% Netto kontakter 671 000 620 000 VAC Brutto kontakter 23 396 000 10 101 000 VAC Frekvens 34,9 16,30

Göteborg

6 6

Wallstreet Riksprislista 2017