Page 31

Förarplats Stockholm-Göteborg

Placerad bakom föraren i bussen i Stockholm och både på buss & spårvagn i Göteborg Format 500 x 700 mm.

Antal resor

30 454 000** 8 395 000*** 38 849 000

Kommun

Stockholm Göteborg Summa totalt: Avgår paketrabatt, -10% Summa totalt:

Antal serier

1 1

Antal ytor

Tryck-

Pris 14 dagar

Pris 7 dagar

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie 600 250

upplaga 660 275

/serie 125 000 109 000

/serie 87 500 69 300

/serie * 9 000 7 500

summa 14 dgr 134 000 116 500

(SOV) / serie 33% 20%

935

234 000 210 600

191 800 179 200

10 000 10 000

850 850

304 000 266 000

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

31 31

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement