Page 29

Superback light Stockholm-Göteborg

Folierad reklamyta på bussens baksida. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format ca 2400 x 1000 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Population i tusental** 923 548

Kommun SB Light Stockholm SB Light Göteborg Summa totalt Avgår paketrabatt, -10%

Möjligt antal bussar 65 40 105

390 000 249 000

58 500 36 000

Total kampanjsumma 28 dgr 448 500 285 000

639 000 575 000

94 500 94 500

733 500 669 500

Pris/Buss

Tryckpris/buss

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

29 29

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement