Page 28

Superback Premium City Stockholm-Göteborg

Helfolierad reklamyta på bussens baksida.

Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Population i tusental** 335 548

Kommun SB Premium Stockholm City SB Premium Göteborg Summa totalt Avgår paketrabatt, -10%

Möjligt antal bussar 20 15 35

390 000 240 000

Tryckpris totalt 48 000 36 000

Total kampanjsumma 28 dgr 438 000 276 000

630 000 567 000

84 000 84 000

714 000 651 000

Pris

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

28 28

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement