Page 27

e

Senast ändrad: 2016-09-08

Långsida Cityserien Stockholm-Göteborg

Reklamyta på bussarna. Placerad mot trafiken i en ram och synlig för alla som rör sig i stadsmiljö. Format 3068 x 667 mm.

Population i tusental** 335 548

Kommun

Antal serier

Stockholm City Göteborg

1 1

Antal ytor /serie 150 142

Tryckupplaga 160 152

Pris 14 dagar /serie 290 000 190 000

292

312

480 000 432 000

Totalt Stockholm-Göteborg Avgår paketrabatt, -10% Summa totalt

292

Pris 7 dagar /serie 203 000 133 000 336 000 302 400

Tryckpris /serie * 20 500 19 500 37 500 37 500

Total kampanj- Share of voice summa 14 dgr (SOV) /serie 310 500 50% 209 500 20% 517 500 469 500

Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Info

Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

riksprislista 2017 riksprislista 2014

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 292 st 2 310 000 87,23% 2 015 000 31 516 000 15,64

1 vecka 292 st 2 310 000 76,62% 1 770 000 13 356 000 7,55

27 27

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement