Page 25

Digitala Skärmar ICA

Stora 42-tumsskärmar sitter i kassalinjen på butikerna. 6 st kunder har möjligheten varje vecka med inslag på 15 sekunder. Nya butiker av Maxi, Kvantum, Supermarket eller Nära kan komma att utrustas med skärmar så det totala antalet skärmar växer stadigt.

RIKS 372 butiker - 1 024 skärmar Besökare/vecka

5 881 159

REGION NORR 87 butiker - 195 skärmar Besökare/vecka

1 023 708

REGION SYD 95 butiker - 248 skärmar Besökare/vecka

1 435 491

REGION VÄST 76 butiker - 262 skärmar Besökare/vecka

1 436 091

REGION ÖST 114 butiker - 319 skärmar Besökare/vecka

1 985 870

VÄSTRA GÖTALAND 48 butiker - 173 skärmar Besökare/vecka

988 670

STORSTOCKHOLM 54 butiker - 152 skärmar Besökare/vecka

941 000

STORGÖTEBORG 25 butiker - 85 skärmar

riksprislista Besökare/vecka 2017 riksprislista 2014

572 429

Andel i synbarhetszon 100% 5 881 159 Andel i synbarhetszon 100% 1 023 708 Andel i synbarhetszon 100% 1 435 491 Andel i synbarhetszon 100% 1 436 091 Andel i synbarhetszon 100% 1 985 870 Andel i synbarhetszon 100% 988 670

Andel i synbarhetszon 100% 941 000 Andel i synbarhetszon 100% 572 429

Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 4 116 811 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 716 596 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 004 844 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 005 264 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 390 109 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 692 069

Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 658 700 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 400 700 Andel som

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

minuter 5

Relation

DVAC

minuter 5

1

per vecka 4 116 811

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 716 596

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 1 004 844

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 1 005 264

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 1 390 109

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 692 069

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 658 700

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 400 700

EN VECKA Bruttopris SEK 110 000

CPC SEK 0,03 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 32 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 46 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 46 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 55 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 45 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 35 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 26 000

CPC SEK 0,06 kr

25 25

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement