Page 24

Digital Impact

Utomhusreklam skall vara enkel och tydlig samtidigt som det digitala mediet med fördel kan utnyttjas för att förstärka budskapet. Det gäller att balansera annonsens budskap med rörelse för att uppnå bästa effekt. Den digitala tekniken ger möjlighet till budskapsförstärkning och rörelse. Med många skärmar följer också lite olika förutsättningar. På alla skärmarna utom på Korsvägen och Nordstan kan du med fördel visa rörliga bilder eller film. Våra riktlinjer för budskapsförstärkningen är därför: • Harmoniska bildväxlingar • Tydliga budskap utan för mycket text • Tänk på att jobba med kontraster

Stockholm Kungsgatan/Sveavägen Göteborg Korsvägen Nordstan Malmö Stockholmsvägen, Malmö

1

ck a Br ut to pr is/ ve

Sp ot tar /tim ma

SO V Ko nt ak ter

10 %

ck a Br ut to pr is/ ve

ma Sp ot tar /tim

SO V Ko nt ak ter

5%

stn ad Ko nt ak tko

ec ka /V Ko nt ak ter

se ku nd er di Sp ot ti

m2 St or lek i

Sk

är m

oc

h

pl ac er in g

Vill ni använda annonskanalen för planerade kampanjer där budskapet ändras under annonstiden, eller som dagstyrt skyltfönster, så erbjuder vi självklart även denna uppdateringstjänst.

2 x 12 m2

10

1 981 750

0,10

49 088

18

4 909

98 175

36

9 818

52 m2 59 m2

15 15

1 001 952 803 250

0,15 0,15

50 098 40 163

12 12

7 515 6 024

100 195 80 325

24 24

15 029 12 049

40 m2

10

362 880

0,10

18 144

18

1 814

36 288

36

3 629

2

3

4

1) Kungsgatan/Sveavägen 2) Korsvägen/Svenska Mässan 3) Nordstan 4) Stockholmsvägen

riksprislista 2017 riksprislista 2014

24 24

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement