Page 22

Stolsrygg

Format placerat på stolsryggen i Flygbussarna. Format 210 x 148,5 mm.

Ant resor** 131 000 32 000 10 000 173 000

Kommun Stockholm Flygbussarna Göteborg Flygbussarna Malmö Flygbussarna Summa alla orter

Antal serier 2 2 2

Ant. ytor /serie 713 325 152 1 190

Tryckupplaga 784 358 167 1 309

Pris 14 dagar /serie 39 900 16 000 9 000 64 900

Pris 7 dagar /serie 27 930 11 200 6 300 45 430

Tryckpris /serie * 2 900 2 200 1 800

Total kampanjsumma 14 dgr 42 800 18 200 10 800

Share of voice (SOV) / serie 50% 50% 50%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2011 per 14-dgr period.

Samtliga invändiga format: 1st extra motiv: 900.‐. Vid fler motiv än 2st, begär offert! Plus tillägg för ”varannan‐packning" vid flera motiv: 50:‐/motiv + 550:‐/1000ex Överupplagor: 10% upp till 1000ex, 7% upp till 2000ex, 5% upp till 4500ex. Upplagor från 5000ex och däröver 3% överupplaga.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

22 22

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement