Page 21

Karossfoliering

Format placerat på karossen på Flygbussarna. Gäller hela karossen på sidorna samt baktill på bussen.

Karossfoliering

Format placerat på karossen på Flygbussarna. Gäller hela karossen på sidorna samt baktill på bussen.

Kommunpop. Kommun Antal i tusental ** bussar Kommunpop. Kommun Antal 923 Stockholm-Flygbussarna 4 i tusental bussar 548 ** Göteborg-Flygbussarna 2 923 Stockholm-Flygbussarna 4 322 Malmö-Flygbussarna 1 548 Göteborg-Flygbussarna 2 1 793 Summa alla orter 7 322 Malmö-Flygbussarna 1 1 793 7 Alla priser är tre månader, exklusiveSumma moms ochalla med orter reservation för ändringar.

Ant ytor /serie Ant 1 ytor /serie 1 1 1 1 3 1 3

Tryckupplaga Tryck4 upplaga 2 4 1 2 7 1 7

Pris 3 mån. /buss Pris mån. 2503 000 /buss 250 000 250 000 000 250 250 000 000 750 250 000 750 000

Pris 6 mån. /buss Pris mån. 4506 000 /buss 450 000 450 000 000 450 450 000 000 1 350 450 000 1 350 000

Pris 12 mån. /buss Pris mån. 85012000 /buss 850 000 850 000 000 850 850 000 000 2 550 850 000 2 550 000

Tryckpris * Tryckpris 68 000 * 68 000 68 000 000 68 68 000 68 000

Total kampanj 12 mån Total 918 kampanj 000 12 000 mån 918 918 000 000 918 918 000 918 000

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv, inklusive demontering inom tre månader. Tak samt tryck av invändigt material ingår ej. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. Alla priser är tre månader, exklusive moms och med reservation för ändringar. ** SCB 2015

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv, inklusive demontering inom tre månader. Tak samt tryck av invändigt material ingår ej. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

Info Invändigt material

Vid köp av karossfolierad buss ingår dessutom de invändiga skyltarna i annonspriset.*

Invändigt material

Vid köp av karossfolierad buss ingårAntal dessutom de invändiga skyltarna i annonspriset.* Produkt bussar Dubbelsidig fönsterskylt 5 Produkt Antal bussar Stolsryggar 46 Dubbelsidig fönsterskylt 5 46 *Stolsryggar Gällandes tryck: För dubbelsidig fönsterskylt samt stolsrygg har vår samarbetspartner satt ett tryckpris till 4000kr. * Gällandes tryck: För dubbelsidig fönsterskylt samt stolsrygg har vår samarbetspartner satt ett tryckpris till 4000kr.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

21 21

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement