Page 20

Dubbelsidig Fönsterskylt

Format som syns både in- och utifrån fordonen. Placerad i pendeltåg, spårvagn och buss. Format 500 x 310 mm.

Antal resor **

30 454 000**** 380 000** 7 600 000** 32 000** 462 000*** 218 000*** 100 000*** 68 000*** 10 000** 113 000*** 27 000*** 131 000** 232 000** 209 000*** 107 000*** 304 000*** 129 000*** 90 000** 40 750 000

Kommun

Stockholm Göteborg pendeltåg Göteborg buss/spårvagn Göteborg flygbuss Borås Halmstad Kungsbacka Kungälv Malmö flygbuss Skövde Stenungsund Stockholm flygbuss Sundsvall Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Örnsköldsvik Summa alla orter

Antal

Antal ytor

serier 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1

/serie 4 000 138 744 22 50 60 30 18 15 18 26 73 42 50 40 100 40 34 5 500

Tryck-

Pris 14 dagar

upplaga 4 200 152 818 24 55 66 33 20 17 20 29 80 46 55 44 110 44 37 5 850

/serie 179 000 41 400 99 000 9 900 22 500 27 000 13 500 8 100 6 750 8 100 11 700 32 850 18 900 22 500 18 000 37 000 18 000 15 300 589 500

Pris 7 dagar

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie 125 300 28 980 69 300 6 930 15 750 18 900 9 450 5 670 4 725 5 670 8 190 22 995 13 230 15 750 12 600 25 900 12 600 10 710 412 650

/serie * 40 000 7 000 11 500 3 900 5 000 5 400 4 400 3 300 3 100 3 300 4 400 5 700 4 700 5 000 4 600 6 400 4 600 4 500

summa 14 dgr 219 000 48 400 110 500 13 800 27 500 32 400 17 900 11 400 9 850 11 400 16 100 38 550 23 600 27 500 22 600 43 400 22 600 19 800

(SOV) / serie 50% 100% 100% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 100%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2011 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period. **** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

20 20

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement