Page 19

Streamer

Placerad mellan fönster och tak i buss och spårvagn. Format 1000 x 241 mm.

Antal resor**

30 454 000*** 8 395 000** 462 000** 218 000** 27 000** 209 000** 107 000** 304 000** 129 000** 40 305 000

Kommun

Stockholm Göteborg buss & spårvagn Borås Halmstad Stenungsund Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Summa alla orter

Antal serier

1 7 2 2 2 1 2 2 2

Antal ytor

/serie 2 000 530 100 60 18 60 40 100 30 2 938

Tryck-

Pris 14 dagar

upplaga 2 140 583 110 66 20 66 44 110 33 3 172

/serie 169 000 95 000 28 000 21 000 9 900 21 000 17 000 28 000 15 750 404 650

Pris 7 dagar

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie 118 300 66 500 19 600 14 700 6 930 14 700 11 900 19 600 11 025 283 255

/serie * 14 000 9 000 6 500 5 500 3 800 5 500 4 700 6 500 4 400

summa 14 dgr 183 000 104 000 34 500 26 500 13 700 26 500 21 700 34 500 20 150

(SOV) / serie 33% 14% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

19 19

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement