Page 18

Förarplats

Placerad bakom föraren i buss och på spårvagn. Format 500 x 700 mm.

Antal resor

30 454 000**** 8 395 000*** 462 000*** 218 000*** 100 000*** 68 000*** 113 000*** 232 000** 209 000*** 107 000*** 304 000*** 129 000*** 90 000** 40 965 000

Kommun

Stockholm Göteborg Borås Halmstad Kungsbacka Kungälv Skövde Sundsvall Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Örnsköldsvik Summa alla orter

Antal serier

2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Antal ytor

/serie 600 250 60 61 15 7 18 40 25 20 15 30 16 1 157

Tryck-

Pris 14 dagar

upplaga 660 275 66 67 17 8 20 44 28 22 16 33 19 1 274

/serie 125 000 109 000 33 000 34 100 12 000 5 600 12 600 22 000 15 000 13 000 12 000 18 000 12 325 423 625

Pris 7 dagar

/serie 87 500 76 300 23 100 23 870 8 400 3 920 8 820 15 400 10 500 9 100 8 400 12 600 8 628 296 538

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie * 9 000 7 500 4 800 4 900 3 000 2 500 3 200 4 300 3 700 3 300 2 900 4 000 3 100

summa 14 dgr 134 000 116 500 37 800 39 000 15 000 8 100 15 800 26 300 18 700 16 300 14 900 22 000 15 425

(SOV) / serie 33% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2011 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period. **** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

18 18

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement