Page 14

e e

XL

Reklamyta på bussens baksida, placerad i ram. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format 1725 x 770 mm.

Kommunpop. i tusental ** 923 548 108 53 95 54 120 1 901

Kommun

Antal serier

Stockholm Göteborg Borås Skövde Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Summa alla orter

3 2 1 1 1 1 2

Antal ytor /serie 400 80 18 18 15 10 12 553

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

Info

Outdoor Outdoor Impact Impact

Stockholm Stockholm

Tryckupplaga 428 84 20 20 16 12 14 594

Pris 14 dagar /serie 450 000 149 000 29 000 29 000 24 000 16 000 19 200 716 200

Pris 7 dagar /serie 315 000 104 300 20 300 20 300 16 800 11 200 13 440 501 340

Tryckpris /serie * 37 000 9 800 4 800 4 800 4 300 3 800 4 300

Total kampanjsumma 14 dgr 487 000 158 800 33 800 33 800 28 300 19 800 23 500

Share of voice (SOV) / serie 28% 50% 100% 100% 100% 100% 50%

Outdoor Impact

Stockholm

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Baserat Baserat på på Augusti, Augusti, N1, N1, Alla Alla vuxna vuxna 15+ 15+ 2 veckor veckor 1 vecka vecka 2 1

Antal Antal ytor ytor Målgrupp Målgrupp invånare invånare VAC VAC Räckvidd Räckvidd % % Netto Netto kontakter kontakter VAC VAC Brutto Brutto kontakter kontakter VAC VAC Frekvens Frekvens

400 400 st st 1 580 1 580 000 000 81,20% 81,20% 1 1 283 283 000 000 9 9 550 550 000 000 7,4 7,4

400 st st 400 1 580 000 1 580 000 68,30% 68,30% 1 1 080 080 000 000 3 3 952 952 000 000 3,70 3,70

Outdoor Impact Impact Outdoor

Baserat på på Augusti, Augusti, N1, N1, Alla Alla vuxna vuxna 15+ 15+ Baserat 2 1 2 veckor veckor 1 vecka vecka Antal ytor ytor 80 st st 80 st st Antal 80 80 Målgrupp 730 730 Målgrupp invånare invånare 730 000 000 730 000 000 VAC Räckvidd Räckvidd % % 45,50% 33,00% VAC 45,50% 33,00% Netto 322 241 Netto kontakter kontakter 322 000 000 241 000 000 VAC Brutto Brutto kontakter kontakter 1 741 741 000 000 547 000 000 VAC 1 547 VAC 5,2 2,30 VAC Frekvens Frekvens 5,2 2,30

Göteborg Göteborg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

14 14

Wallstreet Riksprislista 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you