Page 14

e e

XL

Reklamyta på bussens baksida, placerad i ram. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format 1725 x 770 mm.

Kommunpop. i tusental ** 923 548 108 53 95 54 120 1 901

Kommun

Antal serier

Stockholm Göteborg Borås Skövde Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Summa alla orter

3 2 1 1 1 1 2

Antal ytor /serie 400 80 18 18 15 10 12 553

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

Info

Outdoor Outdoor Impact Impact

Stockholm Stockholm

Tryckupplaga 428 84 20 20 16 12 14 594

Pris 14 dagar /serie 450 000 149 000 29 000 29 000 24 000 16 000 19 200 716 200

Pris 7 dagar /serie 315 000 104 300 20 300 20 300 16 800 11 200 13 440 501 340

Tryckpris /serie * 37 000 9 800 4 800 4 800 4 300 3 800 4 300

Total kampanjsumma 14 dgr 487 000 158 800 33 800 33 800 28 300 19 800 23 500

Share of voice (SOV) / serie 28% 50% 100% 100% 100% 100% 50%

Outdoor Impact

Stockholm

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Baserat Baserat på på Augusti, Augusti, N1, N1, Alla Alla vuxna vuxna 15+ 15+ 2 veckor veckor 1 vecka vecka 2 1

Antal Antal ytor ytor Målgrupp Målgrupp invånare invånare VAC VAC Räckvidd Räckvidd % % Netto Netto kontakter kontakter VAC VAC Brutto Brutto kontakter kontakter VAC VAC Frekvens Frekvens

400 400 st st 1 580 1 580 000 000 81,20% 81,20% 1 1 283 283 000 000 9 9 550 550 000 000 7,4 7,4

400 st st 400 1 580 000 1 580 000 68,30% 68,30% 1 1 080 080 000 000 3 3 952 952 000 000 3,70 3,70

Outdoor Impact Impact Outdoor

Baserat på på Augusti, Augusti, N1, N1, Alla Alla vuxna vuxna 15+ 15+ Baserat 2 1 2 veckor veckor 1 vecka vecka Antal ytor ytor 80 st st 80 st st Antal 80 80 Målgrupp 730 730 Målgrupp invånare invånare 730 000 000 730 000 000 VAC Räckvidd Räckvidd % % 45,50% 33,00% VAC 45,50% 33,00% Netto 322 241 Netto kontakter kontakter 322 000 000 241 000 000 VAC Brutto Brutto kontakter kontakter 1 741 741 000 000 547 000 000 VAC 1 547 VAC 5,2 2,30 VAC Frekvens Frekvens 5,2 2,30

Göteborg Göteborg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

14 14

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement