Page 11

Superback Take Over City Stockholm

Helfolierad reklamyta på bussens baksida.

Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Population. i tusental** 335

Stad Stockholm City

Antal bussar 120

Pris

Begär offert

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

Superback Flygbuss

Helfolierad reklamyta på bussens baksida. Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Kommunpop. i tusental** 548 322 923 1 793

Kommun Göteborg Malmö Stockholm Summa alla orter

Möjligt antal bussar 10 7 44 61

Pris/Buss

23 500 23 500 23 500

Tryckpris/buss 2 400 2 400 2 400

Total kampanjsumma 28 dgr 25 900 25 900 25 900

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

riksprislista 2017 riksprislista 2014

11 11

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement