Page 1

Umeås kommun har över 117.000 invånare.

umeå


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/ Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Långsida Långsida är det största ramformatet för reklambudskap på bussar. Långsidan är placerad på den sida av bussen som vänder sig utåt mot trafiken och når de flesta som rör sig där; kollektivtrafikresenärer, bilister, cyklister och fotgängare. Räckvidden är mycket hög. Denna reklamplats är särskilt lämplig för butiks- och produktprofilering.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

3068 x 667 mm 22 st 2 st

Annons 28.600:Tryck 6.600:Total 35.200:-

Påstigning buss Påstigning med placering mellan entré och avstigningsdörrarna på bussar, når både gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer samt en stor del av övriga trafikanter. Med ett kortfattat och tydligt budskap når annonsören en bred målgrupp både på nära och långt håll.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

1400 x 500 mm 20 st 2 st

Annons 20.000:Tryck 5.000:Total 25.000:-

Superback Superback innebär en heltäckande foliering av bussändan, vilket ger ett kraftfullt, spännande och annorlunda intryck. Denna ”rullande stortavla” riktar sig till alla som rör sig i eller i närheten av trafiken och är ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Ytan för Superback kan köpas från 1 buss upp till 22st. Fritt antal motiv utifrån annonsörens önskemål.

Format ca 2400 x 2400 mm, se specifik mall Möjligt antal 25 st

Kampanjperiod 4 veckor

Lokal prislista 2017

Annons/buss 21.700:Tryck 2.400:Total 24.100:-

64


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/ Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Superback light En halv superback. Folierad reklamyta på bussens baksida. Samma egenskaper som vanlig Superback.

Format ca 2400 x 1000 mm, se specifik mall Möjligt antal 5 st

Kampanjperiod 4 veckor

Annons/buss 10.000:Tryck 900:Total 10.900:-

XL XL är den större bussbaksidan som med sitt stora format syns mycket tydligt i trafiken. Reklambudskapet får en högre genomslagskraft och når effektivt ut till alla trafikanter. En uppskattad yta bland våra annonsörer.

Format 1725 x 770 mm Antal 12 st Serier 2 st

Kampanjperiod 2 veckor

Annons 19.200:Tryck 4.300:Total 23.500:-

Förarplatsskylt Det största invändiga formatet. Placerad bakom föraren i bussen.

Format 500 x 700 mm Antal 15 st Serier 2 st

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

Annons 12.000:Tryck 2.900:Total 14.900:-

65


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/ Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Dubbelsidig fönsterskylt Dubbelsidiga fönsterskyltar som syns både in- och utifrån på bussar.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

500 x 310 mm 100 st 1 st

Annons 37.000:Tryck 6.400:Total 43.400:-

Streamer Streamer placeras mellan taket och fönstret inne i bussar. Ger en optimal lästid då varje exponering invändigt sker under hela resans längd. Reklambudskapet får ett högt repetitionsvärde och är lämplig för t.ex. kombinerade budskap med flera produkter.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

44 4

1000 x 241 mm 25 st 1 st

Annons 18.000:- 14.000:Tryck 4.800:- 4.250:Total 22.800:- 18.250:-

66

Lokala Prislistan - Umeå  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you