Page 1

Trollhättans kommun har tillsammans med Vänersborgs kommun nästan 93.000 invånare.

trollhättan/ vänersborg


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Långsida Långsida är det största ramformatet för reklambudskap på bussar. Långsidan är placerad på den sida av bussen som vänder sig utåt mot trafiken och når de flesta som rör sig där; kollektivtrafikresenärer, bilister, cyklister och fotgängare. Räckvidden är mycket hög. Denna reklamplats är särskilt lämplig för butiks- och produktprofilering.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

305 x 65 cm 30 st 1 st

Annons 39.000:Tryck 7.500:Total 46.500:-

Påstigning buss Påstigning med placering mellan entré och avstigningsdörrarna på bussar, når både gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer samt en stor del av övriga trafikanter. Med ett kortfattat och tydligt budskap når annonsören en bred målgrupp både på nära och långt håll.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

140 x 50 cm 30 st 1 st

Annons 30.000:Tryck 5.800:Total 35.800:-

Superback light En halv superback. Folierad reklamyta på bussens baksida. Samma egenskaper som vanlig Superback.

Format Trollhättan Vänersborg

Kampanjperiod 4 veckor Lokal prislista 2017

ca 240 x 100 cm, se specifik mall 19 st 3 st

Annons/buss 10.000:Tryck 900:Total 10.900:-

63


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Bussbaksida Bussbaksida är ett effektivt format som bygger på frekvens och riktar sig framförallt till bilister men uppfattas även av både fotgängare och cyklister. (Budskapet syns bra i trafiken och gatuvimlet med hög räckvidd och är ett prisvärt alternativ.)

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

140 x 50 cm 10 st 1 st

Annons 10.000:Tryck 3.200:Total 13.200:-

XL XL är den större bussbaksidan som med sitt stora format syns mycket tydligt i trafiken. Reklambudskapet får en högre genomslagskraft och når effektivt ut till alla trafikanter. En uppskattad yta bland våra annonsörer.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

175 x 75 cm 15 st 1 st

Annons 24.000:Tryck 4.300:Total 28.300:-

Förarplatsskylt Det största invändiga formatet. Placerad bakom föraren i bussen.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor Lokal prislista 2017

50 x 70 cm 25 st 1 st

Annons 15.000:Tryck 3.700:Total 18.700:-

64


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Dubbelsidig fönsterskylt Dubbelsidiga fönsterskyltar som syns både in- och utifrån på bussar.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

50 x 31 cm 50 st 2 st

Annons 22.500:Tryck 5.000:Total 27.500:-

Streamer Streamer placeras mellan taket och fönstret inne i bussar. Ger en optimal lästid då varje exponering invändigt sker under hela resans längd. Reklambudskapet får ett högt repetitionsvärde och är lämplig för t.ex. kombinerade budskap med flera produkter.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

100 x 24 cm 60 st 1 st

Annons 21.000:Tryck 5.500:Total 26.500:-

65

Lokala Prislistan - Trollhättan/Vänersborg  
Lokala Prislistan - Trollhättan/Vänersborg  
Advertisement