Page 1

Sveriges andra stad med cirka 950.000 invånare. Här görs cirka 550.000 resor per dygn på 400 bussar och 320st spårvagnar.

göteborg


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Långsida Långsida är det största ramformatet för reklambudskap på spårvagnar och bussar. Långsidan är placerad på den sida av spårvagnen och bussen som vänder sig utåt mot trafiken och når de flesta som rör sig där; kollektivtrafik, bilister, cyklister och fotgängare.   Räckvidden är mycket hög. Denna reklamplats är särskilt lämplig för butiks- och produktprofilering. Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

305 x 65 cm 142 st 5 st

Annons 190.000:Tryck 19.500:Total 209.500:-

Påstigning Buss Påstigning med placering mellan entré och avstigningsdörrarna på bussar, når både gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer samt en stor del av övriga trafikanter. Med ett kortfattat och tydligt budskap når annonsören en bred målgrupp både på nära och långt håll.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

140 x 50 cm 57 st 6 st

Annons 44.000:Tryck 6.800:Total 50.800:-

Påstigning Spårvagn Påstigning med placering mellan entré- och avstigningsdörrarna på spårvagnar, når både gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer samt en stor del av övriga trafikanter. Med ett kortfattat och tydligt budskap når annonsören en bred målgrupp både på nära och långt håll.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor Lokal prislista 2017

250 x 50 cm 100 st 4 st

Annons 125.000:Tryck 12.500:Total 137.500:-

11


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

XL XL är den större bussbaksidan som med sitt stora format syns mycket tydligt i trafiken. Reklambudskapet får en högre genomslagskraft och når effektivt ut till alla trafikanter. En uppskattad yta bland våra annonsörer.

Format Antal 40 st Serier 4 st

Kampanjperiod 2 veckor

Annons Tryck Total

85.000:- 6.500:- 91.500:-

170 x 75 cm 80 st 2 st 149.000:9.800:158.800:-

XL Impact XL Impact är åtta reklamytor placerade på spårvagnens utsida mot trafiken vilket ger en väldig impact.

Kampanjperiod 2 veckor

Format Antal Serier

170 x 75 cm 160 st 3 st

Annons Tryck Total

189.000:15.500:204.500:-

Bussbaksida Bussbaksida är ett effektivt format som bygger på frekvens och riktar sig framförallt till bilister men uppfattas även av både fotgängare och cyklister. (Budskapet syns bra i trafiken och gatuvimlet med hög räckvidd och är ett prisvärt alternativ.)

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor Lokal prislista 2017

140 x 50 cm 64 st 2 st

Annons 49.000:Tryck 7.300:Total 56.300:-

12


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Temavagn Köp din egen spårvagn och du har samtliga skyltar till ditt förfogande.

XL 1725 Påstigning 2517 Förarplats 500 Streamer 1000 Väggskylt 310 Dubb.sid. fönst 500

Kampanjperiod 2 veckor

x x x x x x

770 515 700 240 500 310

mm mm mm mm mm mm

8st 2st 9st 25st 2st 8st

annons 140.000:tryck 15.000:Total 155.000:-

Superback Superback innebär en heltäckande foliering av bussändan, vilket ger ett kraftfullt, spännande och annorlunda intryck. Denna ”rullande stortavla” riktar sig till alla som rör sig i eller i närheten av trafiken och är ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Ytan för Superback kan köpas från 1 buss upp till 40 st. Fritt antal motiv utifrån annonsörens önskemål.

Format

Kampanjperiod 4 veckor

ca 240 x 240 cm, se specifik mall.

Möjligt antal 40 st Annons/buss 21.700:Tryck 2.400:Total 24.100:-

Superback light Superback light innebär en täckande foliering av den nedre delen av bussens baksida vilket ger ett kraftfullt, spännande och annorlunda intryck. Ytan syns av alla som rör sig i eller i närheten av trafiken och är ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Produkten köps styckvis.

Format

Kampanjperiod 4 veckor Lokal prislista 2017

ca 240 x 100 cm, se specifik mall.

Möjligt antal 120 st Annons/buss 10.000:Tryck 900:Total 10.900:-

13


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Pendeltåg Pendeln till Göteborg, Kungsbacka, Alingsås och Stenungsund ger en ökad geografisk räckvidd. Väggskylten placeras strategiskt och dubbelsidiga fönsterskyltarna syns både in-och utifrån.

Dubbelsidig fönsterskylt Format Antal Serier

50 x 31 cm 138 st 1 st

Annons 41.400:Tryck 7.000:Total 48.400:-

Kampanjperiod 2 veckor VÄGGSKYLT Format Antal Serier

31 x 50 cm 206 st 1 st

Annons 41.200:Tryck 8.000:Total 49.200:-

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

14


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Förarplatsskylt Det största invändiga formatet. Placerad bakom föraren.

Format Antal 250 st Serier 3 st

Kampanjperiod 2 veckor

50 x 70 cm 125 st 4 st

Annons 109.000:- 60.000:Tryck 7.500:- 5.500:Total 116.500:- 65.500:-

Väggskylt Spårvagn Denna reklamyta finner du vid spårvagnarnas utgångar vid sidan av dörrarna. Perfekt placerad för att vara det sista budskap som resenärerna ser innan de kliver av spårvagnen.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

31 x 50 cm 80 st 2 st

Annons 16.000:Tryck 3.800:Total 19.800:-

Dubbelsidig fönsterskylt Dubbelsidiga fönsterskyltar som syns både inoch utifrån på bussar och spårvagnar.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor Lokal prislista 2017

50 x 31 cm 372 st 4 st

Annons 55.000:Tryck 8.400:Total 63.400:-

15


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Fönsterstreamer Avlångt format placerat på insidan av destinationsdisplayen i spårvagnar.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

100 x 24 cm 80 st 3 st

Annons 18.000:Tryck 6.000:Total 24.000:-

Streamer Streamer placeras mellan taket och fönstret inne i både bussar och spårvagnar. Ger en optimal lästid, då varje resa i genomsnitt tar mellan 15-20 minuter. Reklambudskapet får ett högt repetitionsvärde och är lämplig för t. ex. kombinerade budskap med flera produkter.

Format 100 x 24 cm Fordon Spårvagn Buss/Vagn Antal 280 st 530 st Serier 11 st 7 st

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

Annons 52.000:- 95.000:Tryck 7.500:- 9.000:Total 59.500:- 104.000:-

16


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

DIGITAL IMPACT Digitala storbildsskärmar är på stark frammarsch då den digitala tekniken ger möjlighet till budskapsförstärkning med rörelse. Det gäller dock att balansera annonsens budskap med rörelse för att uppnå bästa effekt. De är strategiskt placerade vid stora korsningar, torg samt vid knutpunkter och genomfartsleder. I Göteborg kan vi erbjuda er följande skärmar:

KOrsvägen, Svenska Mässan

Kampanjperiod 1 vecka

Format 52 m2 spottid 15 sek kontakter per vecka 1 001 952 st kontaktkostnad 0,15 Kontakter vid 5% sov 50 098 st spottar per timme 12 st bruttopris per vecka 7 515 kr

Nordstan Format 59 m2 spottid 15 sek kontakter per vecka 803 250 st kontaktkostnad 0,15 Kontakter vid 5% sov 40 163 st spottar per timme 12 st bruttopris per vecka 6 024 kr

Kampanjperiod 1 vecka

Lokal prislista 2017

17


Besökare/vecka

5 881 159

100% 5 881 159

70% 4 116 811

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 4 116 811

SEK 110 000

0,03 kr

stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm Andel som Vistelsetid inom EN VECKA REGION NORR Andel/i Luleå / Skaraborg / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Stenungsund / Strömstad /DVAC Sundsvall / torslanda Looplängd Relation uppmärksammar synbarhetszonen synbarhetszon 87 butiker - 195 skärmar Bruttopris / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla /skärmarna Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / CPC SEK SEK 100% 70% minuter minuter per vecka Allmänna bestämmelseR Besökare/vecka

1 023 708

REGION SYD 95 butiker - 248 skärmar Besökare/vecka

1 435 491

REGION VÄST 76 butiker - 262 skärmar Besökare/vecka

1 436 091

REGION ÖST 114 butiker - 319 skärmar Besökare/vecka

1 985 870

VÄSTRA GÖTALAND 48 butiker - 173 skärmar Besökare/vecka

988 670

STORSTOCKHOLM

1 023 708

Andel i synbarhetszon 100% 1 435 491 Andel i synbarhetszon 100% 1 436 091 Andel i synbarhetszon 100% 1 985 870 Andel i synbarhetszon 100% 988 670

Andel i synbarhetszon

Kampanjperiod 54 butiker - 152 skärmar1 vecka Besökare/vecka

941 000

STORGÖTEBORG 25 butiker - 85 skärmar Besökare/vecka

572 429 SKÅNE

59 butiker - 160 skärmar Besökare/vecka

911 988

100% 941 000 Andel i synbarhetszon 100% 572 429 Andel i synbarhetszon 100% 911 988

716 596

Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 004 844 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 005 264 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 390 109 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 692 069

Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 658 700 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 400 700 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 638 392

BUTIK

5

5

1

716 596

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

minuter 5

minuter 5

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

minuter 5

minuter 5

Vistelsetid inom synbarhetszonen

ica 1

per vecka butiks-tv 1 004 844

32 000

0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 46 000

CPC SEK 0,05 kr

Målgruppen på ICA är medel och höginkomsttagare, bor i lägenhet, villa, harEN barn som bor VECKA Relation DVAC hemma eller handlar tillsammans med barnen Bruttopris CPC SEK SEK låga priser. per vecka och de prioriterar kvalitet framför 1 når dem1vid 005ett 264unikt tillfälle 46 000 0,05ärkr Vi när de inte upptagna med något annat. Genom att varva EN VECKA intressant information och nyheter & väder med Relation DVAC kommersiella erbjudandenBruttopris kan vi dessutom CPC SEK SEK per vecka erbjuda något de faktiskt vill ha och behöver. 1

1 390 109

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 692 069

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 658 700

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 400 700

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 638 392

55 000

0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 45 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 35 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 26 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 37 000

CPC SEK

0,06 kr PROFIL ORT

ICA Kvantum Ale Kvantum ALE ICA Maxi Alingsås Maxi ALINGSÅS ICA Maxi Angered Maxi ANGERED ICA Kvantum Frölunda Kvantum

FRÖLUNDA

ICA Maxi Göteborg Maxi GÖTEBORG ICA Kvantum Kvantum Focus Göteborg Kvantum GÖTEBORG ICA Kvantum Munkebäck Kvantum GÖTEBORG ICA Kvantum Gbg Sannegården Kvantum GÖTEBORG ICA Supermarket Göteborg Olskroken Supermarket GÖTEBORG ICA Nära Göteborg Gunnilse Nära GÖTEBORG ICA Nära Utby Nära GÖTEBORG ICA Supermarket Hisings Backa Brunnsbo Supermarket

HISINGS BACKA

ICA Supermarket Hisings Kärra Kärra Supermarket

HISINGS KÄRRA

ICA Kvantum Hovås Kvantum

HOVÅS

ICA Maxi Högsbo Maxi

HÖGSBO

ICA Maxi Kungsbacka Maxi KUNGSBACKA ICA Kvantum Kungsbacka Kvantum KUNGSBACKA ICA Maxi Kungälv Maxi KUNGÄLV ICA Kvantum Landvetter Kvantum LANDVETTER ICA Kvantum Lerum Kvantum LERUM ICA Supermarket Lindome Supermarket LINDOME ICA Maxi Partille Maxi

PARTILLE

ICA Supermarket Sävedalen Vallhamra Supermarket SÄVEDALEN ICA Maxi Torslanda Maxi TORSLANDA ICA Supermarket Älvängen Supermarket ÄLVÄNGEN

Lokal prislista 2017

18


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

eurosize Format Antal Serier

p-hus nordstan 118,5 x 175 cm 36 st 1 st

Annons 40.000:Tryck 3.820:Total 43.820:-

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

Målgruppen nås i en miljö med ett starkt begränsat mediabrus. De bakbelysta tavlorna står ut som ett trevligt o färggrannt inslag i parkeringsmiljön. Nordstans parkeringshus är beläget mitt i hjärtat av Göteborg och har öppet dygnet runt! Tips! Används med fördel tillsammans med ”Digital Impact Nordstan” för att skapa impact i och runt en av Göteborgs mest trafikerade platser.

19

Lokala prislistan - Göteborg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you