Page 1

Bor책s kommun har mer 채n 105.000 inv책nare.

bor책s


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Långsida Långsida är det största ramformatet för reklambudskap på bussar. Långsidan är placerad på den sida av bussen som vänder sig utåt mot trafiken och når de flesta som rör sig där; kollektivtrafik, bilister, cyklister och fotgängare. Räckvidden är mycket hög. Denna reklamplats är särskilt lämplig för butiks- och produktprofilering.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

305 x 65 cm 20 st 2 st

Annons 26.000:Tryck 6.500:Total 32.500:-

Påstigning buss Påstigning med placering mellan entré och avstigningsdörrarna på bussar, når både gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer samt en stor del av övriga trafikanter. Med ett kortfattat och tydligt budskap når annonsören en bred målgrupp både på nära och långt håll.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

140 x 50 cm 25 st 2 st

Annons 25.000:Tryck 5.000:Total 30.000:-

XL XL är den större bussbaksidan som med sitt stora format syns mycket tydligt i trafiken. Reklambudskapet får en högre genomslagskraft och når effektivt ut till alla trafikanter. En uppskattad yta bland våra annonsörer.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

170 x 75 cm 18 st 1 st

Annons 29.000:Tryck 4.800:Total 33.800:-

25


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Bussbaksida Bussbaksida är ett effektivt format som bygger på frekvens och riktar sig framförallt till bilister men uppfattas även av både fotgängare och cyklister. (Budskapet syns bra i trafiken och gatuvimlet med hög räckvidd och är ett prisvärt alternativ.)

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

140 x 50 cm 25 st 2 st

Annons 25.000:Tryck 5.000:Total 30.000:-

Superback Superback innebär en heltäckande foliering av bussändan, vilket ger ett kraftfullt, spännande och annorlunda intryck. Denna ”rullande stortavla” riktar sig till alla som rör sig i eller i närheten av trafiken och är ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Ytan för Superback kan köpas från 1 buss upp till 20 st. Fritt antal motiv utifrån annonsörens önskemål. Kampanjperioden varar under en månad. Format Möjligt antal

Kampanjperiod 4 veckor

ca 240 x 240 cm, se specifik mall 20 st

Annons/buss 21.700:Tryck 2.400:Total 24.100:-

Superback light Superback light innebär en täckande foliering av den nedre delen av bussens baksida. Ytan syns av alla som rör sig i eller i närheten av trafiken och är ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Produkten köps styckvis. Kampanjperioden varar under en månad.

Format Möjligt antal Linje 100

Kampanjperiod 4 veckor

Lokal prislista 2017

ca 240 x 100 cm, se specifik mall 17 st 15 st

Annons/buss 10.000:Tryck 900:Total 10.900:-

26


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Dubbelsidig fönsterskylt Dubbelsidiga fönsterskyltar som syns både in- och utifrån på bussar.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

50 x 31 cm 50 st 2 st

Annons 22.500:Tryck 5.000:Total 27.500:-

Förarplatsskylt Det största invändiga formatet. Placerad bakom föraren i bussen.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

50 x 70 cm 30 st 2 st

Annons 18.000:Tryck 4.000:Total 22.000:-

Streamer Streamer placeras mellan taket och fönstret inne i bussar. Ger en optimal lästid då varje exponering invändigt sker under hela resans längd. Reklambudskapet får ett högt repetitionsvärde och är lämplig för t.ex. kombinerade budskap med flera produkter.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

100 x 24 cm 100 st 2 st

Annons 28.000:Tryck 6.500:Total 34.500:-

27


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

linje 100 Linje 100 är en pendelbuss som förbinder Göteborg med Borås. Pendeltiden är drygt 1 timme och här skapas ett unikt tillfälle att nå sin målgrupp invändigt med broschyrer alternativt utvändigt för de som rör sig mellan orterna. Möjligt antal 15st.

Superback Light Annons/buss 10.000:220 x 85cm Tryck 900: TOTAL 10.900:Långsida Annons/buss 1.500:305 x 65cm Tryck 550: TOTAL 2.050:Påstigning Annons/buss 1.200:250 x 50cm Tryck 400: TOTAL 1.600:-

Kampanjperiod 4 veckor

Lokal prislista 2017

28

Lokala prislistan - Borås  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you