Page 1

Örnsköldsviks kommun har 55.000 invånare.

ÖRNSKÖLDSVIK


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Superback Superback innebär en heltäckande foliering av bussändan, vilket ger ett kraftfullt, spännande och annorlunda intryck. Denna ”rullande stortavla” riktar sig till alla som rör sig i eller i närheten av trafiken och är ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Ytan för Superback kan köpas från 1 buss upp till 5 st. Fritt antal motiv utifrån annonsörens önskemål.

Format Möjligt antal

Kampanjperiod 4 veckor

ca 240 x 240 cm, se specifik mall 5 st

Annons/buss 21.700:Tryck 2.400:Total 24.100:-

superback light En halv superback. Folierad reklamyta på bussens baksida. Samma egenskaper som vanlig Superback.

Format Möjligt antal

Kampanjperiod 2 veckor

ca 240 x 100 cm, se specifik mall 12 st

Annons/buss 10.000:Tryck 900:Total 10.900:-

Långsida Långsida är det största ramformatet för reklambudskap på bussar. Långsidan är placerad på den sida av bussen som vänder sig utåt mot trafiken och når de flesta som rör sig där; kollektivtrafikresenärer, bilister, cyklister och fotgängare. Räckvidden är mycket hög. Denna reklamplats är särskilt lämplig för butiks- och produktprofilering.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

305 x 65 cm 5 st 1 st

Annons 10.000:Tryck 4.300:Total 14.300:-

77


stockholm / Göteborg / Ale / Alingsås/Vårgårda / Borås / falköping / Falun/Borlänge / Halmstad/Laholm / Kungsbacka / Kungälv / Lerum / Luleå / Skaraborg / Stenungsund / Strömstad / Sundsvall / torslanda / Trollhättan/Vänersborg / Uddevalla / Umeå / Varberg/Falkenberg / öckerö / Örnsköldsvik / Flygbuss / Allmänna bestämmelseR

Förarplatsskylt Det största invändiga formatet. Placerad bakom föraren i bussen.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

50 x 70 cm 16 st 1 st

Annons 12.200:Tryck 3.050:Total 15.250:-

Dubbelsidig fönsterskylt Dubbelsidiga fönsterskyltar som syns både in- och utifrån på bussar.

Format Antal Serier

Kampanjperiod 2 veckor

Lokal prislista 2017

50 x 31 cm 34 st 1 st

Annons 15.300:Tryck 4.500:Total 19.800:-

78

Lokala Prislistan - Örnsköldsvik