Page 1

Home sweet home


Kona til Rune Øygard, Reidun Øvre Øygard, har heile tida støtta mannen sin, etter at overgrepssaka mot han blei offentleg kjend i september i fjor. I retten fortel ho at det var den fornærma 16-åringen som søkte kontakt med ekteparet Øygard, og at dei tok henne inn i varmen. Om hotellovernattingane, meiner kona det var riktig av Øygard å dela rom med den mindreårige jenta. – Eg visste at dei overnatta på dobbeltrom. Det er eit ansvar å ha med seg ein ungdom og leggja ho på eige rom. Det ville ikkje gått heller, ho var for engsteleg, og eg ville ha ikkje teke ansvaret for ein 14-åring åleine på eit rom ved sidan av. – Såg aldri at han hadde interesse for henne Kona til tiltalte meiner det var uproblematisk at jenta og ektemannen reiste på turar ilag: – Eg måtte vera trygg på dei begge to. Eg såg aldri noko frå Rune si side som peika mot at han var interessert i ho, og såg heller aldri at ho var interessert i han. Eg korkje såg eller høyrde noko slikt. Overnattingane blei likevel eit samtaleemne mellom Øygard og kona etterkvart som jenta blei eldre. – Eg hadde tillit til jenta og eg hadde tillit til Rune. Me prata om det, me hadde ein dialog om at ho var i ferd med å bli større. Samstundes må ein sjå det i dei rammene ho var i. Me prøvde å gjera så godt me kunne, fortel kona. LES OGSÅ: Faren til 16-åring vitna mot Øygard – Verka ikkje som ho hadde det så bra Det var ein familierelasjon som gjorde at jenta kom inn i familien Øygard. Dei møtte kvarandre t i bryllaupet til jenta si mor, fortel Reidun Øygard på spørsmål frå aktor. Forholdet til jenta blei etterkvart nærare, og jenta kom ofte på besøk. – Me opna heimen vår, huset vårt og hjartene våre for jenta, seier kona til den tiltalte på spørsmål frå aktor i saka.


Kona til Rune Øygard, Reidun Øvre Øygard, har heile tida støtta mannen sin, etter at overgrepssaka mot han blei offentleg kjend i september i fjor. I retten fortel ho at det var den fornærma 16-åringen som søkte kontakt med ekteparet Øygard, og at dei tok henne inn i varmen. Om hotellovernattingane, meiner kona det var riktig av Øygard å dela rom med den mindreårige jenta. – Eg visste at dei overnatta på dobbeltrom. Det er eit ansvar å ha med seg ein ungdom og leggja ho på eige rom. Det ville ikkje gått heller, ho var for engsteleg, og eg ville ha ikkje teke ansvaret for ein 14-åring åleine på eit rom ved sidan av. – Såg aldri at han hadde interesse for henne Kona til tiltalte meiner det var uproblematisk at jenta og ektemannen reiste på turar ilag: – Eg måtte vera trygg på dei begge to. Eg såg aldri noko frå Rune si side som peika mot at han var interessert i ho, og såg heller aldri at ho var interessert i han. Eg korkje såg eller høyrde noko slikt. Overnattingane blei likevel eit samtaleemne mellom Øygard og kona etterkvart som jenta blei eldre. – Eg hadde tillit til jenta og eg hadde tillit til Rune. Me prata om det, me hadde ein dialog om at ho var i ferd med å bli større. Samstundes må ein sjå det i dei rammene ho var i. Me prøvde å gjera så godt me kunne, fortel kona. LES OGSÅ: Faren til 16-åring vitna mot Øygard – Verka ikkje som ho hadde det så bra Det var ein familierelasjon som gjorde at jenta kom inn i familien Øygard. Dei møtte kvarandre t i bryllaupet til jenta si mor, fortel Reidun Øygard på spørsmål frå aktor. Forholdet til jenta blei etterkvart nærare, og jenta kom ofte på besøk. – Me opna heimen vår, huset vårt og hjartene våre for jenta, seier kona til den tiltalte på spørsmål frå aktor i saka.


Kona til Rune Øygard, Reidun Øvre Øygard, har heile tida støtta mannen sin, etter at overgrepssaka mot han blei offentleg kjend i september i fjor. I retten fortel ho at det var den fornærma 16-åringen som søkte kontakt med ekteparet Øygard, og at dei tok henne inn i varmen. Om hotellovernattingane, meiner kona det var riktig av Øygard å dela rom med den mindreårige jenta. – Eg visste at dei overnatta på dobbeltrom. Det er eit ansvar å ha med seg ein ungdom og leggja ho på eige rom. Det ville ikkje gått heller, ho var for engsteleg, og eg ville ha ikkje teke ansvaret for ein 14-åring åleine på eit rom ved sidan av. – Såg aldri at han hadde interesse for henne Kona til tiltalte meiner det var uproblematisk at jenta og ektemannen reiste på turar ilag: – Eg måtte vera trygg på dei begge to. Eg såg aldri noko frå Rune si side som peika mot at han var interessert i ho, og såg heller aldri at ho var interessert i han. Eg korkje såg eller høyrde noko slikt. Overnattingane blei likevel eit samtaleemne mellom Øygard og kona etterkvart som jenta blei eldre. – Eg hadde tillit til jenta og eg hadde tillit til Rune. Me prata om det, me hadde ein dialog om at ho var i ferd med å bli større. Samstundes må ein sjå det i dei rammene ho var i. Me prøvde å gjera så godt me kunne, fortel kona. LES OGSÅ: Faren til 16-åring vitna mot Øygard – Verka ikkje som ho hadde det så bra Det var ein familierelasjon som gjorde at jenta kom inn i familien Øygard. Dei møtte kvarandre t i bryllaupet til jenta si mor, fortel Reidun Øygard på spørsmål frå aktor. Forholdet til jenta blei etterkvart nærare, og jenta kom ofte på besøk. – Me opna heimen vår, huset vårt og hjartene våre for jenta, seier kona til den tiltalte på spørsmål frå aktor i saka.


Kona til Rune Øygard, Reidun Øvre Øygard, har heile tida støtta mannen sin, etter at overgrepssaka mot han blei offentleg kjend i september i fjor. I retten fortel ho at det var den fornærma 16-åringen som søkte kontakt med ekteparet Øygard, og at dei tok henne inn i varmen. Om hotellovernattingane, meiner kona det var riktig av Øygard å dela rom med den mindreårige jenta. – Eg visste at dei overnatta på dobbeltrom. Det er eit ansvar å ha med seg ein ungdom og leggja ho på eige rom. Det ville ikkje gått heller, ho var for engsteleg, og eg ville ha ikkje teke ansvaret for ein 14-åring åleine på eit rom ved sidan av. – Såg aldri at han hadde interesse for henne Kona til tiltalte meiner det var uproblematisk at jenta og ektemannen reiste på turar ilag: – Eg måtte vera trygg på dei begge to. Eg såg aldri noko frå Rune si side som peika mot at han var interessert i ho, og såg heller aldri at ho var interessert i han. Eg korkje såg eller høyrde noko slikt. Overnattingane blei likevel eit samtaleemne mellom Øygard og kona etterkvart som jenta blei eldre. – Eg hadde tillit til jenta og eg hadde tillit til Rune. Me prata om det, me hadde ein dialog om at ho var i ferd med å bli større. Samstundes må ein sjå det i dei rammene ho var i. Me prøvde å gjera så godt me kunne, fortel kona. LES OGSÅ: Faren til 16-åring vitna mot Øygard – Verka ikkje som ho hadde det så bra Det var ein familierelasjon som gjorde at jenta kom inn i familien Øygard. Dei møtte kvarandre t i bryllaupet til jenta si mor, fortel Reidun Øygard på spørsmål frå aktor. Forholdet til jenta blei etterkvart nærare, og jenta kom ofte på besøk. – Me opna heimen vår, huset vårt og hjartene våre for jenta, seier kona til den tiltalte på spørsmål frå aktor i saka.


Kona til Rune Øygard, Reidun Øvre Øygard, har heile tida støtta mannen sin, etter at overgrepssaka mot han blei offentleg kjend i september i fjor. I retten fortel ho at det var den fornærma 16-åringen som søkte kontakt med ekteparet Øygard, og at dei tok henne inn i varmen. Om hotellovernattingane, meiner kona det var riktig av Øygard å dela rom med den mindreårige jenta. – Eg visste at dei overnatta på dobbeltrom. Det er eit ansvar å ha med seg ein ungdom og leggja ho på eige rom. Det ville ikkje gått heller, ho var for engsteleg, og eg ville ha ikkje teke ansvaret for ein 14-åring åleine på eit rom ved sidan av. – Såg aldri at han hadde interesse for henne Kona til tiltalte meiner det var uproblematisk at jenta og ektemannen reiste på turar ilag: – Eg måtte vera trygg på dei begge to. Eg såg aldri noko frå Rune si side som peika mot at han var interessert i ho, og såg heller aldri at ho var interessert i han. Eg korkje såg eller høyrde noko slikt. Overnattingane blei likevel eit samtaleemne mellom Øygard og kona etterkvart som jenta blei eldre. – Eg hadde tillit til jenta og eg hadde tillit til Rune. Me prata om det, me hadde ein dialog om at ho var i ferd med å bli større. Samstundes må ein sjå det i dei rammene ho var i. Me prøvde å gjera så godt me kunne, fortel kona. LES OGSÅ: Faren til 16-åring vitna mot Øygard – Verka ikkje som ho hadde det så bra Det var ein familierelasjon som gjorde at jenta kom inn i familien Øygard. Dei møtte kvarandre t i bryllaupet til jenta si mor, fortel Reidun Øygard på spørsmål frå aktor. Forholdet til jenta blei etterkvart nærare, og jenta kom ofte på besøk. – Me opna heimen vår, huset vårt og hjartene våre for jenta, seier kona til den tiltalte på spørsmål frå aktor i saka.


Kona til Rune Øygard, Reidun Øvre Øygard, har heile tida støtta mannen sin, etter at overgrepssaka mot han blei offentleg kjend i september i fjor. I retten fortel ho at det var den fornærma 16-åringen som søkte kontakt med ekteparet Øygard, og at dei tok henne inn i varmen. Om hotellovernattingane, meiner kona det var riktig av Øygard å dela rom med den mindreårige jenta. – Eg visste at dei overnatta på dobbeltrom. Det er eit ansvar å ha med seg ein ungdom og leggja ho på eige rom. Det ville ikkje gått heller, ho var for engsteleg, og eg ville ha ikkje teke ansvaret for ein 14-åring åleine på eit rom ved sidan av. – Såg aldri at han hadde interesse for henne Kona til tiltalte meiner det var uproblematisk at jenta og ektemannen reiste på turar ilag: – Eg måtte vera trygg på dei begge to. Eg såg aldri noko frå Rune si side som peika mot at han var interessert i ho, og såg heller aldri at ho var interessert i han. Eg korkje såg eller høyrde noko slikt. Overnattingane blei likevel eit samtaleemne mellom Øygard og kona etterkvart som jenta blei eldre. – Eg hadde tillit til jenta og eg hadde tillit til Rune. Me prata om det, me hadde ein dialog om at ho var i ferd med å bli større. Samstundes må ein sjå det i dei rammene ho var i. Me prøvde å gjera så godt me kunne, fortel kona. LES OGSÅ: Faren til 16-åring vitna mot Øygard – Verka ikkje som ho hadde det så bra Det var ein familierelasjon som gjorde at jenta kom inn i familien Øygard. Dei møtte kvarandre t i bryllaupet til jenta si mor, fortel Reidun Øygard på spørsmål frå aktor. Forholdet til jenta blei etterkvart nærare, og jenta kom ofte på besøk. – Me opna heimen vår, huset vårt og hjartene våre for jenta, seier kona til den tiltalte på spørsmål frå aktor i saka.


Kona til Rune Øygard, Reidun Øvre Øygard, har heile tida støtta mannen sin, etter at overgrepssaka mot han blei offentleg kjend i september i fjor. I retten fortel ho at det var den fornærma 16-åringen som søkte kontakt med ekteparet Øygard, og at dei tok henne inn i varmen. Om hotellovernattingane, meiner kona det var riktig av Øygard å dela rom med den mindreårige jenta. – Eg visste at dei overnatta på dobbeltrom. Det er eit ansvar å ha med seg ein ungdom og leggja ho på eige rom. Det ville ikkje gått heller, ho var for engsteleg, og eg ville ha ikkje teke ansvaret for ein 14-åring åleine på eit rom ved sidan av. – Såg aldri at han hadde interesse for henne Kona til tiltalte meiner det var uproblematisk at jenta og ektemannen reiste på turar ilag: – Eg måtte vera trygg på dei begge to. Eg såg aldri noko frå Rune si side som peika mot at han var interessert i ho, og såg heller aldri at ho var interessert i han. Eg korkje såg eller høyrde noko slikt. Overnattingane blei likevel eit samtaleemne mellom Øygard og kona etterkvart som jenta blei eldre. – Eg hadde tillit til jenta og eg hadde tillit til Rune. Me prata om det, me hadde ein dialog om at ho var i ferd med å bli større. Samstundes må ein sjå det i dei rammene ho var i. Me prøvde å gjera så godt me kunne, fortel kona. LES OGSÅ: Faren til 16-åring vitna mot Øygard – Verka ikkje som ho hadde det så bra Det var ein familierelasjon som gjorde at jenta kom inn i familien Øygard. Dei møtte kvarandre t i bryllaupet til jenta si mor, fortel Reidun Øygard på spørsmål frå aktor. Forholdet til jenta blei etterkvart nærare, og jenta kom ofte på besøk. – Me opna heimen vår, huset vårt og hjartene våre for jenta, seier kona til den tiltalte på spørsmål frå aktor i saka. Etterkvart blei det også til at jenta overnatta i huset til ekteparet Øygard.

Mockup Julie  
Mockup Julie  

ikjnfgbfghfgyj

Advertisement