Walking magazine

Page 1

Walking Magazine 5 (november 2016) • Verschijnt 5x per jaar • Erkenningsnummer: P106185 • Afgiftekantoor Gent X • Wandelsport Vlaanderen vzw | Industrielaan 11 bus 3 - 9990 Maldegem

Houffalize

in een bocht van Ol Fosse d’Outh

West-Vlaanderen Wandelt

in Ingelmunster

WalkOn-wandelcriterium

Toon je engagement


WALKING IN BELGIUM 'H PHHVW FRPSOHWH ZDQGHONDOHQGHU Walking in Belgium 2017 verschijnt jaarlijks op 10 november en geeft alle nuttige info over niet minder dan 2.000 tochten in heel België. Walking in Belgium is uniek in België en is de meest complete wandelagenda op de markt.

2QWYDQJ :DONLQJ LQ %HOJLXP GRRU QX GH VRP YDQ Ȝb WH VWRUWHQ RS UHNHQLQJ YDQ :$1'(/63257 9/$$1'(5(1 Y]Z Ζ%$1 %( Ȃ %Ζ& .5('%(%% ΖQGXVWULHODDQ EXV 0DOGHJHP -H H[HPSODDU YDQ :DONLQJ LQ %HOJLXP ZRUGW GDQ SHU SRVW WRHJHVWXXUG $OV OLG YDQ HHQ FOXE RQWYDQJ MH :DONLQJ LQ %HOJLXP DDQ HHQ YRRUGHOLJH SULMV Informeer bij je club!


Voorwoord Beste wandelvrienden, De wandelwereld bestaat uit een erg gemoedelijke groep mensen, waar de tolerantie groot is. Daarnaast is de verscheidenheid in het beoefenen van de wandelsport ook zeer groot. Recent kwam in de krant de wandelsport aan bod omdat een koppel uit Geel erin geslaagd was in de 5 werelddelen een centurion uit te lopen. En zij zijn zeker niet alleen in Vlaanderen. Een centurion walk kent zijn oorsprong in Engeland en bestaat erin binnen 24 uren 100 mijl of ongeveer 160 km af te leggen, meestal al wandelend op een klein circuit. Dat zijn echte topsportprestaties, die weliswaar door een kleine minderheid worden beoefend, maar absoluut ook deel uitmaken van de wandelsport. Er zijn meer van die uitdagingen. Wie van het overgrote publiek had er – voordat ene Tom Waes eraan deelnam – ooit al gehoord van de Marathon des Sables, de extreme wandeltocht door de Afrikaanse woestijn? Ook Wandelsport Vlaanderen bereidt zich voor op een uitdaging in 2018: de extreme challenge van Oostende naar +RXÎ?DOL]H LQ HWDSSHV YDQ NP LQ GDJHQ (HQ ZHUNJURHS LV KLHUPHH DO HQNHOH PDDQGHQ ]RHW en samen met Vayamundo en misschien nog enkele partners moet Wandelsport Vlaanderen hiervan zeker een succes kunnen maken. Er wordt zo dikwijls geklaagd dat de wandelsport weinig in het nieuws komt en niet veel aandacht krijgt van de pers. Zeker waar, en de wandelsport verdient beter. Maar is het niet hetzelfde voor veel kleine sporten? Het is met opvallende dingen dat je in de belangstelling komt. Hoe jammer dat ook is voor alle duizenden vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos inzetten. Wij zeggen ook regelmatig dat verjonging nodig is. Misschien moeten clubs leden die grote uitdagingen in de wandelsport willen aangaan een goeie steun geven en hun prestaties kenbaar maken en in de verf zetten. Het is belangrijk er even bij stil te staan hoe de wandelsport daarmee het nodige steuntje in de rug kan krijgen. Elke sport heeft zijn kampioenen, de wandelsport ook. Wandelsport Vlaanderen wil deze kampioenen graag vieren op de nieuwjaarsrecepties in januari. Het is aan de clubs om de namen van deze verdienstelijke wandelaars door te geven voor huldiging. Doen! Op naar de volgende wandeling! Jef Joosten Voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw

Colofon Een uitgave van WANDELSPORT VLAANDEREN Y]Zb_ ΖQGXVWULHODDQ EXV 0DOGHJHP 7HO b_ %HGULMIVVWUDDW EXV +DVVHOW 7HO b _ 9HUVFKLMQW PDDO SHU MDDU QLHW LQ MXOL DXJXVWXV b_ +22)'5('$&7Ζ( ΖQJULG +HHQHb_ 0('(:(5.(56 6WHIDDQ %DLOOHXU ΖQJULG &ODHVVHQV %HUQDGHWWH 'LGGHQ 1DWKDOLH 'LGGHQ )ORRU 'HYULHQGW ΖQJULG +HHQH +DQV +HQGULFN[ $QQHOLHV -DQVVHQV -HI -RRVWHQ )UDQV 6PHWV 5RHO 6RRUV *HUGD 9DQ GH .HUFNKRYH &DULQH 9DQ +XOOH $QQ 9DQRYHUEHNH .HYLQ 9OHPLQ[b _ /$< 287 (1 '58. *UDSKLXV *HQW ZZZ JUDSKLXV FRPb _ )272 &29(5 kb 6KXWWHUVWRFN _ 9(5$17:225'(/Ζ-.( 8Ζ7*(9(5 -HI -RRVWHQ ΖQGXVWULHODDQb EXVb 0DOGHJHPb _ Ζ1)2 ZDONLQJPDJD]LQH#ZDQGHOVSRUW EH 7HO b ZZZ ZDQGHOVSRUWYODDQGHUHQ EHb _ -$$5$%211(0(17 $ERQQHPHQWHQ LQ %HOJL­ Čœb GRRU RYHUVFKULMYLQJ RS UHNHQLQJ PHW Ζ%$1 %( b b b %Ζ& b.5('%(%%b PHW DOV UHIHUHQWLH $ERQQHPHQW :DONLQJ 0DJD]LQH QUV $ERQQHPHQWHQ EXLWHQODQG Čœb b_ .RVWSULMV ORVVH QXPPHUV Čœb H[ b_ 1LHWV XLW GH]H XLWJDYH PDJ ZRUGHQ YHUYHHOYRXGLJG RS JHHQ HQNHOH ZLM]H ]RQGHU YRRUDIJDDQGH VFKULIWHOLMNH WRHVWHPPLQJ YDQ GH XLWJHYHU PARTNERS VAN WANDELSPORT VLAANDEREN vzw 92/*(1' 1800(5 ZLM YHUZDFKWHQ GH WHNVWHQ HQ EHVWHOOLQJHQ YRRU SXEOLFLWHLW YRRU GH YROJHQGH HGLWLH YDQ Walking Magazine WHQ ODDWVWH WHJHQ dinsdag 3 januari 2017! :DONLQJ 0DJD]LQH ZRUGW RPVWUHHNV 1 februari 2017 JHSRVW november 2016

3


ren e d n a a l rt V o p s l e d n De Wa JD open! I

s ALT i l e k n i w b we

Wandel ook eens de webshop binnen!

www.wandelwebwinkel.be GRATIS retourneren binnen 14 dagen 24/24u toegankelijk


Inhoud 3 6 12 14 16 18 20 24 25 28 30 34 40

Voorwoord Jef Joosten

Toerisme – Wallonië

Wandelen – Wandelaar in de kijker Nancy Spiessens

Toerisme Wallonië Houffalize, geborgen in een bocht van Ol Fosse d’Outh

Productinfo – Kledij & accessoires Wandelen – Refugee Walk Terugblik

Wandelen – West-Vlaanderen Wandelt in Ingelmunster 26e Brigandtrotterstocht

12 Wandelaar in de kijker Nancy Spiessens

Duitsland – Natuurlijk Duitsland Tussen bergen en zee Een unieke wandelervaring in Nedersaksen

Federatienieuws

18

Trage Wegen – Terugblik op Dag van de Trage Weg Een succesvolle editie voor Dag van de Trage Weg

Wandelen – WalkOn-Wandelcriterium 2017

Wandelen West-Vlaanderen Wandelt in Ingelmunster

Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw vragen je engagement

Wandelen – Tenerife Walking Festival Adembenemende trektochten op wandelparadijs Tenerife

28

Productinfo – Najaar Evenement – Fiets en Wandelbeurs De leukste beurs voor je actieve vakantie

43

Productinfo – Gezondheid

44

Column

45

Langeafstandstochten

46

6

Houffalize, geborgen in een bocht van Ol Fosse d’Outh

Wandelen – WalkOn-wandelcriterium 2017 Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw vragen je engagement!

© Tenerife Tourist Board

30

Wandelen – Tenerife Walking Festival Beschermde tochten november 2016

Adembenemende trektochten op wandelparadijs Tenerife 5


WANDELEN | WALLONIE | HOUFFALIZE

Houffalize geborgen in een bocht van Ol Fosse d’Outh

9DNDQWLHJHYRHO LQ HLJHQ ODQG NDQ ]R ]DOLJ ]LMQ +RX΍DOL]H HQ KHW QDWXXUSDUN YDQ GH WZHH 2XUWKHV hebben het allemaal. Volgens velen is het zelfs een van de mooiste regio’s van de Ardennen. Verscholen tussen het groen in een bocht van Ol Fosse d’Outh – wat letterlijk de kloof van de Ourthe betekent – vind je een ideale vakantieplek om dagenlang te onthaasten. Tekst & foto’s: Stefaan Bailleur 6


Sint-Catharinakerk

3DQRUDPLVFK ]LFKW RS +RXÎ?DOL]H

HELLO HAPPINESS

+RXÎ?DOL]H KHW ZDV YDQ PLMQ MHXJGMDUHQ geleden dat ik er kwam. De tijd dat ik samen met de Hyperionnetjes op zomerkamp ging om de PerseĂŻden te bestuderen. Veel vallende sterren heb ik niet gesprokkeld die dagen, mijn ogen vielen toen veeleer op de leuke Chiromeisjes van Lovenjoel. Enige tijd terug herontdekte ik dit Ardens vakantieoord als een hello happiness-plaats. Het bleek geen OR]H VORJDQ ZDQW KHW LV HHQ Č´MQH HQ JH]HOOLJH SOHN ZDDU GH YRJHOWMHV ČľXLWHQ LQ GH OXFKWLJH aankomstruimte, waar een lach en een simpele goeiendag voor het tikkeltje geluk zorgen, ZDDU MH RQEH]RUJG NDQ JHQLHWHQ YDQ HHQ Č´MQH vakantie en bovenal meewerkt aan een betere wereld, de wereld van Vayamundo. Mooie herfstige kleurschakeringen tijdens je wandeling

GA EN ONTDEK DE WERELD Vayamundo betekent letterlijk: “Ga en ontdek de wereldâ€?. En dat is wat ik ga doen: vier dagen lang struinen langs de verrassende wandelroutes van /H 3D\V GH +RXÎ?DOL]H. De syndicat d’initiative, de lokale toeristische dienst, tekende maar liefst 114 km boeiend wandelplezier uit aan de hand van 12 themawandelingen. Heb je er nog niet genoeg van, dan kan je je nog altijd wagen aan de 104 km lange Eisleck Trail dwars door de Ardennen van het Groothertogdom naar Belgisch Luxemburg. Verder loopt ook een van de populairste lange paden in de Ardennen – de GR57 Ourthe/Noordpad – hier voorbij. Over een route van 279 km wandel je voor een groot stuk langs de mooiste riviervalleien van de Ourthe. De rood-witte markeringen liggen zowaar aan de voordeur van het Vayamundo vakantiecentrum. >> november 2016

'H 2XUWKH LQ +RXÎ?DOL]H 7


WANDELEN | WALLONIE | HOUFFALIZE

Meer weten langs het leerpad

9HUUDVVHQGH ȵRUD

6FKLWWHUHQGH ȵRUD LQ /HV %ODQFV ERLV

Rode herfstpaddenstoel

Vingerhoedskruid

UITGELEZEN PLEK OM TE VERTOEVEN Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon op het balkon van mijn kamer. Verscholen tussen het groen in een bocht van Ol Fosse d’Outh kijk ik uit op de wildwater-Ourthe. De rust wordt er alleen maar verstoord door enkele spelende kinderen die zich uitleven op de deathride. Hangend aan een stalen kabel duiken ze angstwekkend naar beneden over de kabbelende rivier. Tijd om zelf in actie te schieten, al waag ik me liever aan een gezapige stadswandeling. +RX΍DOL]H ZHUG WLMGHQV KHW $UGHQQHQR΍HQVLHI LQ grondig verwoest. Buiten een Duitse Panthertank die ooit uit de Ourthe werd gevist en enkele herdenkingsmonumenten is er van de Tweede Wereldoorlog nog weinig te merken. Het dorp werd grondig heropgebouwd in de typische natuursteen uit de streek. Rond de Sint-Catharinakerk en een rijk erfgoed vind je een levenslustige stadskern – middendoor gesneden door de Ourthe – met talrijke uitnodigende terrasjes en gepassioneerde ambachtslui die overheerlijke streekproducten voorschotelen.

IN HET SPOOR VAN DE US TROEPEN De 10 km lange Promenade Pont de Suhet staat bekend als een pittige wandeling, moeilijkheidsgraad niveau 2. Natuur, stilte, afwisseling, maar evenzeer stevig stapwerk 8

Pittige wandeling naar Pont de Suhet

zijn aan de orde. Na een heerlijke nachtrust en uitJHEUHLG RQWELMWEX΍HW YHUODDW LN KHW SLWWRUHVNH $UGHQV dorp dankzij een keurige bewegwijzering. Witte bordjes met een horizontale groene streep glijden langs talrijke bospaden en heidevlakten op en neer met me mee. De verwilderde bermen kleuren paars, geel of roos. Ze staan er in schril contrast met het gedrocht van een 370 meter lange viaduct die de vallei van de oostelijke Ourthe met de E25 overspant. Op zich is het een meesterwerk van Belgische bouwkunst met een enorme spanboog – een van de grootste ter wereld – maar ik verkies toch de innigheid van het vliedende beekje van Mabompré, dat met je neerklettert tot de echte Pont de Suhet. Ik loop er in het spoor van de US troepen, die op 16 januari 1945 het kleine brugje kost wat kost dienden te heroveren op de Duitse vijand.

RUIGE BEBOSTE HEUVELKAMMEN De wandelweg speelt voor achtbaan als ik het statige beukenbos van Suhet doorkruis. Tot een steile afdaling me aan de oevers van de lagergelegen oostelijke Ourthe brengt. Oversteken kan pootjebadend of via de ietwat verder gelegen houten voetgangersbrug. Ik opteer voor het laatste, waarna een veldweg naast een beek me andermaal tussen de weiden de hoogte instuwt op


het Marcapontplateau. Ik geraak maar niet uitgekeken op de schoonheid van de ruige, beboste heuvelkammen die deel uitmaken van het natuurpark van de twee Ourthes.

op Vlaamse bodem rijpt bij brouwerij Moortgat. Maar voor het overige tref je hier een en al natuurschoon, met glooiende weiden, dichte bossen en klaterende riviertjes. Geoefende wandelaars weten dat er hier heel wat te klimmen en te dalen valt. Maar de wandelroutes zijn goed EHZHJZLM]HUG PHW VWDUW DDQ GH 6LQW -R]HINDSHO LQ KDUWMH $FKRXÎ?H

DE KABOUTER VAN ACHOUFFE Op het einde van een karrenspoor wijst een kabouter met rode hoed me de weg naar $FKRXÎ?H ΖN ZLMN YDQ KHW WUDMHFW DI PHW HHQ weloverwogen reden. Het schilderachtige dorp heeft amper een handvol huizen, je snuift er nog de sfeer van vroeger op. Doorgewinterde wandelaars en bierliefhebbers weten dat het kleine dorp zich tijdens het 2e weekend van augustus onderdompelt in een groots feest om de geboorte van de EHURHPGH &KRXÎ?H WH YLHUHQ 'ULH GDJHQ ODQJ vloeit het heerlijke goudkleurige, frisse en fruitige bier overvloedig uit de tapkranen. Een niet te missen afspraak! De brouwerij YDQ $FKRXÎ?H ZHUG RSJHULFKW LQ HQ LV gespecialiseerd in het brouwen van streekbieren zoals /D &KRXÎ?H, de 0F &KRXÎ?H, de &KRXÎ?H +RXEORQ en de 1ȇΖFH &KRXÎ?H. Al moeten we eerlijkheidshalve toegeven dat het bier

BEVERS SPOTTEN Een rustbank biedt een ideale gelegenheid voor een geslaagde SLFNQLFN 'H ČľHV /D &KRXÎ?H HQ HHQ VWXNMH 3DWDFKRXÎ?H NDDV GLH LN kocht in de brouwerijwinkel) laten zich smaken. Ik geniet er van een zoveelste inkijk op La VallĂŠe des FĂŠes en de natuurrijke omgeving van +RXÎ?DOL]H 'H EHQDPLQJ Longue VirĂŠe doet zeker een belletje rinkelen ELM KHHO ZDW PRXQWDLQELNHUV +RXÎ?DOL]H LV QLHW YRRU QLNV KHW PRXQtainbikewalhalla in BelgiĂŤ. De stijgende veldweg, overgaand in een holle wegel, mondt uit op twee vijvers. Met wat geluk kan je er bevers spotten. De organisatie Le Pays des Castors – Beverland organiseert op geregelde tijdstippen excursies, waarbij je op zoek gaat naar dit boeiende knaag- en zoogdier en de monumentale beverdamconstructies. Vandaag hebben we minder geluk om bevers te spotten omwille van een enthousiaste jeugdbeweging, die er haar kamp heeft opgeslagen.

HET WITTE BOS Als ik de volgende ochtend door mijn kamerraam uitkijk, hangt een mysterieuze sluier boven de Ourthe. De voorbode van een zonovergoten wandeldag brengt me langs het ecologische wandelpad

'RRU GH YDOOHL YDQ +RXÎ?DOL]H november 2016

9


WANDELEN | WALLONIE | HOUFFALIZE naar Les Blancs Bois, het witte bos. Om Ol Fosse d’Outh uit te komen gaat het meteen stevig bergop langs een stuk Ravel. Halfweg de 20e eeuw boemelde hier nog een trein voorbij, nu is er een mooi DDQJHOHJG ZDQGHO HQ ȴHWVSDG GZDUV GRRU GH QDWXXU 'H RXGH spoorlijn werd uitgehouwen in de leisteenrotsen. De wandeling gaat volledig rond een heuvel, die 100 meter boven het Ourthedal, zijn mooie naam Les Blancs Bois dankt aan de witte stammen van het oorspronkelijke berkenbos. Onderweg wijzen infopanelen op het leven van dieren en planten, terwijl een helder beekriviertje van rots tot rots klatert.

1275(ˎ'$0( '( /$ )25‹7

Boskapel Notre-Dame de la ForĂŞt

Voor een laatste wandeling trek ik langs de voetsporen van KHW RXGH +RXÎ?DOL]H QDDU la chapelle Notre-Dame de la ForĂŞt. Stroomafwaarts langs de oevers van de Ourthe zie ik de restanten van de Lemairemolen en een oude leerlooierij. In de 19e eeuw ZDV +RXÎ?DOL]H HHQ EHODQJULMN FHQWUXP YDQ GH WDDQGHULM (HQPDDO +RXÎ?DOL]H GRRUNUXLVW EUHQJW HHQ RXGH SHOJULPVZHJ ODQJV GH bosrand me tot bij een van de mooiste religieuze gebouwen: de 17e-eeuwse boskapel van Onze-Lieve-Vrouw. In de glooiende verte verschijnt het idyllische silhouet van Sommerain en Taverneux, twee piepkleine karaktervolle dorpjes. Een uiterste inspanning alvorens ik op het terras van mijn vakantieverblijf nog een allerlaatste maal geniet van een subliem zicht op de kloof van de Ourthe.

Algemene info Toeristische info Royal Syndicat d’Initiative GH +RXÎ?DOL]H 3ODFH GH -DQYLHU +RXÎ?DOL]H 7HO LQIR#KRXÎ?DOL]H EH ZZZ KRXÎ?DOL]H EH Wandelen • De ZDQGHONDDUW +RXÎ?DOL]H EXQGHOW WKHPDZDQGHOLQJHQ WXVVHQ HQ NP 7H NRRS ELM GH WRHULVWLVFKH GLHQVW YDQ +RXÎ?DOL]H YRRU Čœ • 'H NP ODQJH Eisleck Trail ORRSW GZDUV GRRU GH $UGHQQHQ YDQ KHW *URRWKHUWRJGRP QDDU %HOJLVFK /X[HPEXUJ 'H XLWJHEUHLGH ZDQGHOEURFKXUH LV WH NRRS in de plaatselijke toeristische diensten YRRU Čœ Logeren • Vakantiecentrum Vayamundo LV GH XLWJHOH]HQ SOHN YRRU HHQ JH]LQV HQ ZDQGHOYDNDQWLH LQ KDUWMH $UGHQQHQ =RZHO RS KHW GRPHLQ ]HOI DOV LQ GH UXLPH RPJHYLQJ YLQG MH HHQ EUHGH ZDDLHU DDQ RQWVSDQQLQJVPRJHOLMN KHGHQ =HHU UXVWLJ JHOHJHQ ODQJV GH 10

Ol Fosse d’Outh Wandelclassiscs. Onbezorgd genieten, wandelen en beleven voor jong en minder jong. Boek nu je wandelarrangement! =LH EO]

• 9RRU 2OLYLHU 5XEEHUV YDQ Gidsenbureau Pays des Castors KHEEHQ GH EHYHUV JHHQ JHKHLPHQ +LM ODDW MH WLMGHQV YHUVFKLOOHQGH EHYHUH[FXUVLHV RS GLYHUVH SOHNNHQ LQ :DOORQL­ NHQQLV PDNHQ PHW GH ZRQGHUH ZHUHOG YDQ GH]H NQDDJGLHUHQ %HYHUODQG Č‚ *LGVHQEXUHDX 3D\V GHV &DVWRUV Č‚ *60 Č‚ FRQWDFW# JXLGHVRÉ?FH HX Č‚ ZZZ EXUHDXGHVJXLGHV HX • 2S HHQ ERRJVFKHXW YDQ YDNDQWLH FHQWUXP 9D\DPXQGR +RXÎ?DOL]H OLJJHQ Bastogne Marche-en-Famenne en La Roche-en-Ardenne ΖGHDDO YRRU HHQ GDJXLWVWDS

Te doen • %URXZHULM $FKRXÎ?H JHOHJHQ LQ KHW KDUWMH YDQ GH JURHQH $UGHQQHQ ZHUG RSJHULFKW LQ HQ LV JHVSHFLDOL VHHUG LQ KHW EURXZHQ YDQ VWUHHNELH UHQ 7LMGHQV HHQ URQGOHLGLQJ PDDN MH XLWJHEUHLG NHQQLV PHW GH EURXZHULM GH EHWRYHUHQGH RPJHYLQJ HQ QDWXXU OLMN RRN PHW KHW KHHUOLMNH ELHU GDW KLHU UHFKWVWUHHNV XLW KHW YDW NRPW %UDVVHULH Gȇ$FKRXÎ?H Č‚ $FKRXÎ?H Č‚ :LEULQ $FKRXÎ?H Č‚ 7HO Č‚ LQIR#DFKRXÎ?H EH Č‚ ZZZ DFKRXÎ?H EH (HQ URQGOHLGLQJ Čœ S S NDQ DOOH dagen mits voorafgaande reservatie via YLVLWHEUDVVHULH#DFKRXÎ?H EH

6WUHHNSURGXFWHQ • +HW NOHLQH IDPLOLHEHGULMI Chocolaterie Fontaine YHUYDDUGLJW RYHUKHHUOLMNH DPEDFKWHOLMNH SUDOLQHV Chocolaterie Fontaine – Fin-de-Ville 33 – +RXÎ?DOL]H Č‚ 7HO • $OV MH JHQLHW YDQ VWUHHNSURGXFWHQ GDQ PRHW MH ]HNHU HHQV ODQJVJDDQ ELM Slagerij Philippe YRRU HHQ YHUVFKHL GHQKHLG DDQ ORNDOH HQ VWUHHNSURGXF WHQ ]RDOV ZLOG LQ ȇW VHL]RHQ JHURRNWH HQ JHGURRJGH ZRUVWHQ HQ KDPPHQ (HQ DDQUDGHU 6ODJHULM 3KLOLSSH Č‚ 5XH GX 3RQW Č‚ +RXÎ?DOL]H Č‚ 7HO Č‚ F SKLOLSSDUW#VZLQJ EH

2XUWKH YRUPW KHW YDNDQWLHGRPHLQ KHW VWDUWSXQW YDQ WDOULMNH ZDQGHOLQJHQ Vakantiecentrum Vayamundo – Ol )RVVH Gȇ2XWK Č‚ +RXÎ?DOL]H Č‚ 7HO Č‚ FRQWDFWFHQWHU# YD\DPXQGR EH Č‚ ZZZ YD\DPXQGR EH


Boek nu je wandelweekend met deelname aan de tweedaagse

Ol Fosse d’Outh Wandelclassics 25 t/m 27 augustus 2017 Prijzen • € 150,00 p.p. in halfpension voor 2 nachten op basis van een tweepersoonskamer. Leden van Wandelsport Vlaanderen vzw met geldige lidkaart krijgen € 5,00 korting en betalen € 145,00 p.p. op basis van tweepersoonskamer. • € 90,00 p.p. in halfpension voor 1 nacht op basis van een tweepersoonskamer. Leden van Wandelsport Vlaanderen vzw met geldige lidkaart krijgen € 5,00 korting en betalen € 85,00 p.p. op basis van tweepersoonskamer. • € 46,00 per kind voor 2 nachten voor kinderen van 4 t/m 11 jaar en € 30,00 per kind voor 1 nacht. Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar die lid zijn van Wandelsport Vlaanderen vzw met geldige lidkaart betaal je voor 2 nachten € 40,00 per kind en voor 1 nacht € 25,00 per kind. • Singletoeslag: + € 15,00 p.p. per nacht.

Inbegrepen in de prijs • Verblijf van 3d/2n (tenzij anders vermeld) met aankomst in de loop van vrijdagnamiddag 25/08/2017. • Verblijf op basis van halfpension in Vayamundo Houffalize in een kamer of een appartement met dagelijks onderhoud van de kamer en badhanddoekwissel. • Alle maaltijden in het restaurant zijn in buffetformule met keuzemenu’s. Uitgebreid ontbijtbuffet en diner (inclusief dranken). • Nederlandstalig hotelpersoneel. • Gebruik van zwembad met bubbelbaden, sauna en kinderbad. • Deelname aan het wandelweekend op zaterdag en/of zondag met keuze uit diverse afstanden (6-10-15-20 km) en iedere dag verschillende omlopen in hartje Ardennen met herinnering/verrassing. • Op zaterdagavond 26/08/2017 is er muzikale ambiance met een blarenbal. • Kinderanimatie met kidsdance, schminken, ballonplooien i.s.m. Rocking Wally. Bij reservatie 60 dagen vóór aankomst geniet je van 10% extra korting

Meer info? Stefaan Bailleur – stefaan.bailleur@wandelsport.be – +32(0)478/32.86.75

Boeken kan op www.wandelsportvlaanderen.be – Klik bij Activiteiten door naar Wandelvakanties

Inspiratie voor gepassioneerde wandelaars


WANDELEN | WEST-VLAANDEREN WANDELT

Zondag 6 november 2016

West-Vlaanderen Wandelt in Ingelmunster 26e Brigandtrotterstocht Verken de groene omgeving langs het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster, wandel langs rustige wegen en smalle paadjes, kuier door het kasteelpark met de kapel ter ere van O.L.V. van Fatima, ontdek de Sint-Amandskerk met bijhorende kapelletjes en nieuwe fonteinen, sta even stil bij het Brigandsbeeld. Een wandelhappening voor groot en klein met oog voor natuur en geschiedenis! Tekst & foto’s: WSV De Brigandtrotters vzw

DE MOEITE WAARD Tijdens je wandeling kom je zeker heel wat te weten over de rijke geschiedenis van het groene Ingelmunster. In 1798 was Ingelmunster door de Fransen bezet, die hun garnizoen hadden in Kortrijk. Het was verboden missen te lezen en de hoge belastingen maakten de mensen woedend. Toen alle mannen tussen 20 en 25 jaar dienst moesten nemen in het Franse leger en de sansculotten vrouwen en meisjes lastig vielen, kwam het volk in opstand. Na iedere aanval trokken de rebellen – door de Fransen Brigands genoemd – zich terug in de bossen en leefden van zwaar bier en aardappelen. Op 28 oktober 1798 – bekend als %ULJDQGV]RQGDJ – trokken Franse soldaten van Brugge over Ingelmunster naar Kortrijk. Mannen uit de buurgemeenten achtervolgden de verfoeide Fransen, waarbij 13 Ingelmunsternaren sneuvelden. Sindsdien is Ingelmunster de Brigandsgemeente en bekend om zijn Brigandsbier.

HET KASTEEL VAN INGELMUNSTER

+HW EHHOG YDQ GH VWULMGOXVWLJH %ULJDQG 18

In 1075 bouwde Robrecht de Fries, Graaf van Vlaanderen, een versterkte burcht op de ruïnes van een klooster, ooit gebouwd door Engelse monniken. De plaats langs de Mandel en langs de krijgsweg Kortrijk-Brugge was militair gunstig gelegen en van zo’n strategisch belang dat Ingelmunster de sleutel van Vlaanderen werd genoemd. In 1736 werd het kasteel herbouwd op de kelderverdiepingen die nog uit de middeleeuwen stammen. Het veranderde in de loop der eeuwen van militaire burcht naar luxueus landhuis en was eigendom van verschillende families. In 1986 kocht de brouwersfamilie Van Honsebrouck het kasteel aan, restaureerde het en stelde het open


voor het publiek. Ook het 12,5 ha grote domein werd vrij toegankelijk. In september 2001 verwoestte een brand twee derden van het kasteel. Niet alleen het gebouw leed grote schade, maar ook meubilair, tapisserie, beeldhouwwerken, schilderijen en het unieke wassenbeeldmuseum gingen in de vlammen op. Momenteel is het kasteel, dat als gebouw in zijn vroegere staat werd hersteld, niet langer toegankelijk voor het publiek. Voor West-Vlaanderen Wandelt op zondag 6 november 2016 wordt echter een uitzondering gemaakt via de bewegwijzerde paden. Ook onder de linden van de Beukendreef, de dreef die naar het kasteel leidt, is het heerlijk genieten van de stilte en het groen.

6,17ËŽ$0$1'6.(5. Boven de zware ingangsdeur van de Sint-Amandskerk werd in witsteen het wapenschild van de familie de Plotho aangebracht. In 1669 werd in de kerk door de zorg van de edele heer baron van Plotho en pastoor Boote, het broederschap de zeven weeĂŤn van Onze-Lieve-Vrouw ingesteld. In het kerkpark werd eind 19e eeuw een grote kapel in gotische stijl gebouwd. Na de Eerste Wereldoorlog lieten begoede burgers van de parochie uit dank zeven kapelletjes ter ere van O.L.V van Smarten bouwen. Ga zeker even bezinnen in de sereniteit van de Sint-Amandskerk en bewonder ondertussen het interieur.

PARCOURS Vanaf 7 km kan je onderweg even uitblazen met een hapje en een drankje in verzorgde rustposten. De 80 ervaren Brigands-vrijwilligers bedienen en verwennen je graag met de glimlach. Je komt ook voorbij CafĂŠ De Fagot, waar het Labadouxfestival is ontstaan. Dit folkevenement vindt sinds 1988 elk jaar begin mei plaats en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Vlaamse festivallandschap. Elke deelnemer krijgt hier een appel, aangeboden door CM Roeselare-Tielt. Vanaf 12 km wandel je in de

Beukendreef, via landelijke wegen en veldwegen door het Merelbos in Emelgem en het parkje Steendam in Izegem. 2RN GH YHUQLHXZGH ZDQGHO HQ Č´HWVZHJ WXVVHQ KHW .DQDDO en de Mandel, het verlengde van Wandel op de Mandel vind je op je wandelroute.

KIDSPAD Voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar wordt wandelen een ware ontdekking. Een kidspad van ongeveer 4 km brengt je langs het kanaal, door het kasteelpark rond het kasteel van Ingelmunster, langs de vernieuwde markt met fonteinen en statige kerk, de bijhorende kapelletjes, het Brigandsbeeld en het gemeentehuis. Onderweg kunnen de kinderen op zoek gaan naar de schat van de Brigand. In de jaren 1700 vochten de Brigands tegen de Franse soldaten, de Sansculotten. Om de plaats van hun schat goed verborgen te houden, verstopten ze de cijfers van de code onder hun hoed of geldtas of ‌ Wie de 5 cijfers in de juiste volgorde van het parcours noteert, kan in de startzaal de brandkast openen en een stukje van de schat meenemen naar huis!

VERWENNERIJ VOOR DE WANDELAAR Aan de ingang van de sporthal staan het reuze snoepkraam De Zoete Droom en een oliebollenkraam. Binnen NDQ MH JHQLHWHQ YDQ SDQQHQNRHNHQ PHW RI ]RQGHU NRÉ?H KHHUOLMNH FKRFRUHWWR ZDUPH FKRFRODGHPHON PHW DPDUHWWR en slagroom), gebak, broodjes, soep, het bekende Briganden Kasteelbier, zelfs het Slurfke uit de ĂŠĂŠn-serie Thuis. Ontdek bovendien de producten van de clubsponsors aan de interactieve stands. Ook muzikaal wordt er voor animatie gezorgd. Lokale radio FM GOLD uit Meulebeke zendt rechtstreeks uit vanuit de evenementenhal van het sportstadion. Misschien kan je er zelfs een verzoekje aanvragen aan het podium? Beslis je op zondagmorgen wat later dan gewoonlijk om te gaan wandelen? Geen probleem, want je kan starten tot 16.00u!

MEER INFO B i e f x v Organisatie: WSV De Brigandtrotters vzw (5245) Startplaats: Evenementenhal – Bollewerpstraat 92A – Ingelmunster – West-Vlaanderen Afstanden: 4-6-12-18-21-24-28-35 km Kidspad met animatie (4 km) Sportief wandelen (vanaf 21 km) Starturen: 07.30-16.00u Info: Geert De Paepe – +32(0)51/30.88.46 – depaepe.degroote@telenet.be

Meer info vind je in Walking in Belgium 2016 of op www.brigandtrotters.be Sint-Amandskerk november 2016

Dreef naar het kasteel 19


WANDELEN | WALKON-WANDELCRITERIUM

WalkOn-wandelcriterium 2017

Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw vragen je engagement Vanaf de 2e helft van 2016 introduceerden Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw de WalkOnwandelingen als proefproject. In 2017 wordt het project concreet verdergezet. WalkOn, stappen voor gelukkige mensen in een betere wereld is het engagement dat Vayamundo, Wandelsport Vlaanderen vzw en haar wandelclubs aangaan. Samen kiezen ze resoluut voor een sportief en gezond imago met aandacht voor sociale aspecten. Geen loze woorden, maar daden!

ENGAGEMENT

Er zijn zeer weinig recreatieve sporten of organisaties, waarbij iemand met een handicap volwaardig kan meedraaien. Al meer dan 45 jaar biedt de wandelsport aan iedereen de kans om elk volgens zijn eigen mogelijkheden en beperkingen deel te nemen. Het is de bedoeling om de komende jaren integratie van andersvaliden binnen de wandelsport en het verenigingsleven verder uit te breiden en hoog in het vaandel te blijven dragen.

,1=(77(1 23 1$7885ˎ (1 0,/,(8=25*

SOLIDARITEIT VOOR IEDEREEN

Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld van gelukkige mensen full of happiness. Een wereld waarin mensen leven, werken en sporten zonder de natuur en het milieu schade te berokkenen en waar duurzame keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met partners, wandelclubs, leden en overheden zetten ze een stap vooruit in de juiste richting voor een betere wereld.

De wereld verandert en samen moeten we streven naar een harmonieuze multiculturele samenleving, waarbij we al wandelend geloven in elkaar, elkaar respecteren, ongeacht ras, overtuiging, kleur of taal. Alleen met solidariteit kan een betere wereld gecreëerd worden voor iedereen.

ACTIVE AGEING Inzetten op active ageing betekent bijdragen tot een integrale ouderenzorg, waarbij wandelen centraal staat. Het is de bedoeling de levenskwaliteit bij ouder wordende mensen te verbeteren door hun kansen op lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn te optimaliseren. Wandelen is samen beleven, samen een activiteit uitvoeren, samen een 28

sterke band opbouwen met als enige doelstelling: actief en gezond ouder worden.

Met WalkOn wordt de komende jaren bovenal ingezet op natuur- en milieuzorg, active ageing, integratie van andersvaliden en jonge gezinnen, solidariteit onder elkaar. Deze gemeenschappelijke doelstellingen verbinden en versterken ten voordele van een goed doel, is de boodschap achter WalkOn. We worden voortdurend gewaarschuwd er een gezonde levensstijl op na te houden, aan beweging te doen en sociale contacten te onderhouden. Wandelen leent zich hier uitstekend toe. Meer zelfs, recreatief wandelen is wellicht de meest toegankelijke sport. Een gezonde sport, die nog jaarlijks aan belangstelling wint.

INTEGRATIE ANDERSVALIDEN

:$/.21ˎ:$1'(/&5,7(5,80 Sport verbindt kinderen en volwassenen onderling en bevordert vriendschap en fair play. Het hoofddoel binnen het WalkOn-wandelcriterium 2017 is jonge gezinnen aantrekken. Vandaar een aanbod aan topwandelingen, waarbij volop de kaart van een kind- en gezinsvriendelijke wandel- en belevingsactiviteit wordt getrokken. Deze wandelingen garanderen allemaal een kwaliteitsvolle organisatie. De participerende wandelclubs staan daarenboven


het is goed voor lichaam en geest, zeker als het voor het goede doel is! De combinatie van plezier, bewegen, vriendschap en gezondheid draagt bij tot gelukkige mensen in een betere wereld!

₏ 0,10/deelnemer af voor een nog nader te bepalen goed doel, waarbij Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw samen met de clubs en wandelaars kinderen een hart onder de riem willen steken. Je kan zelf ook je steentje bijdragen. Op iedere WalkOnwandeling staat een collectebus. Dankzij een vrije donatie kan je de hartenwens van de kinderen waarmaken. Op iedere wandeling maak je trouwens kans op een prijs. Als je bovendien deelneemt aan minimum 10 WalkOnwandelingen, ding je mee naar een van de superprijzen in de Vayamundo-clubs en talrijke andere waardevolle prijzen. Wandelen brengt mensen samen, da’s geweten. Meer nog,

Je herkent de WalkOn-wandelingen in de wandelkalender LQ KHW ERHN :DONLQJ LQ %HOJLXP RI RS GH NDOHQGHU online) aan het icoontje H Je leest telkens actuele info over het WalkOn-wandelcriterium in volgende edities van Walking Magazine ]RDOV GH EHNHQGPDNLQJ YDQ KHW JHNR]HQ JRHGH GRHO É„

9HU]DPHO MH :DON2Q VWHPSHOV RS MH VSDDUNDDUW RS YROJHQGH ZDQGHOLQJHQ Datum

Club

Tochtnaam

22-01-2017 WSV Milieu 2000 Lommel

36e

26-02-2017 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw

34e Trappistentocht

Edelweisstocht

Startplaats

Provincie

Lommel

Limb.

Zoersel

Antw.

05-03-2017 WSC Langdorp vzw

Mars der Zuiderkempen

Aarschot

Vl.-Brab.

11-03-2017 ’t Wandel Voetje vzw

Primeurtocht

Ledegem

W.-Vl.

12-03-2017 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw

Gouden Caroluswandeling Tivolitocht

Mechelen

Antw.

09-04-2017 WSV De Ranstuilen Ranst vzw

37e Internationale Wandeltocht Walk 2 Gether-tocht

Broechem

Antw.

16-04-2017 :DQGHOFOXE 6SRUW .LQURRL Y]Z

Thornertocht

Kessenich

Limb.

Bornem

Antw.

Geraardsbergen

O.-Vl.

17-04-2017 Wandelklub Kadee Bornem vzw

48e

23-04-2017 Padstappers Geraardsbergen vzw

Mattentaarttochten - Priortrofee

07-05-2017 WSV Rust Roest Maaseik

Meitocht

Opoeteren

14-05-2017 De Heidetochten Kester-Gooik vzw

26e Heidetochten

Gooik

20-05-2017 Boerenkrijgstappers vzw

Heidemeerstocht - 2e tocht Donkmeertrofee 2017

Berlare

O.-Vl.

21-05-2017 Op Stap door het Meetjesland vzw

Meetjesland‌ maak het mee 11e Op stap door het Meetjesland

Eeklo

O.-Vl.

25-05-2017 WC Aviat Sint-Truiden vzw

Internationale Trudotocht

Sint-Truiden

Limb.

25-05-2017 WSV Egmont Zottegem vzw

23e

Zottegem

O.-Vl.

28-05-2017 De Korhoenstappers vzw

Paterkestocht

Oud-Turnhout

Antw.

04-06-2017 Pompoenstappers vzw

Pompoenstapperswandeling

Lichtaart

Antw.

25-06-2017 De Noorderkempen Hoogstraten vzw

28e Aardbeientocht

Minderhout

Antw.

09-07-2017 Sint Michielstappers Brecht vzw

Mastentoppentocht Walk 2 Gether-tocht

Brecht

Antw.

06-08-2017 WSV Ibis Puurs vzw

Langs het oog van Puurs-tocht

Puurs

Antw.

13-08-2017 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw

Ronde van Vlaanderen voor wandelaars

Oudenaarde

O.-Vl.

13-08-2017 Wsv Durmestappers

24e Driestocht

Waasmunster

O.-Vl.

19-08-2017 Guldenbergstappers Wevelgem

6e Omertocht

Bissegem

W.-Vl.

10-09-2017 De Textieltrekkers vzw Vichte

23e Prutsketochten

Vichte

W.-Vl.

24-09-2017 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw

41e Tabakstocht

Wervik

W.-Vl.

08-10-2017 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem

37e Herfsttocht

Merchtem

Paastochten

Egmonttocht

Limb. Vl.-Brab.

Vl.-Brab.

14-10-2017 Wandelclub Koekelare vzw

Natuurwandeling

Ichtegem

W.-Vl.

05-11-2017 WSV De Brigandtrotters vzw

27e Brigandtrotterstocht

Ingelmunster

W.-Vl.

26-11-2017 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw

29e Stormetocht

Blankenberge

W.-Vl.

23-12-2017 RBK Antwerpen

Antwerpen in de winter

Antwerpen

Antw.

28-12-2017 WSK Marke vzw

21e Kortrijk FeeĂŤriek - ErgodĂ´me-wandeltocht

Kortrijk

W.-Vl.

Je krijgt een extra WalkOn-stempel bij je deelname aan het wandelweekend Ol Fosse d’Outh Wandelclassics RS DXJXVWXV ]LH DGYHUWHQWLH ZDQGHODUUDQJHPHQW RS EO] YDQ GLW PDJD]LQH november 2016

29


PRODUCTINFO | NAJAAR

1

Paddenstoelen

De fotogids Veldgids paddenstoelen II is het vervolg op de succesvolle Veldgids Paddenstoelen deel I, waarin plaatjeszwammen en boleten centraal stonden. Dit tweede deel behandelt vrijwel alle overige groepen van paddenstoelen zoals de gaatjeszwammen, stekelzwammen, trilzwammen, korstzwammen, knots- en koraalzwammen, kernzwammen, bekerzwammen en buikzwammen. Het is een boek voor echte liefhebbers, die paddenstoelen willen leren herkennen in het Veldgids paddenstoelen II veld. Met toegankelijke determinatiesleutels Auteurs: Nico Dam, Thomas W. Kuyper en heldere foto’s is het mogelijk om heel wat soorten zwammen zelf te herkennen. Uitgeverij: KNNV Uitgeverij

ISBN: 9789050115919 Prijs: € 39,95

2

Bijleren onderweg Wil je ook graag meer weten over de vele dieren en planten die je onderweg tijdens je wandeling tegenkomt? Dan is deze dieren- en plantengids perfect voor jou. Van maar liefst 800 soorten vind je informatie over kenmerken, vindplaats en leefwijze. Ruim 1200 kleurenfoto’s zorgen er bovendien voor dat je de verschillende soorten makkelijk kan herkennen. Krijg je in je tuin ook heel wat dieren zoals vogels op bezoek, dan kan je vanaf nu met zekerheid zeggen welke soorten je tuin opvrolijken.

De dieren- en plantengids voor onderweg Auteurs: Wilhelm Eisenreich, Alfred Handel, Ute E. Zimmer Uitgeverij: Kosmos Uitgevers ISBN: 9789021561387 Prijs: € 19,99

3 Walking in Belgium 2017

Walking in Belgium 2017 Wandelsport Vlaanderen vzw schenkt 5 exemplaren van de nieuwe wandelkalender weg! BEANTWOORD VOLGENDE VRAAG: Wie geeft de wandelkalender Walking in Belgium 2017 uit? Stuur vóór 16 december 2016 een e-mail met als onderwerp ‘Walking in Belgium 2017’, je lidnummer, je naam, je adresgegevens, je telefoonnummer en het juiste antwoord op de vraag naar mailenwin@wandelsport.be.

34

Wandelen is hipper dan ooit en 10.000 stappen per dag halen moet eenvoudigweg een gewoonte worden in 2017. Verken eens een nieuwe streek en vind inspiratie in de nieuwe wandelkalender Walking in Belgium 2017, die traditiegetrouw half november verschijnt. In het boek werden alle georganiseerde wandeltochten in 2017 in zowel Vlaanderen, Wallonië als de Oostkantons opgenomen. Je vindt duidelijk bij elke tocht alle info omtrent starturen, afstanden, startplaats, toegankelijkheid voor rol- en kinderwagens.

websh p Vanaf 15/11/2016 verkrijgbaar in de boekhandel en via de webshop van Wandelsport Vlaanderen vzw Walking in Belgium 2017 ISBN: 9789491388057 Prijs: € 17,00 – Als lid van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw koop je het boek aan een voordelige prijs (informeer bij je club!)


4

Natuurquiz

%HQ MH DO RS ]RHN QDDU HHQ ƋMQ HLQGHMDDUVJHVFKHQN" 'DQ LV GH Natuurquiz scheurkalender 2017 alvast een leuk idee. De kalender bevat 365 natuurvragen voor het hele gezin en zorgt voor een dagelijkse dosis natuur. Je krijgt elke dag een quizvraag over dieren, planten of andere natuurthema’s. Het zijn korte vragen als: ‘Wie heeft de leiding in een kudde olifanten?’ en ‘Welke vogel zingt alleen ‘s nachts?’. Daarbij kun je telkens uit een aantal antwoorden kiezen. Op de achterkant staat het juiste antwoord, voorzien van een korte uitleg. Wat weet jij van de natuur? Test het zelf!

Natuurquiz scheurkalender 2017 Uitgeverij: Kosmos Uitgevers ISBN: 9789021561479 Prijs: € 14,99

5 Wandelen in Limburg

Wandelen in Limburg

Zin in een herfstige wandeling in Limburg? Dat kan heel eenvoudig, want het hele wandelaanbod van Limburg is nu beschikbaar op 8 nieuwe streekkaarten, verkrijgbaar in een handige verzamelbox. De wandelingen worden per streek helder in beeld gebracht en er is een duidelijk overzicht van alle start- en parkeerplaatsen. Te veel om te kiezen? Zoek de ideale wandeling op www.wandeleninlimburg.be. Op deze gebruiksvriendelijke website kan je aan de hand van verschillende zoekcriteria zelf je wandeling samenstellen. Je vindt er bovendien een handige kalender met alle wandelactiviteiten in de provincie.

Toerisme Limburg en de Limburgse Regionale Landschappen geven 3 wandelboxen met een pakket wandelingen weg! BEANTWOORD VOLGENDE VRAAG: Op welke site kan je de mooiste wandelroutes in Natuurlijk Limburg ontdekken? Stuur vóór 16 december 2016 een e-mail met als onderwerp ‘Wandelen in Limburg’, je lidnummer, je naam, je adresgegevens, je telefoonnummer en het juiste antwoord op de vraag naar mailenwin@wandelsport.be.

Wandelbox Wandelen in Limburg Verkrijgbaar via de webshop op www.wandeleninlimburg.be. Prijs: € 34,90

7

6 Vakantie in eigen land De zomer is voorbij, maar de gastvrije logiesuitbaters van Logeren in Vlaanderen Vakantieland ontvangen je ook tijdens het najaar met open armen. Na een wandeling is het zalig thuiskomen in de gezellige warmte van een leuke vakantiewoning, B&B of hotel. Dubbel genieten, dat doe je deze herfst dicht bij huis, want Logeren in Vlaanderen Vakantieland en de Vlaamse provincies trakteren op een weekendje weg. Wie via www.logereninvlaanderenvakantieland.be een najaarsverblijf boekt, maakt kans op een terugbetaling op zijn logement. De actie loopt van 3 oktober tot 15 december 2016. In totaal worden er 20 overnachtingen weggegeven met een maximum van € 200 per verblijf.

Info: www.logereninvlaanderenvakantieland.be

november 2016

Winterkamperen Wie graag buiten is ongeacht de temperatuur, kan deze winter zijn hart ophalen op maar liefst 23 Natuurkampeerterreinen en een GroepsNatuurkampeerterrein in Nederland. Deze terreinen blijven het hele jaar open en hebben speciale voorzieningen voor wintergasten. Wie het buitenleven mist in de wintermaanden, moet het beslist een keer proberen! Om op de Natuurkampeerterreinen te kamperen is de Natuurkampeerkaart verplicht, die je in Het Groene Boekje vindt. In de herfst is er een najaarsactie: bij aanschaf van Het Groene Boekje 2016, krijg je ook Het Groene Boekje 2017 thuisgestuurd in januari.

Info: www.natuurkampeerterreinen.nl 35


ZOMERWANDELREIS | MUSIKALISCHE WANDERTAGE IN PITZTAL

Nieuwe wondermooie en super verzorgde 8-daagse reis!

Zomerwandelreis 2017 Naar de Musikalische Wandertage Pitztal in Tirol (Oostenrijk)

â‚Ź 780 p.p. o een tweep p basis van ersoonska mer Suppleme nt single: + â‚Ź 70,00

van 19 tot 26 juni 2017 Een vakantie midden de natuur en in de zuivere berglucht, omgeven door de besneeuwde toppen van de Tiroler Alpen. Prachtige vergezichten, klaterende bergbeekjes, groene almen, geurige naaldbossen, ruige rotsformaties en het eeuwige ijs vormen de hoogtepunten van heerlijke wandelingen. Genoeg redenen om een prachtige wandelvakantie in het Pitztal te beleven, met deelname aan de 0XVLNDOLVFKH :DQGHUWDJH 3LW]WDO. VERTREK

FORMULE

Maandag 19 juni 2017 in de vroege morgen vanuit Lichtervelde. Via diverse opstapplaatsen in Vlaanderen over de Duitse autosnelwegen naar Tirol. Aankomst in Arzl in de vooravond.

Tijdens je verblijf zijn er gedurende 5 dagen begeleide wandelingen in twee groepen onder leiding van gediplomeerde bergwandelgidsen. Na twee oefendagen in het wondermooie Pitztal en een vrije dag neem je deel aan de drie muzikale wandelingen bij het Naturparkhaus .DXQHUJUDW GH 5LÉžVHH HQ GH +RFK]HLJHU $PELDQFH YHU zekerd! Het wordt een week echt genieten van prachtige natuur op hoog niveau!

TERUG Maandag 26 juni 2017. Dagreis met diverse afstapplaatsen in Vlaanderen.

VERBLIJF Je logeert in het zeer rustig gelegen 4*-hotel Hotel $U]OHUKRI in $U]O 3LW]WDO in ruime kamers met mooie buitenzichten. Het hotel beschikt over een binnenzwembad en een uitgebreide wellness. Het hotel staat garant voor bijzonder lekkere maaltijden en een overweldigend RQWELMWEXÎ?HW %HQ MH QLHXZVJLHULJ KRH KHW KRWHO HU XLW ]LHW" Kijk dan even op www.arzlerhof.at. 36

Š TVB Pitztal


Š Christian Forcher

INBEGREPEN IN DE PRIJS

INSCHRIJVINGEN

• Heen- en terugreis naar/van het hotel in moderne comIRUWDEHOH EXV YDQ 6LPD 7RXUV PHW HUYDUHQ FKDXÎ?HXUV • Verblijf 8 dagen/7 nachten op basis van halfpension in +RWHO $U]OHUKRI LQ $U]O 3LW]WDO • 5 dagen begeleide groepswandelingen met gediplomeerde begeleiders. • Kosten voor de liften tijdens de wandelingen. • Middageten tijdens 5 wandeldagen in een berghut of -restaurant of aanbieding lunchpakket. • Bezoek aan Innsbruck met in de voormiddag rondleiding bij de springschans op Bergisel en bezoek aan Tirol Panorama Museum. Vrije namiddag in de hoofdstad van Tirol. • Alle verplaatsingen tijdens de 5 wandeldagen en het bezoek aan Innsbruck. • Muziekavond en gala-avond in het hotel. • Verblijftaksen. • Enkele verrassingen.

www.wandelsportvlaanderen.be – Klik bij Activiteiten door naar Wandelvakanties

INFO

Č? 6WHIDDQ %DLOOHXU Č‚ Č‚ stefaan.bailleur@wandelsport.be • Thierry Altruy – Kardinaal Cardijnlaan 12 – 8730 %HHUQHP Č‚ Č‚ WKLHUU\#DOWUX\ EH Š TVB Pitztal

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS • Annulerings- en reisverzekering. Het is mogelijk een IDFXOWDWLHYH DQQXOHULQJV HQ UHLVYHU]HNHULQJ 3ROLV %$6 20460 Mapfre) bij te boeken via Sima Tours. Meer info bij 6LPD 7RXUV 7HO Ȃ LGHV#VLPDWRXUV EH Deze reis is een organisatie van Tourismusverband Pitztal i.s.m. Wandelsport Vlaanderen vzw. Sima Tours Selectair bvba staat in voor de busreis H/T en voor alle busverplaatsingen tijdens het verblijf. Sima Tours Selectair bvba – Stationsstraat 205 – 8810 Lichtervelde Tel.: +32(0)51/72.22.22 – ides@simatours.be – www.simatours.be (Verg. A1143) :DQGHOVSRUW 9ODDQGHUHQ Y]Z Industrielaan 11 bus 3 – 9990 Maldegem – +32(0)50/40.51.40 Bedrijfsstraat 10 – 3500 Hasselt – +32(0)11/24.78.20) info@wandelsport.be – www.wandelsportvlaanderen.be

november 2016

37


EVENEMENT | FIETS EN WANDELBEURS

Fiets en Wandelbeurs

De leukste beurs voor je actieve vakantie Zaterdag 18 en zondag 19 februari 2017 in Flanders Expo Gent De Fiets en Wandelbeurs LV GH JURRWVWH EHXUV YRRU Č´HWVHUV HQ ZDQGHODDUV LQ Europa en mogelijk zelfs in de wereld. Je komt er in contact met 40.000 enthouVLDVWH Č´HWVHUV HQ ZDQGHODDUV GLH RSUHFKW JHÂąQWHUHVVHHUG ]LMQ LQ KHW DDQERG DDQ Č´HWV HQ ZDQGHOUHL]HQ URXWHV DFFRPPRGDWLHV Č´HWVHQ HQ RXWGRRUXLWUXVWLQJ )RWRȇV 5REHUW %RRQV Veel exposanten omschrijven de Fiets en Wandelbeurs-bezoekers als het beste en leukste publiek dat ze op evenementen tegenkomen. Uit enquĂŞtes blijkt dat het om doorgewinterde Č´HWVHUV HQ ZDQGHODDUV JDDW GLH KXQ YULMH WLMG actief besteden. Ze gaan doelgericht op zoek naar informatie, stellen vragen en verwachten ook een deskundig antwoord. Verder zijn ze overwegend hoogopgeleid en beschikken over de middelen en tijd om reizen te maken, RXWGRRUXLWUXVWLQJ DDQ WH VFKDÎ?HQ RI RS ]RHN WH JDDQ QDDU HHQ Č´HWV GLH KHOHPDDO ELM KHQ past. De Fiets en Wandelbeurs combineert het aanbod van commerciĂŤle exposanten met een uitgebreid programma aan lezingen en workshops en informatiemarkten. Een succesformule, die zich in de afgelopen twaalf jaar

40

heeft bewezen in Nederland en Vlaanderen. In 2017 vindt in Vlaanderen de 6e editie van de beurs plaats. Ook Wandelsport Vlaanderen vzw zal met een stand aanwezig zijn en voorziet workshops over o.m. wandeltraining en de juiste wandeluitrusting. Er zullen ook infostanden zijn van de Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw, de Vierdaagse van de IJzer en het OrganisatiecomitĂŠ ‘100 km van Ieper’. Verder kom je ook alles te weten over de Vlaamse Wandeldag in Aarschot en Aalst en het WalkOn-wandelcriterium 2017. In het februarinummer van :DONLQJ 0DJD]LQH lees je KLHURYHU PHHU É„PRODUCTINFO | GEZONDHEID

1

Heerlijk Veggie Dit kookboek is gebaseerd op de succesvolle blog VeggieVeryMuch.com, die de Nederlandse Mirjam in 2012 startte. Voor dit boek selecteerde ze 80 vegetarische recepten, die het ritme van de dag volgen: zo heb je gerechten voor de ochtend, middag en avond. Het boek is prachtig vormgegeven, de foto’s doen je zin krijgen om te koken en nemen je ook mee naar het zonnige Ibiza, waar Mirjam ondertussen met haar gezin woont. De zuiderse invloeden zijn ook merkbaar in haar recepten.

Veggie very much Auteur: Mirjam Leslie-Pringle Uitgeverij: Aerial Media Company bv ISBN: 9789402601305 Prijs: € 24,95

2

Anti-diabetes

Overgewicht, weinig bewegen, leeftijd en aanleg vergroten de kans op het krijgen van diabetes type 2. Het anti-diabetes programma bevat een dag-tot-dagprogramma, methodes om je levensstijl te verbeteren en 60 gezonde recepten om zo het risico op diabetes te verlagen of bestaande diabetes te verminderen. Met het 8-wekenprogramma ga je zo aan de slag! Per dag krijg je recepten aangereikt, Het anti-diabetes programma kun je opgeven hoeveel stappen je hebt gezet, wat de duur van je lichaamsbeweging was, of Auteur: Dr. Réginald Allouche je je hebt gehouden aan je dieet, hoe je humeur Uitgeverij: Kosmos Uitgevers meeviel,… Een zeer praktisch boek, dat je heel ISBN: 9789021562889 veel tools aanreikt om het heft in eigen handen Prijs: € 24,99 te nemen en jezelf (terug) gezond te maken.

3 Simpele Superfood Gezond en lekker eten bereiden is een streefdoel voor veel mensen. Met dit boek heb je er heel wat inspiratie bij! Het staat vol aantrekkelijke gerechten die simpel en superlekker zijn en vooral ook boordevol goeds… Goede, verantwoorde gerechten voor elke dag van ontbijt over snelle happen, salades, soepen Super food voor familie en vrienden tot warme gerechten zoals stoofpotten en Auteur: Jamie Oliver ovenschotels. Bovendien krijg je in het boek nog Uitgeverij: Kosmos Uitgevers een hoop tips, trucs en advies mee over voedsel, ISBN: 9789021563466 voedingsleer en welzijn om jou, je familie en vrienden gezond en gelukkig te houden! Prijs: € 29,99

4 Gezonde koekjes Op zoek naar een lekker en gezond tussendoortje? Probeer dan eens deze koekjes van Nutridia. Ze zijn gemaakt met pure en enkel biologische ingrediënten zonder toevoegingen van ELHW RI ULHWVXLNHUV *HUDIƋQHHUGH VXLNHUV KRUHQ KLHU HYHQPLQ thuis. De koekjes worden gezoet met stropen van granen en fruit. Naast meervoudige natuurlijke suikers bevatten ze ook een aantal vitaminen en mineralen. Lekkere Verkrijgbaar in de betere supermarkt. en gezonde koekjes Prijs: € 0,72 dus, verkrijgbaar met Info: www.nutridia.be chocolade en kokos. november 2016

43


COLUMN

Weemoed en nostalgie Sommige mensen laten zich schrijnend uit over de herfst en in het bijzonder over de paddenstoelen. Terwijl ik juist meen dat dit seizoen zo betoverend en vertederend is. Hoe opvallend de herfst een borduurlap is van kleuren, hoe de herfst vol is van leven en dit in tegenstelling tot wat sommige collega-wandelaars daarover denken. Kijk naar de bessen, de peulen, de wollige pluizen, de knallende wegspringers, de rammelende doosjes, maar ook naar de paddenstoelen. Alle dragen hun steentje bij tot een uitbundige herfst. Paddenstoelen, daar was het in hoofdzaak om te doen. “Dat smerige vergif moest worden uitgeroeidâ€?, zo hoorde ik vertellen. Paddenstoelen zijn inderdaad buitenbeentjes, maar verdienen hun plaats op deze aarde. Ze zijn mĂŠĂŠr dan welkom en hun mysterieus gedrag eist onze aandacht. Je vindt ze van half september tot en met de vorst. Ze planten zich niet voort met zaden, maar met sporen. Uit die sporen komen schimmeldraden, die een netwerk vormen in de aarde: een zwamvlok. En daarop groeien in de herfst de vruchten. Ze zijn van een ongekende pracht. Soms lijken ze zelfs van een andere planeet; omdat paddenstoelen geen bladgroen hebben, zijn ze niet gebonden aan zonlicht om te groeien. Zelfs in het donkerste sparrenbos is een speurtocht lonend. Paddenstoelen zijn bovendien delicatessen, maar wees voorzichtig bij je keuze uit ĂŠĂŠn van de 200.000 schimmels. Denk hierbij aan het spreekwoord: alle paddenstoelen zijn eetbaar, sommige slechts eenmaal! Wie asters en chrysanten in de tuin heeft staan, kan daarmee het allerlaatste boeketje weemoed in huis halen.

Straks sieren ze met massa’s de kerkhoven, waar ze enkele dagen schitteren en dan stilaan in de potten weer verwelken. Ook dat lijkt symbolisch, want oude rituelen en gebruiken sterven in deze jachtige tijden vaak een stille dood. Het vlammende avontuur van de herfstkleuren is voorbij. Als het laatste blad neerdwarrelt en buitelt in zijn zoveelste bui, dan novembert het buiten pijpenstelen en gaan koude rillingen door merg en been. November heeft vaak een wrange nasmaak, maar kan ook charmeren. Het kan waaien en stormen, maar ook fors vriezen en winteren. Dergelijke mooie taferelen laat je niet links liggen en maak je maar mee als je de huiselijke warmte durft te ruilen voor een stukje avontuur. Als het blad gevallen is, ligt ook kerst in het verschiet. De natuur is ruig, het weer ruw, het huis opnieuw een thuis. Laat de wind maar tempeesten en de koude haar tanden stukbijten op ons lekker verwarmde nest. En laat ook kerst maar komen met zijn weemoed en nostalgie, zijn innerlijke warmte en zijn aparte sfeer. Thuis zijn de kaarsen al zorgvuldig uitgestald op hoge koperen kandelaars en RPȾRHUVW GRRU GRQNHU ȾXZHHO 1DDUPDWH KHW HLQGH YDQ het jaar nadert, bekruipt ons die speciale sfeer: door een band met decoratieve versieringen, met nieuwe trends, met de glitter en glamour. Vroeger – toen we nog klein waren – werden we hiermee al vertrouwd gemaakt. De pinkellichtjes spiegelden dan in onze ogen. En grote ogen hadden we, vol verwondering en ook wel vol verlangen, want kerst betekende cadeautjes, lang opblijven en feesten met de hele familie. De kinderen van nu kijken weer even verwonderd naar de kerstboom en het haardvuur in deze tijd van tedere verhalen en veel goede wil. We zitten inderdaad in de rechte lijn naar een nieuw jaar.

Op zaterdag 17 december 2016 vindt voor de 7e keer de Dag van de Trainer plaats in en rond de Topsporthal Vlaanderen in Gent. Je kan tijdens dit grootste bijscholingsmoment voor trainers in Vlaanderen een hele dag workshops volgen over actuele thema’s en dit voor zowel de beginnende, ervaren, gediplomeerde als niet-gediplomeerde trainer. Laat je verleiden door meer dan 80 topsprekers en experts in verschillende domeinen, gaande van DOJHPHQH WUDLQLQJVSULQFLSHV WRW VSRUWVSHFLČ´HNH WKHPDȇV LQ WKHRULH of praktijk. Verder is er een informatiemarkt, broodjeslunch en netwerkmogelijkheid met andere trainers. Een ideale ontmoetingsplaats. Jij komt toch ook? Inschrijven kan tot 7 december 2016. Een voorinschrijving kost â‚Ź 25,00. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, kan op de dag zelf LQJHVFKUHYHQ ZRUGHQ DDQ Čœ PD[ GHHO QHPHUV $OOH info en inschrijvingen via: www.sport.vlaanderen/dagvandetrainer. 44

Frans Smets


LANGEAFSTANDSTOCHTEN

12/11/2016

Buggenhout

Euraudax België (*)

4258

20/11/2016

De Panne

Buencamino vzw Step Forward

5533

26/11/2016

Opwijk

WSV Horizon Opwijk

4300

27/11/2016

Hulshout

Wiekevorstse Stappers

1053

03/12/2016

Torhout

Euraudax België (*)

4258

04/12/2016

Weelde & Poppel

De Ravelse Wandelaars

1060

10/12/2016

Herselt

WC De Grashoppers vzw

4044

07/01/2017

Aalter

Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw

3003

07/01/2017

Heist-aan-Zee

Euraudax België (*)

4258

13/01/2017

Schilde

Euraudax België (*)

4258

21/01/2017

Dinant

Euraudax België (*)

4258

04/02/2017

Olen

WC Gedoviba vzw

1058

(*) Groepswandeling

Alle langeafstandsorganisaties (vanaf 42 km) van Wandelsport Vlaanderen vzw op een rijtje!

Kalender Sportief wandelen 2016 26

6 november

WSV De Brigandtrotters vzw (5245) West-Vlaanderen Wandelt 26e Brigandtrotterstocht Ingelmunster

21 ➞ 35 km

Heb je nog één stempel nodig voor een volle Sportief wandelen-spaarkaart? Dan is 6 november 2016 in Ingelmunster je laatste kans! Ruil je spaarkaart in: bij 10 stempels krijg je een T-shirt Sportief wandelen en bij 15 stempels nog. Het project Sportief wandelen wordt niet meer verdergezet in 2017. Wandelsport Vlaanderen vzw wil graag alle deelnemers aan Sportief wandelen van harte bedanken voor hun sportprestaties tijdens de voorbije jaren! %OLMI RS GH KRRJWH YDQ QLHXZH SURMHFWHQ YLD ZZZ ZDQGHOVSRUWYODDQGHUHQ EH (klik door naar Activiteiten

www.wandelsportvlaanderen.be november 2016

45


BESCHERMDE TOCHTEN

Beschermde tochten Vanaf 2016 kregen de wisselbekertochten een nieuwe naam: het zijn nu beschermde tochten. Voor de beschermde tochten wordt er geen puntenklassement meer opgesteld. Voor een beschermde tocht krijgt de organiserende club de garantie dat een afstand van 25 km tussen 06/11/2016 06/11/2016 06/11/2016 06/11/2016 13/11/2016 13/11/2016 13/11/2016 20/11/2016 20/11/2016 20/11/2016 26/11/2016 04/12/2016 11/12/2016 08/01/2017 08/01/2017 08/01/2017 15/01/2017 22/01/2017 28/01/2017 28/01/2017

2 wandelingen wordt gerespecteerd. In de wandelkalender :DONLQJ LQ %HOJLXP en op GH ZDQGHONDOHQGHU RQOLQH ZZZ ZDQGHOVSRUWvlaanderen.be – kies Wandelkalender) herken je een beschermde tocht aan het icoontje B.

Singeltochten West-Vlaanderen Wandelt - 26e Brigandtrotterstocht Asbroektocht 18e Sint-Elooitocht 32e Herfsttochten 25e 2IƋFL¬OH +RUL]RQWRFKW 2IƋFLHOH :DQGHOWRFKW Najaarstocht Vriendenkring Para-Commando Mondpacotocht 23e Mijnmonumentenwandeling 11e Mieke Pap Route – 5e Marathon van 't Kempens Landgoed 32e Kersttocht Wintertocht Nieuwjaarstocht Driekoningentocht Wintertocht 15e Brandweertocht 6e Eierkoekentocht Vredeseilandentocht

Strombeek-Bever Ingelmunster Westmeerbeek Peer Ruisbroek Herk-de-Stad Meeuwen Schilde Heverlee Kwaadmechelen Genk (Winterslag) Weelde / Poppel Belsele (Sint-Niklaas) Vijlen (NL) Kinrooi De Klinge (Sint-Gillis-Waas) Heppen (Leopoldsburg) Diksmuide Wevelgem Oostkamp

nderen a la V t r o p ls e De Wand D open! IJ

T webwinkel is AL

Wandelkledij Wandelsport Vlaanderen is vanaf nu verkrijgbaar!

www.wandelwebwinkel.be GRATIS retourneren binnen 14 dagen 24/24u toegankelijk 46


Vlaamse Wandeldag Aarschot • Erembodegem (Aalst) 30 april 2017

Afstanden: 5-8-12-15-20-30-42 km (Aarschot) • 6-8-13-18-24-26-32-40 km (Erembodegem-Aalst) • Startuur: 6u30 - 15u00

2 unieke locaties! Aarschot, parel van het Hageland • Aalst, heel wat meer dan carnaval

AARSCHOT • EREMBODEGEM (AALST) ZONDAG 30 APRIL 2017

www.vlaanderenwandelt.be