Page 25

yn siŵr eu bod yn gallu defnyddio ein hadeilad yn y ffordd sydd fwyaf o gymorth iddyn nhw; gan roi ystafelloedd am ddim i gynnal grwpiau cymunedol ac i groesawu fforymau a dathliadau fel Diwali a Mis Hanes Pobl Dduon. Mae ein rhaglen llysgenhadon yn helpu i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd tra bod ein Rhwydwaith Cymunedol yn datblygu ein Strategaeth Gymunedol newydd a gaiff ei lansio yn 2020. Drwy gyfrwng rhyw 130 o sesiynau, gan ymgysylltu â thros 7,000 o gyfranogwyr, mae ein rhaglen i deuluoedd yn costio oddeutu £50,000 y flwyddyn i gyflwyno

rhaglen fywiog o weithgareddau yn rhad ac am ddim i deuluoedd a phobl ifanc. Y rhan fwyaf o ddyddiau Sadwrn drwy’r flwyddyn rydyn ni’n cynnal gweithdai crefft i’r teulu cyfan, tra bod Amser Plantos yn ffefryn misol ar gyfer rhieni newydd a’u babanod. Yn ystod gwyliau’r ysgol, rydyn ni’n creu prosiectau celfyddydol mawr ac uchelgeisiol sy’n llenwi’r llawr gwaelod i gyd.

Manylion pellach am hygyrchedd: wmc.org.uk/hygyrchedd

DAU I BAWB

25

Profile for walesmillenniumcentre

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Advertisement