Page 24

Mae ein rhaglen mynediad yn creu cyfleoedd i bobl o bob cefndir brofi a mwynhau adloniant a theatr fyw. Rydyn ni’n cynnwys nosweithiau gwaith ar waith sy’n cael eu cynnal gan Gelfyddydau Anabledd Cymru yn ein rhaglenni, yn ogystal â gwaith gan Baragerddorfa Prydain, a Hijinx, cwmni theatr preswyl sy’n arbenigo mewn castio actorion gydag anableddau neu hebddynt. Fe gyflwynon ni sawl sioe deuluol oedd wedi’u hanelu at blant bach a’r rhai sydd ag anableddau dysgu difrifol. Fe wnaethon ni hefyd gynnal Gŵyl Gelfyddydau i Bobl Ifanc Fyddar

Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod ein tocynnau yn fforddiadwy neu am ddim i’r rhai sydd eu hangen fwyaf. Y llynedd, rhoddwyd tocynnau rhatach neu am ddim i ryw fil o grwpiau cymunedol ac unigolion, a daeth 6,500 o blant ysgol ac athrawon i weld sioe ar un o’n llwyfannau gyda thocyn am bris gostyngol. Mae agor yr adeilad i bawb gael ei ddefnyddio yn ffordd bwysig i ni ddenu cynulleidfaoedd newydd a chwalu rhwystrau. Mae llawer o bobl sy’n byw’n agos at yr adeilad heb fod i weld sioe theatr erioed, felly rydyn ni’n gwneud

CELFYDDYD gyda Chanolfan Byddar Caerdydd oedd yn croesawu plant o bob rhan o’r wlad. Rydyn ni’n arloesol yn ein gwaith gydag artistiaid anabl ac rydyn ni eisiau cynrychioli amrywiaeth ar ein llwyfannau, o weithio gyda pherfformwyr sydd â nam ar eu golwg fel rhan o Double Vision Gagglebabble i fersiwn o The Last Five Years yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydain. Nid yn unig rydyn ni’n sicrhau bod y rhaglen yn gynhwysol ac yn cynrychioli amrywiaeth ein cenedl, rydyn ni’n cynnig perfformiadau ymlaciedig a gyda chymorth pan allwn ni. Yn hydref 2018, gwnaed pob cynhyrchiad yn Stiwdio Weston yn rhai hygyrch drwy berfformiadau ymlaciedig neu gyda chymorth, dehongliad Iaith Arwyddion Prydain a chapsiynau.

24

Profile for walesmillenniumcentre

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Advertisement