Page 21

“FE DDYSGAIS I GYMAINT; GWNEUD CAIS AM BRENTISIAETH OEDD Y PENDERFYNIAD GORAU WNES I ER MWYN RHOI HWB I FY NGYRFA YN Y BYD THEATR DECHNEGOL” Gadawodd Rowan ni’n ddiweddar er mwyn ymuno â chriw War Horse fel Technegydd Swing

RHOI POBL AR BEN FFORDD Mae ein prentisiaethau technegol yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau cynhyrchu technegol ac yn eu paratoi ar gyfer eu swydd gyntaf yn y theatr neu yn y diwydiant digwyddiadau byw. Mae graddedigion yn cael prentisiaeth Lefel 3 wedi’i hachredu gan Goleg Caerdydd a’r Fro a Dyfarniad Efydd gan Gymdeithas Technegwyr Theatr Prydain. Mae sawl un wedi llwyddo i gael swyddi gwych mewn canolfannau a chwmnïau cynhyrchu adnabyddus fel Theatr y Torch a Mainhouse Repertoire.

“ALLA I DDIM DIOLCH DIGON I’R STAFF A’R CRIW TECHNEGOL YNG NGHANOLFAN MILENIWM CYMRU AM ROI CYCHWYN I FI YN Y DIWYDIANT THEATR” Graddiodd Lewys yn 2018 ac erbyn hyn mae’n gweithio yn saith canolfan leol Theatrau Sir Gâr

21

Profile for walesmillenniumcentre

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Advertisement