Page 12

Fel cartref ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru, rydyn ni’n cyflwyno cynyrchiadau teithiol o safon fyd-eang, o theatr gerdd a chomedi i ddawns, cabaret a mwy, yn ogystal â churadu a datblygu profiadau sydd wedi’u gwreiddio yn ein diwylliant cenedlaethol.

33,888 53,272 80,482 O BOBL WEDI GWELD WAR HORSE

O BOBL WEDI GWELD WICKED

RHAGLEN I O BOBL WEDI GWELD MATILDA

12

Theatr Donald Gordon yw’r llwyfan mwyaf ond un yn Ewrop, ac mae’n croesawu cynyrchiadau llwyddiannus yn syth o’r West End. Ar ôl syfrdanu dros saith miliwn o bobl o gwmpas y byd, roedd War Horse yn boblogaidd iawn gyda’r gynulleidfa yma, gan gynnwys 50 o grwpiau ysgol o bob rhan o’r wlad, wrth iddi ddychwelyd i’n llwyfan ym mis Gorffennaf. Taflodd Wicked ei hud dros y gynulleidfa hefyd, gyda pherfformiadau prynhawn a nos a swynodd dros 53,000 o bobl. Ac roedd Matilda the Musical yn hynod boblogaidd gyda thros 80,000 o bobl o bob oedran. Cyflwynodd Opera Cenedlaethol Cymru raglen o ansawdd anhygoel i dros 25,000 o brynwyr tocynnau, gan gynnwys War and Peace, The Magic Flute a La Traviata. Daeth y National Theatre â’u cynhyrchiad o Macbeth tra bod Music Theatre Wales a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi perfformio Passion gan asio dawns ac opera.

Yn ystod y gwanwyn, fe lansion ni Perfformiadau i’r Chwilfrydig, rhaglen dymhorol o waith llwyddiannus a gwaith arbrofol gan y goreuon ym maes theatr a pherfformio cyfoes. Cynhaliwyd y rhaglen yma o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, gair llafar, nosweithiau gwaith ar waith a nosweithiau talwch fel y mynnwch yn Stiwdio Weston ac yn ein lleoliad cabaret, Ffresh.

Nid dim ond y niferoedd mawrion sy’n bwysig; mae ein rhaglen ehangach hefyd yn adlewyrchu ein cenedl amrywiol.

Manylion llawn am y rhaglen: wmc.org.uk/digwyddiadur

Mae hygyrchedd ac amrywiaeth wrth galon y rhaglen; dyna pam roedd 30% o archebwyr tymor un yn bobl oedd yn ymweld am y tro cyntaf. Mae’r tymhorau’n croesawu perfformwyr o gymunedau lleol, dwyieithog ac LHDTQ+ yn ogystal â sicrhau bod anghenion grwpiau penodol yn cael eu diwallu drwy ddehongliad Iaith Arwyddion Prydain, perfformiadau ymlaciedig a disgrifiadau sain.

Profile for walesmillenniumcentre

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Advertisement