Page 10

MEITHRIN DONIAU CYMRU Yn ganolog i’n gwaith fel peiriant diwylliant cenedlaethol mae helpu i ddatblygu a chefnogi artistiaid lleol. Rydyn ni’n rhoi gofod i wneuthurwyr theatr wyntyllu syniadau ac ymarfer, gan gynnig adborth ar sgriptiau a pherfformiadau, eu cysylltu â gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant a helpu i sicrhau cyllid. Mae’r gwaith mentora cynhyrchu a chreadigol yma’n gosod y sylfeini drwy baratoi artistiaid i wneud gwaith o ansawdd y gellir ei berfformio ar ein llwyfannau. Rydyn ni’n creu amrywiaeth o gynyrchiadau mewnol o wahanol feintiau sy’n cefnogi doniau Cymru ac yn annog artistiaid i gymryd risgiau creadigol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi cyd-gynhyrchu gwaith newydd gyda chwmnïau theatr o Gymru, sef GaggleBabble ac August 012. Fe wnaethon ni hefyd gefnogi gwaith arloesol yn Gymraeg gan y cwmni dwyieithog Neontopia a gweithio gydag Angharad Lee ar The Last Five Years oedd yn cyfuno’r sgôr rymus gydag Iaith Arwyddion Prydain.

10

Profile for walesmillenniumcentre

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Advertisement