Page 1


Rudolf Steiner

Léleknaptár november-december

November 17-23. „Csak most érzem, hogy a világban, Ha a lelkem nem élne együtt vele, Az élet csak fagyos űr volna önmagában, S ha a világ nem nyilatkozhatna meg A lelkekben önmagát újrateremtve, Önmagában csak a halálra lelhetne.”

November 24–30. „Újonnan feltámadt Én-érzésemmel Bennem titokzatos módon életre kel, Amit oly régóta őrzök bensőmben: éltetőleg Ez öntsön életem műveibe kozmikus erőket, Melyekkel a világban külsőleg Nyomot hagyok, ha létrejőnek.”

December 1–7. „Megismerhetem-e annyira a létet, Hogy önmagát lássa viszont Lelkem alkotó törekvésében? Úgy érzem, elég erőt kaptam, Hogy saját lényem szerényen Vegyen részt a kozmosz életében.”

December 8–14. „Lelkem mélyéről előtörve Így nyilatkozik meg Titkon a kozmikus Ige: Munkádnak céljait töltsd be Szellemi fényemmel, hogy magad Rajtam keresztül áldozd fel.”

Background design


Márton-ünnep az óvodában Beköszöntöttek az igazi hideg, őszi napok, korán sötétedő esték, de még emlék az óvodás családok és óvónők szívében a szép napsütéses délután, amikor a gyerekek és felnőttek közösen papírsárkányokat eregettek a Liget nagy tisztásán, s annak a kenyérnek maradékát kóstolgattuk közösen, amit a gyerekek együtt készítettek az óvodai délelőttjük során. Ugyanis ezt a napot megelőzően az idén is kicsépeltük a búzát, őröltük a lisztet az óvoda falai között. A sok szorgos kéz munkájának köszönhetően az ünnep napjára elkészülhetett az első ünnepi, fonott, édes kenyér. Most már a Márton-időszak örömeit élik az óvodások. A szabad játék idejében minden nap megjelenik egy–egy művészeti tevékenység: hol a rajzolás, hol a méhviasszal gyurmázás vagy a gyapjúképkészítés. Csütörtökönként nem maradhat el a cipógyúrás, péntekenként pedig festenek a gyerekek rendszeresen. Az év elején készült festményeiket idén is a szülők, óvónők egy esti találkozásban szép lámpásokká hajtogatták. Így hangolódva a közelgő Márton-ünnepre. Mert amíg készül a Márton-lámpás, megtanulható egy-két szép őszi dal, amit a sötét erdőben majd együtt énekelünk, miközben lámpásainkkal vonulva sétálunk a gyermekek nagy örömére, hogy Szent Mártonra emlékezzünk. Amíg eljön az ünnep, mindig nagy a várakozás, készülődés. Jó a még sötét reggeleken óvodába érkezni vagy borongós délelőttökben a szépen pislákoló lámpások fényénél tevékenykedni. Sok-sok lehetőséget kínálnak ezek a szép, őszi napok. Egyszer diót, mogyorót törünk, máskor gyümölcsöt darabolunk, hogy a finom ételek asztalunkra kerüljenek, s a tízórai során mindenki tányérjába jusson egy-egy finom falat. A szüret idején a szőlőt szemeztük-zúztuk, mustot kóstolgattunk. De gyorsan repül az idő, s már a lámpások botjának faragására, csiszolására is kell időt szánni. Jó foglalatosság ez. Igazi bátorsággal fognak kést a nagyobbak a faragáshoz, s a kicsik - akik még csak sóvárogva vágynak arra, hogy majd egyszer ők is késsel faraghassák azt a fát, amivel majd lámpásainkat hordozzuk - most körülülik őket, figyelnek, s várják, hogy selymesre csiszolhassanak ők is egy-egy nagyok által megfaragott botocskát. Az időszakban azonban mindenképpen megmarad a közösen eljátszott Szent Márton-játék öröme, ahol minden egyes játékban lehet valaki a palást adója és a palást elfogadója.

by freepik.com


A 3. osztályos gyermek fontos változásokon megy át. A Waldorf-pedagógiában úgy nevezzük, hogy megérkezik a Rubicon korszakába. Ezt az állapotot a belső és a külső világ szétválásaként éli meg, amelyet gyakran bizonytalanságérzet kísér. Ezen a folyamaton történő áthaladásukat segíti a Teremtéstörténet és az Ószövetségi történetek átélése. Miután az Úr Ádámot és Évát kiűzte a Paradicsomból, meg kellett teremteniük a földi élethez szükséges feltételeket, hiszen többek között élelemre volt szükségük, ezért meg kellett művelniük a földet, gabonát kellett termeszteniük. A gabonák az egészség, életerő forrásai, az emberiség legősibb alaptáplálékai. Mint ahogy az első emberpárnak, úgy a 9 éves gyermeknek is a földdel való kapcsolatra és a munka valódi megélésére van szüksége. Átélni a teremtett valóságot és a munkálkodó embert, akinek önmagának kell az élethez szükséges feltételeket megteremtenie. A gyerekek a valóságos helyzetek megtapasztalásából tanulnak a legtöbbet. A cél, hogy megéljék azt a folyamatot, ahogy a búzamagból kenyér lesz. Az első lépést ebben a folyamatban mi is megtettük. Október 19-én a 4. osztályosok átadták nekünk azt a búzát, amelyet az előző tanévben ők termesztettek. Mi pedig másnap elmentünk a Farkas utcai iskolakertbe, és nagy örömmel elvetettük azt.

Nőjél Esőt, felhőt ho Szomjas soha ne legyél! Meleget a napfény ad, Aranyat a nyári nap. Mag, mag búzamag, Nőjél, nőjél hamarabb!


Mag, mag búzamag, l, nőjél hamarabb! oz a szél, !


8. osztály magyarepocha A 8. osztályban ebben a hónapban magyarepocha volt, ahol sokat foglalkoztunk regényekkel, novellákkal, versekkel és a Nyugattal. Ennek hozománya néhány vers és novella, melyekből ím itt lőn egy kis ízelítő, és a Bazárra elkészül az osztály első újságának első száma, mely a Vadnyugat címet viseli, reméljük, elnyeri mindenki tetszését. Kaskötő Boglárka: Nem vagyok Nem vagyok édes. Nem vagyok éhes. Nem vagyok kényes. Megveszem a rétest. A szemem most már kékes. Ha nem kényes. Bármennyire édes. Tied lesz a béles. Nem leszel éhes. Szőke hajad fényes. Becéző szád kényes. Arcod szép és ékes.

Széll Csenge: nem vagyok ha fújna a szél, akkor boldog lehetnék, de nem vagyok, de nem vagyok lehetnék szebb is, lehetnék jobb is, de nem vagyok, de nem vagyok ha esne az eső, akkor boldog lehetnék, de nem vagyok, de nem vagyok Menyhárt Hunor: Aludni... Aludni jó dolog. Feküdni se rossz dolog és miközben szundizok, néha szépet álmodok. De ha én felkelek, a zsörtölődés kezdődhet És mire kikecmergek, már újra le is fekhetek.


Mindened legyen íves vagy kerek, tompa vagy hegyes, engem nem lelhetsz.

Molnár Virág, Kis Tamara Schubert Ambrus Horváth-Varga Krisztián: Lufik az égen

Keresem magam, nincs már egy szavam, s mennék már haza! De hol a tanya?

A lufi ahogy száll az égen, Az olyan gyönyörű nékem. Sok-sok színben szállnak fel, De nem repülnek mindig el.

Eltűnt, biz eltűnt, házam mind bedűlt, nincsen már derűm, ki mindent eltűr.

Felakadnak ágon, bokron, Szétdurrannak tüskén lombon. De ha felszállnak az égig, Gyönyörűvé válnak mindig.

Tokaji Lili: Ellentétek

Eltűnnék innét és mindent vinnék, mert van jobb vidék, hol más nem ítélt. Barna Gergely: Itt az új nap, kék az ég. Vár a munka, megyek én. Nincsen új nap, szép az ég. Nincsen munka, várok én.

Olyan, mint egy szivárvány, Összeolvad, kicsit száll Boldogan, és meg sem áll, röppen, mint a napsugár.


A 9. évfolyam számára a történelem oktatása nem az őskorral kezdődik, ahogy az állami rendszerben, hanem olyan eszmékkel, amelyek képesek érzelmileg is megérinteni a diákokat, és ezáltal jobban bevonódnak az új témák feldolgozásába. Ebben az epochában modern kori történelmet alapvetően befolyásoló eszmeáramlatokkal és politikai filozófiákkal ismerkedtünk meg, nevesül a 18. században kibontakozó felvilágosodással, az ebben gyökerező liberalizmussal, valamint ez utóbbira reakcióként adott konzervativizmussal. Szöveges forrásokon keresztül ismerkedtünk a kor filozófusainak (Rousseau, Montesquieu, Diderot, Locke, Burke) gondolataival, amelyen keresztül a szabadság fogalmát, elérhetőségét, megvalósulásának lehetőségét fejtegettük. Előkerült persze az egyén és a közösség viszonya, a közjó problematikája is, amelyek olykor parázs vitákat eredményeztek az osztályban.

d a b a z s a Éljen


dság! De mi i s az…?

Az eszmék korabeli megvalósulásának kontextusát az amerikai függetlenségi háború adta. A történelemoktatás egyik lényeges eleme, hogy tudjon reflektálni az aktualitásokra, így gyakorlati példáinkon keresztül az amerikai elnökválasztást, a demokrata-republikánus ellentétet is érintettük. Ennek során ismerkedtünk a propaganda és a karikatúra mint forrás elemzésével és ezek szerepével napjaink politikai küzdelmeiben. A művészeti munka egy saját propagandaplakát elkészítése volt, amelyek közül szerepeljen itt néhány illusztrációként.


11. osztály okt. 23-i megemlékezése A megemlékezés elkészítésére 6 alkalmunk volt a 11. osztállyal. Kicsit rendhagyó módon szerettünk volna megemlékezni erről a fontos eseményről. Tematikailag az előzmények feldolgozása volt a cél: egy eszme, melyért sokan életüket áldozták, hogyan tud önmaga ellen fordulni, ha néhány bürokrata ember a maga önkényes céljaiért használja fel; hogyan tud egy társadalom ez ellen védekezni. A bemutatáshoz drámajátékok sorát használtuk: tablók, ritmusjátékok, jelenetek összefűzése. A munkát nehezítette a sok hiányzás, jópáran betegek voltak, néhányan disputáztak. A teljes csapat csak az előadásra állt össze. A két hét készülés alatt négy szövegvariáció készült. A fiatalok érdeme, hogy rugalmasan álltak minden változtatáshoz. Egyébként is gyorsan ráhangolódtak a témára az első beszélgetések után. Sokat ötleteltek, nagyon erős előképzettségű és jól terhelhető, összetartó csapat. Lelkesedésük és kitartásuk úgy érzem, méltó tapsra talált a műsor végén. Büszke vagyok rájuk és köszönöm nekik a nehéz munkát. Kulik Szilvia


9. osztály

Művészettörténet epocha

Az őskorral indult a mű epocha a 9. osztályban történetének legkoráb híres barlangrajzokka építményekkel ismerk Willendorfi Vénuszt p korok nőideáljaival is ö Az ókori nagy civilizáci inak bemutatása sorá fejezés változásai, a k hasonlóságok megfig hangsúlyt.

Kipróbáltuk a kocka modellezést egy ango (Brendan Jamison) ny álboltozat és boltív ké

Az első hetet kiállítás ta, a Kass Galériában Kass János grafikai m ókori Rómához kapcso barbárjai című kiállítás


űvészettörténet n. Az emberiség bbi emlékeivel, al, megalitikus kedtünk meg, a pedig különböző összevetettük. iók műalkotásaán a művészi kikülönbözőségek, gyelése kapott

acukorból való ol képzőművész yomán, piramis, észült.

s látogatása zárn jártunk, ahol munkáin kívül az olódó Az Alföld st is megnéztük.


DÖK-

Ez volt iskolánk elsö Diákönkormányzat által sz annak ellenére, hogy hétvégén volt, ráadásul d kot csalt ki a Partfürdőre. Szerencsére délután nagyon jó hangulatban teltek az órák. Nem vol lalkozások, mint a Mihály-napon, ennek ellenér magunkat. Bográcsoztunk, társasoztunk, és ak dobkörbe is becsatlakozhatott. Ezeken kívül a D kincskeresést is. Bár estefelé eleredt az eső, en egy csodás DÖK-napot tudhatunk magunk mö ki nagyon jól érezte magát, és jövőre is szívese szeretettel várunk!


-nap

zervezett programja, ami délután, nagyon sok dián kellemes időnk volt, és ltak olyan kötöttek a fogre volt mivel elfoglalnunk ki szeretett volna, még a DÖk-ös diákok szerveztek nnek ellenére, szerintem, ögött. Remélem, mindenen eljön majd, mindenkit Tóth Sára DÖK-elnök


Pályaválasztási Napok 2016 Az elmúlt évekhez hasonlóan iskolánk idén is képviseltette magát a szegedi Ifjúsági Házban és Agórában megrendezett Pályaválasztási Napok programsorozatán október végén. Diákjaink művészi munkáival gyönyörűen és változatosan feldíszített standunknál tanáraink és waldorfos szülők, gimnazistáink fogadták az érdeklődő diákokat, tanárokat, bemutatva az iskolánkban folyó oktató és művészeti munkát, Waldorf-pedagógiánkat, nemzetközi projektjeinket és egyéb lehetőségeket. Szombaton az Agórában folytatódott a program. Mindkét helyen voltak olyan érdeklődők, akik célzottan a Waldorf Iskolát keresték, és voltak, akiknek beszélgetés közben keltettük fel a figyelmét iskolánk iránt. Az Ifjúsági Ház lehetőséget adott színpadi bemutatkozásra is: “Fontos a ritmus!” címmel dob- és bot(ütem)gyakorlatot mutattunk be, amivel megnyertük a hallgatóság tetszését. Az erről készült felvétel az alábbi linken látható: https://www.youtube.com/watch?v=lvfDCvgWN8w (vagy a youtube-on a “Szegedi Waldorf Iskola dob- és ütemgyakorlata” kifejezésre rákeresve. Lájkolni, megosztani ér ;-) ). Diákjaink is élvezték a fellépést, az ottani segítő munkát: szórólapot osztottak, beszélgettek az érdeklődőkkel. Úgy gondolom, mindannyian jó élményekkel zártuk az idei PÁV-napokat!


Köszönjük: • a program szervezőinek, Ifjúsági Háznak és Agórának a lehetőséget, korrekt együttműködést, • tanárainknak, waldorfos szülőknek a stand felügyeletét, beszélgetéseket, fuvarozást, felajánlásokat, fényképezést, szórólapok összeállítását, • a gimis diákoknak a nagyszerű színpadi előadást, az érdeklődőkkel beszélgetést, általuk kölcsön adott művészeti munkákat, videófelvételt, • művészeti tanárainknak, hogy összegyűjtötték a kiállítható tárgyakat, • Kissné Nyári Editnek a pompás standdíszítést, a rengeteg erre szánt energiát és időt, • Virág Tibornak, Kozák Csabának a színpadi előadásunk szervezését, begyakorlását, lebonyolítását, • Horváth Verának a remek szóróanyagokat, és még megannyi segítséget, amiről esetleg nem tudok, vagy nem jut most eszembe! Gyuris Péter


A diákvállalkozás projekt hazai fordulója Diákbeszámolók „Amikor a külföldi diákok itt töltöttek egy hetet, az számomra elég eseménydús és fárasztó volt. Az angoltudásom is fejlődött, mivel akit vendégül láttam, nem beszélt túl sokat, így ez a feladat rám hárult. Többnyire egész napos programok voltak, előadások, városnézések és két délelőtt különböző munkákat próbálhattunk ki. Voltak, akik irodában, hotelben, étteremben és akik az állatkertben helyezkedtek el. A hét végét lezárta egy buli, volt hatalmas hamburger és még asztalon táncolás is. Mindent összevetve, nagyon jól éreztem magam, sok új embert ismertem meg és semmiképp sem hagytam volna ki!” Szűcs Réka


„Az erasmusos hét Magyarországon nagyon hasznos és izgalmas volt nekem. Hasznos volt, mert sok új tapasztalatot szereztem, a legtöbbet a csapatmunkákban és a Prezinél. Izgalmas volt, mert még sosem láttam vendégül külföldit, de nagyon jó élmény volt, és sok jó barátot szereztem. A szervezés is izgalmas feladat volt és megérte. Mindenkinek ajánlom, hogy vegyen részt Erasmus programban, mert nagyon jó.” Rácz Zoltán

„Nagyon izgalmas és embert próbáló élmény volt külföldi diákokat vendégül látni, persze nem a rossz értelemben. Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak, úgy gondolom. Érdekes megismerni otthon a vacsora asztalnál a néha a miénktől teljesen különböző kultúrájukat és szokásaikat. Ezt eleinte nehéz kivitelezni, amíg nem szokod meg az akcentusukat, mert ha valamiből, abból szokott akadni rendesen, ezen is jókat lehet nevetni. Aztán a szociális részét kicsit hátra hagyva, a már korábban megismert vállalkozásuk bemutatásával, annak jelenlegi helyzetéből, elért céljaikból és problémáiból remek ötleteket meríthetünk a sajátunkhoz. Összegezve, én nagyon élveztem, és habár számomra már véget ért a program utazós/ismerkedős része, kíváncsian várom a fejleményeket mind a következő utazásokról, mind a többi vállalkozás előrehaladásáról.” Kajner Gyula


Nevelés, gyógyítás és egészségmegőrzés Waldorf módra

Antropozófus orvoslás és waldorfos rekreáció a Napsugaras Házban Sokan sokfélék vagyunk, így valószínű, hogy mindenkit más-más ok vagy cél hozott ide, a Waldorf-iskolába. Az biztos, hogy a legjobbat szeretnénk a gyerekeknek, és úgy tűnik, hogy a Waldorf-módszerekkel valóban jó is a gyerekeknek. Abban is különbözünk, mi szülők, hogy mennyit tudunk és mennyit szeretnénk tudni ezekről a módszerekről. Ezzel nincs semmi baj, vannak a bizalommal levők és vannak a mindennek utánajárók (és persze a legtöbben a kettő között). Ezt tapasztaljuk az orvoslás során is: van, aki szeretné tudni, hogy mit miért kapott, az hogy működik és hogyan fog rajta segíteni, és vannak azok, akik a választott orvossal szembeni teljes bizalommal vetik alá magukat a felajánlott terápiának. Az iskolás évekhez visszatérve, talán ez egy folyamat is az évek alatt: az alsóbb osztályokban boldog lelkesedés, gondtalan gyermekek és a szülők részéről teljes bizalom a jellemzőbb. Később jön a kételkedés, a kérdések korszaka. Végül többnyire már nagyobb gyerekeknél, a kis felnőtteknél megnyugodva látja az ember, hogy valami jó történt ebben az iskolában. A kortársaikhoz képest önállóbban gondolkodó, saját elképzeléssel, tartással rendelkező, magukat kifejezni tudó fiatalokat termel ki a rendszer. Akkor hát mitől működik ez? Mi működik, és mik azok a Waldorf-elvek? (És hogy kerül ide az orvoslás?) A kérdezősködőknek egy kicsit válaszul, a kétkedőknek megnyugtatásul, a bizalommal levőknek újabb lehetőségeket felkínálva született ez a bemutatkozó és tájékoztató a Napsugaras Ház gyógyító és oktató központról.


A Waldorf-pedagógia egy emberkép, testi-lelki-szellemi felépülés filozófiája alapján kialakult oktatási rendszer. A filozófiát, amely ezt az emberképet leírja, antropozófiának hívjunk. A több mint száz éve jól működő rendszer nem csak a pedagógiában, hanem az élet számos más területein megtalálható, többek között az orvoslásban is. Ahogy az iskola az ész, a szív és a kéz iskolája, utalva a fent említett emberképre, úgy az orvoslásban is számos módon hatunk a gondolkodásra (mint ész), az érzésre (mint szív) és az akaratra (mint kéz). A gyermekek fejlődésében igyekszünk a boldogulásukhoz szükséges valamennyi képességet és érzéket kibontakoztatni és ápolni, a gyógyításban a megborult egyensúlyt törekszünk helyreállítani. A Napsugaras Házban az antropozófus orvoslás keretein belül számos terápiás mód található, ami ezt célozza meg. Ezeket a dolgokat egy betegség során vagy az antropozófus orvos javasolja a szerrendelés mellé, vagy a megfáradt test vagy lélek ápolására kikapcsolódásként is bátran választhatók. Ha a felsorolást nézzük, akkor könnyen felismerhető a párhuzam az iskolában a nevelés részeként alkalmazott tevékenységekkel:  Antropozófus orvoslás keretein belül esetfelvétel/életútfeldolgozás  Rendszeres workshopok az orvosok és terapeuták vezetésével  Dobkör felnőtteknek és gyerekeknek  Zeneterápia, művészetterápia  Meseterápia (problémafeldolgozás nem csak betegeknek és nem csak gyerekeknek)  Extra lesson: fejlesztés gyerekeknek, korrekció kamaszoknak, felnőtteknek remek lehetőség a rosszul rögzült folyamatok helyreállítására, ami oldja a feszültséget, növeli a hatékonyságot  Tanulásmódszertan  Jungebad fürdőterápia  Ritmikus masszázs  Svéd masszázs  Gyógytorna gyerekeknek és felnőtteknek A fenti lehetőségekről bővebben a www.napsugarasegeszseghaz.hu honlapon tájékozódhattok, illetve itt található az eseménynaptárunk is a rendezvények részleteivel. A Kalendárium adta lehetőséget kihasználva minden alkalommal írunk bővebben egy-egy terápiáról, kiegészítve számos, otthon jól használható egészségmegőrzési módszerrel. Keressetek bennünket bátran! A Napsugaras Csapat


BÁBEL

A WALDORF

Szeretettel várunk minden érd 2016. december 10-é a Waldor megrendezésre kerülő bábelőa

Idén a Holle anyó című me

Helyszín: Szegedi Waldorf Óvoda 67


LŐADÁS

F ÓVODÁBAN

deklődőt és volt óvodás családot én, szombaton 10 órától rf óvodában adásunkra és adventi vásárunkra!

esét láthatják az érdeklődők. Óvodai közösség

728 Szeged, Napos út 16.


Szépülő belső tereink Köszönet Drégely Boldának, Kovács Annának, Szűcs Rékának, Németh Juditnak és Kavocska Ágotának az első és második emelet dekorálásáért. Külön köszönetet szeretnék mondani Bacsa Lajosnak és Farkas Dánielnek, hogy az őszi szünetben a fiúöltöző falát újrafestették. Vatai Gábor

A Kalendáriumot készítették: Vatai Gábor, Csetkovits Csilla, Horváth Veronika. Köszönjük a Kalendáriumban megjelent cikkek szerzőinek munkáját!

2016 8 szam