Suorituskyvyn mittausta loppukäyttäjän parhaaksi - case Ruutu

Page 1

Valvontaa ja suorituskyvyn mittausta loppukäyttäjän parhaaksi - Case Ruutu Vuodesta 2006 toiminut Wakarun Teknologiapalvelut toimittaa asiakkailleen Application Performance Management eli sovelluksen suorituskyvyn hallintaan liittyviä ratkaisuja. Palvelut voidaan jaotella kolmeen pääkategoriaan: mittaus- ja valvontapalvelu (Wakaru BSM), suorituskykymittauspalvelu (Wakaru Charge) ja ongelmanselvityspalvelu (Wakaru Solver). ”Wakaru BSM on päätuotteemme. Tarjoamme asiakasyritykselle puolueetonta IT-järjestelmien mittaus- ja valvontapalvelua, jonka avulla asiakkaan IT-palvelusta saadaan reaaliaikainen tilannekuva ja faktapohjaista suorituskyky- ja saatavuustietoa”, kertoo Wakarun Teknologiapalveluiden konsultti Veikko Nokkala. Monimediatalo Sanoma on vuodesta 2009 hyödyntänyt Wakaru Charge suorituskykytestauspalvelua, jonka avulla varmistetaan julkaistujen palveluiden toimintakyky tuotantoon siirryttäessä. Nelonen Media on osa Sanoma konsernia ja koostuu kolmesta mainosrahoitteisesta ja viidestä maksu-tv-kanavasta, viidestä radiokanavasta, ruutu.fi-nettitelevisiosta sekä kanavien online-sivustoista. Syksyllä 2013 Nelonen Media otti käyttöön myös Wa-

karu BSM-ratkaisun eli loppukäyttäjämittauksen Ruutu -palveluunsa. ”Wakaru oli tuttu ja luetettava kumppani Sanoma konsernille. Heidän ketterä toimintamallinsa sopi meille”, kommentoi Nelonen Median Operations Manager Tomi Kaleva. ”Pääsimme nopeasti alkuun, kun hyödynsimme automaattimittauksissa samanaikaisesti Wakarun kanssa tehtyjä kuormitustestauksen suunnitelmia.” Valvonnan hyödyt Neloselle Wakaru BSM -ratkaisulla pystytään mittaamaan asiakkaan palvelun suorituskykyä ja selvittämään saatavuusfaktoja useasta eri lokaatiosta. Olennaista on, että ongelmatekijät havaitaan ennen kuin haitat näkyvät palvelun käyttäjälle. BSM-ratkaisun avulla saadaan myös reaaliaikaista tilannekuvaa palvelusta ja pystytään tekemään sekä todentamaan aitoja palvelutasosopimuksia. ”Lähdimme toteuttamaan Wakaru BSM -ratkaisua Nelosella mittaamalla Ruutu-palvelun toimintaa loppukäyttäjän näkökulmasta”, Nokkala kertoo.

Veikko Nokkala työskentelee Wakarun Teknologiapalveluissa neljättä vuotta.

Käytetyt ratkaisut Wakaru Charge Wakaru BSM HP LoadRunner HP SiteScope HP BSM HP APM HP EUM

”Valvonta rakennettiin dynaamiseksi vastaamaan kullakin hetkellä Ruutu-palvelussa näkyvää sisältöä. Neloselle, joka on tunnettu ketterästä kehityksestään ja on jatkuvassa muutoksessa, oli tärkeää saada palvelu, jolla nähdään, mikä vaikutus muutoksilla on loppukäyttäjän kokeman palvelun laatuun.” Nelosen kaltaisessa monitoiminnallisessa ympäristössä, jossa komponentteja hybridipilvessä on paljon, monitorihälytyksiä tulee väistämättä. Monitorit eivät anna anteeksi pienintäkään katkosta, vaikka kaikki niistä eivät loppukäyttäjälle asti edes näy. Nokkalan mukaan mittaustulokset ovat luotettavia, mutta ihmisvalvontaa ei BSM-ratkaisulla pystytä korvaamaan - lukuisten jatkuvasti vaihtuvien videoiden laatua ja sisältöä on dynaamisesti mahdotonta valvoa. ”Wakarun mittauspalvelut ovat mahdollistaneet laadukkaan palvelun tarjoamisen Ruudun katsojille vuorokauden ympäri. Olemme pystyneet reagoimaan nopeasti mahdollisiin ongelmatilanteisiin, niin etteivät katsojat ole niitä edes huomanneet”, Kaleva kertoo. ”Hyödynnämme tuotekehityksessä Wakarun järjestelmistä saatuja mittaustuloksia ja pystymme ennakoimaan, että Ruutu-palvelu suoriutuu jatkuvasti kasvavasta katsojamäärästä.” Tavoitteena taustajärjestelmien valvonnan läpinäkyvyyden tehostaminen Valvonta on Nelosella todettu tarpeelliseksi ja tulevaisuudessa tarkoitus on keskittyä tuotantoprosessien ja taustajärjestelmien valvontaan. Ruutu-palvelussa valvonta aloitettiin syksyllä 2013 BSM-valvontaversiolla 1.0, syksyllä 2015 Ruutu-palvelu siirtyi versioon 3.0 ja seuraavaksi

Oletko kiinnostunut kuulemaan mitä mahdollisuuksia HP-teknologiaratkaisut voisivat tarjota omalle yrityksellesi?

Ota yhteyttä!

tavoitteena on luoda BSM-valvonta 3.1, jotta valvonta saataisiin yksi askel edelle tuotantoa. ”Uudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että tämänhetkisen loppukäyttäjänäkymän lisäksi taustajärjestelmien valvontaa laajennetaan”, Nokkala selventää ja jatkaa: ”Siten automatisoiduissa tuotantoprosessissa syntyvät pullonkaulat ja tuotantohäiriöt saadaan tuotantotiimien tietoon välittömästi ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin ehditään reagoida tarpeeksi ajoissa. Loppukäyttäjän näkökulmasta tilanne johtaa siihen, että Ruutu-palvelussa kaikki sisältö on ajantasaista ja toimii kuten pitääkin.” Nokkalan mukaan olennaista valvonnan toimivuudelle on, että kehittäjät tiedostavat kaikkien muutosten näkyvän myös valvonnan päässä. Valvonnalta puolestaan vaaditaan hyvää ymmärrystä asiakkaan tuotteesta, prosesseista ja ympäristöstä, jossa sitä tuotetaan. Tehokkaimmin teknologiapalveluista saadaan hyöty irti asiakassuhteessa, jossa asiakas ymmärtää monitoroinnin mahdollisuudet. Nelosen kaltainen ketterä asiakasorganisaatio on ollut Teknologiapalveluille mielekäs, sillä mediatalolla on jatkuva halu kehittyä ja muutoksia pystytään tekemään nopealla aikataululla niin IT-hallinnassa kuin valvonnassa. ”Nykyisin mittaamme Ruutu-palvelua loppukäyttäjän näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä mittauksia myös syvemmälle kooditasolle ja näin parantaa entisestään Ruutu palvelun luotettavuutta”, Kaleva sanoo. ”Ruutu-palvelua katsotaan entistä enemmän mobiililaitteiden kautta. Tulemme jatkossa lisäämään sinne alueelle myös mittausta ja valvontaa.”

Petri Kultaranta, Wakaru Teknologiapalvelut petri.kultaranta@wakaru.fi, 040 5153007