Page 41

LEVEN NA WAGENINGEN

‘Het heeft mijn leven verrijkt’ Het aandeel Wageningse alumni uit het buitenland groeide van 1 procent in de jaren zeventig naar ruim 40 procent nu. Twee van hen vertellen waar hun studie hen heeft gebracht. Gisella Cruz Garcia werkt in Zuid-Amerika aan voedselzekerheid voor de plattelandsbevolking, Rui Qing Huang zet zich in om de tuinbouw in China te moderniseren.. TEKST HANS WOLKERS FOTOGRAFIE HH/CHRISTIAN ESCOBARMORA/MIRA-V EN IMAGINECHINA

‘D

e moderne, grootschalige landbouw­ methoden in de tropen zijn de directe oorzaak van enorme milieuproble­ men, zoals ontbossing en klimaatverande­ ring’, zegt Gisella Cruz Garcia. ‘Daarnaast biedt dit systeem geen voedselzekerheid voor meer dan een miljard mensen. Door de landbouw gevarieerder te maken en ook wilde plantensoorten te benutten, kunnen we de milieuproblemen het hoofd bieden én daarnaast de voedselzekerheid vergroten.’ De gepassioneerde onderzoekster, geboren in Peru, studeerde biologie aan de Landbouwuniversiteit van La Molina. In 2002 ontmoette ze tijdens onderzoek in de Andes haar Nederlandse man Paul Peters. ‘Hij studeerde in Wageningen’, vertelt ze. ‘Ik ben met hem mee gegaan, ook omdat ik in Wageningen sociale wetenschappen kon studeren. Dat was een goede aanvulling op mijn kennis van de biologie.’ TECHNOLOGIE KOPEN Rui Qing Huang kwam aanvankelijk met een ander oogmerk naar Nederland. In 1986 be­ zocht hij Wageningen om inspiratie op te

doen voor een Chinees tuinbouwproject. ‘Samen met acht collega’s wilden we leren van de Nederlandse aanpak en technologie kopen voor de bouw van kassen in China’, vertelt Huang. ‘Ik was onder de indruk. De techniek was van een hoog niveau. Maar het belangrijkste was de goede communicatie in Nederland tussen tuinbouwers, onderzoe­ kers en de industrie. Die synergie maakt het een sterk systeem.’ In 1988 kreeg Huang een Nederlandse beurs en verlof van zijn baas om een master en een promotie te doen bij de toenmalige vakgroep Voorlichting. Zijn vrouw Xue Ping Qu ging mee en volgde de master Management of Agricultural Knowledge Systems. Tijdens zijn studie verdiepte Huang zich verder in het Nederlandse tuinbouwsysteem. ‘Ik vond de studie geweldig’, zegt Huang. ‘Niet alleen zag ik de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse tuinbouw, maar ook leerde ik de technische aspecten begrij­ pen en maakte ik kennis met de politieke, industriële en logistieke kanten.’ Huang was blij, vertelt hij, met het hoge niveau van de opleiding maar ook met de >

GISELLA CRUZ GARCIA Leeftijd: 40 Studie: Bachelor biologie, Universidad Nacional Agraria La Molina (Peru), 1995-2000 Master Management of Agroecological Knowledge and Social Change, Wageningen University, 2003-2005 B.Comm Food and Business, Zuyd Hogeschool 2005-2007 Promotie Wageningen University, 2007-2012 Werk: Onderzoeker, International Center for Tropical Agriculture (CIAT-CGIAR)

WAGENINGENWORLD

41

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...