Page 32

ELSTAR In Nederland is de Elstar de meest gegeten appel; in 2011 goed voor 41 procent van het appelareaal. Met zijn friszure smaak is de Elstar lekker om uit de hand te eten en goed te gebruiken in vruchtensap en appelmoes. Deze appel is een kruising tussen de Golden Delicious en Ingrid Marie, die Arie Schaap In 1955 ontwikkelde. De naam is een samentrekking van de woonplaats Elst en de voornaam van de schepper. De selectie en vermeerdering gebeurden door Tijs Visser bij het instituut IVT, opge­ gaan in Wageningen Plant Research. Midden jaren ze­ ventig volgde de marktintroductie. In 2006 kwam zusje Santana op de markt, gecreëerd door Wageningse ver­ edelaars. Deze appel mist een eiwit en is daardoor ge­ schikt voor mensen met een milde appelallergie.

PYRANOMETER Hoeveel zonnestraling bereikt de aarde? Om dat te kunnen meten, ontwikkelde hoogleraar natuurkunde en meteorologie D. van Gulik eind jaren twintig de pyranometer. Tegen­woordig zijn weerstations wereldwijd uitgerust met dit instrument. De pyranometer legt de totale kortgolvige zonnestraling vast. Die be­ paalt de warmte op aarde, de verdamping en de fotosynthese in gewas­ sen. De meetgegevens geven ook zicht op klimaatverandering en zijn belangrijk voor de landbouw en recreatie. De uitvinding gaf de aanzet voor een meetreeks die veel wordt gebruikt in modelonderzoek. Meteorologen kennen de pyranometer als de Kipp Solarimeter, naar de fabrikant. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is dit het beste meetinstrument om mondiale zonnestraling te meten. Het in­ strument wordt steeds verder verfijnd.

Made in Wageningen De afgelopen eeuw hebben Wageningse onderzoekers de wereld verrijkt met een keur aan voorwerpen, technologieën en voedselproducten. Een kleine greep uit het aanbod, in de categorie ‘wist u dat?’ TEKST ALEXANDRA BRANDERHORST FOTO'S HH EN ANP

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...