Page 21

ONDERWIJS

Hubert Braun (links) kwam in 1956 in Wageningen studeren. Zijn zoon Arnoud (rechts) in 1988, waar hij zijn vrouw Petra van de Kop (midden) ontmoette, die in 1990 startte.

ook mijn ouders niet.’ Zijn stage bij een bodem­karterings­project in Tabasco, Mexico, bracht een omslag. Daar raakte hij gefasci­ neerd door de relatie tussen bodem, land­ schap en landgebruik. Kort na zijn afstuderen in 1966 trouwde hij met Anneke Bontekoe (Landbouwhuishoud­ wetenschappen, startjaar 1959). Ook haar vader had in Wageningen gestudeerd, als oudste zoon van een Groningse boeren­ familie (Nederlandse landbouw 1925-1931). ‘Een medestudent vertelde me op een dag dat Anneke nog een partner zocht voor het gala van het studentenkoor en -orkest WSKOV of misschien was het van de toneel­ club WSTV’, vertelt Hubert. ‘Ik ben direct op mijn scooter gesprongen en naar Anneke geracet. Ik kende haar al en heb toen mijn kans gegrepen.’ Bij elkaar blijven slapen zat

er in die tijd overigens niet in. ‘Mocht niet van de hospita’s.’ Datzelfde jaar vertrokken ze naar de Serengeti in Tanzania, waar Hubert vijf jaar grasland­ onderzoek zou doen. Als enige van haar vriendinnengroep studeerde Anneke daar­ door niet af. Maar veel zou het niet hebben uitgemaakt: geen van haar vriendinnen vond een baan, vrouwen werden destijds nergens aangenomen. Na de Serengeti ging Hubert als cultuurtechnicus en vegetatiekundige aan de slag bij het Kenya Soil Survey Project. Na elf boeiende jaren in Oost-Afrika keerden ze terug en gingen in Bennekom wonen. BODEM VERBETEREN Zoon Arnoud (Bodemkunde 1988-1995) woonde zo zijn hele lagereschooltijd in Kenia. Een geweldige tijd, zegt hij. ‘In mijn

herinnering reden we iedere zondag de Riftvallei in, waar we op een meer gingen zeilen.’ Arnoud raakte er gefascineerd door het landschap en koos voor bodemkunde. ‘Ik heb ook bij fysische geografie in Amsterdam en Utrecht gekeken, maar als je daar afstudeerde, kwam je terecht bij een oliemaatschappij. Wilde je wat voor de we­ reld betekenen, dan kon je beter bodemkun­ de doen, want de bodem kun je verbeteren.’ Hij genoot van alle buitenlandpractica: zes weken Spanje, naar Frankrijk en bijvoor­ beeld het Hongarijepracticum van meneer Bruggenwert. ‘Voor stages en afstudeer­ vakken ben ik in totaal nog eens anderhalf jaar weggeweest.’ Zijn vrouw Petra van de Kop leerde hij kennen tijdens het Hongarije­ practicum. Zij studeerde af in de Milieu­ hygiëne (1990-1996) maar deed ook tropisch >

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...