__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 40

COMMUNICATIEWETENSCHAPPERS 12 JAAR LATER

Energie leveren en het Haringvliet herstellen Beiden volgden in 2004 de nog nieuwe masterstudie toegepaste communicatiewetenschap. Mirjam Wagteveld stemt nu bij het Wereld Natuur Fonds de communicatie af van een groot natuurproject. Kirsten van Gorkum helpt toekomststrategieën uitstippelen bij netbeheerder Enexis. TEKST ALEXANDRA BRANDERHORST FOTOGRAFIE HARMEN DE JONG

A

ls we willen doorleven op aarde, moeten we zoveel mogelijk gebruik gaan maken van oneindige energiebronnen als zon, wind en water’, zegt Kirsten van Gorkum, die in 2006 afstudeerde van de master Applied Communication Science in Wageningen. Nu is ze bedrijfsstrateeg bij Enexis, dat het elektriciteits- en gasnet beheert in Zuid-, Oost- en Noord-Nederland. Het energievraagstuk is ingewikkeld, be­ nadrukt Van Gorkum. ‘Hoe kom je met de gebruikers, de overheid, de netbeheerder en de energieleveranciers tot een duurzamer en betaalbaar energiesysteem? Voorheen wekten energiebedrijven energie op en gebruikten en betaalden huishoudens daarvoor. Nu moeten we een nieuwe rolverdeling ontwikkelen. Tuinbouwbedrijven, boeren en burgers produceren steeds vaker energie, en er worden allerlei energiecoöperaties opgericht.’ Als bedrijfsstrateeg signaleert Van Gorkum ontwikkelingen binnen en buiten het be­drijf en geeft advies over mogelijke nieuwe bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld voor alter-

40

WAGENINGENWORLD

natieven voor gasgebruik, zoals de aanleg van lokale warmtenetwerken om de restwarmte van fabrieken te benutten. En als de overheid gas- en elektriciteitswetten verandert, bekijkt Van Gorkum de impact. ‘Ik houd ervan om complexe vraagstukken te vertalen naar een concreet project, advies, visie of gezamenlijke doelstelling. Voor mij staat duurzaamheid daarbij voorop.’ TREKVISSEN TERUG Ook bij studiegenote Mirjam Wagteveld liggen duurzaamheid en groene onderwerpen na aan het hart. Wagteveld is sinds juli 2015 communicatiemanager bij het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor het zogeheten Droomfondsproject Haringvliet. Het Haringvliet was een riviermonding met een overgang van zoet naar zout water. Na de afsluiting in 1970 viel het getij weg en konden trekvissen niet meer vrijelijk migreren tussen de rivier en de zee. ‘De overheid zet vanaf 2018 de Haringvlietsluizen op een kier. Dat biedt kansen om de dynamische deltanatuur van weleer te herstellen’, vertelt

Wagteveld. Zes natuurorganisaties, waar­ onder het WNF, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming, ontvingen daarvoor 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. ‘De organisaties hebben elk hun eigen projecten, zoals een proef met schelpdierbanken, de terugkeer van de steur en de aankoop en herinrichting van natuurgebieden. In totaal zijn er zo’n tachtig mensen bij betrokken’, zegt Wagteveld, die verantwoordelijk is voor de communicatie van het hele project. ‘Alle organisaties moeten hun eigen verhaal over hun deelproject kunnen vertellen en tegelijkertijd moet er één duidelijke communicatieboodschap zijn over het belang van het gebied.’ Daar komt veel bij kijken, legt ze uit. ‘Hoe creëer je lokaal draagvlak, hoe overtuig je mogelijke cofinanciers, hoe informeer je de Postcode Loterij en hoe organiseer je de interne communicatie? Alle facetten komen voorbij.’ Hierbij komt haar Wageningse achtergrond om de hoek. ‘Voor je je mening vormt en een aanpak formuleert, bekijk je wie er allemaal

Profile for Wageningen University & Research

02-2016 Wageningen World  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

02-2016 Wageningen World  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...