02-2016 Wageningen World

Page 34

Ongewenste vreemdelingen In Nederland leven meer dan vierhonderd exotische diersoorten, van oude bekenden zoals de muskusrat tot nieuwkomers als de bladpootwants. En de teller blijft lopen. Bij sommige soorten wordt ingegrepen, bij andere niet. Onderzoek helpt bij het maken van de afweging. TEKST NIENKE BEINTEMA ILLUSTRATIES STEFFIE PADMOS

34

WAGENINGENWORLD