Page 38

95 jaar geschiedenis van Wageningen University

Van koloniaal naar internationaal Al in 1918 ging een groot deel van de Wageningse studenten naar het koloniale ‘buitenland’. Andersom groeide pas na de Tweede Wereldoorlog de belangstelling van buitenlandse studenten voor een studie in Wageningen. Inmiddels is ruim een kwart van de studenten afkomstig uit vele verschillende buitenlanden. Deel vier van de serie over 95 jaar Wageningen University.

W

ie lang niet in Wageningen is geweest, gelooft zijn oren en zijn ogen niet als hij tijdens lunchtijd in onderwijsgebouw Forum belandt. Talen van over de hele wereld klinken door het restaurant, met Engels als overbrugging tússen de nationaliteiten. Van de studenten is bovendien meer dan de helft vrouw. Wat een immens verschil met de stijve, nog vrijwel mannelijke hogeschoolgemeenschap van 1918, 95 jaar terug, toen de Landbouwhogeschool (LH) een academische status kreeg. Al staan er twee allochtonen op de feestfoto – prins Hendrik en de eveneens Duitse hoogleraar Otto Pitsch – veelkleurigheid was nog ver te zoeken. Nog in de jaren dertig vormde de studerende zoon van de sultan van Solo een bezienswaardigheid in Wageningen. Toch ging ook toen een groot deel van de afgestudeerden naar het ‘buitenland’; begin vorige eeuw richtte het merendeel van de studenten aan de Rijks Hoogere ­Land-, Tuinen Boschbouwschool, zich op een carrière in ‘ons Indië’. Daar waren kennelijk specifieke vaardigheden vereist: toen de openbare schietvereniging Transvaal onderdeel wilde worden van de besloten studentenvereniging

38

Wageningenworld

Tekst Rik Nijland Fotografie Bureau voor Beeld

Ceres, beklaagde een student zich daarover bij de bevelhebber van het leger. Want daardoor zouden alleen Ceresleden nog gebruik kunnen maken, schreef hij, ‘van het voorrecht zich te bekwamen in de wapenkunde, een voorrecht dat vooral door hén op prijs wordt gesteld, die later naar Indië gaan, omdat goed schieten hun van onschatbare waarde kan zijn’. Waarop geschoten moest worden, is niet duidelijk – op Sumatra was het permanent onrustig – wel dat zijn smeekbede niet werd gehonoreerd. Koloniale landbouw In de periode 1904-1918 studeerden er in Wageningen 259 studenten af in de koloniale landbouw of koloniale bosbouw. De overige drie studierichtingen samen – akkerbouw, bosbouw en tuinbouw – leverden in die veertien jaar slechts 108 afgestudeerden af. Ook na 1918 bleven de koloniale opleidingen populair, al zat er in de crisisjaren dertig flink de klad in. Van de 924 afgestudeerden (circa 20 vrouwen) tussen de beide wereldoorlogen volgden er 325 de studie koloniale landbouw (sinds 1935 gesplitst in de studierichtingen: tropische cultures, veeteelt en economie) en 180 koloniale bosbouw.

04-2013 Wageningen World  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

04-2013 Wageningen World  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...