Page 10

Welke rol spelen de verspreiding Hoe makkelijk springt het coronavirus over van nertsen en andere dieren naar mensen? Onderzoekers zijn hard op zoek naar kennis over het functioneren van het virus. Een deel van het antwoord ligt in de zogeheten ACE-receptor. ‘We vermoeden dat die receptor bij nertsen sterk lijkt op die van mensen.’ TEKST NIENKE BEINTEMA FOTO VIDIPHOTO / ANP INFOGRAPHIC STEFFIE PADMOS