Page 1

cursus

Rundveevoeding Recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten Wageningen Academy

Wageningen 30 en 31 oktober 2013


Introductie

De cursus behandelt

voorlichting op het gebied van voeding, fokkerij en

inzichten op het gebied van de stofwisseling van energie,

diergezondheid, kan de Nederlandse rundveehouderij tot

vet en vetzuren, koolhydraten en eiwit, excretie van

de modernste ter wereld worden gerekend. Om deze

mineralen en methaan naar het milieu, met voeding

vooraanstaande plaats te behouden is het belangrijk om

samenhangende gezondheidsaspecten en voerstrategieĂŤn

onderzoek en ontwikkelingen in de maatschappij op de

tijdens lactatie en droogstand.

Door een goed samenspel tussen onderwijs, onderzoek en

In de cursus zal aandacht worden besteed aan nieuwe

voet te volgen. Naast theoretische achtergrondinformatie wordt ook De maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is

aandacht besteed aan de mogelijkheden van toepassing in

voor de toekomst van de rundveehouderij steeds

de praktijk.

belangrijker. De sector moet verder aan de slag. Zeker ook om er voor te zorgen dat duurzame productie na de

De cursus is opgebouwd uit een diversiteit aan

op stapel staande afschaffing van melkquotering wordt

presentaties verdeeld over twee aaneengesloten dagen en

voortgezet. In deze uitdaging speelt voeding van

wordt aangevuld met een bedrijfsbezoek en een case

herkauwers een belangrijke rol. Het optimaliseren van het

study. De onderwerpen worden door verschillende

rantsoen is essentieel om gezondheidsproblemen te

specialisten ingeleid, waarbij ruim gelegenheid zal zijn

voorkomen en de levensduur van koeien te verhogen, om

voor discussie.

uitstoot van mineralen en broeikasgassen te reduceren, en om zo veel mogelijk vezelrijk, voor humane consumptie ongeschikt, plantaardig materiaal om te zetten in veilige melk en vlees met een gewenste nutritionele waarde. Kennis en toepassing van de nieuwste inzichten in rundveevoeding zijn vereist zodat de rundveehouderij zich kan ontwikkelen tot een nog duurzamere en economisch aantrekkelijkere sector.

Doelgroep

De cursus Rundveevoeding is gericht op het verrijken van kennis van professionals (wo - of hbo niveau), die werkzaam zijn in de rundvee- en voederindustrie, in het onderwijs, onderzoek en in veterinaire praktijken. Ook deelnemers vanuit de (toeleverende) industrie of overheid zijn van harte welkom in deze cursus.

In samenwerking met De sprekers zijn ervaren onderzoekers met

praktijkervaring op het gebied van rundveevoeding en komen uit universitair onderwijs, dierenartspraktijken, veevoederindustrie, onderzoeksinstituten en veevoeding adviesbureaus.


Programma Dag 1 woensdag 30 oktober 2013

Dag 2 donderdag 31 oktober 2013

Inleiding en introductie

Voeding en gezondheid bij rundvee

Dr.ir. Jan Dijkstra

Drs. Dick de Lange

Eiwitverwerking door herkauwers

Regulatie van cycliciteit en embryonale overleving: effecten van energiebalans en voeding

Dr.ir. Bart Tas

Dr.ir. Ariëtte van Knegsel

Op nutriënten gebaseerde voederwaardering

Ir. Robert Meijer

Verminderen van methaanuitstoot op melkveebedrijven

Vetmetabolisme en melkvetzuurpatroon bij rundvee

Dr.ir. Jan Dijkstra

Prof.dr.ir. Veerle Fievez Management gedurende de meest kritische periode van de introductiecyclus I

Rondleiding praktijkbedrijf Case study (Rantsoen melkvee) en discussie

Drs. Kees Peeters

Ing. Aart Malestein

Management gedurende de meest kritische periode van de introductiecyclus II

Afsluiting Samenvatting, evaluatie, uitreiking certificaten

Drs. Kees Peeters

Dr.ir. Jan Dijkstra

Cursusleiding

Dr.ir. J. (Jan) Dijkstra, WU Dierwetenschappen, Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen

Sprekers

Dr.ir. J. Dijkstra, Wageningen UR, Dierwetenschappen, Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen Prof.dr.ir. V. Fievez, Universiteit Gent, Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten, Vakgroep Dierlijke Productie, Melle, België Dr.ir. A.T.M. van Knegsel, Wageningen UR, Dierwetenschappen, Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie, Wageningen Drs. D. de Lange, Dierenartsenpraktijk Horst, Horst Ing. A. Malestein, V.O.F. Veevoeding Adviesbureau, Voorthuizen Ir. R.G.M. Meijer, ForFarmers, Lochem Drs. C.A.M. Peeters, Dierenartsenpraktijk Bornerbroek, Bornerbroek Dr.ir. B. Tas, Schothorst Feed Research, Lelystad


Informatie en registratie Cursuskosten

Inschrijftermijn

De cursuskosten bedragen € 1.195,- per persoon, inclusief

De inschrijftermijn van de cursus eindigt op 9 oktober

syllabi, lunches, koffie/thee/frisdrank en netwerkborrel na

2013. Na deze datum ontvangt u een bevestigingsbrief

elke cursusdag.

met informatie over locatie en betalingswijze, het programma en de deelnemerslijst, een routebeschrijving

Annuleringskosten

en overige cursusinformatie.

Eenmaal gedane inschrijving kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. Standaard annuleringsregeling van Wageningen UR en Wageningen Academy is van toepassing. Zie onze website www.wageningenacademy.nl

prijs

€ 1.195,-

max. aantal deelnemers

30

data

30 en 31 oktober 2013

inschrijven voor

9 oktober 2013

Contactpersoon

Inschrijven

Ir. Malou Gosselink, programmamanager Dier

Wageningen Academy

Wageningen Academy

Wageningen UR

Wageningen UR

Postbus 226 6700 AE Wageningen

T 0317 – 48 23 09 E malou.gosselink@wur.nl

T 0317 - 48 40 93 E info.wageningenacademy@wur.nl

@MalouGosselink www.facebook.com/WageningenAcademy

I www.wageningenacademy.nl

Cursus rundveevoeding 2013  

In de cursus zal aandacht worden besteed aan nieuwe inzichten op het gebied van de stofwisseling van energie, vet en vetzuren, koolhydraten...

Cursus rundveevoeding 2013  

In de cursus zal aandacht worden besteed aan nieuwe inzichten op het gebied van de stofwisseling van energie, vet en vetzuren, koolhydraten...

Advertisement