Page 1


INHOUDSOPGAVE *Inleiding................................ 3 *Feminisme............................ 5 *Biografie Aletta Jacobs........ 7 *De feministiche golfen.......... 9 *Bekende Feministen............ 11 *Algemene informatieww.......14


Inleiding Feminisme! Een woord waar steeds meer gesproken over wordt. Sommige haten de mensen die zich feministen noemen en andere weten er eigenlijk helemaal niks van weten. Maar toch hebben een hele andere mening over wat Feminisme nou eigenlijk inhoud. In deze expositie zal van alles te vinden zijn en wanneer je thuiskomt ben je helemaal geĂŻnformeerd. In dit boekje zal allerlei info te lezen zijn over allerlei feministen die je om je heen ziet, hoe het zelf is ontstaan, hoe mensen er nu mee omgaan en meer. Veel plezier tijdens de expositie!


WE CAN ALL DO IT


FEMINISME Feminisme – uit het Franse féminisme, van de Latijnse woordstam femina = vrouw Feminisme is de verzameling van maatschappelijke en politieke bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch in de gaten houden is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving. Vrouwen zijn eeuwenlang op een andere manier gewaardeerd, beoordeeld en behandeld dan mannen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, vergoeding voor werk, eigendom, erving, seksualiteit, deelname aan het openbare leven en kiesrecht. Het mannelijk denken en doen stond centraal, het gedachtegoed dat overheerste was, dat vrouwen “anders” waren en op grond daarvan een andere bestemming, rol en plaats in de maatschappij hadden dan mannen. Tussen mannen onderling bestonden ook grote verschillen op basis van eigendom, seculiere of religieuze macht en afkomst, deze verschillen werden kritisch bekeken en bestreden door bewegingen als het communisme, socialisme en anarchisme. In het feminisme gaat het om alle vormen van onderscheid tussen mannen en vrouwen als bevolkingsgroep. Deze gelijkheid wordt op zowel economisch, politiek, sociaal als persoonlijk vlak nagestreefd.Vrouwen en mannen moeten in deze gebieden gelijk worden behandeld. Een van deze sociale beweging die dit nastreeft is de vrouwenbeweging. De vrouwenbeweging is de sociale beweging die strijd naar gelijke rechten en een volwaardige plaats in de samenleving voor vrouwen. Verschillen tussen mannen en vrouwen die mannen voortrekken, moeten in deze maatschappij opgeheven worden. Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft juridische en feitelijke opheffing van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, strijd voor lichamelijke autonomie voor vrouwen en het op een goede manier onder de aandacht brengen van onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen en strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld. Het feminisme heeft veel punten die op elkaar lijken maar zo zijn er ook punten die totaal het tegenovergestelde van elkaar zijn. Hoewel de maatschappij het over de grote lijn wel eens zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Feminisme#Moslimfeminisme


Hier is Dr. Aletta Jacobs afgebeeld. het jaar dat deze foto is gemaakt in 1912. Zij had haar opleiding succesvol afgerond en was ook bekend onder de vrouwen als docter die ze ook geregeld hielp.


BIOGRAFIE ALETTA JACOBS Misschien ken je haar maar misschien ook niet maar Aletta Jacobs heeft een heleboel betekend voor de vrouwen in Nederland. Aletta Jacobs was geboren in Sappemeer, zij was het 8e kind van een joods gezin met 11 kinderen. Aletta stond vroeg al sterk in haar schoenen voor het recht op hoger onderwijs voor vrouwen. Aletta Jacobs was de eerste vrouw in de geschiedenis van Nederland die officieel werd toegelaten tot de universiteit. Dat was in 1871. Als scholiere had zij een brief geschreven aan Thorbecke, de eerste minister, met het verzoek om te worden toegelaten tot ‘de academische lessen’. Zij wilde namelijk niets liever dan arts worden. Thorbecke antwoordde binnen een week, maar niet aan Aletta zelf. Hij schreef haar vader dat het goed was. Het is dus te danken aan een meisje van zeventien dat in 1871 de universiteiten in Nederland voor meisjes werden opengesteld. Vóór die tijd waren universiteiten en ook de meeste scholen alleen voor jongens toegankelijk. Alleen Anna Maria van Schurman, een geleerde vrouw die leefde in de zeventiende eeuw (ze beheerste meer dan tien talen) had ooit wat colleges mogen volgen in Utrecht. Maar dat wel van achter een gordijntje, om de jonge studenten niet af te leiden. Zij wilde niets liever dan arts worden. zij was wel de eerste vrouw die een universitaire studie succesvol afrondde. Haar zus Charlotte zou de tweede studente aan de Groninger universiteit worden. Jacobs legde in 1877 en 1878 haar artsexamen af, waarmee ze de eerste vrouwelijke Nederlandse arts werd. Na haar promotie op 8 maart 1879 ging Aletta naar Londen om zich verder te bekwamen als vrouwenarts en in de kindergeneeskunde. Ze ging aan de slag in het Saint Mary’s Dispensary, een consultatiebureau dat werd opgericht door o.a. Elizabeth Garrett Anderson, de tweede vrouwelijke arts en chirurg in Groot-Brittannië. Haar hele leven is Aletta Jacobs voor de rechten van vrouwen opgekomen. Als arts opende zij bij voorbeeld een praktijk die vrouwen hielp aan voorbehoedsmiddelen, zodat zij niet ieder jaar zwanger werden. Ook trok zij ten strijde tegen misstanden in het winkelbedrijf. In haar Amsterdamse artsenpraktijk had zij gemerkt dat winkelmeisjes veel lichamelijke klachten hadden omdat zij de hele werkdag (wel elf uur lang) moesten blijven staan. Dankzij Aletta Jacobs kwam er een wet tot stand die winkels verplichtte ‘zitgelegenheid’ voor hun personeel in te richten. Vijftig jaar lang heeft zij ook gestreden voor het algemeen vrouwenkiesrecht, samen met andere vrouwen en mannen die opkwamen voor de rechten van de vrouw. Die vrouwen noemden zich ‘feministen’ en lieten zich veelvuldig horen: ze organiseerden tentoonstellingen, gaven kranten en pamfletten uit, richtten verenigingen op, demonstreerden en boden petities aan. Het duurde tot 1919 voor het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. In 1922 gingen de Nederlandse vrouwen voor het eerst naar de stembus. Aletta Jacobs was toen 68 jaar oud.

https://www.entoen.nu/nl/alettajacobs https://nl.wikipedia.org/wiki/Aletta_Jacobs


Eerste Golf

Tweede Golf

Derde Golf


FEMINISTISCHE GOLVEN EERSTE GOLF De eerste feministische golf is de benaming voor een periode die internationaal duurde van circa 1850 tot 1940. De golf werd gekenmerkt door het strijden naar wettelijke gelijke rechten voor vrouwen, waarbij de aandacht lag op recht op scholing en recht op betaalde arbeid. Later verschoof dit naar politieke rechten met als speerpunt de strijd om het vrouwenkiesrecht, dat van 1890 tot 1920 het hoogtepunt van de eerste feministische golf was. Het bereiken van vrouwenkiesrecht in grote delen van Europa, de US, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, in de meeste gevallen kort na de Eerste wereldoorlog was een grote overwinning. Echter, door de erkenning van het algemeen kiesrecht nam de invloed van confessionele partijen in de politiek enorm toe, die de pasverworven vrouwenrechten weer onder druk zetten, versterkt door de economische crisis van de jaren 30. Dit leidde tot aan de tweede wereldoorlog tot een heropleving van feminisme met de focus op recht op

TWEEDE GOLF Kiesrecht en universitair onderwijs betekenden niet dat vrouwen volwaardig deel uitmaakten van de samenleving. De cultuur was vooral ingericht rond het kostwinnersmodel waarbij maar weinig getrouwde vrouwen deel uitmaakten van de arbeidsmarkt. Maar weinig vrouwen waren dan ook economisch zelfstandig. Tijdens de tweede golf werden recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven dan ook belangrijke speerpunten, evenals het recht op abortus. In 1949 verscheen de tweede sekse van Simone de Beauvoir. Beauvoir stelde dat de positie van de vrouw al sinds de eerste feministische golf niet meer verbeterd was en dat er een einde moest komen aan de economische afhankelijkheid van de vrouw. Dit zou ook de man ten goede komen omdat iedereen meer vrijheid geniet in een wereld waarin man en vrouw gelijkwaardig zijn. In 1963 verscheen van The Feminine Mystiqe van Betty Friedan. Hierin beschreef zij onder meer de afstomping die het huisvrouwenbestaan regelmatig tot gevolg had, het huisvrouwsyndroom. Het boek was een groot succes en zou het begin zijn van de vrouwenbeweging. DERDE GOLF •Powerfeminisme; verzet zich tegen veronderstelde slachtofferhouding van feminisme. Hieronder valt ook Girl Power. Feministen van de tweede golf vermoedden dat deze stroming berust op een onjuiste analyse van, dan wel te weinig beschikbare informatie over, de eerdere golven. •Feministische bewegingen onder migrantvrouwen die strijden tegen cultureel en/of religieus gemotiveerde achterstelling van vrouwen afkomstig uit bijvoorbeeld het Caribische gebied,

•Stromingen van zelfbestemming bij jonge allochtone vrouwen. Vooral vrouwen wier persoonlijk leven zich in een orthodoxe islamitische cultuur afspeelt protesteren tegen heersende ideeën waardoor zij stelselmatig worden tegengewerkt bij het willen uitdrukken van hun eigen identiteit. Hoe heviger deze discussie wordt gevoerd, hoe sterker deze jonge vrouwen zich manifesteren om duidelijk te maken dat zij het zelf zijn die ervoor kiezen binnen een bepaalde (islamitische) traditie te blijven. Zie verder het hoofdstuk feminisme en Islam. •Stromingen die ernaar streven ‘sterke vrouwen’ binnen de islam/ islamitische cultuur door de jaren heen zichtbaar te maken. •Stromingen die zich richten op emancipatie van het ouderschap en daar ook mannen, vaders bij willen betrekken (emancipatie, feminisme).


FEMINISTEN


BEKENDE FEMINISTEN (VROEGER & NU)

De welbekende Aletta Jacobs de eerste vrouw die naar de universiteit is gegaan en het heeft afgerond. Ook heeft zij jaren gestreden voor vrouwenkiesrecht en hielp vrouwen met voorbehoedsmiddelen. een echte Powerwomen!

Malala Yousafzai (21) Is bekend geworden vanwege haar strijd voor meisjes om naar school te mogen. In 2009 werd ze op elfjarige leeftijd bekend toen ze onder het pseudoniemGul Makai (korenbloem) een weblog bijhield op de website van de BBC.

Betty Friedan Een sterke zelfstandige vrouw die in 1963 een boek genaamd the Feminine Mystique schreef. In 1966 richtte ze Nationalorganization For Women op. in 1969 met 2 anderen richtte ze Naral op die ernaar streefde de strafbaarheid van abortus provocatus in de Verenigde Staten

Oprah Winfrey (64) Wie kent deze vrouw nou niet..? ze heeft gevochten voor haar plek in de industrie. Ze heeft hij haar eigen tv-show/network. Ze geeft de beste speeches en is ook echt een powerwomen.


MANNEN EN VROUWEN KUNNEN


BEIDEN EEN FEMINIST ZIJN!


Algemene Info

Locatie: Nieuwkerk Amstedam Tijden: 8:00-17:00 Datum: 15/0622/06 Entree: GRATIS Wees erbij!

Gemaakt door:

Wafae Hammoudi

Tentoonstelling boekje3  
Tentoonstelling boekje3  
Advertisement