__MAIN_TEXT__

Page 3

Sistemul Electronic de Az áruforgalomellenôrzô rendszerrôl Control al Transporturilor Rohamléptekben dolgozta ki és vezette be a kormány az áfacsalás visszaszorítására hivatott Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenôrzô Rendszert (Ekáer). A jogszabály értelmében a hatóságok ellenôrzik a nemzetközi fuvarozásban részt vevô 3,5 tonna és a feletti megengedett össztömegû jármûvek mozgását és rakományát. A rendszer félkész állapotban megkezdte mûködését január elsejével, s a hónap közepén a kabinet úgy döntött, hogy a hatóságok csak márciustól szabhatnak ki büntetést, a próbaüzem február végéig tart. A jogszabály jelentette változásokról Lajkó Ferenc fuvarozási vezérigazgató-helyettest kérdeztük. – Az intézkedés célja, az áfacsalás visszaszorítása üdvözlendô, az eszköz, illetve a bevezetése azonban okozott némi nehézséget. A jogszabály értelmében a Waberer’s International Zrt., az Euro-Unió Kft. és a franchisepartnerek összes fuvareszköze ellenôrzés tárgya lehet. A jó hír, hogy a hatóságok február 28-áig nem szankcionálnak, bár ellenôrzést végezhetnek addig is. – Milyen terheket ró a változás a cégcsoportra? – Március 1-jétôl csak olyan rakományt indulhat útnak Magyarországról külföldre, illetve külföldrôl Magyarországra, amely rendelkezik Ekáer-számmal. A megbízó kötelessége, hogy Ekáer-számot szerezzen, s ehhez meg kell adnia a Nemzeti Adóés Vámhivatalnak a szükséges adatokat egyebek közt a rakomány típusáról, tömegérôl, értékérôl, csomagolásáról. A megadott adatok valódiságáért az ügyfél tartozik felelôsséggel. Nekünk egyetlen dolgunk van: március elejétôl csak olyan fuvart indíthatunk el Magyarországról és Magyarországra, amelynek van Ekáer-száma. Fontos, hogy ezt a számot rendszámhoz ren-

delik hozzá, s az már a fuvarozó feladata, hogy ha bármilyen okból változik a pótkocsi vagy a vontató rendszáma – ideértve az átakasztást is –, regisztrálja a rendszer adatbázisában. Ez nem a gépkocsivezetôk, hanem a fuvarozáson dolgozó irodai munkatársak felelôssége. – A gépkocsivezetôknek milyen pluszfeladatuk lesz? – Nekik csak arra kell figyelniük, hogy mielôtt a kamion elindul Magyarországról vagy Magyarországra, meglegyen az Ekáer-szám. Márciustól e nélkül nem szabad útnak indulniuk – errôl egyébként belsô szabály is rendelkezik –, ugyanis közúti ellenôrzés során a fuvarozó vállalkozás és a jármû vezetôje is felelôs az Ekáer-szám hiányáért. A gépkocsivezetô kollégák külön papírt nem fognak kapni a felrakóhelyen, az Ekáer-számot a fuvarozási egység vezénylôi adják meg a Qualcomm rendszeren keresztül. Javaslom a gépjármûvezetôknek, hogy a számot kézzel vezessék rá a fuvarlevélre. Bár a február végéig tartó próbaüzem alatt még nem minden áruhoz lesz Ekáer-szám, ez az idôszak remek lehetôséget biztosít a munkatársaknak, hogy megismerkedjenek a rendszerrel. – Közúti ellenôrzés során a pilótáknak van-e bármilyen teendôjük? – A hatósági intézkedések elsôdleges célja az áru kontrollja, de elképzelhetô, hogy mélységi ellenôrzés során elkérik az egyéb dokumentumokat, például a fuvarlevelet, a forgalmi engedélyt, sôt akár a jogosítványt és a menetíró készülék adatait is. Fontos tehát, hogy továbbra is tartsunk be minden szabályt, de az Ekáerellenôrzésen a gépkocsivezetôinknek csupán annyi a feladatuk, hogy bemutassák a rakományt, illetve a hozzá tartozó számot.

Rutiere de Mărfuri

Guvernul Maghiar a elaborat rapid şi a pus în aplicare Sistemul Electronic de Control al Transporturilor Rutier de Mărfuri (Ekaer) vizând reducerea fraudei in domeniul TVA. În conformitate cu legislaţia, autorităţile controlează pe toţi participanţi în transport internaţional cu greutatea admisă de 3,5 to şi autovehiculele de peste 3,5 to. Datorită stării nedeterminate a sistemul pus in funcţie din prima zi a lunii ianuarie, Cabinetul a decis la jumătatea lunii, ca abia de la începutul lunii martie se va impune sancţiuni, perioada de proba va ţine până la sfârşitul lunii februarie. Despre modificările legislaţiei am întrebat pe Dl. Ferenc Lajkó, Director General Adjunct de Transport.

– Scopul de a reduce frauda în domeniul TVA este binevenit, aplicaţia şi introducerea însă a cauzat unele dificultăţi. Conform legislaţiei, sunt supuse controlului toate mijloacele de transport atât a companiei Waberer`s International Zrt., Euro-Unió Kft. cât şi a partenerii de farnciză. Vestea bună este, că autorităţile nu aplică sancţiuni până la data de 28 februarie, deşi între timp controale pot fi efectuate. – Ce fel de dificultăţi aduce această schimbare grupului Waberer`s? – De la 1 martie doar acele încărcături poate să pornească la drum din Ungaria către străinătate şi din străinătate către Ungaria, care are numărul Ekaer. Clientul este obligat să obţină numărul Ekaer şi să furnizeze către Autoritatea Vamală şi Administraţie Fiscală Naţională, printre altele detaliile necesare ale tipului de marfă, volumul, valoarea, ambalajul. Clientul este responsabil pentru autenticitatea datelor furnizate. Avem doar un singur lucru de făcut: de la începutul lunii martie vom putea porni doar transporturile din Ungaria şi către Ungaria, care au număr Ekaer. Este important, ca atribuirea acestui număr se alocă la numărul de înmatriculare a vehiculului, iar în cazul în care dintr-un motiv se schimbă numărul la cap tractor sau la semiremorcă – inclusiv şi agăţarea ,acesta intră in responsabilitatea transportatorului să înregistreze în baza de date a sistemului. Acest lucru se va face de către personalul administrativ a departamentului de transport şi nu de către şofer. – Ce sarcină suplimentară va avea şoferul? – Ei trebuie doar să acorde atenţie, ca la pornirea camionului din Ungaria sau către Ungaria să existe acest număr de Ekaer. Începând din martie este interzis să pornească în drum fără aceasta – cu privire la aceasta s-a implementat şi o normă internă -, ca în timpul controalelor tehnice în trafic cel care este responsabil pentru lipsa numărului Ekaer este compania de transport si conducătorul auto. Conducătorii auto nu vor primi un document separt la locul încărcării, numărul Ekaer va fi dat prin sistemul Qualcomm de către operatorii de flotă. Deşi în perioada de test, care ţine până la sfârşitul lunii februarie, nu toate produsele vor avea număr Ekaer, această perioadă permite o oportunitate excelentă pentru colegii să se familiarizeze cu sistemul. – Ce trebuie să facă conducătorul auto în timpul controalelor în trafic? – Scopul principal al măsurilor de control este marfa, dar este posibil să execute un control detaliat, unde poate să solicite alte documente, de exemplu Aviz de însoţirea mărfii, Certificatul de înmatriculare, sau chiar si Permisul de conducere si evidenţa tahograf. Deci, este important continuarea îndeplinirii a tuturor normelor, dar sarcina conducătorilor noştri auto la un control Ekaer este de a prezenta încărcătura şi numărul Ekaer corăspunzător.

2015. JANUÁR • téma

3

Profile for Waberer's

Téma magazin 2015/01  

Téma magazin 2015/01

Téma magazin 2015/01  

Téma magazin 2015/01

Profile for waberers
Advertisement