Page 1

XII. évfolyam • 2014. május

Bérfejlesztés 2014

28 oldal

3. oldal

4. oldal

IRU-díjasok Váratlan utazók 10. oldal Kamion-Európa-bajnokság – Misano

Remek magyar kezdés

23. oldal

Pilótaportré • GPS-es tachográf • Új kollégák Hírek • Úton-útfélen • Sakk, rejtvény


tartalom

Jó szó Egymillió kilométernyi „vonatozás”, ezernyi lerakó-felrakó, a rohanás, aztán a végtelen várakozás. Dugó, balesetek – persze nem saját, mert akkor ugrott –, csak épp szembejön a havária, csak épp látjuk, mi történt, csak épp a retinánkba ég. IRU-díj. Nem mindennapi álom, de ha közel vagyunk hozzá, már jó volna elérni. Nem a jelvény, a pénz vagy a dicsôség miatt, hanem csak úgy, amiért a maratont érdemes lefutni vagy a csúcsra jó kitûzni a zászlót. Megmutatni, fôleg magunknak, a gyerekeknek, az asszonynak, és még az érettségitalálkozón is szóba jöhet. Ebben a szakmában ez az a teljesítmény, amit bárki megsüvegel. Bár elsôre nem látszik, ez egy kicsit nehezebb pálya: nem vízszintes, nem egyenes, nem tudjuk, hol van, és hogy mekkora egyáltalán. Sôt, még azt sem tudjuk, meddig tart egy félidô, mikor, honnan sípol ki a bíró – mert abból viszont sok van –, és a folyton változó szabálykönyvet csak egy élet munkája árán lehet megtanulni, ha lehet egyáltalán. Az egymillió kilométer viszont konkrét. Ha megússzuk, ha mindig hazaérünk, ha végül sikerül, el sem hisszük. Utánagondolunk: megvan az öt év baleset nélkül, nem bántott a hatóság, a fônök is úgy tudja, jó ember vagyok. Merthogy nem kötelezô az elismerés. Rajta is múlik. Ha minden smakkol, az ünnepre tényleg haza is hoznak, akkor tét a sötét. Vajon ránk jön-e még? Elôre tudjuk, a szomszéd ha nem farmerban, kockás ingben, a nagytáskával lát kilépni az ajtón, azonnal gratulál, hogy ballag már a gyerek, vagy ami rosszabb, kissé zavart tekintettel részvétnyilvánításba kezd – mi másért viselnénk öltönyt egy napfényes délelôtt? –, esküvôhöz még korán van. IRU-díj. Az nagy tisztesség, ám azzal szembesül az ember, hogy rajta kívül is vannak profik; vagy hatvanan-nyolcvanan tudják, amit mi. Ez ugyan lehangoló is lehetne, de inkább jó kedvet teremt: legalább tôlük nem kel félni, ha szembejönnek, így aztán még össze is kacsintunk, mint afféle klubtagok. A terem elcsendesedik. Jön a szentté avatás, a méltató mondatok sora, öltönyös emberek beszélnek öltönyös embereknek – ezúttal nekünk –, és hosszan hallani, hogy milyen fontosak vagyunk mi, akik ezt elérték. Temérdek jó szó, és mind minket illet. Nem, szinte senki nem unja, hiszen a jó szóból többet bír az ember. Persze kell ez, naná, hogy kell, baj volna, ha ilyenkor nem lenne ünnepi a pillanat, de sokaknak eszébe jut, talán elosztva mégis jobb szeretnék. Csak úgy, minden (munka)napon egy kicsit. Pici figyelem meg egy kis empátia, az egymás iránt érzett megbecsülés apró jelei, ami egyébként a kiadási oldalon soha nem látható. Egy-egy biztató vagy hálás mosoly, egy gesztus bárkit inspirál a fülkében, a parkolóban, a lerakón vagy a telephelyi irodában, amikor oda ér haza. Jó szó. Ilyet farmerban, kockás ingben is jó hallani, nemcsak a törzsgárdaünnepségen, IRU-díj-átadáskor vagy nônap alkalmából, esetleg ha már vége, s épp nyugdíjba megyünk, és persze akkor is, ha idônként hibáztunk az egymillió kilométer alatt. De el ne felejtsük: egy-egy jó szót bárki mondhat, mi is. És mindig van, aki tôlünk is várja – kockás ingben, kosztümben, öltönyben, kalapban, tökmindegy. Rajtunk is múlik.

2 téma • 2014. MÁJUS

4–8. IRU-DÍJ AKIKRE FELNÉZHET A SZAKMA 9–10. LEVELEK A FÜLKÉBÔL KITOLAKODÓK 12. PILÓTAPORTRÉ HÁROM LÁNNYAL AZ ÚTON 13. HÍREK 14–17. TECHNIKA

NAGY TESTVÉR A FÜLKÉBEN – A TACHOGRÁFOKRÓL 18. HÍREK 20–21. HR-HÍREK ÚJ KOLLÉGÁK A FEDÉLZETEN 22. SZABADIDÔ A KÖNYVTÁR ÚJDONSÁGAI 23–24. VERSENYSZFÉRA KISS NAGY NYITÁSA – A KAMION-EB ELSÔ FORDULÓJA 25–27. INFORMÁCIÓ ÚTON-ÚTFÉLEN 28. SAKK, REJTVÉNY E számunk szerzôi: Ács Tibor, Kovács Ágnes, Kulcsár István, Papp Márió, Paul Tamás, Póla Gergely, Várhelyi László A Waberer’s Csoport ingyenes, havonta megjelenô vállalati hírlevele. Fôszerkesztô: Várhelyi László • Tördelôszerkesztô: Molnár László Korrektúra: Póla Gergely • Szerkesztôség: 1039 Budapest, Fodros köz 0. E-mail: tema@preprintpress.hu Felelôs kiadó: a Waberer’s International Zrt. vezérigazgatója 1239 Budapest, Nagykôrösi út 351. • Telefon: 421-6666


aktuális

Bérfejlesztés 2014 Az errôl szóló dokumentumot május 27-én Wáberer György, a vállalat elnök-vezérigazgatója, Székely Sándor, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) elnöke, Pencz Tamás, a szervezet alelnöke, valamint Nemes József, a Nemzetközi és Hivatásos Gépjármûvezetôk Országos Szakszervezete (NeHGOSZ) Waberer’s International-csoportjának vezetôje látta el kézjegyével. A felek között lezajlott tárgyalások eredményeként a munkáltató május l-jével alapbérfejlesztést hajt végre, melynek mértéke mind a gépkocsivezetôk, mind a fizikai, mind a szellemi állományúak esetében 3,5 százalék. A megállapodásról Székely Sándort, a TESZ elnökét kérdeztük: – A menedzsmenttel egyetértésben az év végén kezdtük az elôkészítô munkát, de láttuk, hogy még nem tudunk érdemben tárgyalni, hiszen a 2013-as eredmények csak márciusban lesznek láthatók. A vállalat jó évet zárt,

a profitszférában 3,5 százalék volt az országos bérajánlás, ezért a szakszervezet 4 százalékos mértékrôl indult. Körültekintô tárgyalások folytak, hogy a különbözô állománycsoportokban hogyan legyen végrehajtva a fejlesztés, és május elejére született meg a megállapodás, 3,5 százalékos alapbérfejlesztésben egyeztünk meg. Ezt nagyon jó eredménynek tartom, mert eléri az országos bérajánlást, ráadásul a közlekedési-fuva-

rozó cégeknél általában nincs ilyen mértékû bérfejlesztés. Úgy gondolom, hogy a Waberer’s béremelése példamutató ebben a szakmában, fôleg annak tekintetében, hogy alapbérrôl van szó, és a vállalat minden állománycsoportjára vonatkozik. Természetesen a minimálbérfejlesztést is belefoglaltuk a történetbe, a minimálbéres gépkocsivezetôknek 3,6 százalékos növekedést hoz a  megállapodás.

Beiskolázási támogatás A Waberer’s International Zrt. idén is támogatja a gyermekes családokat beiskolázási segéllyel. A támogatás azon – az igénylô munkavállaló saját háztartásában nevelt, tanköteles – gyermekek után jár, akik alap- vagy középfokú közoktatási intézmény nappali tagozatos tanulói, és a munkavállaló vagy a munkavállaló házastársa családi pótlékra jogosult. (Közoktatási intézménynek minôsül: általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú mûvészoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív, nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.) A beiskolázási segélyre az a munkavállaló jogosult, akinek gyermeke 2014. augusztus 31-éig betöltötte a 6. életévét, és december 31-éig nem tölti be a 18. életévét. További feltétel, hogy a szülô legalább egyéves munkaviszonnyal rendelkezzen, amelybe bele kell számítani a cégcsoporton belüli áthelyezéses munkaviszony idôtartamát. Az egyéves munkaviszonyt 2014. szeptember 30-áig kell betöltenie a munkavállalónak. Nem részesülhetnek beiskolázási segélyben a passzív állományú munkavállalók (tartós, egy hónapot meghaladóan táppénzen, gyeden, gyesen, fizetés nélküli szabadságon lévôk, az igazolt és igazolatlanul távol lévôk, ha az idôtartam meghaladja a 30 naptári napot); azok a munkavállalók, akik felmondási idejüket töltik, vagy munkaviszonyuk a tárgyév július 31-éig megszûnik; azok a munkavállalók, akik igazgatói, vezetôi, csoportvezetôi munkakört töltenek be, illetve akiknek a havi bruttó alapbére eléri az 500 000 forintot. Amennyiben mindkét szülô a cégcsoport dolgozója, csak egyikük részesülhet beiskolázási segélyben A támogatás mértéke gyermekenként 10 000 forint. A támogatás összege kizárólag tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlására jogosít. Az összeg 2014. december 31-éig a kijelölt helyeken váltható be. Érdeklôdni lehet Borosné Kóbor Évánál (1/421-6666, 3178; borosnekobor.eva@  waberers.com), illetve a Munkaügyi Csoportnál.

Tisztelt Kollégák! Figyelembe véve az elmúlt idôszak viszszajelzéseit és igényeit, örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Bércsoport június 10-étôl külön telefonos elérhetôséget biztosít a gépjármûvezetôk számára. A kezdeményezés célja a gépkocsivezetôk igény szerinti közvetlen tájékoztatása bérrel kapcsolatos kérdésekben. Elérhetôség: – a Waberer’s International Zrt. gépjármûvezetôi részére: 06-70-488-6688 – a franchise-cégek gépjármûvezetôi részére: 06-70-488-6699 A számok a céges mobiltelefonokról elérhetôk, nem kell a privát telefonokat igénybe venni. A telefonköltségek csökkentése érdekében a Bércsoport minden érdeklôdôt visszahív. Rendelkezésre állnak munkaidôben hétfôtôl péntekig. A megadott számon az alábbi témákban lehet érdeklôdni: – munkabér-elszámolás, – kereseti kimutatás munkabérlevonásokkal kapcsolatban, – családi kedvezmény érvényesítése, – bármilyen egyéb, bérrel kapcsolatos kérdés. Az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos kérdésekben változatlanul a közvetlen felettes tud tájékoztatást adni. Reméljük, hogy az elérhetôség bevezetésével segíteni tudjuk a gépkocsivezetôk boldogulását bérügyi kérdésekben. Üdvözlettel: Bércsoport

2014. MÁJUS • téma

3


IRU-díj

Akikre felnézhet Vecsésre, a Hotel Stáció konferenciatermébe várta a fuvarosszakma legjobbjait a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) az IRU-díjak idei átadására. A Waberer’s International Zrt.-tôl ezúttal négy gépkocsivezetô kapta meg az elismerést. Karmos Gábor MKFE-fôtitkár köszöntôje után elsôként Óberling József ezredes, az Országos Rendôr-fôkapitányság Közlekedésrendészeti Fôosztályának vezetôje, az ORFK – Országos Baleset-megelôzési Bizottság ügyvezetô elnöke szólalt fel. Az elmúlt bô két évtized baleseti statisztikáit áttekintve felidézte, hogy 2001-ben az Euró-

A Waberer’s International Zrt. idei IRU-díjasai: Ambruz Stefán Kozák Norbert Oláh István Szász István

4 téma • 2014. MÁJUS

pai Unió útjain több mint 54 000-en veszítették életüket az utakon, s a célkitûzés az, hogy 2020-ra ez a szám ne legyen több 15 500-nál. „Még ez is nagy szám; borzasztó elôre kimondani és tudomásul venni, hogy 2020-ban is lesz 15 500 olyan ember, akinek a sorsa már ma megpecsételôdött” – fogalmazott Óberling József. Az ezredes megemlítette, jó esély van arra, hogy Magyarország teljesíteni tudja az Európai Unió által a 2011–2020-as idôszakra elôirányzott 50 százalékos áldozatszámcsökkenést; ez azt jelenti, hogy 2020-ban Magyarországon 370-en halnának meg balesetben. Ez alig 15 százaléka lenne az 1990es csúcsnak, amikor egy év alatt közel 2500an váltak áldozatává a közlekedésnek. A ORFK fôosztályvezetôje hangsúlyozta, hogy fontos mérföldkô volt az objektív fele-

lôsség 2008-as bevezetése, amely újabb lökést adott a halálos áldozatok számának mérsékléséhez. A szabály változása nyomán mérhetôen csökkent a közúti átlagsebesség, kisebb a sebességtúllépôk száma és a túllépés mértéke is. Ezzel kapcsolatban az ezredes kitért arra, hogy a jogszabály nemzetközi érvényesítése, az adatok országok közti megosztása még mindig akadályokba ütközik, noha az Európai Unió által elfogadott irányelvet 2013. november 1-jétôl alkalmazni kellene. Hozzátette: Magyarország már felkészült az objektív felelôsség elvének nemzetközi alkalmazására. Óberling József felsorolta a balesetek leggyakoribb okait: elsô helyen a sebesség nem megfelelô alkalmazása áll, ezt a szabálytalan irányváltoztatás és az elsôbbség meg nem adása követi. Felhívta a figyelmet arra, hogy


a szakma Számokban A 2013-as teljesítmények alapján 26 ország 1111 gépkocsivezetôje nyerte el az IRU-díjat. Magyarországról 12 vállalat 65 pilótája kapott elismerést, ezzel hazánk a 7. helyen végzett. A lista elsô helyén Hollandia, a másodikon Németország, a harmadikon Fehéroroszország végzett.

a nem megfelelô sebesség alatt nemcsak a gyorshajtást kell érteni, ide tartozhat a megengedett határon belüli sebesség is, ha nem az út-, idôjárási, látási és forgalmi viszonyoknak megfelelôen választják meg. Dr. Vereczkey Zoltán, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke beszéde elején áttekintette az IRU-díj eddigi történe-

tét. Az IRU, azaz a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete 1967 óta minden évben díszoklevéllel és aranyjelvénnyel jutalmazza a legjobb tehergépkocsi- és autóbusz-vezetôket. A kitüntetés célja a szakma legjobbjainak járó tisztelet kinyilvánítása, s ezzel áttételesen a közlekedésbiztonság javítása. A feltételek egyre szigorúbbak lettek, korábban kétszer vagy akár háromszor is el lehetett nyerni az IRU-diplomát, ma már mindenki csak egyszer kaphatja meg. Az egyesület elnöke elmondta, hogy hazánk az idei IRU-díjasok száma alapján a hetedik helyen végzett, és olyan nagy országokat sikerült maga mögé utasítania, mint Ukrajna, Törökország és Franciaország. Dr. Vereczkey Zoltán felidézte, hogy korábban visszaesés volt tapasztalható a magyarországi IRU-kitüntetések számában azon

Kinek, mikor, hogyan? IRU-díjat azok az áru- és személyszállítással foglalkozó gépkocsivezetôk kaphatnak, akik a nemzetközi forgalomban legalább húsz éve vezetnek, elérték az egymillió kilométer futásteljesítményt, saját hibájukból nem okoztak balesetet, és minden elôírást és szabályt betartottak. A jelöltet a munkaadó az IRU-tagegyesületnél terjeszti fel kitüntetésre, a szervezet továbbítja a jelölést a nemzetközi egyesület számára, s az IRU elnöksége dönt a díjazottak személyérôl.

szabály miatt, amely megköveteli, hogy a díjazott – a jármûvét maga vezetô egyéni vállalkozót kivéve – legalább öt évig egy cégnél dolgozzon. Az IRU-díjak számának csökkenését stagnálás követte, és tavaly kezdtünk felzárkózni az élmezônyhöz. (Folytatás a 8. oldalon.)

5


IRU-díj

Akikre felnézhet a szakma

Kormánykerék A díjátadó elôtt Szász Istvánnal és feleségével a kamionosélet változásairól, a vezetôséggel való kapcsolatról és a tiszai horgászatról is beszélgettünk.

A cég szolgáltatási színvonalát is jelzi Az ünnepség után gyors értékelésre kértük Berta József fuvarozási igazgatót. – Az IRU-díj egyik feltétele az egy cégnél eltöltött öt év munkaviszony, így sajnos most a kiszervezés miatt kisebb a díjazottaink létszáma; általában 20-30 fôvel szoktuk képviselni a vállalatot. Ahogy csökken a Waberer’s International Zrt. gépkocsi-vezetôi állománya, úgy válik mind nehezebbé olyan pilótát találni a rendszerünkben, aki öt éve itt dolgozik balesetmentesen. Ezzel együtt örülök, hogy minden évben jelen lehet a Waberer’s. Ezt a négyfôs számot tekintem a minimumnak, bízom benne, hogy jövôre nô a cégcsoporti létszám. – A fuvarozási egységek kiszervezésérôl szóló döntés azt is jelenti, hogy a jövôben már nem a Waberer’s International Zrt.-hez tartozó pilóták képviselik a cégcsoportot az IRU-díj-átadáson? – Igen, úgy néz ki, hogy ez volt a Waberer’s International utolsó éve a díjátadón, és a kft.-k fognak elindulni ezen a pályán. Sok Intertrans benevez a versenybe, és majd az ô képviselôik ülnek itt, nem pedig egyetlen cégé. Jövôre már valószínûleg részesülhetnek elismerésben egyes kft.-k gépkocsivezetôi. – Mennyire tekintik példaképnek a pilóták az IRU-díjas kollégáikat? – Mindenképp példaértékû a munkájuk a többi munkatárs számára. Ezenfelül egy vállalat szolgáltatási színvonalát is jelzi, hogy az alkalmazottai nemzetközi viszonylatban is megállják a helyüket, betartják a szabályokat, nem okoznak káreseményt, biztonságosan tudják továbbítani a rájuk, illetve a cégre bízott árukat. Fontos mutató, hogy egy cégnél hányan rendelkeznek ilyen díjjal. – A vállalat részérôl mi szükséges ahhoz, hogy a gépjármûvezetô képes legyen teljesíteni az IRU-díj feltételeit? – Ahhoz, hogy legyen egy szilárd mag, kölcsönös elégedettségre van szükség, a gépkocsivezetônek elégedettnek kell lennie a vállalat által nyújtott rendszerrel, a cégnek pedig a pilóta által nyújtott munkával. Ha jó az összhang, megvan a közös nevezô, akkor a jövôben a cégcsoport sok gépjármûvezetôje veheti át a díjat.

6 téma • 2014. MÁJUS

– Hogyan választotta a szakmát? – Mindig is nagy autót vezettem. Sorozás után, 1978-ban a Magyar Honvédelmi Szövetségnél vizsgáztam, így adott volt a lehetôség, nem kellett más szakmát néznem. 1984-ig a budaörsi Vízépnél dolgoztam, utána megnôsültem, és otthon, Tiszasülyön az állami gazdaságban helyezkedtem el. Sok helyen megfordultam, öt évet buszoztam, dolgoztam maszekoknál Mátészalkán és Szolnokon. 1995ben kezdtem nemzetközizni, nem volt munkahely, és valami után nézni kellett. Májusban volt 13 éve, hogy idekerültem, még a Hungarocamionhoz. – Mit érdemes tudni Tiszasülyrôl? – Kiskörétôl Szolnok felé az elsô falu. Szeretek ott élni, ott születtem és nôttem fel, háromszáz méterre van tôlünk az élô Tisza. Nagyon szeretek horgászni. Más több száz kilométert utazik oda, nekem pedig mindig „kéznél” van, ha otthon vagyok. Amíg odahaza dolgoztam, napi szinten tudtam pecázni. A fiammal is eljárok, ô is szereti. – Mióta horgászik, és mire? – 10 éves korom óta, most 55 éves vagyok. Harcsázni szeretek, kuttyogatni, ha idôm is van rá. Az utóbbi 18 évben, mióta a nemzetközi fuvarozásban dolgozom, nem igazán van rá idôm. Szeretek pontyozni is, tavasszal keszegezni, mikor minek van szezonja. – A tiszavirágzást mikor látta utoljára? – Nagyon rég, több éve. Különlegesen szép jelenség, aki nem látta, el sem tudja képzelni. – Milyen fogására a legbüszkébb? – Harcsából fogtam 25 kilóst, amurból 15 kilóst. – Még egy fontos kérdés a témában: ki készíti el a halat? – Én pucolom, a feleségem süti, fôzi. Mindenhogy nagyon szeretem: halászléként, sütve, rántva. – Most egy hónapig itthon volt szabadságon, és majdnem mindennap készítettünk halat – fûzi hozzá Szász Istvánné. – A fiam is pecázik, bár inkább visszaengedné a kifogott halakat. Nem szeret pucolni, csak az apjáért csinálja meg. A halért sem rajong annyira, de azért megeszi, ha készítünk. – Mit érdemes tudni a családról – Egy fiam van, 24 éves – veszi vissza a szót a pilóta. – Itt dolgozik a cégnél, vezénylô, de más egységben dolgozunk a konfliktusok, a megjegyzések elkerülése végett. Ô a


és horgászbot VAS 1-nél van, én pedig Doboz 1-nél már 10 éve, Molnár Zoltánnál. – Jó, profi személetû fônök hírében áll, azt mondják, kemény, de igazságos. – Így van. Szeretek vele dolgozni, ezért is vagyok nála tíz éve, különben átmentem volna máshová. Nekem fontos a jó munkakörülmény, hogy az embernek ne vegyék el a kedvét a munkától. A fônököm valóban kemény, de igazságos: követel, de amiben megállapodunk, megtartja. Sosem csapott be, vagy legalábbis jól csinálta, mert nem vettem észre – mondja nevetve. – A vezénylôm Szabó Máté, vele szintén jó a kapcsolatom. – Mit gondol a gépkocsivezetôk és a fônökség viszonyáról? – Én mindenkivel jóban vagyok, senkivel sem volt konfliktusom, mióta a Hungarocamionhoz beléptem. A kölcsönös korrekt hozzáállás a jó viszony biztosítéka lehet. – Milyen a Waberer’snél gépkocsivezetônek lenni? – Az itt eltöltött tizenhárom évem bizonyítja, hogy szeretek itt dolgozni. Hozzáteszem, azért a négy-öt hét távollét hosszú, a három héttel még kibékülnék. Régen kéthetente itthon voltam, ha mentem valahova, tudtam, mikor jövök haza. – Mindent elkövet a vezetôség, hogy négyhetente hazahozzák? – Általában sikerülni szokott a hazahozatal, de sokszor nem is rajtuk múlik. – Az otthoni büdzsében látszanak a cég törekvései, a jóléti csomag, a kármentes közlekedésért járó bónusz?

– Látni, hogy egyre nagyobb az odafigyelés. Jó, ha kármentes vezetésre ösztönzik a pilótát, de elôfordulnak állókáros események. Sokszor nem rajtam múlik, meg van-e sérülve a rakomány; megesett, hogy a targoncás kilyukasztotta a kartont, aztán amikor lepakolták, engem jegyzôkönyveztek. – Milyen Tiszasülyön kamionosfeleségnek lenni? – fordulok Szász Istvánnéhoz. – Nehéz, mert kertes házban lakunk, és minden rám marad. Már a fiunk sincs otthon, hogy segítsen. Hazajövetel elôtt azért megkérdezi, van-e teendô, és úgy tervezi a hétvégi programját. – Ön mivel foglalkozik? – Munkaüggyel, tb-vel, bérelszámolással egy részvénytársaságnál. Lassan 30 éve ezt ûzöm. – Ha úgy adódik, együtt tud hazamenni a fiával? – kérdezem Szász Istvánt. – Ha tudunk, igen. Három éve lakik Budapesten, albérletben, közel a céghez. – Mit jelent egy waberer’sesnek az IRU-díj? – Úgy gondolom, nem csak a waberer’seseknek jelent sokat. A fiamtól hallottam,

Hogy követendô példák legyenek Székely Sándort, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének elnökét a díjazottak számáról, a szakszervezet lehetôségeirôl, az IRU-díj súlyáról kérdeztük. – A legnagyobb probléma, hogy a fluktuáció miatt egyre kevesebb az a kolléga, aki öt évet el tud tölteni a munkahelyén. Az egyesületeknek, a munkaadóknak és szakszerveknek is az a céljuk, hogy jól érezzék magukat, ne menjenek el, és hogy a munkájuknak legyen megbecsülése. – A szakszervezet mint tud tenni ezért? – Arra ösztönözzük a munkáltatókat, hogy megfelelô béreket, szociális ellátást adjanak a gépjármûvezetôknek. A legfontosabb viszont talán az, hogy mivel a pilóták egyre kevesebb idôt tudnak eltölteni a családjuknál, a vezetôség ezt növelni tudja. A Waberer’s intézkedése, miszerint harminc nap után 72 óra itthon tartózkodást biztosítanak a gépkocsivezetônek, ennek az elsô lépése, és jelentôsen csökkent általa a fluktuáció. A kisebb munkaadók is efelé törekednek, igyekeznek hazahozni a pilótákat. Véleményem szerint a további ilyen intézkedések jelenthetik a kulcsot a „vándorlás” további csökkentéséhez. A családdal el-

hogy engem is felterjesztettek, aztán amikor megtudtam, hogy megkaptam, hatalmas volt az örömöm. – Van ennek tekintélye a parkolóban? – Nem szokott szóba kerülni. És a cégnél is olyan nagy a jövés-menés, hogy alig ismerjük egymást. – Mindenki csodálkozott és gratulált, akinek csak említettem, hova jövünk. Ha mást nem, legalább a megtett egymillió kilométert mindenki tudja hová tenni – fûzte hozzá a felesége. – A fiatalok hogyan viszonyulnak a tapasztaltabbakhoz? Megadják nekik tiszteletet? – Tiszteletet?! Némelyikük nem is köszön. Elôfordul, hogy két napja ott állok a parkolóban, bejön egy fiatal, és a parkoló másik végében áll meg. Régen úgy volt, hogy ha látták, bent áll egy hungarocamionos, késôbb waberer’ses, mellé álltak. Most sokan vannak a cégnél, akik nem gondolják komolyan a kamionozást. Mire megjegyezném az illetô nevét vagy arcát, már nincs is itt. Kérdezem, mióta dolgozik a vállalatnál, és azt válaszolja, hogy egy hónapja, de már leszámolt.

töltött idô nagyon fontos a kollégák számára. Régebben azt lehetett mondani, hogy a pénz az elsôdleges motiváló erô, de ma már állítom, hogy az otthon tartózkodás sokkal fontosabb. – Mennyire fejezi ki a megbecsülést az IRU-díj? – Ezt a kitüntetést mindenhol elismerik. Régen elôfordult, hogy ha a közúti ellenôrzést végzô rendôr meglátta az IRU-díj jelvényét, egész másképp kezelte a gépkocsivezetôt. Ma már sajnos nincs ekkora nimbusza a díjnak, de azért még mindig a legrangosabb elismerés. – Láttuk, hogy a szakszervezeti portál tudósítója is itt volt az eseményen. Ezt értékelhetjük úgy, hogy mindent megtesznek az IRU-díj népszerûsítéséért azzal, hogy az átadónak komoly hírértéke van. – A TESZ felismerte, hogy egyre jobban terjednek a kommunikációs eszközök, egyre bôvül a netlefedettség. Szeretnénk, ha a mi honlapunkra és más fuvarozási honlapokra is ellátogatnának, és képben lennének. Igyekszünk ôket tájékoztatni a szakszervezettel kapcsolatos hírekrôl, illetve más fontos dolgokról. Ilyen az IRU-díj-átadás is, így mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a kitüntetett gépkocsivezetôk a többiek számára követendô példák legyenek.

2014. MÁJUS • téma

7


IRU-díj

Akikre felnézhet a szakma

Az ismeretlen vonzza Ambruz Stefánt és feleségét, Ambruzné Ágnest az ünnepség után kerestük meg egy rövid beszélgetésre. – Az IRU-díj feltétele legalább öt év egy munkaadónál. Ön mióta van itt? – kérdezem a pilótát. – Most léptem a tizenegyedik évbe, annak idején a Hungarocamionhoz csatlakoztam. Túl vagyok az ötvenen, már kifelé megyek a szakmából, de azért még van néhány évem. – A Hungarocamion elôtt is a volán mögött ült? – Igen, fôként tehergépkocsit vezettem, de buszoztam is.

– Hogyan viselte, viseli, hogy a férje sok száz vagy ezer kilométerre keresi a kenyerét, és csak ritkán tud hazamenni? – fordulok Ambruzné Ágneshez. – Elôször nehezen viseltem, aztán megszoktam. Azért mindig van mit csinálni, most ott az unoka, és már jön második. A lányomé mindkettô, ô 27 éves, a fiam 29. – Hol várja haza a férjét? – Hanván, ez egy kis község Szlovákia Besztercebányai kerületének Rimaszombati járásában. Arról nevezetes, hogy itt nyugszik Tompa Mihály, aki haláláig a községben élt. – Jobb vagy rosszabb lett a kamionosmunka az elmúlt idôszakban? – kérdezem Ambruz Stefánt. – Sürgôsebb lett a munka, fokozódnak az elvárások. – Vannak, akik az oda-vissza fuvarokat szeretik, mások az uniózást. Ön melyik tábort erôsíti?

8 téma • 2014. MÁJUS

– Én nem szeretem az oda-vissza fuvarokat, nekem jobban tetszik az ismeretlen terület, mert változatosabb, és az idô is gyorsabban telik. – Melyik ország a kedvence? – Spanyolországba és Finnországba szeretek járni. – Hány kilométert tud teljesíteni havonta? – T íz-tizenkétezret átlagban. A tízezer meg szokott lenni. – Hogyan képzeli el a jövôjét? – Szeretném itt folytatni, akár nyugdíjig. Ilyenkor az ember már nem ugrál. – Miként értékeli a díjat? – Megtisztelônek érzem, persze tettünk is érte, de ezzel együtt nagyon szépen köszönöm. Meglepetésként ért, amikor közölték, hogy jelöltek. – Jobban felnéznek a kollégák az IRUdíjas munkatársaikra? – Talán igen, ôk is úgy érzik, hogy az illetô valamit letett az asztalra. De ez persze csak azokra igaz, akik a vállalatnál dolgoznak, a parkolóban a kollégák nem tudják, ki IRU-díjas, hiszen az ember nem dicsekszik ilyesmivel; én legalábbis nem. – Milyen tanáccsal tud szolgálni annak, aki fiatal pilótaként meg szeretné kapni a szakma legnagyobb elismerését? – Egyrészt: becsülje meg a munkahelyét, hiszen egy helyen kell eltölteni egy bizonyos idôt. Másrészt: figyeljen oda az utakon, mert nô a forgalom. Más világ van, mint amikor kezdtük a szakmát, akkor alig találkoztunk autóval, most pedig megyünk egymás után, úgy haladunk, mint a vonat.

(Folytatás az 5. oldalról) Az MKFE elnöke kijelentette: ma már elmondható, hogy felnôtt a nemzetközi pilóták új generációja. „Meg kell jegyeznem, hogy rendkívüli erôfeszítéseket kell tenni a gépjármû-vezetôi utánpótlás biztosítása érdekében. Látszik, mennyire hiányzik az a bázis, amely a múltban megvolt, hogy a

gépkocsivezetôk csak bizonyos tapasztalat, vezetési idô után kerültek a nagy felelôsséggel járó fuvarokat teljesítô jármûvek volánja mögé.” Dr. Vereczkey Zoltán kiemelte, hogy az IRU-díj megszerzéséhez nemcsak a balesetmentesen teljesített egymillió kilométer, hanem egyebek között a mind szigorúbb szabályok, elôírások betartása is szükséges. Ehhez pedig az kell, hogy a vállalat megteremtse és meg is követelje a szabályos munkavégzés feltételeit. Végezetül a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a családok támogató hozzáállása nélkül a gépkocsivezetôk valószínûleg nem tudták volna megszerezni a legrangosabb elismerést. „Köszönet érte” – zárta felszólalását. A beszédek után átadták az IRU okleveleit. A Waberer’s International Zrt. állományából négy gépkocsivezetô részesült kitüntetésben, közülük hárman a helyszínen vehették át az oklevelet; a vállalat vezetését Berta József fuvarozási igazgató és Simon Péter hr-partner képviselte. A Waberer’s–Szemerey Logisztika Kft.-bôl huszonnégy gépkocsivezetô iratkozott fel a kilométer-milliomosok listájára, ám ôk munkájuk miatt nem tudtak részt venni a díjátadón. A társaság június elején külön ünnepséget szervez  köszöntésükre.


levelek a fülkébôl Már megint a Marck!

Kitolakodók S

zokásos reggelnek indul ez is, mint a többi. Ébredés után némi nyújtózkodás az ágyon, majd lassú öltözés, és irány a mosdó. Az új mosógép mellett elhaladva, amelyrôl az újságban lehetett olvasni, a következô felirat áll: wrong. Ez némi angoltudással könnyen értelmezhetô, de aki nem beszéli a nyelvet, annak is jelzésértékû lehet, hogy nincs bedugva a gép elektromos csat-

10

lakozója. Ennyit arról, hogy majd itt mosok. A reggeli tisztálkodás után lassan sétálok vissza, élvezve a kelô nap sugarait, amikor éktelen kutyaugatás töri meg a már-már mesébe illô pillanatot. Egy kolléga leakasztott pótkocsija mellett a biztonsági ôr pórázon vezetett kutyája valamire nagyon ráharapott – vagyis csak ráharapott volna, ha nem lett volna raj-

ta szájkosár. Gondolom, biztos fölkéredzkedett egy kóbor macska valahol, akit a kutya ösztönösen próbál játékra invitálni. Abban a hitben, majd megnyugszik szegény eb, továbbmegyek a kocsimhoz. Talán két perc sem telik el, amikor hallom, hogy a kutyaugatást erôsen megtámogatja az emberi kiabálás. Kíváncsiságomnak engedve visszasétálok a le-

akasztott pótkocsihoz, ahonnan éppen emberek másznak le. No nem a waberers’ses kollégák, hanem olyanok, akikért komoly büntetést lehet összeszedni a szigetországban. Számolok: egy, kettô, három ember már a pótkocsi mögött ül a földön, a negyedik éppen mászik le. Nem semmi, ez idáig nyolcezer font, azaz hárommillió forint. Közben a kutya ugat, az ôr kiabál, és a kí-


ötödik személy, aki szintén nem gépkocsivezetô. Illetve lehet, hogy az, de errôl nem esett szó. A kinézete, ruházata erôsen azt engedi feltételezni, hogy inkább tartozik a menekültstátusra vágyakozók közé, mint a Waberer’s-pilóták népes táborába (bár akár néhány kolléga is eszembe juthatna a kipárolgását tekintve). Szóval öten ülnek a pótkocsi mögött a földön, a szigorú hangulat pedig lassan kezd oldódni. Egyikük cigarettát kér, de mivel a pilóta nem tart magánál dohánynemût „embercsempészés közben”, elmarad az egészségrombolás. A biztonsági ôr valamit mond közben, és számokat rajzol egy másik pótkocsi hátuljára az ujjával. Valami olyasmit

magyaráz, hogy idén már 83 embert szedett le itt waberers’ses kocsikról, csak a héten 24-et a mostaniakkal együtt. Felsejlik egy emlékkép bennem, mintha olvastam volna valami olyasmit a Qualcomm készüléken, hogy tilos megállni a Pidou Superstores nevû üzletnél. Kérdezem is a kollégát, hogy merre járt, hol mehettek föl a menekültek. Meg fog lepôdni a kedves olvasó: hát persze, hogy a Pidou-nál állt meg öt percre. Mit lehet hozzátenni még ehhez a történethez? Talán annyit, hogy köztudott, hogy ez igencsak „fertôzött” zóna, és különösen számítanunk kell a „kitolakodókra”. Ám az sem mellékes, hogy azért állunk meg a Pidou-nál, mert meg tudunk állni, bár otthonról ez nehezen látható. Aki az irodában ül, annak könnyû olyan kijelentéseket tennie, hogy „menjél csak, nyomjad neki, majd bevásárolsz valahol”. Nekünk meg azzal kell szembesülnünk itt, ahol a „valahol” van, hogy még csak be sem hajthatunk egy üzletig, nemhogy megálljunk elôtte. Az különösen nagy élmény, hogy több kilométert kell gyalogolnunk egy boltig, majd onnan vissza, fölpakolva élelmiszerrel és egyebekkel. Az eset kapcsán eszembe jutott, hogy mi lenne, ha mindenki, akit illet, még jobban odafigyelne arra, hogy az „útonélôk”, azaz mi, kamionsofôrök normális, emberi körülmények között bevásárolhassunk, legalább a tranzitútvonalaink mentén. Mert nekünk ez fontos. Aztán az is jó lenne – és bár a németek erôsen törekszenek mostanában –, ha meg lehetne állni a pályán este hat után is. És fürödni sem árt néha normális körülmények között – ebbe a platón mosdás kannából nem tartozik bele –, s még sok minden eszembe jut. De száz szónak is egy a vége, annak meg egy írásjel, nem könnyû az élet idekint, és néha bizony úgy érzi az ember fia és lánya, hogy jó ez a munka és a kaland, de lehet, hogy utóbbiból néha a fele is elég volna. 

Kerek világ Autós üldözés Az oroszországi M5 fôközlekedési úton haladt két, Lengyelországból Szamara városba tartó kamion, amikor a 927. kilométernél az egyik jármû lerobbant. Vezetôje és a másik jármû segítségére sietô pilótája a hiba kijavításával volt elfoglalva, amikor egy idegen férfi bemászott az egyik kamion vezetôfülkéjébe, és elemelte a gépkocsivezetô iratait, a pénzét tartalmazó táskát, valamint az ülésen hagyott két mobiltelefont. Amikor némi késéssel a lengyelek felfigyeltek erre, megállították a közlekedésrendészet véletlenül arra haladó gépkocsiját, és a rendôrök segítségét kérték. A zsaruk üldözôbe vették, és megállították a személygépkocsin menekülô autóst, egy 42 éves grúz állampolgárt, és eljárást indítottak ellene. A lengyel pilóták még a helyszínen visszakapták az ellopott tárgyakat.

Kulcsár István rovata

váncsiskodók is egyre többen lesznek. Beszélgetünk a kollégákkal, elôjönnek a sztorik, kinek hol és hányan másztak föl, hol vették észre, és mi lett volna ha... Kérdezem az egyik szigetországba vágyót, hányan vannak, de nem válaszol. Egy másik társa viszont hanyag angolsággal odaveti, hogy „Four. Just four.” Aha, szóval e kis csapat minden tagja elôkerült az áru közül, így mehetünk is haza – gondolom magamban némi cinizmussal. Persze mosolyogni való lenne a naivitásom, ha elôször látnék ilyet, de sajnos ez már nem az elsô eset. Rövid idô elteltével a pótkocsit teljesen szétkapják a kollégák, és nini, ki kerül elô? Egy

Mérges pilóta A spanyolországi 3-as autópályán, Madrid és Valencia között a csendôrség emberei ellenôrzésre megállítottak egy marokkói kamiont, és mert a jármû és a pilóta iratait nem találták rendben lévônek, a helyszínen megbírságolták a vezetôt. A 49 éves marokkói férfi erre úgy méregbe jött, hogy keresztbe fordult kamionjával az autópályán. A nem egészen tízperces blokád alatt mintegy 500 méteres dugó alakult ki. A csendôrök a magáról megfeledekezett pilótát némi birkózás után kiemelték jármûvébôl, és eltávolították a kamiont az útból. A feldühödött gépkocsivezetô ezt már nem úszta meg pénzbírsággal: a közelekedés veszélyeztetése és hatósági intézkedés akadályozása címén indult ellene eljárás.

2014. MÁJUS • téma

11


pilótaportré

Három lánnyal az úton – Mit üzen a kollégáknak? – Vigyázzanak a gázolajra! Épp most loptak meg egy sima parkolóban. Nemrég ültem bele ebbe a kocsiba; csak a tanksapkát lehet zárni, nincs pluszlakatom rajta. – Milyen eseményei voltak még a pályafutása során? – Százötvenkétezerszer körbementem már Európát, nekem már semmi nem akkora sztori. Megfenyegettek, zsarolás is volt, de ezek nem újságba való törté-

Bán Györggyel egy székesfehérvári parkolóban beszélgettünk. A rendezett kabinban lányok fényképei, egyebek mellett róluk is kérdeztem a pilótát. – Az elmaradhatatlan, kötelezô kérdés: mióta van a cégnél? – Ötödik éve. Korábban is kamionvezetô voltam, csak nem itt: Nyíregyházán, Mátészalkán dolgoztam maszekoknak. Nyíregyházán laktam, de Pestre költöztem azután, hogy idekerültem. – Három felnôtt nô a fényképeken, a lányai? – Igen, mindig kéznél van a róluk készült kép: Judit 26, Ildi 31, Gyöngyi 36 éves. A legidôsebb hivatásos katona, tûzszerész, járt Afganisztánban is. A középsô környezetmérnök, de nem igazán találta meg a helyét, így most Londonban él. A „kicsi” a Decathlonnál dolgozik kereskedôként. Szeretett volna a céghez jönni dolgozni, de végül nem jött össze. Egyébként elváltam vagy tizenkét éve. – Látom, cigarettásdobozból is van mindig a fülkében. – Sajnos dohányzom, pedig nem kellene. Nemrég mûtöttek ráadásul, javasolták, szokjak le, de nagyon nehéz. Hiába próbálkozom mindenféle trükkel, elektromos cigivel, önmegtar-

tóztatással, eddig nem tudtam. Remélem, azért belátható idôn belül sikerülni fog. – Telefonból nem egyet, nem kettôt, hanem hármat is tart a kabinban… – Ebbôl is három van, egy közülük a céges. Ezekkel tartom a kapcsolatot a „külvilággal”. – Hány kilométert tesz bele a DAF-ba havonta? – Ebben a hónapban 11 500 kilométert teljesítettem. A skandináv országok kivételével szinte mindenhol jártam már. – Szabad idejében mivel foglalkozik?

– Szeretek horgászni, de nem sok idôm van rá. Tudok néhány helyet, ahol a parkolótól pár száz méterre van a folyó, ott érdemes, és például Spanyolországban tele is van a folyó hallal.

netek. Egyszer pedig arra ébredtem Oroszországban, hogy a rendôr lopja a gázolajat a tartályomból. Bútort, szeszes italt, gyógyszert szállítottunk arrafelé, és gyakran eleve kísérettel men tünk.

wabererstema.hu Kattanj rá!

Rajtad kívül 1718 személy kedveli a Waberer’s Témát. Kövess minket a Facebookon! www.facebook.com/WaberersTema

12 téma • 2014. MÁJUS


hírek

5000 gyári felépítmény Legördült a gyártósorról az ötezredik saját készítésû Paccar felépítménnyel ellátott DAF LF elosztó tehergépkocsi a Leyland Trucks északnyugat-angliai üzemében. A jármûvet az Egyesült Királyság postája, a Royal Mail vette át, amelynek flottájában már több mint 700 Paccar felépítményû DAF tehergépkocsi üzemel. A Leyland Trucks az egyetlen tehergépkocsigyár, amely felépítményeket is összeszerel és jármûre épít a teherautókat készítô gyártósorán. Ezáltal jelentôsen rövidül a szállítási határidô, a komplett jármûre vonatkozó európai uniós típusbizonyítvány a lehetô leggyorsabb forgalomba

Paul Gatti és Ron Augustyn az ünnepélyes átadáson

helyezést biztosítja. Az ügyfelek a DAF-márkakereskedésekben a fülke-alvázat és a felépítményt is specifikálhatják, illetve megrendelhetik, ami szintén hozzájárul a hatékonysághoz. Az Egyesült Királyság piacán a DAF a Paccar felépítménnyel ellátott LF elosztó tehergépkocsik teljes választékát kínálja, beleértve a dobozos és a függönyponyvás változatokat is. A felépítmények kínálatában a fejlett, áramvonalas Aerobody is

megtalálható, amely kialakítása révén csökkenti az üzemanyagfogyasztást. Az optimalizált légellenállásnak köszönhetôen elosztó fuvarozásban több mint négyszázalékos üzemanyagmegtakarítást eredményezhet, és ugyanennyivel csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást. 85 kilométer/óra sebességnél pedig akár nyolc százalékkal is gazdaságosabb lehet az LF Aerobody egy hagyományos felépítményû tehergépkocsihoz képest. A ta-

karékos felépítmény immár az Egyesült Királyságon kívül is elérhetô. Az ötezredik gyárilag felépítményezett DAF-ot Paul Gatti, a Royal Mail flotta- és karbantartási igazgatója vette át a Leyland Trucks ügyvezetô igazgatójától, Ron Augustyntól. A DAF-nak a leylandi mellett a hollandiai Eindhovenben, a belgiumi Westerlóban, valamint a brazíliai Ponta Grossában mûködik gyára.

Segít számolni

Újra YETD Idén is több ezer pilótát várnak a szervezôk a Scania versenyeire, amelynek részeként a Fiatal Európai Tehergépkocsi-vezetô (YETD) viadalt is megrendezik 2014–15 folyamán. A magyarországi döntô legjobbja 2015 áprilisában képviseli hazánkat a svédországi európai döntôn. A versenysorozatra a magyarországi jármûvezetôk a regisztrációs idôszak augusztus 8-ai

zárásáig nevezhetnek a scania.hu/yetd2014 oldalon, egy elméleti teszt kitöltésével. A regionális elôdöntôk szeptember 6-án és 13-án lesznek, az országos döntô október 4-én. A sorozat 2003-ban indult, válaszként az Európai Bizottság jármûvezetôk továbbképzésérôl szóló elôírására, célja a közúti biztonság javítása, az üzemanyag-hatékonyság növelése és így a tehergépkocsik környezetre gyakorolt hatásának mérséklése.

Egyszerûbbé válik sok volvós tehergépkocsi-vezetô számára a vezetési és pihenési idôk meghatározása. A továbbfejlesztett Driver Times Support – amely a Dynafleet, azaz a Volvo Trucks flottamenedzsment-rendszerének része – hét hüvelyk képátlójú monitoron jelzi, mikor jött el a megállás ideje, és áttekinthetôk a vezetési és pihenôidôk. A vezetôk így elôre megtervezhetik pihenôiket, és a lehetô leghatékonyabban használhatják ki a vezetésre rendelkezésre álló idôt. S ha a pilóta úgy dönt, hogy elôírt 45 perces pihenôjét két, egy 15 és egy 30 perces részletben kívánja kivenni, a rendszer minden további nélkül alkalmazkodik ehhez. A Driver Times Support – a komplex szabályrendszert tekintetbe véve – a teljes napos, illetve hetes pihenôk idejét is pontosan megadja. A továbbfejlesztett rendszer az új FH, FM és FMX sorozathoz kapható. A Driver Times Support telefonos alkalmazás formájában is rendelkezésre áll, jelenleg az iPhone, rövidesen pedig az Android rendszerû készülékekhez is.

2014. MÁJUS • téma

13


technika

Nagy Testvér a fül Az Európai Parlament idén megszavazta, így néhány éven belül az új tehergépkocsikban megjelennek a jármû GPS-koordinátáit is rögzítô menetíró készülékek. Errôl, illetve a jelenlegi helyzetrôl szól írásunk, kitérve a Waberer’s-specifikus témákra is. Az elmúlt években jelentôs átrendezôdés zajlott a menetíró készülékek nemzetközi piacán. Korábban számos márkanévvel találkozhatott a tehergépkocsi-vezetô, most viszont már csak két vállalat látja el az európai haszonjármû-gyártókat. A német VDO az ezredfordulón a Siemens-csoport birtokába került – a gyártmányokat ekkor Siemens VDO márkanéven kezdték árusítani –, majd évekkel késôbb a Continental AG vásárolta fel a társaságot. A Waberer’s autóiban csak Siemens VDO készülékekkel találkoznak a kollégák. A piac másik fôszereplôje az amerikai gyökerû Stoneridge, amely sikeresen terjeszkedett az elmúlt idôszakban, ennek köszönhetôen európai fejlesztô- és gyártóbázissal rendelkezik. A Stoneridge nemcsak menetíró készülékeket, hanem egyéb jármû-elektronikai egységeket is szállít a haszongépjármû-gyártóknak, például a Mercedesekhez komplett canbuszos mûszerfalat és telematikai rendszert, a Scania, az MAN és a Volvo vontatókhoz pedig mûszerfalat, mûszerfali elektronikus egységeket. Április elsejétôl az MAN, és vár-

Pócsi György: Képzés, képzés, képzés – nagyon fontos a gépkocsivezetôk oktatása

14 téma • 2014. MÁJUS

A menetíró készülék és a gépjármû-vezetôi kártya aktuális adatai látványosan lekérdezhetôk okostelefonon

hatóan a negyedik negyedévtôl a DAF kamionjaiba is e cég menetíróit építik be alapesetben – az újabb verzió már az új munkaidô-direktívát is ismeri.

Humán- és gépi hibák Bár a különbözô menetírók kezelése hasonló, és szinte egyformák a kezelôszerveik is, vannak kezelési hibák. „Gyakoriak a véletlenül rosszul kiválasztott ikonok, a helytelen kezelés, a rossz tevékenység kiválasztása” – mondja tapasztalatait Pócsi György, a tachográfspecialistának számító Szelpo AutoControl Systems Kft. trénere, majd hozzáteszi, hogy nem minden esetben csak a gépkocsivezetô a hibás. Egy autóbuszban például esetenként szinte a lábtérben van elhelyezve a készülék, nehéz leolvasni. A Stoneridge ezért az újabb készülékeken nagyobb méretû grafikus kijelzôt alkalmaz. Az sem mindegy, hogy gyújtáslevételre milyen tevékenységre áll át a készülék, amit egyébként a pilótának jóvá is kell hagynia. „ Azt szoktuk tanácsolni, hogy

úgy állítsák be a szerviz- vagy üzemeltetôi kártyával a készüléket, hogy gyújtáslevételre pihenôt kapcsoljon, a gyújtás ráadására pedig ne történjen változás. Ha ugyanis pihenôidôben meg szeretne valamit nézni a jármûvezetô – mondjuk az üzemanyagszintet a tankolások tervezéséhez –, megszakadhat a pihenés” – magyarázza Pócsi György. Ekkor megoldódna az a probléma is, amelyet a Waberer’s tachográfspecialistája, a Pongi-Comp Bt. csoportvezetôje, Pongrácz Attila említ, miszerint rendszeresen elfelejtik pihenôre tenni a készüléket, miután ráadták a gyújtást a jármûre. A szakértô kérésünkre felsorolja a további kezelési hibákat: „Napkezdéskor az indulási, napzáráskor az érkezési ország helytelen megadása vagy megadásának elmulasztása; M-kiegészítés alkalmazásának elmulasztása vagy helytelen alkalmazása, »out« , »komp-vasút« kapcsoló ország helytelen használata, vezetôi kártya rossz helyre helyezése.” Pócsi György is megerôsíti, hogy a helyes bevitel – amikor a kártyabehelyezés után a készülék megkérdezi a pilótát, milyen tevékenységet végzett elôtte – nem sikerül mindenkinek. Az új tachográfok ezért már a „ Pihenés mostanáig?” kérdést teszik fel. A helyes nyomkodási sorrend „igen”, „igen”, „nyomtasson”, majd „kész a vezetésre”. Nem elhanyagolha-


kében „Sok mérnök évekig dolgozott egy-egy készüléken, majd jön egy »okos« pilóta, mondván egy mágnessel kicselezi a tachográfot – azért ez nem ennyire egyszerû…”

A korongos készülékek sem haltak még ki

Négy terminál Pongrácz Attila tájékoztatása szerint a vezetôi kártyák letöltésére a Nagykôrösi úton kettô, a mosonmagyaróvári és a nagypáli irodában egy-egy terminál áll a gépkocsivezetôk rendelkezésére. Ha ritkábban jönnek haza, mint 28 nap, arra megoldást kínálhat a távletöltés, de csak elvileg, hiszen ennél hosszabb kinn tartózkodás a jelenlegi szabályozás szerint nem lehetséges.

tó probléma a tudatlanság és a rutintalanság. Bár a Waberer’shez belépô gépkocsivezetôk ötnapos oktatáson vesznek részt a hr szervezésében, nem ártana a frissítés – veti fel Pongrácz Attila. „ A vezetési idôk betartásában rendkívül fontos a gépkocsivezetôk oktatása, elengedhetetlen, hogy képben legyenek” – hangsúlyozza Pócsi György. „A gépkocsivezetôk igen nagy része nem tudja, mennyit vezethet és pihenhet, az a tapasztalatunk, hogy Pomozi Gyula: Jön az intelligens tachográfok kora

egymást oktatják a »parkolóakadémiákban«, ezért fontos a rendszeres továbbképzés. A szektorunkban szerencsére az érintett szereplôk – a jogalkotó, az engedélyezô az ellenôrzô hatóság, a tachográf-képviselet, az oktatás – kommunikálnak egymással, mûködik a szinergia is, és sikerül megvalósítani, hogy a rendszer hatékonyan mûködjön. A technika is folyamatosan fejlôdik, én kétévente részt veszek a gyári mûhelyfoglalkozásokon, ahol elsô kézbôl megismerhetjük az újításokat. Tavasszal volt legutóbb ilyen” – mondja Pomozi Gyula, a Stoneridge menetírók hazai képviseletét ellátó Szelpo AutoControl Systems Kft. alapító ügyvezetô-tulajdonosa. A digitális tachográfot nem lehet javítani, még a szakszerviz sem javíthatja. „Ez alól kivétel a Siemens készülék, abban van egy elem, amelyet kétévente cserélni kell, de ha elôbb tönkremegy, és valamilyen okból megszûnik a tápellátás, szemétbe kerül a készülék” – mondja Pomozi Gyula. Elôfordulhatnak vezetôikártya-hibák, amit a Pénzjegynyomda Zrt. is vizsgál. Van olyan is, hogy a tachográfon és a kártyán más adat tárolódik, s bizonyos készülékek „ kiköpdösik” a kártyát. Ezeken felül csak jeladóhibák jelentkezhetnek.

Forgalmon kívül Egy érdekességet is elárulnak a szakemberek a 2011 elôtti „egyperces” és a mai ké-

2014. MÁJUS • téma

15


technika 

szülékek kapcsán. Lassú gurulásnál a régebbi berendezések minden esetben regisztrálták a megmozdulásokat, az újabb készülékek viszont a 29 másodperces lassú gurulás utáni megállásnál nem indítják el a munkaidôt, nullára kerekítenek. Egy dugóban araszoló vagy áruterítô feladatot ellátó pilóta idô nyerhet, kevesebb munkaidôt regisztrál ugyanis a tachográfja. „45 perc volt a csúcs, amit egy munkanap alatt lehet nyerni, ezt a Stoneridge tesztelte több készülék beszerelésével” – meséli Pócsi György. Fontos téma a telephelyen belüli vezetés kérdésköre, a jármûvek kártya nélküli mozgatásának „ legalizálása”. A Waberer’s szakértôi erre az esetre az „out” üzemmód használatát javasolják, amely a közúttól elzárt magánterületen való vezetési idôt rögzíti. A tréner felvet még egy kérdéskört: a 165/2014/EU rendelet szerint – amely egy bírósági ítéletre hivatkozik – a gépkocsivezetôk munkaideje akkor kezdôdik, amikor az elôzô pihenôidejük véget ért. „Ez nagyon visszafogná a fuvarozást, ugyanis sokkal kevesebbet vezethetnének. A jogászok ezért vizsgálják, hogy mi lenne a helyes út a vezetési idô kétharmadra csökkentésének elkerülésére” – mondja Szelpo szakértôje.

Az újabb kamionokban a menetíró adatai a mûszerfalon is megjeleníthetôk

Ezt egyébként a 2002/15/EK irányelv írja le pontosan.

Simlik Gyakran elôfordul a tachográfok manipulációja. Pócsi György arra hívja fel a figyelmet, hogy a papírkorongos analóg beren-

A 165/2014/EK rendelet E rendelet teljes egészében kötelezô és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. (6) A bizottságnak mérlegelnie kell a súlyérzékelôk nehéz tehergépjármûvekbe való beépítését, és értékelnie kell, hogy a súlyérzékelôk hozzá tudnak-e járulni a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályok fokozottabb betartásához. (7) Elô kell írni a globális navigációs mûholdrendszerhez kapcsolt menetíró készülékek használatát, mivel utóbbi megfelelô és költséghatékony módja annak, hogy a napi munkaidô során meghatározott pontokon automatikusan rögzüljön a jármû helyzete, ami segíti az ellenôrzô tisztviselôket az ellenôrzések során. (8) A napi munkaidô akkor kezdôdik, amikor a jármûvezetô a heti vagy napi pihenôidôt követôen, illetve – amennyiben a napi pihenôidô különálló idôszakokra tagolódik – egy legalább kilencórás pihenôidôt követôen bekapcsolja a menetíró készüléket. A napi munkaidô a napi pihenôidô kezdetén, illetve – amennyiben a napi pihenôidô különálló idôszakokra tagolódik – egy legalább kilenc egymást követô órát meghaladó pihenôidô kezdetén ér véget. (9) Elô kell írni a menetíró készülék és a közúti ellenôrzést végzô hatóságok között a közúti ellenôrzések céljából való távoli kommunikációt. (10) Az intelligens közlekedési rendszerek (its) segíthetik az európai közlekedéspolitika kihívásainak – például a növekvô közúti szállítási volumeneknek és a torlódásoknak, valamint a növekvô energiafogyasztásnak – a leküzdését. A menetíró készülékeket ezért szabványosított interfésszel kell ellátni az its-alkalmazásokkal való interoperabilitásuk biztosítása érdekében.

16 téma • 2014. MÁJUS

dezést rengetegféle trükkel próbálták kijátszani – például szivaccsal kitámasztották a tût –, a digitálisoknál viszont ezek nem mûködnek, ráadásul a készülék és a kártya ugyanazokat az adatokat rögzíti. „Néhányan két kártyát használnak, de a legtöbbet talán a mágnes használatáról lehet hallani. Ennek a dinamikus jeladós menetíróknál

II. fejezet, Az intelligens menetíró készülék 8. cikk, A jármû helyzetének rögzítése bizonyos pontokon a napi munkaidô során (1) GPS-pozíció-rögzítés: – a napi munkaidô kezdetének helyén, – a halmozott vezetési idô minden harmadik órájában, – a napi munkaidô végének helyén. E célból az elsô alkalommal 36 hónappal a 11. cikkben említett részletes rendelkezések hatálybalépését követôen (2019) nyilvántartásba vett jármûveket fel kell szerelni egy mûholdas navigációs rendszeren alapuló helymeghatározási szolgáltatáshoz kapcsolt menetíró készülékkel. 9. cikk, Az esetleges manipulációk és visszaélések korai távészlelése (1) Az illetékes ellenôrzô hatóságok általi célzott közúti ellenôrzések elôsegítése érdekében az elsô alkalommal 36 hónappal a 11. cikkben említett részletes rendelkezések hatálybalépését követôen (2019) nyilvántartásba vett jármûvekbe szerelt menetíró készüléknek a jármû mozgása során képesnek kell lennie az e hatóságokkal való kommunikációra. (3) Az (1) bekezdésben említett kommunikáció csak akkor jön létre a menetíró készülékkel, ha az ellenôrzô hatóságok berendezései erre utaló kérést küldenek. Az adatok integritásának és az adatrögzítô és ellenôrzô készülékek hitelességének érdekében a kommunikációnak biztonságosnak kell lennie. A továbbított adatokhoz csak az 561/2006/EK rendelet és az e rendelet megsértésének ellenôrzésére felhatalmazott ellenôrzô hatóságok, valamint a mûhelyek férhetnek hozzá, de utóbbiak csak annyiban, amennyiben ez a menetíró készülék helyes mûködésének ellenôrzéséhez szükséges.


Mindenkit oktatnak a készülékek

már nincs értelme; 2012. október 1-je után már csak olyan tachográfot lehet az új jármûvekbe építeni, amely két helyrôl kapja a sebességjelet, és ezek regisztrálják a manipulációt. Az egyik jel a váltóról, a másik a tehergépkocsi »idegrendszerérôl«, a canbusz-hálózatról származik, s ha az egyiket megzavarják, és a két jel egy percen keresztül nem érkezik meg a készülékhez, vagy különbséget mutat, a rendszer rögzíti a problémát” – árul el egy fontos tudnivalót a szakember. A mágneses zavarástól azért is óva intenek, mert a manipuláció megbolondíthatja a váltót, az automatáknál elôfordulhat, hogy összevissza kapcsolgat vagy meg sem mozdul, mert nincs sebességjel, sôt akár szét is robbanhat a váltó. Ezért ha váltóhibával érkezik a szervizbe a kocsi, elôször azt nézik meg, hogy a menetíró rögzített-e jeladóhibát, s ha mágnesezték a jeladót, ugrott a garancia. „A készülékek egyik leggyakoribb hibaforrása a jeladó meghibásodása, és errôl az egységrôl gondolják a gépkocsivezetôk is, hogy képesek a mûködését befolyásolni – mondja Pongrácz Attila. – Pedig minden manipuláció

Egyértelmûek a piktogramok

Merre? A Stoneridge Electronics központja az amerikai Ohióban van. A digitális menetíró készülékek fejlesztése és gyártása teljes egészében európai központú, a can-buszos mûszerfalak fejlesztésével, gyártásával együtt a svédországi Bromma ad neki otthont. Az analóg tachográfok Tallinnban, illetve Skóciában készülnek.

teljes mértékben kimutatható a megfelelô módszerrel, ha megvan rá a szándék. Sok mérnök évekig dolgozott egy-egy készüléken, majd jön egy »okos« pilóta, mondván egy mágnessel kicselezi a tachográfot – azért ez nem ennyire egyszerû…”

Sokan nem tudják, mikor kell kinyomtatni a készülék adatait

A Digipostpro segítségével a felhôn keresztül is letölthetôk a kártya adatai

A hatóságok használhatnak egy Digifobpro nevû készüléket, amellyel ellenôrzéskor 40 másodpercen belül fény derülhet a kártyán lévô szabálytalanságokra. Ilyen eszközt a gépkocsivezetôk is vásárolhatnak maguknak, segítségével gyorsabban tudják kiolvasni és kezelni a vezetési és munkaidô-adataikat, néhány tízezer forint nagyságrendû tétel. Van okostelefonos alkalmazás is, ezen egy Bluetooth-egység tachográfra csatlakoztatása után az adatokat a telefonon látványosan, grafikus formában le lehet kérdezni, bármelyik menetírót kenterbe veri a megjelenítés. Sôt, az eszköz használatával a kártyát és a tachográf adatait hosszú távú kint tartózkodás esetén is pillanatok alatt le lehet tölteni és mellékletként haza lehet küldeni. Nagy-Britanniában több tízezren használják már. Nincs messze az a világ – 2019-re várhatjuk –, amikor a GPS-rendszer is bekerül a készülékekbe, s látni lehet, merre járt a gépkocsivezetô, bár maga a készülék csak meghatározott idôpontokban fog koordinátát rögzíteni. Sôt, nemsokára valóság lesz, hogy a menetíró összedolgozik az intelligens közlekedési eszközökkel, így elôre lehet jelezni forgalmi dugót, és terelôútvonalat ajánlani a pilótának. A hatóságok sem fognak kimaradni a „jóból”: a jövôben már nem kell megállítaniuk a kamiont ellenôrzéshez, megfelelô eszközzel felszerelt autójukkal beállnak a mozgásban lévô vontató elé, letöltik az adatait, melyeket menet közben értékelnek, és csak akkor állítják meg a tehergépkocsit, ha  probléma van.

2014. MÁJUS • téma

17


hírek Kulcsár István rovata

Kerek világ Patkányok betegítették meg Egy Magyarországon is ismert angol kiskereskedelmi lánc alkalmazásában állt 15 évig a kétgyermekes Darren Finn, akinél egy nap az orvosok súlyos vese- és májkárosodást állapítottak meg, amelyet leptoszpirózis, más néven Weil-betegség okozott. A 39 éves férfi hónapokig nyomta az ágyat, amíg végül masszív antibiotikumkezeléssel sikerült kigyógyítani jelentôs fájdalommal járó bajából. A betegséget az okozta, hogy az általa kezelt és szállított, romló élelmiszert tartalmazó mûanyag zsákok felületérôl patkányvizelet került a szervezetébe. Az esetrôl beszámoló angol lapok emlékeztetnek arra, hogy 2010-ben ugyanez a ritka bakteriális fertôzés végzett Andy Holmes brit evezôsbajnokkal.

Sertéspestisveszély A kanadai Ontario tartomány tiszti fôállatorvosa figyelmeztette a sertésszállítással is foglalkozó fuvarozókat, hogy szigorú pénzbüntetéssel, esetleg fuvarengedély-megvonással is fogják sújtani ôket, ha nem tisztítják meg kellôen jármûveik rakterét. A tartományi mezôgazdasági minisztérium vizsgálata ugyanis kimutatta, hogy a vágóhidakra érkezô minden tizenötödik kamionon kimutathatók az állatok szervezetében a sertéspestis kórokozói, amelyek már menet közben, útban a vágóhídra fertôzték meg az állatokat. Ha a gépkocsitelepen nem mossák le, szükség esetén nem fertôtlenik a jármûvek rakterét, a legközelebb szállított valamennyi sertés megfertôzôdhet.

18 téma • 2014. MÁJUS

Húszéves a TRP A Paccar Parts 1994-ben mutatta be a Truck and Trailer Parts (TRP) programját az egy helyen biztosított teljes körû szolgáltatást megcélzó, One Stop Shop elnevezésû stratégiája keretében. A TRP révén az üzemeltetô a teljes flottájához szükséges valamennyi elemet egyetlen helyen beszerezheti. Az elmúlt húsz évben a program a teherautó- és pótkocsigyártmányok univerzális alkatrészei tekintetében piacvezetô termékkínálattá nôtte ki magát.

1994-ben a választék 300 tételbôl állt, amelyek kizárólag a pótkocsik javítását és karbantartását szolgálták. 1998-ban a kínálat kiegészült a mûhelyekben használt

fogyóeszközök igen széles skálájával – ez 1400 cikket jelent –, ideértve a szerszámokat és a kenôanyagokat is. 2001-ben a termékválaszték a különféle tehergépkocsik univerzális alkatrészeinek teljes palettájával bôvült. A növekedés azóta sem állt meg, a kínálat legújabb cikkei között szerepelnek például a légmagos és elektromos tekercsek, illetve a ledes világítással összefüggô termékek. A TRP jelenleg 72 000 cikket foglal magában, melyek 17 termékcsoportra különülnek el. A programban mind az ezer európai DAFmárkakereskedô helyszín részt vesz, szervizelési szolgáltatásokat is biztosítva.

Rombuszos lábnyommérô A Renault Trucks a jármûvek környezeti lábnyomának kiszámításához elindította az EcoCalculator oldalt. A beírt adatok alapján egyszerûen és gyorsan meg lehet tudni, hogy a teherautó mennyi szén-dioxidot bocsát ki különbözô üzemeltetési körülmények között, sôt azt is megtudhatják az ügyfelek, hogy mennyivel csökkenthetik üzemanyag-fogyasztásukat és károsanyag-kibocsátásukat. A kalkulátorral ki lehet számolni a károsanyag-emiszszió költségét a jármû teljes élettartamára vetítve, ami nélkülözhetetlen az európai közbeszerzési

Lépj be! Az FE LEC típust kifejezetten hulladékszállításra és városi disztribúcióra tervezte a Volvo. A rövidítés a Low Entry Cab ki-

pályázatokhoz. A program valamennyi Renault teherautóra használható, függetlenül a jármû hajtásmódjától és környezetvédelmi besorolásától. A honlap a Renault Trucks Optifuel Solutions fogyasztáscsökkentô megoldáscsomagról is közöl információkat, s megjeleníti az EcoMag magazin tartalmát is, amelyben a közúti fuvarozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos cikkeket olvashatnak a felhasználók. Az alkalmazás és az ecocalculator.renault-trucks.com címen található, ingyenesen használható weboldal 22 nyelven érhetô el.

fejezést takarja, amelynek jelentése: kis fellépési magasságú fülke. Ez konkrétan 530 millimétert jelent, de a leültetô funkció révén további 90 milliméterrel csökkenthetô. A kabin kitûnô kilátást és átjárhatóságot

biztosít, a padló végig egyenes. Az ajtók 90 fokos szögben nyílnak. A fülke három utasüléssel felszerelhetô, azaz akár négy ember is utazhat az FE LEC-vel. A Volvo az egyetlen gyártó, amely hulladékszállító jármûvet kis fellépési magasságú fülkével és automatizált váltóval kínál. Az I-Shift amellett, hogy még üzemanyag-hatékonyabbá teszi a vezetést, a kis tömege révén további terhelést tesz lehetôvé. Aki a teljesen automata váltókat részesíti elônyben, hatfokozatú Allison berendezést is rendelhet az LEC-be.


hr-hírek

Új kollégák a fedélzeten Gáspárné Kakucsi Anna, gazdasági munkatárs, Gazdasági Igazgatóság: – Budapesten születtem, a Pestszentlôrinci Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem kisvállalkozói könyvelô-, statisztikus-, valamint középfokú tb-ügyintézôként. Késôbb felsôfokú mérlegképes könyvelôi képesítést szereztem. 1995-tôl 13 évig a Coca-Cola, késôbb a CIB Bank pénzügyi csoportját erôsítettem. 2011-ben megszületett a kislányom. A gyes után új területen szerettem volna kipróbálni magam, így került látóterembe a Waberer’s, március 5-e óta dolgozom itt. A CocaColánál érintôlegesen már kapcsolatba kerültem a szállítmányozással, így volt elképzelésem, mire számíthatok. Az elmúlt idôszak a betanulással, az új ismeretek elsajátításával telt. Nem rettenek meg a kihívásoktól, nyitott vagyok az új dolgokra. A beilleszkedésemet nagyban segíti a kollégáim segítôkészsége. Úgy érzem, jól választottam. Szabadidômben sok idôt töltök a családommal, kedvenc hobbim a természetjárás, az utazás.

badidômben a családommal szeretek kirándulni, minél több idôt tölteni a szabadban, és elsôsorban biciklizni.

Gombosné Leskó Ildikó, kiemeltügyféloperátor, Stratégiai Kereskedelmi Igazgatóság: – A Kodolányi János Fôiskolán szereztem diplomát 2006-ban közgazdász-idegenforgalom és szálloda szakon. A diploma megszerzését követôen két évig Londonban dolgoztam a szállodaiparban, a vendéglátásban, majd itthon három évig logisztikusként egy multicégnél. Majd jött a kisfiam, és ô töltötte ki a mindennapjaimat; két évig voltam gyesen. Nagyon örültem, hogy az interneten rátaláltam erre a prosperáló cégre, és február elejétôl már én is ide tartozom. Jó érzés újra munkatársakkal, csapatban dolgozni. Kezdetben nagyon sok támogatást és biztatást kaptam a tapasztaltabb kollégáktól, ami sokat segített az ismeretek elsajátításában és a beilleszkedésben. Sza-

Horváth Mária, üzletkötô, Szállítmányozási Igazgatóság: – Pályafutásomat tengeri importszállítmányozással kezdtem az Expeditorsnél, majd az exportoldal következett, hogy teljes egészében megértsem és átlássam a folyamatokat, amelyekben tevékenykedem: kapcsolattartás ügyfelekkel, partner irodákkal, raktárakkal; hajóstársaságok, vasúti és közúti alvállalkozók megbízása; biztosítás és vámügyintézés; számlázás, dokumentumok kiállítása, adminisztráció. Ezt kiegészítve megismerkedtem a veszélyes áruk kezelésével, s az lcl-szállítás világában is kalandoztam. Az ott eltöltött négy és fél év után másfél évig a Maersk Hungary Kft.-nél – mai nevén Damcónál – folytattam a munkámat, és bôvítettem a tevékenységemet hûtôs konténerek exportjával és importjával, búcsút

20 téma • 2014. MÁJUS

Holecz Alexandra, üzletkötô, Regionális Kereskedelmi Igazgatóság: – Idén végeztem a Budapesti Gazdasági Fôiskola nemzetközi gazdálkodás szakán. A logisztika és szállítmányozás szakirányt választottam, hiszen mindig is nagyon érdekelt ez a terület. Már a szakmai gyakorlatomat is a Waberer’snél terveztem, azonban lehetôségem nyílt Németországban eltölteni ezt az idôszakot, úgy gondoltam, ezt nem utasíthatom vissza. Sok tapasztalatot szereztem, s legfôképpen a nyelvtudásomat tudtam gyarapítani. A Waberer’sszel állásbörzén találkoztam „személyesen”. Március 24-én léptem be az exportrégióhoz mint fuvarszervezô üzletkötô. Sokat kell tanulnom, de a munkatársak segítôkészségének köszönhetôen gyorsan tudom elsajátítani a szakma fortélyait; nagyon tetszik a társaság. Szabadidômben szívesen sportolok, amikor idôm engedi, legfôképpen úszni és futni járok el.

intve az lcl-szállítmányoknak. Áprilisban kezdtem a Waberer’s International Zrt.-nél, s máris sokat tanultam, és persze még fogok is, mert segítôkész, kedves csoport vesz körül. Szabadidômben spanyolul tanulok, társasjátékozom, táncolok és a fitneszedzôi vizsgámra készülök. Fontosnak tartom az egészséges életmódot, fôleg az irodai munka mellett, ezúton is üzenem a kollégáimnak, hogy mozogjanak sokat. Illés Zoltán, flottaoperátor, Fuvarozási Igazgatóság: – Érettségi után, 2001-ben a családi hagyományokat folytatva beléptem a Magyar Posta Zrt.-hez, ahol több pozíciót is betöltöttem az évek folyamán. Azt is mondhatnám, hogy dzsóker ember voltam: ha embereket kellett irányítani, akkor azt végeztem, ha kevés volt a kézbesítô, akkor besegítettem a csomagosoknak. Ez idô alatt elsajátítottam a logisztikai feldolgozás minden mozzanatát. Tizenhárom év munkaviszony után úgy döntöttem, hogy számomra már nincs kihívás ezekben a munkakörökben, és nem is becsülik meg a munkám, ezért váltottam. Nem is volt kérdés, hogy hova menjek tovább, így kerültem február végén a Waberer’shez. Mivel az érdeklôdési körömben kiemelt helyen áll a számítógép, és a postai munkám is hasonló területen folyt, nem volt nehéz számomra a beilleszkedés. K. Nagy Zoltán, üzletkötô, Regionális Kereskedelmi Igazgatóság: – Még egy hónap sem telt el azóta, hogy az angol régión elkezdtem dolgozni az elsô munkahelyemen, de már érzem, hogy jó helyre kerültem. Bár tanulmányaimat eddig mûszaki irányban folytattam, örülök, hogy a váltás mellett döntöttem, mert ebben a munkakörben sokkal inkább el tudom képzelni a jövômet, nemcsak azért, mert nagyon jó csapatba kerültem, hanem mert mindig is szerettem emberekkel foglalkoz-


ni, problémákat megoldani, idegen nyelveken beszélni. Szabadidômben vitorlázórepülök, ahol szintén fontos, hogy egy jó, együttmûködô csapat precíz munkát végezzen. Bár egy irodából sosem lehet olyan gyönyörû a kilátás, mint a gépbôl egy felhô alatt körözve, az eddigi tapasztalataimból ítélve jó élményekben itt is sok részem lesz. Márkus Ádám, üzletkötô, Szállítmányozási Igazgatóság: – A Budapesti Gazdasági Fôiskola Külkereskedelmi Karán végeztem nemzetközi gazdálkodás alap- és nemzetközi tanulmányok mesterszakon. Idén januárban államvizsgáztam, április elején kerültem a vállalat Szállítmányozási Igazgatóságára. Nagyon örülök ennek a lehetôségnek, hiszen pályakezdôként ebben a munkakörben sokat fejlôdhetek. A mesterképzésem alatt diákszervezeti tagként a külföldi hallgatók koordinátoraként tevékenykedtem, az elmúlt évben Erasmus-ösztöndíjjal Szlovéniában tanultam, egy másik ösztöndíjjal pedig három hónapot töltöttem el Moszkvában. Ezekbôl is adódóan hobbim az utazás, az új helyszínek és emberek megismerése. Szabadidômet a sportolás mellett szívesen töltöm barátaim társaságában. Münnich Péter, kiemeltügyfél-fuvarszervezô, Waberer’s Network Kft.: – Februárban államvizsgáztam a Budapesti Corvinus Egyetem logisztikai menedzsment mesterszakán. Pályafutásomat a Waberer’s Networknél kezdtem ez év április 1jén, az álláshirdetéssel állásbörzén találkoztam. Jelenleg ismerkedem a cég mûködési folyamataival, igyekszem a rám bízott feladatokat minél pontosabban elvégezni. Szabadidômet legszívesebben sportolással töltöm, teniszezem, focizom, biciklizem. Patai Viktória, kereskedelmi adminisztrátor, Regionális Kereskedelmi Igazgatóság: – 1992-ben születtem Budapesten, tíz éve Dunaharasztin élek. Januárban diplomáztam gazdálkodás és menedzsment szakon, lo-

gisztika szakirányon. Innen jött az indíttatás, hogy a Waberer’snél helyezkedjek el. Áprilistól a Benelux-régió kereskedelmi adminisztrátora vagyok, ez az elsô, nem diákként végzett munkám. Angolul értek, beszélek, és nagyon szeretnék oroszul is, amit szeretnék hamarosan elérni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szabadidômben szívesen járok társaságba, illetve olvasok, aerobikozom, és leginkább mosolygok. Sági Krisztián, kiemeltügyfél-operátor, Stratégiai Kereskedelmi Igazgatóság: – Tavaly júniusban végeztem tanulmányaimmal a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karán, kereskedelmi szakmenedzser szakon. Április 16-a óta dolgozom a Waberer’snél. Pályakezdôként szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy ilyen sikeres cégnél helyezkedhettem el. A munkatársaim segítôkészségének és kedves fogadtatásának köszönhetôen nagyon hamar otthonosan éreztem magam ebben a meglehetôsen új környezetben. Fô hobbim a sportolás, ha tehetem, labdarúgással töltöm a szabadidômet, s nagyon szeretek horgászni, valamint utazni is. Sibinger Dóra, kereskedelmi adminisztrátor, Regionális Kereskedelmi Igazgatóság: – 2009-ben végeztem a székesfehérvári Kodolányi János Fôiskola angol nyelv- és irodalomtanár – kommunikáció szakán. Még diákként kezdtem el dolgozni egy digitális utómunkával foglalkozó stúdióban, ahol három évig dolgoztam vágóaszszisztensként. Elsôsorban dokumentum- és reklámfilmek elkészítésében vettem részt. 2011ben született meg a kislányom. Jelentkeztem a Waberer’shez, és gyesrôl visszatérve április óta vagyok a cég tagja. Az itt eltöltött rövid idô alatt a kollégáim nagyon ked-

vesek és segítôkészek voltak. Szabadidômben szívesen fotózok, kirándulok és olvasok. Szabó-Pincési Krisztina, toborzási és kiválasztási koordinátor, Gazdasági Igazgatóság: – Február 10-e óta dolgozom a hr-osztályon, és rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy egy emberileg és szakmailag is remek csapatban kezdhettem el dolgozni a szakmában. Pályamódosító vagyok, több mint tíz évig a bankszférában, kintlévôségkezelési területen dolgoztam. Gyermekem születése után fogalmazódott meg bennem határozottan, hogy új szakmát szeretnék tanulni, és új területen akarom kipróbálni magam. A gyakorlati tapasztalataim mellé az elméleti tudást a Budapesti Corvinus Egyetem humánmenedzsment-képzésén szereztem meg. Ötéves kisfiam mellett nem sok szabadidôm akad, de ha mégis, akkor újabb és újabb kreatív hobbitechnikákat próbálok ki: keresztöltést, mozaikot, kvillinget. Szeretek alkotni valami szépet és egyedit a szeretteimnek, ismerôseimnek. Szalai Attila, üzemanyag-kontroller, Gazdasági Igazgatóság: – 1983-ban születtem Budapesten, 2009ben diplomáztam a Budapesti Mûszaki Fôiskolán informatikus-közgazdász szakon, majd négy évig dolgoztam kontrollerként a Teva Magyarország Zrt.-nél, ahol a kontrollingosztály tervezési és monitorozási rendszeréért voltam felelôs. Munkám során sok tapasztalatot szereztem egyebek között az olap-rendszerekkel való munkában és az üzleti folyamatok e rendszerekbe való implementálásában. A Waberer’shez azért jelentkeztem, mert szeretném kipróbálni magam egy új területen, és remélem, lehetôségem nyílik a további szakmai fejlôdésre. Áprilistól dolgozom itt, és örülök, hogy része lehetek egy nagy múltú, sikeres cégnek. Szabadidômben napi szinten sportolok: tékvandóedzésre járok, és nagyon szeretek biciklizni, fôleg nagyobb távokat szoktam menni: 50-60 kilométert. Ezenkívül szeretek olvasni és minél több idôt töl teni a barátaimmal.

2014. MÁJUS • téma

21


hírek

A

Cărţi în limba română Román nyelvű kötetek în biblioteca TESZ a TESZ-könyvtárban

ducem la cunoştinţa colegilor români de la Euro-Unio Kft. că în urma multor încercări am reuşit să cumpărăm un stoc de cărşi necesar pentru o mini-bibliotecă de limba română. Aceste cărţi pot fi împrumutate gratis de către membrii sindicatului TESZ din biblioteca de la str. Nagykőrösi, clădirea B. În alegerea titlurilor am luat în considerare principiile bibliotecii, aşadar pot fi găsite şi împrumutate cărţi din literatura clasică, romane, nuvele, povestiri, cărşi poli?iste, etc. de autori români şi străini cunoscuţi: Agatha Christie, Caragiale, Călinescu, Dumas, Eminescu, Hasek, Karl May, Márquez, Preda, Rebreanu, Remarque, Sadoveanu, Sienkiewicz, Tolkien, Vulpescu, Zevaco, etc. Vă aşteptăm în bibliotecă cu orarul: luni–joi 08,00–17,00, vineri 08,00–14,30 (Conducătorii auto care vorbesc numai limba română sunt rugaţi să vină pe cât posibil împreună cu un coleg care îi poate ajuta în traducere!)

Tájékoztatjuk az Euro-Unio Kft.-hez átvett román kollégákat, hogy hosszas utánjárásunk eredményeként sikerült beszerezni egy szolid román nyelvû kiskönyvtár kialakításához szükséges készletet. A köteteket a TESZ tagjai ingyen kölcsönözhetik a Nagykôrösi úti telep B épületében mûködô könyvtárból. A készlet beszerzésénél figyelembe vettük saját könyvtárunk irányelveit, így román nyelven is megtalálható és kölcsönözhetô klasszikus szépirodalom, háborús regények, novellák, krimik stb. Szerzôk a teljesség igénye nélkül: Agatha Christie, Bajenaru, Calinescu, Eco, Eminescu, Hasek, Karl May, Márquez, Petrescu, Remarque, Sienkiewicz, Tolkien, Vulpescu, Zaveco. Minden kollégát szeretettel várunk a könyvtárban. Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 8–17, péntek: 8–14.30. (Kérjük azokat a gépkocsivezetôket, akik csak románul beszélnek, hogy próbáljanak magukkal hozni olyan kollégát, aki a tolmácsolásban tud segíteni.)

A TESZ-könyvtár ajánlata Lesley Pearse: BÍZZ BENNEM A második világháború után a brit árvaházakból több mint kétezer árvát szállítottak át Ausztráliába, azzal hitegetve ôket, hogy az „ígéret földjén” a napsütés, a csodaszép tengerpart és a kenguruk várják ôket. Így, a szebb jövô reményében bízva indult útnak a két lánytestvér, Dulcie és May Taylor is. Ám megérkezésük után rá kellett döbbenniük, hogy az ottani katolikus árvaházak sem jobbak, mint a nagy-britanniaiak. Nem részesültek semmiféle oktatásban, az otthonokban mindennaposak voltak a megaláztatások, az éhezés, sôt ki voltak téve a papok és az apácák szexuális zaklatásának is. De azok a társaik sem jártak jobban, akik családokhoz

22 téma • 2014. MÁJUS

kerültek: ôket szinte rabszolgaként dolgoztatták, és ha nem tetszett az elvégzett munka, akkor verés és éhezés várt rájuk. A borzalmak túlélôi csak mintegy negyven év elteltével merik felidézni és elmesélni a velük történteket.

Steve Berry: A JEFFERSON-KÓD Az írótól megszokott történelmi szálakkal átszôtt regény most négy amerikai elnökgyilkosság körül játszódik. Bár elsôre nem lehet összefüggés a merényletek között, az író többi regényébôl jól ismert Cotton Malone mégis lát kapcsolódást. Társa, Cassiopeia Vitt segítségével próbálja megfejteni a Thomas Jeffersontól

származó kódot, amely megfejtést adhat az alkotmány egyik cikkelyéhez. Ebben különös hatalmat adnak egy titokzatos közösség tagjainak.

Andrea Schacht: HAMIS BÜSZKESÉG Ez a kötet negyedik része az író romantikus történelmi regényfolyamának (A kölni rejtély, a Hozomány, A sólyom visszatér után), amelyben Allys szembesül saját érzelmeivel és egy titokzatos hódolóval is. A nô férjét egy hajnali órán holtan találják, s öntudatlanul fekszik mellette jó barátjuk, Mats, a köszörûsmester is. A nyomozással megbízott ülnök több bizonyítékot is figyelmen kívül hagyva ôt vádolja a gyilkosság elkövetésével, ám az özvegy és testvére bízik a mester ártatlanságában, és külön nyomozásba kezd.


versenyszféra

Kiss nagy nyitása Némi késéssel, a szezonnyitó isztambuli futam kihagyásával megkezdôdött a kamion-Európa-bajnokság 2014-es idénye. A magyar csapat remekül szerepelt Misanóban. A bajnokság elsô megmérettetését Kiss Norbert és Major Benedek is sikerrel vette: mindketten indulási jogot szereztek az elsô tíz helyrôl döntô SuperPole futamra. Itt Major kilencedik lett, Kiss pedig nem talált legyõzõre. A versenyen az OXXO Energy Truck Race Team elsô számú pilótája azonnal az élre állt, nyomában két háromszoros bajnokkal, a német Jochen Hahnnal és a spanyol Antonio Albacetével. Mö-

göttük az elsô kanyarban tumultus alakult ki, és karosszériadarabok repültek szerteszét. Nem sokkal késôbb az Ivecóval induló német Gerd Körber beleszállt honfitársába, René Reinertbe, és rugótöréssel kénytelen volt kiállni. Kissnek sikerült növelnie elônyét, az éllovas trió mögött a svájci Markus Bösiger és a két freightlinerös cseh pilóta, David Vrsecky és Adam Lacko száguldott. A futam közepe táján Kiss nem tudta

Az Európa-bajnokságra nevezett pilóták Név Jochen Hahn Antonio Albacete Kiss Norbert Markus Bösiger Major Benedek Anthony Janiec José Rodrigues Erwin Kleinnagelvoort Ellen Lohr Dominique Orsini Florian Orsini Jean-Pierre Blaise Javier Mariezcurrena Frankie Vojtísek José Sousa José Teodósio André Kursim David Vrsecky Eduardo Rodrigues Steffi Halm Adam Lacko René Reinert

Gyártmány MAN MAN MAN MAN MAN MAN Renault Scania MAN Mercedes-Benz Mercedes-Benz MAN MAN MAN Renault Renault Mercedes-Benz Freightliner MAN MAN Freightliner MAN

Nemzetiség D E H CH H F P NL D F F B E CZ P P D CZ P D CZ D

bevenni az egyik kanyart, kifutott a pályáról, és csak az ötödik helyre tudott visszaállni. Nem tudta, mi történhetett a kamionnal, a féktávokon összevissza járt az eleje, és a kormányközép is elment, de az ötödik hely így is meglett Lacko elôtt, méghozzá nagy különbséggel. A gyôzelmet a bajnok Hahn szerezte meg, aztán Albacete, Bösiger és Vrsecky futott be. Major Benedek szintén jól kapta el a rajtot, hamar elôzött egyet, és a nyolcadik helyen autózott Reinert, illetve a német Steffi Halm és a portugál José Teodósio között. Reinert köztudottan agresszíven védekezik, így Beni nem is támadott, várva, hátha hibázik; de a nyolcadik hely sem rossz, mivel a nap második versenyén az elsô rajthelyet jelenti. Reinert aztán hátsó defektet kapott, lelassult, emiatt utolérte ôket Halm, és nem túl elegáns módon beugrott a nyolcadik

helyre, „letolva” a pályáról Majort, aki így kilencedikként fejezte be a futamot. A sátorban derült ki, hogy Kiss Norbert kocsiján eltört az elsô laprugó. A csapatnak húsz perc alatt kellett kicserélnie és mellette elvégeznie a két verseny közötti szervizt is. A délutáni versenyen Steffi Halm életében elôször rajtolhatott az elsô helyrôl. Az ifjú hölgy nem sokáig autózhatott az élen, elôször Reinert, majd a negyedik helyrôl startoló Kiss és mások is megelôzték, aztán a harmadik körben mûszaki probléma miatt fel kellett adnia a versenyt. Az OXXO pilótája türelmesen várt Reinert mögött a megfelelô alkalomra, s miután átvette a vezetést, nem engedte át senkinek. Hahn a futam végén visszaesett. Reinert mögött Vrsecky és Albacete ért be, majd Körber, Bösiger, Lacko, Hahn, Teodósio és a francia Jérémy Robineau következett.

2014. MÁJUS • téma

23


versenyszféra Kiss nagy nyitása 

Major Benedeknek már az elsô körben ki kellett állnia, mert elszállt a váltója. A versenybírók utólag Vrseckynek és Albacetének bójafeldöntésért 30 másodperc büntetést róttak ki, majd Hahn is ugyanennyit kapott szabálytalan elôzésért, így alaposan átalakult a sorrend. A harmadik helyre Körber került, majd Bösiger, Lacko, Teodósio, Robineau, a cseh Frankie Vojtísek, Vrsecky és Albacete jött, a bajnok így egyetlen pontot sem szerzett. Másnap délelôtt a SuperPole-t ismét két magyar pilótával tartották, és Kiss fantasztikus idôvel a rajtrács elsô helyét szerezte meg, Major a tizedik helyrôl startolt. A versenyen Kiss Norbert rajt-cél gyôzelmet aratott a közel negyvenezer nézô elôtt, s a szervezô honlapján olvasható értékelés szerint a Hahnra és Albacetére vert 5,5-6 másodperces különbség nem is tükrözi, mennyivel jobb volt az OXXO versenyzôje. A németnek folyamatosan hárítania kellett Albacete támadásait. Az élen haladó hármas mögött Lacko, Vrsecky és Bösiger loholt, sokáig egy bolyban, ám a svájci a futam vége felé visszaesett. Nagy küzdelmet vívott a hetedik helyért Reinert és Körber, találkozott is a két jármû, ezután Körber nem harcolt tovább, megelégedett a nyolcadik pozícióval. Major Benedek ezúttal is kilencedik helyen futott be. A pontszerzôk sorát a depóból rajtoló Halm zárta, miután az elôtte végzett portugál José Rodrigues harminc másod-

perces büntetést kapott bójadöntésért. A délutáni futamra Körber hiába szerezte meg az elsô rajtkockát, a felvezetô körben motorhiba miatt a depóba volt kénytelen gurulni. Hasonlóképp érdemi versenyzés nélkül fejezte be az utolsó futamot a német Ellen Lohr, aki belerohant Dominique Orsini jármûvébe. A francia piló-

ta folytatta a küzdelmet, de csak egy körrel bírta tovább. A mezôny elején Reinert haladt, Bösigerrel, Vrseckyvel, Albacetével, Kiss-sel, Lackóval és Hahnnal a nyomában. Honfitársunk

A szabályok röviden A bajnokság idén – a törökországi versenyhétvége törlése miatt – kilenc fordulóból áll. Minden forduló kétnapos, mindkét nap egy idômérôt, egy SuperPole futamot és két pontszerzô versenyt rendeznek. Az idômérô legjobb tíz pilótája kvalifikálja magát az elsô verseny elsô tíz starthelyérôl döntô SuperPola-ra. A második verseny rajtsorrendjét az elsô verseny végeredménye adja, a nyolcadik helyig fordított sorrendben: a nyolcadik helyezett kezd az élrôl, a hetedik a második pozícióból, az elsô a nyolca-

24 téma • 2014. MÁJUS

összeakadt Albacetével, emiatt mindketten visszaestek, Kiss járt rosszabbul. Az élen hasonlóan szerencsétlen eredménnyel járt egy elôzési kísérlet: Bösiger megpróbálta átvenni a vezetést

dik helyrôl, a kilencedik a kilencedikrôl. A nap elsô versenyén a gyôztes 20 pontot zsebel be, a második 15-öt, a harmadik 12-t, és innentôl a hetedik helyig kettesével csökken a megszerzett pontok száma, a nyolcadik 3, a kilencedik 2, a tizedik 1 pontot gyûjt. A második versenyen a gyôztes csak 10 pontot kap – tehát anynyit, mint az elsô verseny negyedikje –, és itt egyesével csökken a pontszám. Ha a bajnokság végén pontegyezôség lenne, a több gyôzelem számít, ha ez sem vezet eredményre, a több második, majd a harmadik hely.

Reinerttôl, aminek eredményeként mind a ketten ütemet vesztettek, és a nevetô harmadik David Vrsecky meglépett, sôt még Lacko is el tudott osonni mellettük. A svájcinak végül meg kellett elégednie az ötödik pozícióval, mert Hahnnak sikerült feljönnie Reinert mögé. Albacete lett a hatodik, mögötte Halm futott be, óriási munkával, ugyanis a tizedik helyrôl indult, és a futam elején még vissza is esett. Teodósio, Robineau és Kiss Norbi szerezte meg az utolsó pontokat, Major Benedek a tizenegyedik helyen fejezte be a misanói hétvégét. Az Európa-bajnokság nyitó fordulójában Kiss Norbert két futamgyôzelmet aratott, annyit, mint 2013-ban összesen. Ráadásul ezek közül az egyik elsô futamos diadal volt, a csapat történetében a második. Az eredménybôl is látszik, hogy a riválisoknak idén komolyan kell számolniuk a magyar pilótával. A pontversenyben a bajnok Jochen Hahn áll az élen 42 ponttal, mögötte Kiss 39-cel, Albacete 33-mal következik, Major tizenkettedik 4 ponttal. A konstruktôröknél a Hahnnal és Reinerttel felálló Team Reinert Adventure vezet 70 ponttal, majd az Albacetét és Bösigert soraiban tudó Truck Sport Lutz Bernau és a Vrseckyt és Lackót harcba küldô Buggyra International Racing System jön 68, illetve 65 ponttal, az OXXO Energy Truck Race Team 46 pontjával negyedik. A bajnokság második fordulóját június 7–8-án rendezik a spanyolországi Los Arcosban, majd két héttel késôbb a franciaországi Nogaróba utaznak a csapatok. 


információ

Úton-útfélen KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK 2014. JÚNIUSBAN A 7,5 TONNA ÖSSZTÖMEG FELETTI, ILLETVE A VESZÉLYES ÁRUT SZÁLLÍTÓ KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE

JÚNIUS 1., VASÁRNAP 0–22 h

A – Ausztria CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes áruk az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon H – Magyarország*

0–22 h 0–22–24 h 0–24 h

15–21 h 0–22 h

6–22 h

I – Olaszország Minden árura Veszélyes árukra

7–23 h 0–24 h 0–21.45 h 0–21.45 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

0–24 h

SK – Szlovákia

0–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h

A – Ausztria Az A12 Inntal autópályán és az A13 Brenner autópályán, amennyiben az úti cél Olaszországban vagy azon keresztül elérhető országban van 10–22 h

I – Olaszország Minden árura

6–10 h 8–22 h

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése) Bizonyos útszakaszokon

0–24 h 16–22 h

JÚNIUS 8., PÜNKÖSDVASÁRNAP 0–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

JÚNIUS 4., SZERDA E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

9–22 h

JÚNIUS 5., CSÜTÖRTÖK E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

9–22 h

JÚNIUS 6., PÉNTEK E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

9–22 h 16–21 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

16–22 h

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

15–23 h

I – Olaszország Veszélyes áruk szállítása P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

A – Ausztria Az egész ország területén E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

D – Németország

0–22 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon

0–24 h 0–22–24 h

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0–24 h

15–21 h 0–24 h

HR – Horvátország A 2. sz. főút Varasd és Dubrava Križovljanska szakaszán

6–22 h

18–24 h

I – Olaszország Minden árura Veszélyes árukra

7–23 h 0–24 h

18–21 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

0–24 h 0–24 h

0–24 h

Különböző időszakokban

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10–18 h és 22–24 h, ill. 16–24 h

H – Magyarország*

13–22 h

H – Magyarország*

15–24 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0–24 h

CZ – Csehország

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban

JÚNIUS 7., SZOMBAT

JÚNIUS 2., HÉTFŐ

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

7–10 h

18–22 h

A – Ausztria

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

HR – Horvátország A 2. sz. főút Varasd és Dubrava Križovljanska szakaszán

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

8–13 h 22–24 h

I – Olaszország Veszélyes áruk szállítása

0–24 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

21.30–24 h 23.30–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

18–21 h

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

8–22 h

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése) Bizonyos útszakaszokon

0–24 h 6–22 h

SK – Szlovákia

0–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h

JÚNIUS 9., PÜNKÖSDHÉTFŐ A – Ausztria

0–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

9–22 h

2014. MÁJUS • téma

25


információ 

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0–22 h 0–22–24 h 0–24 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

16–23 h

0–21.45 h 0–21.45 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 7–10 h, ill.18–21 h RO – Románia Bizonyos útszakaszokon

6–22 h

JÚNIUS 10., KEDD 9–22 h

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

6–10 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h

JÚNIUS 13., PÉNTEK

I – Olaszország Veszélyes árukra

16–21 h 18–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

0–24 h

JÚNIUS 14., SZOMBAT A – Ausztria Az egész ország területén E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

15–24 h Különböző időszakokban

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10–18 h és 22–24 h H – Magyarország* I – Olaszország Veszélyes árukra L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

26 téma • 2014. MÁJUS

A – Ausztria

0–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

15–23 h

L – Luxemburg Németország irányában

23.30–24 h

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

18–22 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra Különböző útszakaszokon

8–24 h Különböző időszakokban

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon

22–24 h 0–24 h 21.30–24 h 23.30–24 h

JÚNIUS 19., CSÜTÖRTÖK 0–22 h

A – Ausztria

0–22 h 0–22–24 h

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

0–24 h

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

JÚNIUS 15., VASÁRNAP 0–22 h

H – Magyarország*

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon H – Magyarország* HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon A 2. sz. főút Varasd és Dubrava Križovljanska szakaszán I – Olaszország Minden árura Veszélyes árukra L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

0–24 h

D – Németország Baden–Württemberg, Bajorország, Hessen, ÉszakRajna–Vesztfália, Rajna–Pfalz, Saar-vidék területén 0–22 h E – Spanyolország Különböző útszakaszokon HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

14–23 h

L – Luxemburg Németország irányában

0–21.45 h

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

0–22 h 12–23 h 6–22 h 7–23 h 0–24 h 0–21.45 h 0–21.45 h

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

16–21 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

16–21 h

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

15–23 h

I – Olaszország Veszélyes árukra

18–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

0–24 h

SK – Szlovákia

0–22 h

A – Ausztria Az egész ország területén

8–21 h

E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

6–10 h

7–10 h

16–22 h

15–24 h Különböző időszakokban

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10–18 h és 22–24 h H – Magyarország* HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon I – Olaszország Veszélyes árukra

JÚNIUS 18., SZERDA E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

0–24 h

JÚNIUS 21., SZOMBAT

JÚNIUS 16., HÉTFŐ F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

8–22 h

JÚNIUS 20., PÉNTEK 15–22 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–13 h, ill. 8–15 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

22–24 h 4–14 h, ill. 15–23 h 0–24 h 21.30–24 h 23.30–24 h


RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

JÚNIUS 25., SZERDA HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon 0–24 h

14–23 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h

JÚNIUS 22., VASÁRNAP JÚNIUS 27., PÉNTEK

0–22 h

A – Ausztria CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 0–22 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 0–22–24 h FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon H – Magyarország* HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon A 2. sz. főút Varasd és Dubrava Križovljanska szakaszán I – Olaszország Minden árura Veszélyes árukra L – Luxemburg Németország irányában Franciaország irányában P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

0–24 h

18–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h 18–22 h

12–23 h

JÚNIUS 28., SZOMBAT

6–22 h 7–23 h 0–24 h 0–21.45 h 0–21.45 h

18–21 h

E – Spanyolország Egyes útszakaszokon

SK – Szlovákia

0–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h

Különböző időszakokban

22–24 h

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

4–14 h

I – Olaszország Veszélyes árukra

0–24 h 21.30–24 h 23.30–24 h

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

JÚNIUS 23., HÉTFŐ 6–10 h

7–10 h

0–24 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10–18 h és 22–24 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

8–14 h

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése) SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

A – Ausztria

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon

0–22 h 0–22–24 h 0–24 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

15–22 h 0–22 h

H – Magyarország* HR – Horvátország Bizonyos űtszakaszokon A 2. sz. főút Varasd és Dubrava Križovljanska szakaszán

12–23 h 6–22 h 7–23 h 0–24 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

0–21.45 h 0–21.45 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

18–21 h

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

8–22 h

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

0–24 h

SK – Szlovákia

0–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h, ill. 8–22 h

JÚNIUS 30., HÉTFŐ F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

6–10 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

7–10 h

* A kivételeket lásd az MKFE honlapján is olvasható „190/2008. (VII. 29.) kormányrendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról” jogszabályban.

A veszélyes árukra vonatkozó korlátozásokat külön jelöljük. 0–24 h

6–16 h, ill. 8–13 h

JÚNIUS 29., VASÁRNAP 15–23 h

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban

A közlekedési korlátozások bármikor változhatnak, így javasoljuk, hogy az út előtt feltétlenül ellenőrizzék őket.

JÚNIUS 24., KEDD HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

13–22 h

D – Németország

I – Olaszország Minden árura Veszélyes árukra

A – Ausztria Az egész ország területén 15–24 h Az A4 Ost autópályán a schwechati csomóponttól a miklóshalmi (Nickelsdorf) határátkelőig mindkét irányban, célforgalom kivételével 8–15–24 h

H – Magyarország

0–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

I – Olaszország Veszélyes árukra

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

CZ – Csehország

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett 16–21 h

0–22 h

15–22 h

16–21 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

RO – Románia A DN1 úton Otopeni határától (km 17 + 900) Ploieşti-ig (DN1 és DN1A kereszteződése), Ploieşti-től (DN1 és DN1B kereszteződése) Brassóig (DN1 és DN1A kereszteződése)

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

0–24 h

0–22 h

Az adatok tájékoztató jellegűek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete a külföldi információkat összegyűjti, és lefordítva tagjai rendelkezésére bocsátja, azonban esetleges hiányosságaiért, hibáiért és az ezekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Az összeállítás az IRU és az IRU-tagegyesületek adatainak felhasználásával készült.

2014. MÁJUS • téma

27


Nekem fütyül Arany János halhatatlan vers-anekdotájának címadó hôse, az a bizonyos fülemüle igencsak évelô jószág. Annyi alakban és anynyiszor éledt már újjá, hogy a bölcsesség kertjében istenigazából éber gazda kell legyen, aki legalább nagyjában számon tudja tartani. Egyszerûbben szólva: mint minden valódi remeklés, ez is többet mond saját szó szerinti értelménél. Most mégis hagyjuk a tanulságokat, kiterjeszthetôk, kifordíthatók, értelmezhetôk és cáfolhatók szinte korlátlanul. Sôt, még a félreértések elôtt is szabad az út. Ezúttal – az esztéták magasságos bocsánatával – nézzük mégis inkább szó szerint. Vajon hogyan viselkedik egy mestermû sugallata, ha ezt a merényletet követik el ellene? Gyaníthatjuk persze a választ: érvényes marad. Ô az erôsebb, nem tudunk kifogni rajta. Tehát jobb felôl üt: nekem fütyül! Bal felôl üt: nekem fütyül! Azaz tehetünk bármit, ha egyszer kibabráltunk magunkkal, akkor annyi. Nézzünk egy helyzetet, ahol üthet az ember jobbról, balról, sôt még összevissza is, csak hát már mindegy. Elbizakodott vakságunkban már „befellegeztünk”, még ha nem is vettük észre. A nizzai sakkolimpián 1974-ben a mindenre és bármire képes csehszlovák fenegyerek, Ján Plachetka világossal tán még azt is hihette:

HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG A VICC POÉNJA; MÁSODIK RÉSZ AZ ILIÁSZ ÍRÓJA HERZEN LAPJA

M

FALTÖRŐ “ÁLLAT” ROMÁN AUTÓJEL

BREKI TEHETŐS

RENDŐR ILYEN BOGÁR IS VAN OLAJ, ANGOLUL

KECSKE KICSINYE

már eleve neki dalol a fülemüle, neki áll a zászló. Hitte, hihette, végül is mindegy. A lényeg az, hogy Hans-Günther Kestler sötéttel nem hitt neki. Ô már tudta, hogy üthet jobbról, balról, bárhogy. Akár ki is térhet az ütés elôl – már egyre megy. Világos sorsa egyetlen lépéssel megpecsételhetô: 1.: Hf3!!!, és kész. Pedig milyen békés, szolgabírói bölcsességû húzásnak látszik, mégis mérgezô! Üthetô a védtelenül elômerészkedett paripa, az e8-on lévô bástya, kísérletezhetünk Vf2-vel vagy Be7+-kal, már egyformán késô. Még utóbbi vezet a legtovább: 2.: Be7+, Bxe7; 3.: Vxe7+, Vxe7, és itt a kezdôlépés egy újabb erényére derül fény, az f3-on álló huszár eltakarja a sötét királyt. Nem megy tehát a 4.: fxe, mert arra Bxh2 és matt jön. Az egyetlen lehetséges 4.: Bxf3-ra viszont sötét vezérelônyben marad. Mindenképpen sötétnek lesz igaza, ha elnézôen ránk kacsint,  mondván: nekem fütyül…

990 Ft

Veterán Autó és Motor 1755 Budapest, Pf. 66.

A VICC POÉNJA; ELSŐ RÉSZ MÁTKA CÉGFORMA, KIEJTVE

Legyen az előfizetőnk! Minden egy éves új előfizetés megrendelője ajándékba megkapja az Oldtimer Motorkerékpár Katalógus egy példányát. Az előfizetéssel egy időben kérjük, küldje be a kivágott Téma-logót a szerkesztőség címére azzal a címmel együtt, ahová kéri a könyv postázását. Címünk:

NEVES MATEMATIKUS (BÉLA)

AKI SOKAT …, KEVESET FOG (MAGYAR KÖZMONDÁS)

800 Ft

PERUI AUTÓJEL EGYEL!

ÉSZAKI FÉRFINÉV MÉRLEGELŐ

CSÁDI VÁROS A FITRI-TÓ MELLETT

TELLÚR TÖRÖK FÉRFINÉV HELYHATÁROZÓ KÖZTEHER

KÁRTYAJÁTÉK GÖRÖG BETŰ

RÉGI SÚLY SZOVJET POLIT. V.

TÉNY URAM, LATINUL MÉG NEM FELNŐTT

FOSZFOR RÉSZEK-RE OSZTÓ

ADY ÁLNEVE ÜRES TÁL! KETTŐS BETŰ KISMAMÁK TÁPPÉNZE

TÜZET SZÜNTET BIRKÓZÓ (ANDRÁS)

MÉTER …-ALI; SZÍR VÁROS CSOMÓT BONTÁ

FÉLTI! PÁRT!

KIS ERIKA

EGYE-TEMI HIVATALLAL KAPCSOLATOS

ERREFELE! FÖLÉ

Z E

Takarítson meg 190 forintot minden lapszámon! Az elôfizetôk ennyivel olcsóbban jutnak hozzá a Veteránhoz! További elônyként 3-4 nappal korábban megérkezik a friss lapszám a postaládába. (Az elveszett újságokat térítésmentesen pótoljuk.)

Keresse fel honlapunkat (www.veteran.hu), vagy érdeklôdjön szerkesztôségünkben az 1/425-3668-as számon, illetve emailben (veteran@veteran.hu)!

? Márciusi számunk rejtvényének nyertesei: Rónai András, Gyula Gyôri Ágnes, Mosonmagyaróvár Horváth Gáborné, Üllõ Nyereményeiket postán küldjük el. A megfejtéseket „Rejtvény” jeligével a tema@preprintpress.hu e-mail címre várjuk 2014. VI. 16-ig. A megfejtôk között DVD-t, a Régi, szép automobilok címû könyv egy példányát és egy féléves Veterán Autó és Motorelôfizetést sorsolunk ki.

Téma magazin 2014/05  

Téma magazin 2014/05

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you