Page 1

GEMEENTELIJK INFOBLAD ■ VERSCHIJNT TIEN MAAL PER JAAR ■ 22STE JAARGANG NUMMER 10 ■ DECEMBER 2016

www.waarschoot.be

I N F O 10

De gemeente Waarschoot wenst jullie een warme eindejaarsperiode toe!

3 Wachtdienst Zoutstrooien

5 Wijziging openingsuren bib

12-13 Onze Wintertips


INFO

GEMEENTE WAARSCHOOT Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 26 december 2016 en 2 januari 2017. De volgende diensten sluiten ook collectief: Sportdienst - maandag 26 december 2016 tot en met maandag 2 januari 2017 Kinderclub Domino - maandag 26 december 2016 tot en met maandag 2 januari 2017

GEMEENTEHUIS

Dorp 1, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 00 • fax 09 250 59 55 info@waarschoot.be • www.waarschoot.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur Extra openingsuren burgerzaken dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 19.30 uur 1ste zaterdag van de maand 08.30 - 11.30 uur (behalve augustus)

Spreekuur burgemeester elke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraak gsm 0476 76 85 27

Spreekuur schepenen na afspraak

Zitting gemeenteraad gemeentehuis, zaal ’t Getouw om 20.00 uur De eerstvolgende gemeenteraad is op 22 december 2016.

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK Enkel geldig voor december 2016 Nieuwstraat 6, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 50 • bibliotheek@waarschoot.be dinsdag woensdag donderdag zaterdag zondag

18.00 - 20.00 uur 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 18.00 - 20.00 uur 09.30 - 11.30 uur 09.30 - 11.30 uur

RECYCLAGEPARK

Stationsplein, 9950 Waarschoot maandag gesloten dinsdag 14.00 - 17.00 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur

 www.waarschoot.be

2

donderdag gesloten vrijdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 19.00 uur zaterdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur zondag gesloten

SPORTDIENST

Sportstraat 3, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 35 • sportdienst@waarschoot.be maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 09.00 - 12.00 uur

SOCIAAL HUIS

NOODNUMMERS Brandweer/ambulance • tel. 100 of 112 Politie • tel. 101 Wachtdienst apothekers tel. 0903 99 000 [1,50 EUR/min.] www.apotheek.be • www.geowacht.be Wachtdienst dokters • tel. 09 228 02 22 Wachtdienst tandarts • tel. 0903 39 969

HULPLIJNEN Antigifcentrum • tel. 070 245 245 Awel (voor kinderen en jongeren) • tel. 102 Card Stop • tel. 070 344 344 Druglijn • tel. 078 15 10 20 Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling • tel. 1712 Tele-onthaal • tel.1600 • www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn • tel.1813 Wespenfoon Meetjesland • tel. 09 376 75 80

Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot

OCMW-diensten tel. 09 250 59 80 • fax 09 250 59 66 ocmw@waarschoot.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur – Op maandag-, woensdag-, donderdag-en vrijdagnamiddag: enkel op afspraak.

Gratis rechtshulp vrij spreekuur • 16.00 uur tot 18.00 uur 20 december 2016 – Kerkaert Luc

Politie LoWaZoNe tel. 09 240 74 80 • fax 09 378 32 26 wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur vrijdag 09.00 - 12.00 uur

PWA/ Buren tel. 09 250 59 89 • fax 09 250 59 66 pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uur donderdag 09.00 - 13.00 uur 1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur

Woonwijzer Meetjesland gratis advies over wonen elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur (behalve op 20 en 27 juli)

Volg ons op Facebook

www.facebook.com/waarschoot www.facebook.com/vrijetijdwaarschoot www.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

NUTSVOORZIENINGEN Eandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34 Eandis Gasreuk • tel. 0800 65 0 65 Defecte straatlamp • tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep • tel. 02 238 96 99

COLOFON

INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus 22ste jaargang nummer 10, december 2016 Redactieadres gemeente Waarschoot dienst communicatie Dorp 1, 9950 Waarschoot tel. 09 250 59 02 • fax 09 250 59 55 communicatie@waarschoot.be, www.waarschoot.be Verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot Vormgeving en druk Vanden Broele, Brugge Deadline editie januari: 30 november 2016

Volg ons op Twitter www.twitter.com/gemWaarschoot


Winterprikken en gladde plekken? Waarschoot steekt de handen uit de mouwen! Koning Winter is terug van weggeweest en dat betekent gezellig samenzijn, cadeautjes openen en binnen de warmte opzoeken. Maar als je de baan op moet, dan zijn de vooruitzichten soms eens minder aangenaam.

de eerste sneeuw blijft liggen. Overal strooien met dooizout heeft jammer genoeg geen zin. Zout moet ingereden worden om efficiënt te werken, en sommige wegen zien maar weinig verkeer.

Onze afdeling Gemeentewerken schiet daarom terug in actie om de ongemakken van de winter aan te pakken. De strooirondes zijn gekend, de strooiploegen en wachtdienst zijn samengesteld, de voorraad strooizout is aangevuld en de strooier heeft een onderhoudsbeurt gekregen.

Met de fiets, kan dat dan nog?

Wachtdienst

De wachtdienst van Waarschoot staat klaar om tussen half november en half april gericht te strooien en sneeuw te ruimen. Eens het volop wintert, baseert onze dienst Gemeentewerken zich op precieze voorspellingen om preventief en gericht te strooien. Helpt dat niet, dan schieten onze mannen in actie en garanderen ze vrije doorgang door alsnog te strooien of sneeuw te ruimen. Er wordt in eerste instantie altijd preventief gestrooid. Een aantal cruciale punten in Waarschoot krijgen dan de volle zoutlaag: spoorwegovergangen, brugdekken, ronde punten, scherpe bochten, nieuwe asfaltlagen. Preventief strooien gebeurt altijd ’s avonds, maar ziet het er ’s ochtends nog steeds niet goed uit, dan rukt de strooidienst ook in de vroege ochtenduurtjes opnieuw uit.

Wat als het gaat sneeuwen?

Zwakke weggebruikers veiligheid bieden staat erg hoog op de prioriteitenlijst van de strooidiensten. Voor de fietspaden zetten we onze sneeuwschop in om ze berijdbaar te maken. Strooien doen we ook, da’s vanzelfsprekend! Denk misschien ook even aan wat extra bescherming, als je toch zou vallen. Die fietshelm kan het verschil maken.

INFO Dienst Gemeentewerken – 09 250 59 70 – gemeentewerken@waarschoot.be

Wat kan ik doen? Wanneer iemand voor jouw deur ten val komt, dan ben je aansprakelijk. Hou de voetgangerszone voor je huis dus ijs- en sneeuwvrij, da’s verplicht. Denk er misschien ook even aan om je oudere of minder mobiele buur te helpen. Je kan bovendien ook contact opnemen met het Sociaal Huis, zij helpen je graag verder wanneer je sneeuwruimen te moeilijk geworden is.

Wanneer er sneeuw voorspeld wordt, strooien we preventief en globaal. Op die manier proberen we te voorkomen dat

Gemeentelijk Infoblad – december 2016 – nr 10

3


Kort uit de gemeenteraad september & oktober ■■

■■

■■

■■

■■

■■

De jaarrekening 2015 van het ocmw wordt vastgesteld. De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 en het budget 2017 van de kerkfabriek SintGhislenus. IVM organiseert vanaf heden de inzameling op het recyclagepark van harde plastics en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). De gemeenteraad bevestigt de beslissing om in te stappen in de samenaankoop energie, begeleid door Eandis, voor het gemeentebestuur van Waarschoot, het OCMW van Waarschoot, de kerkfabriek SintGislenus en de lokale afdeling van de politiezone LoWaZoNe. Het exploitatiebudget en het investeringsbudget 2016 worden gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt vastgesteld. De voetweg in de Gastels wordt verhard, er werd een budget van €35.000 voor vrijgemaakt.

■■

■■

■■

■■

Het serverpark voor de gemeente Waarschoot en ocmw Waarschoot zijn aan vernieuwing toe. De opdracht voor de aankoop van software en hardware wordt goedgekeurd en zal €85.950,32 bedragen. Er zullen ook computers vervangen worden: €23.002,84 wordt hiervoor vrijgemaakt. Voortaan kan je De Kring en het Cultureel Centrum 2 jaar op voorhand reserveren in plaats van 1 jaar. De Kring kan enkel gehuurd worden door Waarschootse verenigingen. Het Cultureel Centrum kan enkel gehuurd worden voor socio-culturele activiteiten georganiseerd door verenigingen en / of particulieren. De gemeente Waarschoot koopt gronden op de KMO-zone in de Ververij om er op termijn een loods en vrachtwagenpark onder te brengen. De stookplaats van de voetbalkantine wordt gerenoveerd.

Jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie Schrijf het maar al in de agenda: alle inwoners van Waarschoot worden opnieuw uitgenodigd op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein. Dit jaar is dat op vrijdag 6 januari 2017 tussen 18.00u en 20.00u. We kijken uit naar je aanwezigheid en naar jouw goede voornemens voor 2017. Rest ons jullie enkel nog een fantastische eindejaarsperiode toe te wensen!

ME LDIN GSK A A R T 2016

Heb je een bepaalde vraag, klacht, suggestie of melding? Laat het ons weten via deze meldingskaart (terug te bezorgen aan Gemeente Waarschoot, Dorp 1, 9950 Waarschoot). Je kan je melding ook doorgeven via het meldingsformulier op www.waarschoot.be/meldingen of via info@waarschoot.be Naam:............................................................................................................................................................................................................... Adres:................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................... Tel.: .................................................................................................................................................................................................................. E-mail:..............................................................................................................................................................................................................  melding

 suggestie

 vraag

 klacht

Datum: .....................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................

4


Beleef de bib op een andere manier In een bibliotheek is tegenwoordig meer te beleven dan enkel boeken ontdekken. Naast een uitgebreid aanbod cd’s en dvd’s vind je er vaak ook tentoonstellingen. Tussen 23 november 2016 en 23 januari 2017 kan je er een fotoreeks gaan bekijken over 20 jaar Natuurpunt in Waarschoot. Zeker nu de winter er aan komt en de natuur enkele drastische veranderingen meemaakt is het de ideale gelegenheid om de bib even binnen te springen en te ontdekken hoe de natuur verandert tussen de seizoenen: perfect voor de kinderen!

Wijziging openingsuren Vanaf 1 januari 2017 zien de openingsuren van de bib er anders uit. We geven je de uren nu al mee, zo sta je zeker niet voor gesloten deuren. Op zondag is de bib niet meer open, maar op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn we er een uurtje langer voor je. De bib is dus vanaf 1 januari 14 uren open. dinsdag woensdag donderdag zaterdag

16:30 tot 19:30 uur 09:00 tot 12:00 uur en 14:00 tot 16:00 uur 16:30 tot 19:30 uur 09:00 tot 12:00 uur

INFO Bibliotheek Waarschoot - bibliotheek@waarschoot.be - 09 250 59 51

Leestips

»»Natuurbeheer Martin Hermy, Geert de Blust; fotogr. Marc Slootmaekers 2004

»» Van tronken en kanten: plant een stukje Meetjesland Eli Vandecasteele - 2012

Beplanting Bufferbekken is een feit Het bufferbekken dat het waterleed rond de wijken van de Bellebargie moet verlichten is begin november beplant, zo krijgt het bekken zijn finale vorm. Het opzet is en blijft inzetten op twee luiken: een functionele oplossing voor het aanhoudende waterleed van de buurt en een natuurlijke biotoop bieden aan amfibieën zoals padden en salamanders.

Gemeentelijk Infoblad – december 2016 – nr 10

5


Wie doet nu wat als het op afval aankomt? Het wordt soms allemaal wat ingewikkeld wie wat organiseert en coördineert. Daarom doen we het nog even uit de doeken en vertellen we je ook waar je terecht kan met je vragen. Zo hoef je geen e-mails te blijven sturen en geen telefoontjes te blijven plegen zonder dat je antwoord krijgt. IVM staat in voor de ophaling van restafval, PMD, papier en karton en grofvuil. Ook de wijkinzamelingen van KGA en holglas (de lediging van de glascontainers) worden door IVM gecoördineerd. Als er zich problemen voordoen bij een ophaling, dan kan je dit melden bij IVM op het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8u30 tot 17u00) of via het webformulier op www.ivmmilieubeheer.be (e-loket). Neem dus niet langer contact op met de gemeentelijke diensten voor vragen over de afvalophalingen.

Waarvoor kan je contact opnemen met IVM?

U kan bij IVM terecht voor vragen over de ophaling van restafval, van PMD, papier en karton en voor het maken van een afspraak voor een ophaling van grofvuil aan huis. Is een glascontainer vol? Is er een probleem met de wijkinzameling van KGA? Ook dit kan u bij IVM melden.

En de gemeente dan?

Voor andere afval-gerelateerde vragen of meldingen over sluikstorten of zwerfvuil, het recyclagepark, composteren, … neem je contact op met de dienst grondgebiedszaken (sectie milieu) van Waarschoot.

6

Ik wil het niet zomaar weggooien

Dan kan je steeds terecht bij de Kringwinkel Meetjesland. Voor vragen over de ophaling aan huis van textiel, meubelen of andere herbruikbare goederen kan u terecht bij De Kringwinkel Meetjesland. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 09 377 77 74.

INFO IVM - 0800 13 580 - www.ivmmilieubeheer.be

Dienst grondgebiedzaken, sectie milieu – 09 250 59 17 milieu@waarschoot.be

Kringwinkel Meetjesland – 09 377 77 74 - www.kwmeetjesland.be

Nog wat tips! • Plaats je zak of afval tijdig aan de openbare weg, ten laatste om 7 uur op de ophaaldag zelf. • Let op: als de vaste ophaaldag een feestdag is, dan wordt een andere inzameldag voorzien. Raadpleeg dan de ophaalkalender voor de vervangdagen. • De ophalers nemen enkel de witte restafvalzakken bedrukt met het IVM-logo (en opdruk ‘Waarschoot’) en de blauwe PMD-zakken met het IVM-logo mee. Koop deze dus enkel in een handelszaak in de gemeente.


Hoe gaat het nog met…. De dopjesactie t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden? Als je zou denken dat de actie ondertussen is afgelopen, dan heb je het helemaal mis. We verzamelden ondertussen al een mooie hoeveelheid: de Waarschotenaar vulde al tientallen grote zakken met plastic dopjes die nu verkocht worden aan bedrijven die plastics opkopen om er duurzame producten mee te maken. Het verhaal blijft hetzelfde: breng je dopjes naar het gemeentehuis, de bib, de sporthal, kinderclub Domino of het recyclagepark en help de opleiding van geleidehonden mee bekostigen. Zo’n opleiding is een intensief programma van 2 jaar dat €20 000 euro kost maar een groot verschil kan maken in het leven van iemand die deze trouwe viervoeter nodig heeft. Dit alles betekent wel dat we nu enkel maar lege zakken hebben, en die willen we graag terug vullen en meegeven aan de mensen van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Tot nu toe heeft het centrum al meer dan 293 000 kilogram dopjes verzameld, en het wordt hoogtijd dat we de 300 000 halen.

INFO

www.dopjesactie.be

De Repair Cafés? De Waarschootse Repair Cafés zijn “Alive and Kicking”! Op zaterdag 3 december 2016 organiseren we er één in het Waarschoots Cultureel Centrum tussen 9.00 en 12.00 uur. De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA) blijft in de Repair Cafés geloven en nodigt iedereen uit om zijn kapotte apparaten, fietsen, kledij,… mee te brengen. Je kan er samen met onze vrijwilligers nog even aan je apparaten sleutelen in plaats van ze zomaar weg te gooien: misschien zit er nog leven in de brouwerij. Repair Cafés zijn de repareerplek bij uitstek: ■■

■■

■■

Goed voor het milieu. We belasten onze planeet met ons consumptiepatroon en onze grondstoffen raken uitgeput. Een langer leven geven is dé oplossing bij uitstek! We verkleinen de afvalberg en verminderen de CO2-uitstoot. Goed voor je rekening. Minder weggooien is minder uitgeven, heb je daar al eens aan gedacht? Goed als inspiratiebron. Samen repareren, kennis doorgeven en even gezellig bijpraten. Je bouwt er verder op de relaties die je al had met kennissen en je leert misschien wel iemand nieuw kennen!

Gemeentelijk Infoblad – december 2016 – nr 10

INFO Dienst grondgebiedzaken, sectie milieu – 09 250 59 17 mileu@waarschoot.be www.repaircafe.be

7


Alles over Waarschootse Sport Sportdagen Huldiging kerstvakantie sportlaureaten 2016 We zijn nog steeds op zoek naar personen of ploegen die we kunnen nomineren voor de jaarlijkse sportlaureatenviering op 4 februari 2017! Stuur de sportieve prestaties van uw kandidaat/sportverdienstelijke/ploeg 2016 graag door naar de sportdienst vóór 31 december 2016!!

INFO Sportdienst – sportdienst@waarschoot.be - 09 250 59 35

Kleutersportkamp ‘Het Wollige-Winter-Wonderkamp’ Woensdag 4 t.e.m. vrijdag 6 januari 2017 van 9.00 uur tot 12.00 uur Doelgroep: 1e kleuterklas t.e.m. 3e kleuterklas (° 2013-°2011)

Ski Meetjesland Op zoek naar de geschikte skivakantie? Wij organiseren als verenigde sportdiensten reeds 20 jaar gezinsvriendelijke skivakanties aan een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Periodes: Studentenski: van 04/02/2017 t.e.m. 10/02/2017 Krokusverlof: van 24/02/2017 t.e.m. 04/03/2017 Paasvakantie: 31/03/2017 t.e.m. 08/04/2017 Short ski : van 13/01/2017 t.e.m. 18/01/2017

INFO www.skimeetjesland.be

Omnisportkamp lager ‘Het ter land, ter lucht en op het ijs-kamp’ Woensdag 4 t.e.m. donderdag 5 januari 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag 6 januari 2017 ijsschaatsen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Doelgroep: 1e leerjaar t.e.m. 1e middelbaar (°2010-°2004 Inschrijven is mogelijk vanaf 5 december om 18.00 uur tot en met 16 december 2016. De folders worden via de scholen verspreid en zijn te verkrijgen in de sporthal.

INFO Sportdienst – sportdienst@waarschoot.be - 09 250 59 35

8


Gezocht: kandidaten voor de Cultuurprijs 2016 Met de cultuurprijs wil de gemeentelijke cultuurraad een persoon, groep, vereniging / organisatie belonen voor de unieke en bijzondere bijdrage die hij of zij lever(t)(en) aan het (socio-) culturele leven in Waarschoot. Uitzonderlijke (socio-)culturele of artistieke verdiensten zijn verdiensten van

blijvende betekenis voor het cultuurleven van de gemeente. Deze verdiensten kunnen zich situeren op diverse terreinen: taal, theater, muziek, beeldende kunst, geschiedenis, erfgoed, fotografie, film, schilderkunst, socio-culturele verenigingsleven, … Wil jij graag iemand voordragen voor

de Cultuurprijs 2016? Dat kan! Stuur voor 31 december de naam van de kandidaat / vereniging / groep, een korte motivatie en de contactgegevens van de persoon of vereniging die de kandidaat voordraagt naar de cultuurdienst.

INFO jeugd- en cultuurdienst - 09 250 59 54 heike.vanacker@waarschoot.be

Nieuwe kindergemeenteraad legt de eed af! Op vrijdag 28 oktober werd de nieuwe kindergemeenteraad van Waarschoot officieel geïnstalleerd en legden de kersverse raadsleden hun eed af. Dit schooljaar bestaat de kindergemeenteraad uit volgende raadsleden: Stef Brack, De Lieve Justine De Baets, De Lieve Lien De Craene, De Lieve Lars De Koninck, De Lieve Ny-Aina De Vrieze, De Lieve

Anouk Van Damme, De Lieve Zohra Van Kerschaver, De Lieve Stijn Vereecke, De Lieve Mona Verheecke, De Lieve Silke Dierckens, De Notelaar Eowynn Lievens, De Notelaar Dieuwke Van Hoorebeke, De Notelaar Emma Allary Basisschool Beke Hannah Boone, Basisschool Beke Mathijs Cocquyt, Basisschool Beke Robben Lippens, Basisschool Beke Ube Van Daele, Basisschool Beke

Gemeentelijk Infoblad – december 2016 – nr 10

De kindergemeenteraad vergadert maandelijks. De raadsleden brengen zelf agendapunten aan. Vooral het verkeer (gevaarlijke kruispunten, ontbrekende zebrapaden, slechte fietspaden, …) is een populair onderwerp. Daarnaast organiseert de kindergemeenteraad jaarlijks ook 2 eigen activiteiten: de buitenspeeldag en de kinderfuif voor alle kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.

9


De zon opzoeken of sta je liever op de latten? Vergeet de papieren niet! De kerstvakantie staat voor de deur. Heb je reisplannen met je kinderen, dan heb je voor hen een Kids-ID nodig. Ook voor een daguitstap naar het buitenland is dit een verplichting. Een Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf. Het is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen. Het blijft drie jaar geldig.

Hoe vraag je een Kids-ID aan?

Enkel wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, kan de aanvraag doen. Kom samen met je kind naar het gemeentehuis.

Oei, 90 wordt 70! We willen het nu al meegeven maar herhalen het vast nog eens, maar vanaf 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse openbare wegen buiten de bebouwde kom algemeen een maximumsnelheid van 70 km/u. Rekening houdende met een aantal elementen kan van deze standaard afgeweken worden door middel van de gepaste verkeersborden en bijbehorende aanvullende reglementen. Let dus op als je in januari de baan op gaat om bij de familie Nieuwjaar te gaan vieren, 20km/u te snel kan al gauw €80 betekenen, een onaangename start van het nieuwe jaar.

10

Breng een goede recente pasfoto van het kind mee, met het gezicht tussen 2,5 en 3,5 cm op een heldere effen achtergrond. Om je Kids-ID tijdig te ontvangen voor je naar het buitenland vertrekt, moet je de kaart drie weken voor je vertrek aanvragen. Deze termijn is vereist voor de aanmaak en levering van de KidsID. De kaart kost 11,00 euro.

Spoedprocedure

Vraag de Kids-ID tijdig aan om een dure spoedprocedure te vermijden. Deze procedure kost 114 euro (dringend) of 210 euro (zeer dringend), afhankelijk van de tijdsspanne waarin de KidsID moet geleverd worden.

INFO Dienst burgerzaken – burgerzaken@waarschoot.be – 09 250 59 60


Vergroot de Hoop – Alles op een rijtje De actie Vergroot De Hoop heeft dit jaar 10.000 chemotherapieën kunnen realiseren door taxussnoeisel in te zamelen en daar medicatie tegen kanker van te maken. Waarschoot heeft daar ook een aandeel in gehad. Vergroot De Hoop schenkt dit jaar een bedrag van 280.000 € aan tal van goede doelen die strijd tegen kanker voeren.

elfde jaar op rij snoeisel in dat als grondstof dient voor medicatie tegen kanker. In die periode heeft de organisatie al 60.000 chemotherapieën mogelijk kunnen maken en dus evenveel mensen met kanker daadwerkelijk geholpen. Met het snoeisel dat binnengebracht werd in Waarschoot is het doel weer een flinke stap vooruit geholpen. Vergroot de Hoop zorgt immers niet enkel voor de basisstof voor medica-

tie, maar doneert ook nog per kubieke meter ingezamelde taxus een bedrag aan goede doelen gaande van vele lokale initiatieven die kanker bestrijden over Kinderkankerfonds, Think Pink… tot Kom op Tegen Kanker. Dit jaar is ook weer tussen juni en september 10.000 kubieke meter taxussnoeisel opgehaald zodat 10.000 mensen effectief een behandeling kunnen krijgen.

Fietszoektocht VVV De Lieve

De actie Vergroot De Hoop, verklein de Kanker zamelt nu al voor het

INFO www.vergrootdehoop.be

van 1 juni tot 30 september 2015

Uitslagen Fietszoektocht LOVENDEGEM • WAARSCHOOT • ZOMERGEM VVV De Lieve PRAKTISCHE INFO : : langs fietsnetwerk Meetjesland TijdensHet de traject zomermaanden namen vele fietsers deel aan de Afstand : 40 jaarlijkse zoektocht vankm VVV De Lieve. In oktober werden de Deelname : gratis en mochten ze hun prijs in ontwinnaars bekend gemaakt Prijzen : € 1.000 prijzen vangst nemen. We zetten dewaardevolle gelukkigen nog even op een rijtje: Info en plan : www.toerismemeetjesland.be/vvvDeLieve Rita Wille, Anita Baete, Erik De Vuyst, Thomas Wille, Rosa

: Luc Wille, Dirk Vervacke, Leybaert, DelailahHET VanTRAJECT Reybrouk, fi etsnetwerk Meetjesland Christine Saey, Lara Van Gysel, Vera Haers, Denise Plasschaert, 13 ➜ 15 ➜ 28 34 ➜ Steven 32 ➜ 53 ➜ 51 ➜ ➜ 30 ➜ Francis Bru, John Roels, Achiel Wille, Lambrecht, 54 ➜ 55 ➜ 48 ➜ 64 ➜ 25 ➜ 23 ➜ 22 ➜ 12 ➜ Christa Roeygens, Morten Kvaal, Paul Van Leeuwen, Robert 10 ➜ 6 ➜ 61 ➜ 52 ➜ 53 ➜ 65 ➜ 56 ➜ 59 ➜ Verborgt, Marc De9Bie. ➜ 13

1

3

5

Vraag 1 :

Vraag 3 :

Vraag 5 :

Hoe heet het bos dat zich aan de achterzijde van het kasteel Dons de Lovendeghem bevindt ?

Wat werd op deze plek gecontroleerd op de kwaliteit ?

Aan welke brug op het traject staat dit oorlogsmonument ?

2

4

6

Vraag 2 :

Vraag 4 :

Vraag 6 :

Geef de naam van het riviertje dat kronkelt doorheen de vallei ten westen van de Vinderhoutse molen.

Op welk adres staat deze brievenbus ?

Welke waterlopen kruisen hier elkaar ?

Vraag 7 : schiftingsvraag

DEELNEMINGSFORMULIER ZOEKFIETSTOCHT VVV DE LIEVE

Hoeveel zitbanken met rugleuning staan er op het Gemeentelijk Infoblad – december 2016 – nr 10 traject ? ANTWOORDEN :

11


Koolstofmonoxide: laat je niet verrassen Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.

Reageren ■■ ■■ ■■ ■■

Oorzaken ■■

■■

■■

■■

■■

■■ ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk geïsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor CO-vorming in een verwarmingstoestel. Oudere waterverwarmers en badgeisers zijn over het algemeen minder veilig dan nieuwe. De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, nieuwe toestellen of is slecht onderhouden. Tussen november en april gebeuren de meeste ongevallen door CO-vergiftiging. Bij sommige weersomstandigheden worden verbrandingsgassen niet zo goed afgevoerd of is er minder verluchting mogelijk. Oneigenlijk of verkeerd gebruik van toestellen of de verluchtingskanalen afdichten. Voorkomen Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht. Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten. Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben. Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten. Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen. Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum. In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht. Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.

■■ ■■ ■■

Let eerst op uw eigen veiligheid! Open eerst ramen en deuren Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel) Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. Breng hem uit de kamer. Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt. Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Plaats een CO-melder ■■

■■

■■

■■

Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte. Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken. Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen vandaan. In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.

LET OP! Een CO melder vervangt NOOIT de veiligheidsmaatregelen die u ALTIJD moet nemen om CO-vergiftiging te vermijden.

Vermoedt u een CO-probleem? Bij dringende gevallen bel 112. Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Wintertips van de Watergroep ■■ ■■ ■■ ■■

Bescherm de buizen! Elke kamer met een leiding hou je boven het vriespunt. Denk aan de buitenkraantjes of leidingen aan koude buitenmuren. Sluit het water af als de woning niet bewoond is, maar laat zeker de leidingen leeglopen nadat je afsloot. Niet alle lekken zijn onmiddellijk zichtbaar: noteer de meterstand eens voor het slapengaan.

INFO www.dewatergroep.be

12


Begin je feestje dit jaar al op bus of tram Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty te brengen. Dankzij de Provincie rij je bovendien ook gratis* met de feestbussen! Waarschoot wordt bediend door de volgende feestbussen: ■■

■■

F4 Gent Zuid - Gent Meulestede - Evergem - Waarschoot Eeklo F17 Gent Zuid - Belzele - Beke - Waarschoot – Eeklo

F4 stopt in de buurt van ‘Utopia’ in de Eskimohallen in Gent (halte Neuseplein, op 500 m wandelafstand). F17 stopt in de buurt van 3 oudejaarsparty’s: ■■

■■

■■

‘Utopia’ in de Eskimohallen in Gent (halte Tolhuisbrug, op 300 m wandelafstand) ‘Kozzmozz’ in de ArtCube in Gent (halte Limbastraat, op 300 m wandelafstand) ‘New Year’s Eve’ in de Kokorico in Zomergem (halte Waarschoot Mercator, op 300 m wandelafstand)

De eindhalte van beide lijnen in Gent is het Zuid, het knooppunt van alle feestbussen. Vlakbij Gent Zuid is er in de Vooruit ook nog ‘Poplife’ en ‘Hindu Nights’. Check begin december op www. delijn.be naar welke party’s en op welke tijdstippen je nog zoal mee kunt met de feestbussen in Oost-Vlaanderen. Vanaf dan ook gratis folders in het gemeentehuis.

INFO www.delijn.be * Alle feestbussen (met een F-nummer) zijn gratis. Op alle andere lijnen van OostVlaanderen gelden de normale tarieven. Koop een speciaal oudejaarsnachtbiljet aan 3 euro, het gaat in op 31 december om 18 uur en is op 1 januari de ganse dag geldig tot en met middernacht. Tip: koop dit vooraf in de grote verkoopautomaten en Lijnwinkels (vanaf 17 december). Ook alle andere vervoerbewijzen (lijnkaarten, abonnementen, SMS-ticket, etc.) zijn geldig.

s Gratsisen f e e stb u j i d an k z

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram delijn.be/oudjaar

ad oudjaar_2016-2017_A5_CMYK_VV.indd 1

Gemeentelijk Infoblad – december 2016 – nr 10

10/18/2016 5:02:05 PM

13


DOORLOPENDE ACTIVITEITEN Elke week (diverse uren)

EENMALIGE ACTIVITEITEN 23 november 2016 – 23 januari 2017

Spinning | sporthal Ma: 21.00-22.00 uur en woe: 19.30-20.30 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Tentoonstelling 20 jaar Natuurpunt Waarschoot info: zie pagina 5

Elke maandag

Regionale Quiz info: Okra Waarschoot – 09 372 99 39

Elke maandag

De Sint komt op bezoek bij de kindjes thuis info: Gezinsbond Waarschoot

Elke dinsdag

Repair Café 9u – 12u, CC Waarschoot info: zie pagina 7

Curve-bowl |sporthal, 13.30 tot 16.30 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35 gym 50+ | sporthal, 14.00 tot 15.00 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35 Yoga |turnzaal “De Lieve” info: KVLV, Annie De Kesel, 09 377 58 55

1 december 2016

2 december 2016

3 december 2016

Elke woensdag

Pilates judozaal sporthal, 09.30 tot 10.30 uur info: sportdienst, tel. 09 250 59 35

Elke woensdag- en zaterdag

Petanque| Hoekje 108, 14:00u info: Vl@s, tel. 09 378 07 53

Elke vrijdag

Omnisport 50+ sporthal, 13.45 tot 15.00 uur

Wat doe je met Een cd-speler die niet meer open wil? Een broodrooster die het niet meer doet? Een trui waar mottengaatjes in zitten?

Repair Café is

6 december 2016

samen kapotte spullen repareren, deskundig advies krijgen, mensen ontmoeten en inspiratie opdoen!

Clubkaarting Bieden info: Okra Waarschoot – 0474 54 92 26

7 december 2016

Computerhelpdesk Sociaal Huis – 14u info: Okra Waarschoot – 09 372 99 39

Kosten? Een vrijwillige bijdrage

Clubbowling info: Okra Waarschoot – 09 378 55 05

Geniet ondertussen of achteraf ook van een hapje en een drankje

9 en 16 december 2016

aan de Oxfam-stand!

Dansen info: Okra Waarschoot – 0486 21 93 77 of 09 377 58 55

12 december 2016

Bowling Euro-city Beke, 14u30 info: NEOS Waarschoot - 09 377 94 58

13 december 2016

DE REPAREERPLEK BIJ UITSTEK! WAAR:

Cultureel Centrum Nieuwstraat 8 9950 Waarschoot

WANNEER:

Zaterdag 3 december 2016 9.00 uur tot 12.00 uur

KLEDING / TEXTIEL • ELEKTRISCHE APPARATEN • COMPUTERS • FIETSEN • ALLERLEI

Contact per telefoon 09 250 59 17 of via mail milieu@waarschoot.be

Clubkaarting Manillen info: Okra Waarschoot – 09 377 92 52

4 december 2016

Kerstversiering maken Bib van Beke, 10u – 11u30 info: de Beekse Bib Fans

5 december 2016

Hobbyclub info: Okra Waarschoot – 09 377 38 33

14

Wandelen – Zomergem Zomerheem Afspraak Beke Brug – 13u30 info: Okra Waarschoot – 09 377 58 55 of 09 378 03 09


Je eigen activiteit in deze UiTagenda?

Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en voer je activiteit in. Je activiteit verschijnt dan niet alleen hier maar ook gratis op www.uitinvlaanderen.be, www.uitinhetmeetjesland.be, www.waarschoot.be en tal van andere digitale en gedrukte agenda’s. Voer je activiteit in vóór de deadline van elke editie (zie pagina 2).

Kerststukje maken CC Waarschoot – 14u00 info: Ziekenzorg Waarschoot – nicole.de.vos@telenet.be

9 tot 31 december 2016

Kadodagen Oxfam Wereldwinkel Er is naast de gekende voedingsproducten, een groot aanbod aan geschenken voor groot en klein. Elke klant krijgt een hapje en een drankje. Iedereen welkom. info: www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/waarschoot

14 december 2016

Kerstfeest Uitnodiging volgt info: Okra Waarschoot – 09 372 99 39

16 december 2016

“IN DE SCHADUW VAN TOON” Matineevoorstelling rond Toon Hermans in de Arenbergschouwburg te Antwerpen – volzet info: NEOS Waarschoot

17 december 2016

9 december 2016

KERSTFEEST in ‘t Verborgen Goed opgeluisterd door het “Duo Romanta” info: NEOS Waarschoot - 09 377 94 58 en 09 377 43 29 Ginstasting door Thomas Latomme Bib van Beke, 20u00 - €20, max. 20 deelnemers Uitleg krijgen over 5 soorten Gin, over het ontstaan en welke tonic en botanicals bij de gin horen. info: inschrijven via bibbeke@zomergem.be

10 en 11 december 2016

Winterhappening Waarschoot met op 11 december JUMP FOR LIFE info: Facebook - Winterhappening Waarschoot Een project van LVZ en UNIZO Waarschoot.

11 december 2016

“Voor God en Geld”, bezoek tentoonstelling Caemersklooster Vertrek parking Nieuwstraat, 13u30 info: vtbKultuur Waarschoot – 09 377 25 04 andre.dewalsche@gmail.com

Bloemschikken Kapellestraat Toverlantaarn - 19u info: Femma Waarschoot - 09 378 03 12 en annita.meiresonne@telenet.be

20 december 2016

Kerstfeest met One Man Orchestra André Baert Cultureel centrum - 5€ / 7€ (leden/niet-leden) info: Vl@s, thierri.lippens@telenet.be, tel. 0473 45 35 33

23 december 2016

Kerstwandeling info: KFAC Waarschoot

27 december 2016

Avondwandeling Sporthal, 19u info: Femma Waarschoot

Ontdek het programma van 2017 CC Waarschoot info: Pasar Waarschoot – www.pasar.be/waarschoot Bewonersoverleg De gemeente Waarschoot wil de mening kennen van de Beekse inwoners i.v.m. een oversteekplaats op de N9 voor fietsers en voetgangers. Men kan kennismaken met de 2 eventuele mogelijkheden. Of wens je dat alles bij het oude blijft? Grijp deze kans! Kom eens langs in de bibliotheek! info: Bib van Beke – 10u00 – 11u30

12 december 2016

Uitstap Shoppingcenter Wijnegem Afspreken Kerkhof, 8u30 info: Femma Waarschoot – 09 329 39 28

13 december 2016

Kookles “cocktails “ CC Waarschoot - 19u info: Femma Waarschoot - 09 378 03 12 - annita.meiresonne@telenet.be

NOTEER ALVAST 26 januari 2017 en 2 februari 2017

Bloedinzamelingen Rode Kruis Waarschoot 17u – 19u30, CC Waarschoot – Nieuwstraat 8

Gemeentelijk Infoblad – december 2016 – nr 10

15


Renovatieadvies XL

Wie energiezuinig renoveert, wint twee keer: je verhoogt jouw wooncomfort en verlaagt de energiefactuur. Daarom kunnen alle inwoners van Waarschoot rekenen op een renovatiebegeleider van Woonwijzer Meetjesland die je stap per stap begeleidt, en dat volledig gratis!

Je kan bij Woonwijzer Meetjesland terecht voor: Renovatieadvies op maat

Thuis of op kantoor kan je informatie en advies krijgen over verschillende energiebesparende ingrepen. De renovatiebegeleider bespreekt met jou de technische mogelijkheden, materialen, mogelijke kostprijs,... Vervolgens wordt een persoonlijk stappenplan opgesteld om jouw woning te renoveren.

Renovatiebegeleiding voor isolatie, ramen en verwarming

Voor isolatie, ramen en verwarming gaat de adviseur zelf op zoek naar een geschikte aannemer. Hij vraagt offertes op, geeft advies bij het vergelijken van de offertes en volgt de werken mee op.

Financieel advies

Woonwijzer Meetjesland geeft informatie en advies over premies, voordelen en tegemoetkomingen. De adviseur helpt je ook bij de aanvraag hiervan. Kortom, je zal beter en comfortabeler wonen, minder betalen op jouw energiefactuur,... in een huis dat klaar is voor de toekomst! De adviseur helpt je graag verder.

Interesse? Liesbet Van Crombrugge 09 378 61 70 liesbet@woonwijzermeetjesland.be Moeie 16a, 9900 Eeklo www.woonwijzermeetjesland.be

Wooninfopunt Waarschoot Sociaal huis (Kerkstraat 7, 9950 Waarschot) Elke woensdag 14u00 - 16u00

Woonwijzer Meetjesland, afdeling van SOM vzw, krijgt ondersteuning van het Vlaamse Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten/OCMW’s Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem

INFO Waarschoot - december 2016  

De laatste editie van het jaar, boordevol leuke activiteiten, tips en artikels.