Page 1

Over de Grenzen van een Planner Gastcollege Studium Generale NHTV

Wilger van Aalst Assistent projectleider Ede Veluwse Poort 19 maart 2010


Loopbaan van een planoloog • Niet als schoolvoorbeeld • Wel beeld van verschillende aspecten van een planoloog • Wat deed ik daar? • Hoe en wanneer kwam ik stedebouwers tegen?


Stellingen

1) Carrière-planning is onzin 2) Een stedebouwkundige moet stilzitten en mooie dingen tekenen


Planologie studeren • Breed vakkenpakket: grondslagen planologie, bestuursrecht, ecologie, bodemkunde, economie, hydrologie, … • College’s, werkgroepen en practica


Afgestudeerd


Marktonderzoeker


Wat doet een planoloog daar? • Marktanalyse: gemeenten, locaties en concepten • Stedebouwkundige mogelijkheden, juridische belemmeringen, kansrijkheid voor ontwikkelaar, prijsgevoel • Prijs/kwaliteit • Haalbaarheid


Stedebouwkundige encounters • Niet direct stedebouwkundigen aan mijn tafel • Wel: hun opzetten bij prijsvragen&aanbestedingen, proefverkavelingen, ontwerpend meedenken


Adviseur


Economisch advies en onderzoek • Advies over onder andere: woningbouwprogramma, wijkstrategie, prijsadvies, portefeuillestrategie • Aan gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, beleggers


Planoloog • Analyseren woningbehoefte, woonmilieus, verhuisbewegingen • Marktwaarde inschatten en inzichtelijk maken


SWOT


Toets woningbouwprogramma


Tempo en fasering


Concurrerende projecten


Stedebouw • Plannen indirect onder ogen: Second opinion of first opinion op marktwaarde • Indirect input leveren voor ontwerp


Maar …


Assistent projectleider


Assistent projectleider Veluwse Poort – Gemeente Ede • Kazerneterreinen • Spoorzone


Masterplan Palmbout; 2005


Masterplan Palmbout; 2005


Spoorzone 4 uitgangspunten voor ontwikkeling • Barriere werking opheffen • Optimaliseren verschillende vervoersmodaliteiten • Visitekaartje voor Ede • Station als knooppunt van Ede-Oost


Van Masterplan naar spa in de grond • Kruisingen uitwerken: weerbarstige praktijk • Drie partijen: voortvarend en beslissingsbevoegd


Kazerneterreinen • [luchtfoto] • [plaatjes]


• [nog meer plaatjes]


Twee grote opgaven 1) Tijdelijk beheer 2) Ontwikkelingsplan


Masterplan Palmbout; 2005


Verschillende ruimtelijke uitdagingen • • • • • • • •

Spoor en kazerne Parklaan en kazerne Verkaveling Van stad naar Veluwe Langzame verkeersverbindingen Cultuurhistorie Parkeren Vier kwadranten


Stedebouw • Eigen gemeente • Externen


Assistent projectleider Veluwse Poort – Gemeente Ede • Projectbureau versus de lijn


Opvallend • Parkeren • Lange termijnen • Plan maken maar ook verkopen (intern en extern)


Stellingen

1) Carrière-planning is onzin 2) Stedebouwkundige moet stilzitten en mooie dingen tekenen


Gastcollege  

Gastcollege NHTV